Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Preafericitul Patriarh Kiril: Mănăstirile Moldovei ocupă un loc aparte în rîndul mănăstirilor Bisericii noastre

Preafericitul Patriarh Kiril: Mănăstirile Moldovei ocupă un loc aparte în rîndul mănăstirilor Bisericii noastre
Versiune pentru tipar
11 octombrie 2011 16:45

În data de 10 octombrie 2011 Preafericitul Patriarh Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii a vizitat mănăstirea Curchi de bărbaţi cu hramul în cinstea Naşterii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu  (s. Curchi, raionul Orhei, rep. Moldova). Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a oficiat slujba sfinţirii celei mici a catedralei restaurate cu hramul în cinstea Naşterii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, după acesta Sanctitatea Sa adresîndu-se credincioşilor cu un cuvânt de învăţătură.

Înalt Prea Sfinţia Voastră! Excelenţa Voastră, Dle Preşedinte Interimar, Preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova Dle Marian Lupu! Excelenţa Voastră, Dle ex-preşedinte al Republicii Moldova Dle Vladimir Voronin! Dragi părinţi, iubiţi fraţi şi surori!

Vă salut pe toţi cordial în acest loc sfînt. Văd înaintea mea această mănăstire restaurată în chip minunat, cu dragoste, cu mult gust, mănăstire care a devenit un loc sfînt nu numai pentru Moldova, ci şi pentru Întreaga Rusie, pentru că de acest loc este legată acea nevoinţă sfîntă a monahilor care şi-au închinat viaţa lor slujirii lui Dumnezeu.

În general vorbind, mănăstirile Moldovei ocupă un loc aparte în rîndul mănăstirilor Bisericii noastre, pentru că ostenelile celor ce vieţuiesc acolo coboară prin rădăcinile lor pînă la acea tradiţie veche athonită — o tradiţie care a primit un sprijin şi care înfloreşte atît aici, în plaiurile Moldovei, cît şi în spaţiul Sfintei Rusii.

Şi este un lucru extraordinar faptul că, de numele marelui stareţ şi nevoitor Paisie Velicikovski, care a adus în aceste meleaguri în secolul al XVIII-lea, în pământul Moldovei, şi a înrădăcinat aici acea tradiţie sfîntă a monahismului athonit, este legată renaşterea nevoinţei monahale nu numai în Moldova, ci şi în toată Rusia.

Acest izvor al existenţei monahale – din cele mai bogate, a izvorît aici cu o putere mare asemenea unei fîntîni arteziene, adăpîndu-I pe cei însetaţi.

Şi cu toate că Biserica în Moldova în cele din urmă a suferit mult în vremurile tulburi, în vremurile grelelor încercări, trecînd împreună cu toată Biserica noastră prin epoca luptei împotriva lui Dumnezeu, prin tragedia dărîmării bisericilor şi a mănăstirilor, viaţa religioasă a poporului, credinţa ortodoxă a rămas neclintită. Cine ar putea să explice în mod firesc cum s-a întîmplat acest lucru minunat? Forţele unui stat puternic au fost îndreptate spre o singură lucrare: ca oamenii să uite de numele lui Dumnezeu, pentru ca oamenii să nu mai raporteze bunăstarea lor la Dumnezeu. Atunci ţi se propunea să percepi ca  bunăstare efectuarea studiilor, cercetarea culturii, a ştiinţei, a politicii, a industriei — şi într-adevăr mulţi s-au lepădat de Dumnezeu în favoarea acestor valori! Dar credinţa nu a fost dezrădăcinată din viaţa oamenilor. Ea dintotdeauna a fost păstrată în familiile noastre, în parohii, în mănăstiri, care atunci erau foarte puţine. Iar astăzi această credinţă a poporului înfloreşte, aducând roade bogate.

Tocmai de această renaştere a credinţei legăm noi astăzi renaşterea popoarelor care trăiesc în spaţiul Bisericii Ortodoxe Ruse. Astăzi le spunem contemporanilor noştri: învăţaţi-vă să îmbinaţi credinţa şi rugăciunea cu studiile, cu serviciul, cu ştiinţa, şi atunci nu veţi mai repeta greşelile care s-au făcut în trecut, nu veţi mai repeta greşelile acelora care aflîndu-se în afara ţărilor dezvoltate sunt martori ai pustietăţii spirituale şi a crizei tragice a persoanei umane.

Omul nu poate trăi fără Dumnezeu pentru că Dumnezeu este izvorul vieţii omului. Dumnezeu nu ne obligă nici la săvârşirea binelui, nici la acceptarea forţată a credinţei, aşa cum dimineaţa suntem uneori obligaţi de ceasul deşteptător să ne trezim. Suntem liberi, putem alege să facem ceea ce vrem, dar nu trebuie să uităm de un singur lucru: dacă-L alegem pe Dumnezu, noi alegem calea vieţii; dacă refuzăm să fim cu Dumnezeu noi alegem calea morţii. Pentru că nu poate un om, nu poate nici societatea umană să dăinuiască, să trăiască fără sprijinul harului oferit de sus, să trăiască fără adevărurile sfinte şi Dumnezeieşti care au fost transmise neamului omenesc prin Revelaţia Divină.

Astăzi mănăstirile devin nişte centre ale vieţii duhovniceşti a poporului nostru. Şi sunt bucuros să văd un număr atît de mare de clerici: de oameni tineri, de oameni de vîrsta a doua, energici, care şi-au încheiat studiile, care sunt capabili să transmită poporului lor cuvîntul adevărului. Sunt bucuros să-i văd pe vieţuitorii aceste mănăstiri dar şi pe cei care au venit astăzi la această. În sfîrşit se bucură inima mea să vă vadă pe voi, iubiţii mei fraţi şi surori, strejerii credinţei ortodoxe. Fie ca Domnul să-şi plece mila sa asupra Voastră a tuturor, fie ca Domnul să Vă dea fiecăruia după rugăciunea lui: sănătate celui bolnav, un sprijin material celor ce au nevoie de el, linişte celor înviforaţi, pace acelor familii în care exista tulburări, înţelegere între soţi, înţelegere reciprocă între părinţi şi copii. Fie ca Domnul să Vă umple pe toţi de puterea sa împăciuitoare şi dătătoare de viaţă. Credem, că atunci cînd vom simţi prezenţa lui Dumneze ne vom întări şi mai mult în credinţă, pentru că astăzi credinţa noastră este fundamentată nu pe dovezile raţiunii, ci pe dovezile inimii, pentru că un om cu adevărat credincios va retrăi prezenţa lui Dumnezeu în viaţa sa. De aceea vă doresc ca, credinţa voastră să fie întotdeauna vie şi tare, pentru ca Dumneavoastră să simţiţi prezenţa lui Dumnezeu, pentru ca atunci cînd vă veţi adresa lui Dumnezeu să primiţi ceea ce cereţi în rugăciunle voastre. Atunci binecuvîntarea Lui, dragostea Lui va fi împreună cu voi cu toţi. Dumnezeu să vă ocrotească.

În amintirea vizitei mele în această mănăstire cu hramul în cinstea Naşterii Maicii Domnului aş fi dorit să ofer în dar fraţilor această icoană «Viţa cea Adevărată» cu chipul lui Hristos Mântuitorul. Fie ca această icoană să vă aducă aminte despre prezenţa lui Dumnezeu în viaţa Dumneavostră, şi de asemenea şi de evenimentul de astăzi— despre sfinţirea mică a catedralei mănăstireşti cu participarea Patriarhului şi a episcopilor Bisericii Ortodoxe din Moldova, cu participarea voastră a tuturor. Aş fi dorit de asemenea să vă transmit şi această evanghelie în limba molodovenească — fie ca ea să fie păstrată pe sfînta masă a acestei biserici, amintindu-vă de comunicarea noastră liturgică din această zi. Iar părintelui Siluan, stareţului care a muncit atît de mult aici aş fi dorit să-i înmîn o icoană cu chipul răstignirii lui Hristos, pentru ca închinîndu-se în faţa ei, să se bucure şi să aibă o mîngiîiere din cele ce-l înconjoară în această mănăstire — aranjată şi frumoasă. Fie ca Domnul să Vă păzească în căile vieţii Voastre.

<…>

Iar vouă tuturor, dragii mei, aş fi dorit ca în amintirea întîlnirii noastre de rugăciune să vă transmit această mică imagine a Cuviosului Serghie de Radonej, iar de cealaltă parte — binecuvântarea mea Patriarhală. Aş ruga clericii ca îndată după închierea întîlnirii noastre aceste iconiţe să fie împărţite tuturor, iar Dumneavoastră veţi putea să le duceţi acasă, şi astfel vom păstra o legătură spirituală – dintre Patriarh şi fiecare dintre voi, împreună cu familia Dumneavoastră, cu rudele şi cu cei apropiaţi. Dumnul să vă păzească!

Serviciul de Presă al Patriarhului Moscovei şi al Întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

La Sankt-Petersburg a fost lansată enciclopedia „În numele sfântului cneaz”

În Duminica Triumfului Ortodoxiei Preafericitul mitropolit Onufrii a condus slujba dumnezeiască în Lavra Pecerska din Kiev și s-a întâlnit cu ambasadorii statelor străine

În Lavra Sfântului Alexandru Nevski a fost săvârșită slujba de înmormântare a episcopului de Tsarskoe Selo Marchel

Slujirea Patriarhului în ziua de Sâmbătă a primei săptămâni din Postul Mare la Mănăstirea stavropighială „Pustia lui Zosima” în numele Sfintei Treimi și în cinstea Icoanei Maicii Domnului de Smolensk

Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove Vladimir a publicat o scrisoare deschisă în legătură cu situația din jurul Lavrei de la Poceaev

Consiliul Eparhial al Eparhiei de Bălți și Fălești a făcut publică o declarație în legătură cu hotărârea Sfântului Sinod cu privire la imposibilitatea aflării în continuare în comunitate eiharistică cu Patriarhia Constantinopolului

A avut loc întâlnirea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu Președintele Republicii Moldova I.N. Dodon

A avut loc întâlnirea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu Președintele Republicii Moldova I.N. Dodon

În perioada 23-25 noiembrie Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a vizita Eparhia de Kaliningrad

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la biserica „Sfânta Muceniță Lidia” din Kaliningrad [Patriarhul : Predici]

Vizita Patriarhului la Eparhia de Kaliningrad. Sfințirea bisericii „Sfânta Muceniță Lidia” din Kaliningrad

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril s-a întâlnit cu guvernatorul regiunii Kaliningrad A.A. Alihanov

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Cuvântul Sanctității Sașe Patriarhul Chiril la ședința Consiliului Suprem Bisericec din 20 martie 2019

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la prezentarea noilor volume ale „Enciclopediei ortodoxe”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Pavecernița Mare săvârșită în ziua de Luni a primei săptămâni din Postul Mare în catedrala „Hristos Mântuitorul”

Condoleanțele Sanctității Sale Patriarhul în legătură cu decesul parohului catedralei cu hramul „Icoana Maicii Domnului de Kazan” din Sankt-Petersburg protoiereul Pavel Krasnotsvetov

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Sava (Tutunov), episcop de Zelenograd

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat Sanctității Sale Patriarhul Bulgariei Neofit cu prilejul aniversării de la întronare

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe a Antiohiei cu prilejul aniversării de la întronare

Felicitarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresată Preafericitului Mitropolit al Plaiurilor Cehe și al Slovaciei Rostislav cu prilejul aniversării de la întronare

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat președintelui Dumei de Stat a Federației Ruse V.V. Volodin cu prilejul aniversării a 55 de ani din ziua nașterii