Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Preafericitului Patriarh Kiril de sărbătoarea Icoanei Maicii Domnului de la Kazan, ţinută la Catedrala în cinstea Icoanei Maicii Domnului de la Kazani din Piaţa Roşie

Predica Preafericitului Patriarh Kiril de sărbătoarea Icoanei Maicii Domnului de la Kazan, ţinută la Catedrala în cinstea Icoanei Maicii Domnului de la Kazani din Piaţa Roşie
Versiune pentru tipar
4 noiembrie 2011 14:35

La 4 noiembrie 2011 de sărbătoarea Icoanei Maicii Domnului de la Kazan şi de Ziua Unităţii Naţionale, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril a oficiat Dumnezeiasca liturghie la Catedrala în cinstea Icoanei Maicii Domnului de la Kazan din Piaţa Roşie. După terminarea serviciului divin Înaintestătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către cei prezenţi cu o predică.

Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre! Dragi părinţi, fraţi şi surori!

Vă felicit cordial pe voi pe toţi cu marea sărbătoare pentru Patria noastră, sărbătoarea icoanei Maicii Domnului de la Kazan, stabilită în cinstea biruinţei asupra groaznicului duşman – biruinţă care a pus începutul eliberării Rusiei, biruinţă care a semnificat salvarea Patriei noastre.

Astăzi e ziua biruinţei şi doar din cauza conflictelor civile din secolul al XX-lea în conştiinţa poporului nostru această zi încă nu s-a încetăţenit cu această denumire minunată „biruinţa”. Dacă e să comparăm ceea ce a avut loc atunci, în depărtatul secol al XVII-lea cu ceea ce s-a întâmplat în secolul al XX-lea atunci, la o examinare mai atentă şi a evenimentelor înseşi, şi a importanţei biruinţei obţinute, putem spune cu siguranţă că aceste evenimente sunt de acelaşi ordin şi nu este mai important unul decât celălalt. Este suficient să ne amintim că, spre deosebire de Marele război pentru apărarea Patriei, când duşmanul nu a putut să intre în Moscova, în tulburatul secol al şaptesprezecelea duşmanul a intrat în Moscova şi s-a instalat în Kremlin. Şi tragedia întregului popor a fost nu doar în faptul că duşmanul care s-a dovedit a fi mai puternic din punct de vedere militar, a putut să ocupe capitala, dar şi în faptul că o parte considerabilă a societăţii ruseşti a perceput acest lucru ca o oarecare eliberare şi era gata să jure credinţă duşmanului.

Atunci era război care era însoţită de o scindare foarte profundă a întregului popor, deaceea nu e întâmplător că aceasta a provocat şi conflictele civile şi declanşarea criminalităţii. Cum afirmă documentele istorice ale acelor vremuri, toate drumurile pământului Rusiei erau stropite de sânge – nu doar de sângele din luptele cu cotropitorii străini, dar şi de sângele conflictelor fratricide şi în urma jefuirii tâlharilor. Ţara s-a pogorât în haos, însoţit de dispariţia memoriei istorice şi pierderea conştiinţei naţionale. Şi faptul că poporul nostru a putut să se organizeze fără participarea puterii, fiind purtat doar de dorinţa internă de a elibera capitala şi de a-şi păstra credinţa, iar totodată şi statul Rus; dorinţa poporului, clar formulată de cetăţeanul Minin şi care a găsit marele ecou în inimile oamenilor; glorioasa faptă militară a cneazului Pojarski şi tezaurul inestimabil al victimelor, aduse pe altarul biruinţei de către poporul nostru sub ocrotirea icoanei Maicii Domnului de la Kazan – toate acestea au dus la eliberare.

Mulţi oameni, amintindu-şi de acele evenimente îndepărtate, vorbesc despre eliberarea Moscovei ca despre o minune Dumnezeiască. Fără îndoială, că aceasta era o minune. Însă Dumnezeu nu dăruieşte minuni, dacă oamenii nu cer ajutor de la El, dacă ei singuri nu doresc să participe la săvârşirea acestei minuni. Concetăţenii noştri care au eliberat Moscova în secolul al XVII , cu ardoare doreau victorie, ei viaţa şi-o jertfeau pentru această biruinţă şi se rugau fierbinte Domnului şi Maicii Domnului pentru izbăvirea pământului nostru. Ca răspuns la aceste trude, la această glorie, la această rugăciune fierbinte, la această pocăinţă a întregului popor, la această rugăciune de trei zile în faţa icoanei Maicii Domnului, Domnul Şi-a aplecat mila şi oastea noastră, mai slabă, a biruit pe cotropitorul puternic şi viguros şi a fost salvată Rusia.

Credem că minunea lui Dumnezeu a fost prezentă şi în victoria din Marele război pentru apărarea Patriei, fiindcă conform tuturor legilor omeneşti duşmanul a fost atât mai puternic, încât nu îţi puteai imagina, în ce mod şi cu ce forţe se poate apăra Moscova şi toată Patria. Pe altarul acelei victorii au fost aduse milioane de vieţi omeneşti, însă noi credem că pentru rugăciunile Bisericii noastre muceniţe, pentru rugăciunile mucenicilor şi mărturisitorilor pământului nostru, ca răspuns la fapta eroică enormă a poporului nostru şi în secolul al XX-lea a fost dăruită biruinţa decisivă Patriei noastre.

Cât este de important ca să înţelegem cu toţii astăzi semnificaţia evenimentelor de la începutul secolului al XVII-lea din această zi care a devenit sărbătoarea icoanei Maicii Domnului de la Kazan, precum a celor întâmplate în anul 1945 în ziua pomenirii sfântului mare mucenic Gheorghe purtătorul de Biruinţă, când prin biruinţa oastei noastre s-a sfârşit Marele război pentru apărarea Patriei! Trebuie să ţinem minte că şi o biruinţă, şi alta ar fi fost de neconceput fără ajutorul lui Dumnezeu. Şi dacă astăzi noi dorim să obţinem biruinţe în muncă, în organizarea vieţii noastre naţionale, în dezvoltarea tuturor aspectelor ei, noi trebuie să ţinem minte învăţămintele trecutului şi să înţelegem că biruinţa se dă doar atunci, când munca o îmbinăm cu rugăciunea şi credinţa.

Precum în secolul al XVII-lea erau mulţi care nu doreau să se roage pentru biruinţă, tot aşa şi astăzi sunt şi în Patria noastră, şi în afara ei dintre acei care nu ar dori ca Biserica Rusă să se roage pentru biruinţa Rusiei, pentru acea biruinţă care dăruieşte oamenilor pace, linişte, bunăstare, fericire. Dar noi ne vom ruga. Şi rugăciunea Bisericii – este rugăciunea poporului, când poporul se identifică cu Biserica, când el menţine cu trudele sale şi rugăciunea sa acea nevoinţă duhovnicească care se săvârşeşte întotdeauna în Biserică întru binele şi mântuirea poporului.

Sărbătorind marea zi a biruinţei poporului nostru, sărbătorind cotitura decisivă în istoria noastră, noi mulţumim Domnului şi Maicii Domnului în faţa icoanei Ei făcătoare de minuni şi credem că atâta timp cât se păstrează Ortodoxia în Rusia, atâta timp cât majoritatea absolută a oamenilor se asociază pe sine cu Biserica Ortodoxă, noi avem puterea duhovnicească pe care o putem să o transformăm, unind-o cu munca noastră, în marea biruinţă asupra tuturor circumstanţelor vieţii, ce împiedică Patria noastră să devină paşnică, fericită, prosperă şi din punct de vedere duhovnicesc, şi din punct de vedere material.

Fie ca Acoperământul Preacuratei Stăpânei noastre – şi noi O rugăm astăzi cu lacrimi în ochi în faţa icoanei Ei din Kazan – să se întindă de asupra Patriei noastre Rusia, de asupra Întregii Sfinte Rusii istorice, pentru ca în calitate de răspuns la rugăciunile şi trudele oamenilor Domnul, pentru rugăciunile Maicii Sale Preacurate Fecioara Maria să încline către noi toţi mila Sa. Amin.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană

Altele articole

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul aniversării a 75 de ani a Institutului de stat pentru relații internaționale din Moscova

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la ședința Consiliului de tutelă al Lavrei „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie și Academiei de teologie din Moscova

Mesajul de salut al Patriarhului adresat participanților la serata comemorativă dedicată aniversării a 100 de ani din ziua nașterii arhimandritului Chiril (Pavlov)

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat lui V.V. Putin cu prilejul zilei de naștere

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Amvrosii (Șevțov), episcop de Svetlogorsk

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat mitropolitului de Lipetsk Arsenii cu prilejul aniversării a 30 de ani de la hirotonia arhierească

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat mitropolitului de Riga Alexandr cu prilejul aniversării a 80 de ani din ziua nașterii

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafericitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării a doisprezece ani de la întronare

Mesajul Patriarhului cu prilejul aniversării a 30 de ani de la instituirea Exarhatului Belarus

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Președintelui Republicii Cehe Miloš Zeman cu prilejul aniversării a 75 de ani din ziua nașterii