Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

La Moscova a fost deschisă expoziţia foto dedicată aniversării a 65 de ani de la naşterea Preafericitului Patriarh Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii

Versiune pentru tipar
9 noiembrie 2011 23:49

În data de 9 noiembrie 2011 la Moscova, în Galeria de Fotografii Clasice a avut loc deschiderea expoziţiie foto cu genericul «Dialogul dintre Biserică, societate şi stat».

Cele 150 de imagini oferite de Serviciul de Presă al Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe  şi de banca de fotografii a agenţiei informaţionale RIA «Novosti», îi vorbesc spectatorului despre slujirea Patriarhală a Preafericitului Patriarh Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii şi despre calea pastorală a Sanctităţii Sale.

La ceremonia de deschidere a expoziţiei au fost prezenţi mitroplitul Ilarion de Volokolamsk - preşedintele Departamentului pentru Relaţii Externe Bisericeşti al Patriarhiei Moscovei, preşedintele Departamentului Sinodal Informaţional V.R. Legoida, adjunctul redactorului şef al agenţiei de ştiri RIA «Novosti» N.G. Losev, şeful Serviciului de Presă al Patriarhului Kiril – protoiereul Vladimir Vghileanski, şi de asemenea şi personalităţi publice şi reprezentanţi ai mijloacelor de informare în masă. Expoziţia a fost vizitată şi de mitropolitul Iuvinalie de Krutiţi şi Kolomna.

La deschiderea expoziţiei, mitropolitul Ilarion a spus că:

«Preafericitul Părinte Patriarh a parcurs un drum lung – o cale neobişnuită şi foarte pronunţată. Imaginile prezentate în cardrul expoziţiei reflectă doar o parte din uriaşa experienţă pe care a acumulat-o Sanctitatea Sa, fiind un ucenic al mitropolitului Nicodim, student, şi în cele din urmă rector al Academiei Duhovniceşti de la Leningrad, fiind reprezentantul Bisericii Ortodoxe la Geneva, apoi şi arhiereu eparhiot al eparhiei de Smolensk şi Kaliningrad şi, timp de douăzeci de ani şi preşedinte al Departamentului pentru Relaţii Externe Bisericeşti. Încă de atunci el a era o personalitate de frunte a vieţii religioase a Patriei noastre şi a statelor din vecinate.

Astăzi, cînd au trecut deja trei ani de la numirea mitroplitului Kiril în scaunul Patriarhal al Bisericii Ortodoxe Ruse, nu mai putem vorbi despre el ca despre un Patriarh nou. Vedem roadele activităţii sale obţinute în această înaltă treaptă bisericească în care a fost înaintat, vedem că Patriarhul acordă o atenţie specială tuturor aspectelor vieţii Bisericii noastre – şi a celei din Rusia, şi a celei din toate celelalte ţări care se află sub jurisdicţia canonică a Bisericii Ortodoxe Ruse».

Preşedintele Departamentului pentru Relaţii Externe Bisericeşti a amintit de vizitele Preafericitului Patriarh Kiril efectuate în ţările din străinătatea apropiată — în Ucraina, Moldova, Belorusia. «În întreg spaţiul postsovietic are loc o renaştere a vieţii bisericeşti; există şi acolo cîteva probleme pe care le poate soluţiona doar Patriarhul, dar, desigur nu doar prin cuvintele Sale, ci şi cu ajutorul întregii Biserici, cu ajutorul structurilor de stat, cu care Sanctatea Sa în fiecare din aceste ţări menţine un dialog constructiv. Toată această activitate uriaşă la care participă şi Departamentul pentru Relaţiile Externe ale Bisericii e reflectată în această expoziţie», — a adăugat mitropolitul Ilarion.

«Preafericitul Patriarh e nevoit să fie un ambasador al Bisericii Ortodoxe Ruse multinaţionale în faţa înalţilor demnitari ai lumii, în faţa celor puternici ai acestei lumi, e nevoit să se pronunţe în cele mai diferite contexte, în faţa unor auditorii diferite», — a spus arhipăstorul. Preşedintele Departamentului pentru Relaţii Externe Bisericeşti a menţionat că: «Persoana Preafericitului Patriarh Kiril se distinge prin deschidere şi capacitatea de a comunica cu oamenii într-un limbaj clar şi accesibil lor, şi aceste calităţi personale unice îl fac să fie o persoană cunoscută de toţi, foarte atrăgătoare spre care sunt îndreptate privirile a mii şi milioane de oameni, inclusiv şi ale celor care nu aparţin Bisericii Ortodoxe Ruse, — pentru că astăzi Patriarhul nu e doar Şeful clerului şi a mirenilor ortodocşi. El este în primul rînd un lider spiritual care contribuie la consolidarea societăţii noastre».

Mitropolitul Ilariion a anunţat de asemenea că, în legătură cu aniversării a 65 de ani a Preafericitului Patriarh Kiril care va fi serbată în data de 20 noiembrie, la Moscova vor veni înalţi reprezentanţi ai Bisericilor Ortodoxe Locale, vor fi oficiate un rînd de slujbe praznicale. Canalul de televiziune «ROSSIA-1» va difuza special pentru acest eveniment filmul «Calea păstorului», închinat vieţii Preafericitului Părinte Patriarh.

Mitropolitul Ilarion şi-a exprimat speranţa că prin deschiderea acestei expoziţii «Dialogul dintre Biserică, societate şi stat», care prezintă toată viarietatea vieţii şi a activităţii Preafericitului Patriarh, nu numai că va contribui şi mai mult la descoperirea persoanei sale, ci va sluji şi la împlinirea acelui scop  misionar şi cultural pentru care îşi depune toate eforturile Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse.

La rîndul său, Natalia Losieva a vorbit despre importanţa dialogului în viaţa contemporană. «Dialogul — este un cuvânt cheie, a spus ea. — Astăzi ca niciodată avem nevoie de o artă a dialogului, de o artă a vorbirii, a posibilităţii de a ajunge la inima omului. Avem nevoie de capacitatea de a atinge miezul, nucleul problemei … E foarte important faptul că aceste fotografii nu sunt praznicale, ci documentare, pentru că doar în aşa mod, într-un mod deschis, prezentîndu-şi viaţa cotidiană, Biserica va putea deveni accesibilă pentru cei care poate încă n-a făcut primii paşi spre înţelegere şi dialog», — a mai adăugat N.G. Losev.

În cadrul acestei expoziţii au fost expuse de asemenea şi fotografii din arhiva personală a Preafericitului Patriarh Kiril, din arhiva şcolilor duhovniceşti de la Sankt-Petersburg, din arhiva pururea pomenitului Patriarh Alexei, ale ierarhilor Bisericii Ortodoxe Ruse, din arhiva Consiliului Editorial al Patriarhiei Moscovei, şi de asemenea din arhivа întreprinderii artistico-industriale a Bisericii Ortodoxe Ruse «Sofrino».

 

Expoziţia poate fi vizitată pînă în data de 27 noiembrie pe adresa: Savvinskaia nab., 23, corp. 1. Intrarea este liberă.

 

Serviciul de Comunicaţii al Departamentului pentru Relaţii Externe Bisericeşti/Patriarhia.ru

Versiunea: rusă

Materiale la temă

Tirajul de bază al albumului „Patriarhul Kiril: slujire Smolenskului şi Rusiei” a ieşit de sub tipar

Preşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericeşti s-a întâlnit cu ambasadorul Cubei în Rusia

A văzut lumina tiparului numărul din decembrie al „Jurnalului Patriarhiei Moscovei”, anul 2011

A ieşit de sub tipar o carte despre mănăstirile stavropighiale ale Bisericii Ortodoxe Ruse

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion s-a întîlnit cu Patriarhul Serbiei Irineu și ierarhii Bisericii Ortodoxe Sîrbe

Traducerea sîrbă a cărții mitropolitului de Volokolamsk Ilarion a fost lansată la Belgrad

Președintele Departamentului pentru relațiile externe bisericești s-a întîlnit cu ambasadorul Rusiei în Serbia

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion a luat cunoștință de mersul lucrărilor de înfrumusețare a Catedralei „Sfîntul Ierarh Sava” din Belgrad

Expoziția „Rusia ortodoxă. Istoria mea. Dinastia Riurik” a fost inaugurată la Sanct-Petersburg

Universitatea „Sfântul Tihon” va organiza olimpiada pentru elevii claselor 6-11

La catedrala „Hristos Mântuitorul”, în cadrul unei secții a Lecturilor de Crăciun au fost discutate problemele de dezvoltare a mișcării olimpice școlare

La catedrala „Hristos Mântuitorul” a avut loc ceremonia de închidere a celor de-a XXIII-lea Lecturi internaționale educative de Crăciun

V.R. Legoida: Astăzi datele este nevoit să le verifice nu jurnalistul - cititorul

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a luat cuvântul la primul Forum internațional comunicativ „MediaPost” la Universitatea socială de stat din Rusia

V.R. Legoida: Biserica este un organism viu care se află în permanentă schimbare

V.R. Legoida: Trebuie să ne temem nu de un islam puternic, ci de un creștinism slab [Interviuri]

Altele materiale video

Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse s-a întîlnit cu tinerii restauratori și voluntari care restabilesc sfintele lăcașe

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril și președintele Guvernului Federației Ruse D.A. Medvedev au condus ședința de totalizare a Consiliului de tutelă al Fundației pentru reconstrucția Mănăstirii „Noul Ierusalim”

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a condus ședința plenară a celui de-al II-lea congres al Societății pentru literatura rusă

Președintele Rusiei V.V. Putin și Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril au vizitat expoziția „Memoria generațiilor” din Moscova

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a condus ceremonia deschiderii celui de-al II-lea Congres internațional al regenților și cântăreților Bisericii Ortodoxe Ruse

A avut loc ședința Comitetului organizatoric pentru pregătirea și desfășurarea acțiunilor jubiliare dedicate aniversării a 800 de ani din ziua nașterii Sfântului Dreptcredinciosului cneaz Alexandru Nevski

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a vizitat concertul școlilor teologice din Kiev prezentat în catedrala episcopală a Strasbourgului

Laureați ai Premiului Patriarhului pentru literatură din anul 2019 au devenit Dmitry Volodihin, Alexandr Strijeov și Mihail Tarkovsky

Sub președinția Sanctității Sale Patriarhul Chiril a avut loc ședința Prezidiului Societății pentru literatura rusă

Sanctității Sale Patriarhul Chiril i-au fost transmise zece icoane din perioada de până la revoluție care se păstrau în fondurile studioului „Mosfilm”