Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Mesajul Patriarhului cu ocazia sărbătoririi aniversării a 400 de ani de la mutarea la Domnul a sfântului mucenic Ermoghen, Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii

Mesajul Patriarhului cu ocazia sărbătoririi aniversării a 400 de ani de la mutarea la Domnul a sfântului mucenic Ermoghen, Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii
Versiune pentru tipar
1 martie 2012 12:30

Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril s-a adresat către credincioşi cu un mesaj cu ocazia sărbătoririi aniversării a 400 de ani de la mutarea la Domnul a sfântului mucenic Ermoghen, Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii

Preasfinţiţi arhipăstori, preacuvioşi părinţi, dragi fraţi şi surori!

Astăzi Biserica Ortodoxă Rusă săvârşeşte pomenirea prin rugăciune a sfântului mucenic Ermoghen, Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii, care şi-a consacrat toate puterile şi însăşi viaţa în numele păstrării în ţara noastră a Ortodoxiei, a independenţei statale şi a identităţii naţionale.

La sfârşitul secolului al XVI-lea – începutul secolului al XVII Patria noastră se afla într-o profundă criză duhovnicească, economică şi politică. Întreruperea dinastiei ţariste, litigiile numeroase dintre neamurile de boieri, năvălirea străinilor şi mişcările populare au postat ţara la limita catastrofei, a survenit pericolul inoculării unei alte credinţe.

În condiţiile unei întunecări duhovniceşti în masă, când majoritatea nu înţelegea, unde se află prietenul, iar unde – duşmanul, unde chiar o parte a Bisericii saluta străinii, considerând conducerea lor a fi un bine pentru ţară, sfântul ierarh Ermoghen, fiind aruncat în temniţă de către ocupanţi şi suportând suferinţe trupeşti, a rămas credincios ţării sale şi înaltei datorii a Patriarhului. Prin chemări înflăcărate şi exemplul propriu el a demonstrat poporului importanţa păstrării adevărului. Arhipăstorul nu a pierdut acel criteriu duhovnicesc care permite a delimita clar adevărul de minciună. El a păstrat această calitate anume datorită faptului că a fost aproape de Dumnezeu şi nici un fel de bunuri materiale, ispite ale puterii şi confortul nu au putut întuneca privirea interioară, luminată de Adevărul Dumnezeiesc.

Sub influenţa mesajelor lui şi cu binecuvântarea lui a fost formată armata populară a lui Kuzma Minin şi a cneazului Pojarski, care a eliberat capitala. Însă sfântul şi mărturisitorul lui Hristos nu a ajuns cu zile până la acest eveniment multaşteptat: duşmanii l-au omorât prin înfometare în temniţă.

Chemările şi rugăciunile din temniţă ale muribundului stareţ de optzeci de ani i-au  făcut să-şi schimbe intenţiile pe cei care au greşit, i-au inspirat pe cei care căutau căi de renaştere a Rusiei slăbite, au înduplecat spre milă pe Cel Care dăruie orice victorie.

Patriarhul Ermoghen, mucenic pe prestolul Patriarhal al Moscovei, este simbolul slujirii jertfelnice a Bisericii şi pentru toate timpurile este o pildă a fidelităţii lui Hristos şi a dragostei pentru Patrie. Cu toate acestea, numele sfântului ierarh, alături de numele multor mari conducători de oşti şi de stat, este uitat astăzi pe nemiritate. Amintirea acestui adevărat patriot şi mărturisitor al Domnului este necesar a o renaşte şi a o înveşnici, ridicându-i în capitală un monument corespunzător.

Către noi, cei prezenţi, în aceeaşi măsură sunt adresate cuvintele mucenicului şi mărturisitorului sfântului ierarh Ermoghen: „Vouă tuturor de la mine binecuvântare şi dezlegare în veacul acesta şi în cel de apoi! Staţi în credinţă cu statornicie, iar eu pentru voi îl rog pe Dumnezeu!” Credem că şi astăzi stă în faţa Prestolului lui Dumnezeu, cerând pentru Statul Rusia afirmarea în Ortodoxie, întărirea unităţii poporului, renaşterea puterii duhovniceşti a ţării.

Să fim dar urmaşi fideli ai predecesorilor noştri slăviţi care fără a-şi cruţa vieţile, fără a căuta o cale uşoară, fără a se ascunde de încercările pe care le trimitea Domnul, au apărat credinţa lor creştină şi Sfânta Rusie, care nu poate fi imaginată fără această credinţă. Nouă ne revine să iubim frumuseţea ei, să-i înmulţim averea, păstrându-i originalitatea.

Prin rugăciunile sfântului ierarh Ermoghen şi ale tuturor sfinţilor, care au luminat în pământul Rusiei, să se întindă de asupra Patriei noastre Acoperământul Maicii Domnului. Să ne păzească Domnul în pace, unitate de gânduri şi bunăstare. Amin.

+ KIRIL, PATRIARHUL MOSCOVEI ŞI AL ÎNTREGII RUSII

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie