Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Preafericitului Patriarh Kiril după serviciul divin de dimineaţă la mănăstirea Naşterea Maicii Domnului

Predica Preafericitului Patriarh Kiril după serviciul divin de dimineaţă la mănăstirea Naşterea Maicii Domnului
Versiune pentru tipar
1 martie 2012 16:00
La 1 martie 2012, în ziua de joi a primei săptămâni din Postul cel Mare, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril s-a rugat în timpul serviciului divin la mănăstirea stavropighială Naşterea Maicii Domnului din or. Moscova. După terminarea slujbei religioase Preafericitul Stăpân s-a adresat către credincioşi cu o predică.

Înaltpreacuvioşia Voastră, maică egumenă Victorina, dragi părinţi, fraţi şi surori!

Cu o mare bucurie vizitez mănăstirile noastre stavropighiale în timpul primei săptămâni a Postului cel Mare, împărtăşesc rugăciunea cu fraţii şi surorile. Pentru mine e o mare mângâiere duhovnicească şi se bucură inima mea de faptul cât de orânduit se săvârşesc serviciile noastre divine conform statutului bisericesc şi de faptul că poporul lui Dumnezeu, deşi sunt zile de lucru, frecventează bisericile, în special slujbele de seară cu citirea Canonului cel Mare al sfântului Andrei Criteanul.

Este un răspuns al Bisericii la provocările acestui veac; şi cu cât mai multe patimi există în lume, cu cât mai mult neadevăr, clevetire, răutate, conflicte, cu atât mai convingător trebuie să fie răspunsul nostru. Noi nu trebuie să ne asemuim celora care îşi apără dreptatea prin mânie, răutate, iritare, clevetire. Noi trebuie să mergem pe o altă cale şi să răspundem la  toate – şi la bune, şi la rele – prin puterea rugăciunii noastre şi prin nevoinţa noastră duhovnicească.

Aceasta se referă la toţi oamenii, la toţi creştinii. În puterile noastre este de a păstra starea noastră interioară duhovnicească. De ce oare Domnul ne-a lăsat, s-ar părea, o poruncă atât de stranie: ”Cui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt” (vezi: Mt. 5:39)? Mulţi oameni până acum nu pot înţelege semnificaţia acestei porunci. De fapt, este vorba de păstrarea lumii interioare. Dacă vei răspunde cu rău la rău, atunci vrăjmaşul, care ţi-a provocat acest rău, te-a biruit. Ai fost paşnic, liniştit, binevoitor, îţi trăiai viaţa şi iată că s-a găsit un om care te-a ofensat. Şi dacă îi răspunzi cu aceeaşi monedă, atunci răutatea lui, infernul lui au devenit şi ale tale. El te-a biruit, el a distrus viaţa ta interioară, liniştea ta. Dar dacă noi nu răspundem cu rău la rău, atunci noi biruim: cetatea noastră rămâne invincibilă, duşmanul nu a pătruns, el este aruncat de la zidurile ei.

Însă o atare putere de duh o poţi păstra doar atunci, când vii la Dumnezeu. Nici un fel de nevoinţe exterioare, dacă ele sunt rupte de sentimentul sincer, religios ce izvorăşte din inimă, dacă omul nu simte o legătură prin rugăciune cu Domnul, dacă omul nu se adresează către Dumnezeu şi nu aude răspuns de la El, nu numai că nu te vor ajuta să păstrezi cetatea – nimic nu vei reuşi să faci din cele pe care ni le propune Domnul pentru mântuirea noastră.

Mulţi percep mântuirea ca pe o cauză insurmontabilă, pentru care nu vor ajunge nici un fel de puteri omeneşti. Dar dacă ar fi fost aşa, Dumnezeu nu ar fi propus-o oamenilor. „Căci jugul Meu e bun şi povara Mea este uşoară” (Mt. 11:30), spune Domnul. Şi de aceea purtarea  acestui jug este sarcina noastră vitală. Prin rugăciune, prin gândirea la Dumnezeu care trebuie amplificată îndeosebi în timpul posturilor sfinte, inclusiv în Postul cel Mare, noi ne îndreptăm către Dumnezeu în inima noastră, iar aceasta semnifică că noi devenim mai puternici. Fiindcă harul lui Dumnezeu este în stare să ne întărească astfel, încât orice influenţă asupra noastră a păcatului se va dovedi a fi extrem de mică. Să ne ajute Domnul nouă tuturor anume în acest mod să ne organizăm viaţa noastră.

Să vă păzească pe toţi Domnul şi acoperământul Preacuratei Stăpâne noastre din Ceruri să fie de asupra mănăstirii stavropighiale Naşterea Maicii Domnului din oraşul nostru de Scaun.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Predica Patriarhului rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Sfânta Treime” a Mănăstirii din Solovki

Predica Patriarhului rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Schimbarea la Față a Mântuitorului” din Sankt-Petersburg

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după privegherea săvârșită în Catedrala episcopală „Icoana Maicii Domnului de Kazan” din Sankt-Petersburg

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Cuviosului Serafim de Sarov după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la Mănăstirea Sfântului Serafim din Diveevo

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” a Pustiei Sarovului

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după săvârșirea Te-Deum-ului în fața monumentului Sfântului întocmai cu Apostolii cneaz Vladimir la Moscova

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril de ziua pomenirii Sfintei întocmai cu Apostolii cneaghinea Olga după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Patriarhului rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la Mănăstirea Novotorjsky „Sfinții Mucenici Boris și Gleb”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Cuvios Serghie de Radonej în Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie

Predica Patriarhului rostită de ziua pomenirii Sfinților Apostoli Petru și Pavel după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la biserica cu hramul „Sfântul și Dreptul Alexie Mecev” din Vișneaki, or. Moscova