Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Discursul Preafericitului Patriarh Kiril la sărbătorirea Zilei cărţii ortodoxe în catedrala Hristos Mântuitorul

Discursul Preafericitului Patriarh Kiril la sărbătorirea Zilei cărţii ortodoxe în catedrala Hristos Mântuitorul
Versiune pentru tipar
14 martie 2012 19:00

La 14 martie 2012 în Sala soboarelor bisericeşti a  catedralei Hristos Mântuitorul a avut locsărbătorirea Zilei cărţii ortodoxe. Cu ocazia sărbătorii cei prezenţi au fost felicitaţi de Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril şi de primarul Moscovei S.S. Sobeanin.

Stimate Serghei Semionovici! Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre! Dragi participanţi la sărbătoarea minunată a Zilei cărţii ortodoxe!

Aş vrea să vă felicit cu ocazia acestei zile. A devenit tradiţie ca în fiecare an să ne întâlnim în catedrala Hristos Mântuitorul ca să sărbătorim această sărbătoare şi întotdeauna cu noi alături este primarul oraşului. Vă mulţumesc, Serghei Semionovici, că susţineţi această bună tradiţie şi prin participarea Dumneavoastră activă ajutaţi la realizarea programelor bune, legate de, inclusiv, crearea şi difuzarea cărţilor ortodoxe în oraşul nostru de scaun.

Această sărbătoare este serbată într-o zi deosebită – în îndepărtatul secol al XVI-lea anume în această zi a văzut lumina tiparului prima carte tipărită, pe care a editat-o diaconul Ivan Feodorov, un celebru om de cultură rusă. Această carte a fost „Apostolul” – carte utilizată la servicii divine, pe care până în zilele noastre o folosim în toate lăcaşurile sfinte ale Bisericii Ortodoxe Ruse, precum şi în toată lumea ortodoxă. Din acele vremuri s-a început tipărirea cărţilor în ţara noastră, ceea ce a jucat un rol hotărâtor în evoluţia duhovnicească, culturală, ştiinţifică, politică, militară a Patriei.

Cartea este un instrument de transmitere a cunoştinţelor. În genere, izvorul cunoştinţelor este însuşi omul: el formează în propria minte anumite reprezentări despre lume, cunoştinţe, deprinderi, şi, transmiţând aceste cunoştinţe şi deprinderi, îşi împărtăşeşte gândurile, experienţa cu alţii. Până la apariţia tiparului oamenii transmiteau informaţia în formă orală. În ştiinţa istorică există o astfel de noţiune ca tradiţia orală – este atunci când cunoştinţele se transmiteau din generaţie în generaţie pe cale orală. În cazuri aparte aceste cunoştinţe, aceste deprinderi, aceste gânduri erau înscrise, erau create cărţi manuscrise, dar este de înţeles că şi cartea nu putea deveni un fenomen de masă, atâta timp cât era scrisă de mână. Apariţia tiparului a dat un impuls puternic pentru dezvoltarea şi a gândului, şi a cunoştinţelor, a îmbogăţit oamenii cu experienţa generaţiilor precedente.

Astăzi noi sărbătorim Ziua cărţii ortodoxe, pomenind sacrificiul vieţii acelor care au făurit în Rusia prima carte tipărită. Mă bucur pentru faptul că această sărbătoare noi o serbăm împreună cu familiile cu mulţi copii. De aceea eu mă adresez în primul rând vouă, dragii mei – mamelor, taţilor, buneilor, bunicilor şi copiilor care sunt bogăţia acestor familii. Din păcate, ceea ce încă nu demult se considera o mare fericire şi o mare bucurie, era înţeles ca un dar de la Dumnezeu – existenţa multor copii în familie – astăzi deseori se respinge din cauza unor cauze foarte prozaice. Unii consideră că nu ajung bani ca să creşti mulţi copii, alţii  - că aceasta necesită prea multe forţe, autolimitare, că sacrificiul este prea mare... Şi reiese că familiile cu mulţi copii, ceea ce prezenta o normă pentru societatea noastră rusească, pentru marea Rusie, astăzi devine excepţie. Biserica binecuvântează familiile cu mulţi copii, binecuvântează maternitatea, binecuvântează jertfa părinţilor – anume din cauza că în familii are loc educaţia generaţiilor viitoare. Când familia este mare, copiii învaţă cele mai importante deprinderi anume în sânul familiei. Iar cea mai importantă deprindere este capacitatea omului de a se împărţi cu altul, a sacrifica, a dărui o parte din sine altuia. Dacă oamenii vor pierde această capacitate de a se jertfi pentru alţii şi pentru scopuri înalte, atunci omul va devia de la calea sa istorică.

Dar de ce e aşa? Fiindcă  toate realizările măreţe ale oamenilor sunt legate de sacrificiu. Savantul, lucrând asupra unei anume teme, făcând descoperiri, se sacrifică – el îşi dă timpul, propriile puteri. Dar oare nu se sacrifică sportivul, când participă la competiţii, când se antrenează, când consacră toate forţele sale atingerii scopului? Acolo unde este capacitatea de a se dărui, acolo este o creştere şi evoluţie, iar unicul copil în familie trăieşte în condiţii speciale. La el nu se dezvoltă deprinderile de interacţiune cu alţii, acestui copil îi este greu de altoit deprinderea de a face bine, ca el să se dăruiască altora – dar în familiile cu mulţi copii aceasta are loc în mod firesc. De aceea Biserica binecuvântează familiile cu mulţi copii, iar eu mă bucur că astăzi noi sărbătorim Ziua cărţii ortodoxe împreună cu voi, dragii mei. Vă salut cordial în această sală a soboarelor a Bisericii Ortodoxe Ruse.

Astăzi, de rând cu cartea, se dezvoltă alte modalităţi de transmitere a cunoştinţelor. Noi ştim că modalitatea electronică de transmitere a informaţiei astăzi deseori expulzează cartea, dar totuşi cartea clasică, eu cred, încă pentru o perspectivă îndelungată va rămâne sursa importantă generală a cunoştinţelor. Din aceste considerente, sărbătorind Ziua cărţii ortodoxe, noi totodată sărbătorim importanţa enormă a cărţii ca a unui fenomen de ordin cultural şi duhovnicesc. Să dea Dumnezeu ca în atenţia voastră să ajungă cărţi bune, pozitive, care v-ar ajuta să înţelegeţi semnificaţia celor înfăptuite în lume, v-ar ajuta să înţelegeţi care sunt valorile adevărate, perene ale omului, bazându-se pe ele, omul este în stare să evolueze ca personalitate, este în stare să participe la viaţa socială, este în stare să aducă folos Patriei sale. Aş vrea din toată inima să vă doresc să  folosiţi cartea cu o bucurie netrecătoare, cu plăcere, întru binele propriului suflet şi folosul apropiaţilor. Să vă păzească Domnul.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: ucraineană, rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Cuvîntarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la cel de-al II-lea Summit din Baku al liderilor religioși ai lumii

Mesajul de salut al Patriarhului adresat participanților la cel de-al IX-lea Congres general-bisericesc pentru slujirea socială

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat artistei poporului din URSS A.N. Pahmutova cu prilejul jubileului

Cuvîntarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la ședința plenară a celui de-al II-lea congres al Societății pentru literatura rusă

Mesajul de salut al Patriarhului adresat participanților la cea de-a III-a Conferință științifică internațională „Teologia în spațiul științifico-educațional: religia, cultura, învățămîntul”

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat Preafericitului mitropolit al Kievului Onufrii cu prilejul aniversării a 75 de ani din ziua nașterii

Mesajul de salut al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat participanților la cea de-a XVIII-a expoziție forum „Rusia Ortodoxă - către Ziua unității poporului”

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Întîitătătorului Bisericii Ortodoxe Albaneze cu prilejul aniversării a 90 de ani din ziua nașterii

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril după Dumnezeiasca Liturghie săvîrșită în Catedrala „Hristos Mîntuitorul” cu participarea delegației Arhiepiscopiei parohiilor vest-europene de tradiție rusă

Mesajul de salut al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat participanților la cel de-al XVI-lea Festival cinematografic internațional „Îngerul strălucitor”