Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Preafericitului Patriarh Kiril după Te Deum-ul oficiat la moaştele sfântului ierarh Tihon, Patriarhul întregii Rusii, la mănăstirea stavropighială Donskoi

Predica Preafericitului Patriarh Kiril după Te Deum-ul oficiat la moaştele sfântului ierarh Tihon, Patriarhul întregii Rusii, la mănăstirea stavropighială Donskoi
Versiune pentru tipar
7 aprilie 2012 21:46
Ziua, la 7 aprilie 2012, de sărbătoarea Bunei Vestiri a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, de sâmbăta lui Lazăr şi de ziua adormirii Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii, sfântul ierarh Tihon, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril a oficiat un Te Deum la racla cu moaştele sfântului ierarh în catedrala mare a mănăstirii stavropighiale de călugări Donskoi în or. Moscova. După serviciul divin Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către participanţii la Te Deum cu o predică. Înaltpreasfinţia Voastră, cuvioase stăpâne Kiril! Înaltpreasfinţia Voastră, stăpâne Sava! Dragi părinţi, domnilor atamani, dragi fraţi şi surori! De sărbătoarea Bunei Vestiri, terminând adineaori liturghia în catedrala Bună Vestirea din Kremlin, noi am ajuns aici, sub bolta măreţei catedrale de la mănăstirea Donskoi, unde se odihnesc moaştele sfântului ierarh şi mărturisitor Tihon, Patriarhul întregii Rusii. Sfântul ierarh a trăit în vremuri deosebit de grele – vremuri ale schimbării de putere, vremuri ale tulburărilor civile, vremuri ale prigoanei îngrozitoare asupra Bisericii. Sfântul ierarh, conştientizând responsabilitatea sa pentru Biserica Rusă, făcea totul pentru a împăca pe oameni fără a încălca adevărul lui Dumnezeu. Toate acestea în deosebi de clar se vedea în cuvintele şi acţiunile lui, orientate la depăşirea schismelor reformatoare. S-ar părea ce poate fi mai uşor: să fii de acord cu acea parte a clericilor, care a aderat la puterea nouă şi cere schimbări revoluţionare în Biserică. Dacă au avut loc astfel de schimbări în ţară, dacă ele sunt încurajate de putere, de ce să nu meargă şi Biserică pe aşa o cale? Însă sfântul ierarh Tihon a văzut planul diavolesc periculos de a împinge Biserica pe calea a noi şi noi scindări, pe calea încurcării gândurilor, descurajării celor care erau gata pentru mucenicie şi mărturisire. Diavolul nu are nevoie de mucenici şi mărturisitori, fiindcă ei toţi sunt cu Dumnezeu, cu toţii formează armata Lui. Diavolul are nevoie de cei care nu rezistă nici la suferinţe, nici la torturi, nici la tentaţii, de aceia care de bună voie se dedau în mâinile lui. Astfel au fost şi reformatorii din anii 1920, care, după paravanul cuvintelor frumoase, a chemărilor atractive, în realitate săvârşeau fărădelege, distrugând Biserica lui Dumnezeu. Este greu de imaginat câte suferinţe sufleteşti a avut de îndurat Preafericitul Patriarh Tihon. Este greu de imaginat, câte puteri a fost nevoie de folosit pentru a se împotrivi dezintegrării – nu doar celei de ordin social, popular, ci şi celei de ordin bisericesc. Probabil, terminându-şi calea vieţii, el nu a putut şti că Biserica într-un timp relativ scurt – ce sunt 70 de ani în faţa lui Dumnezeu – se va ridica din cenuşă şi puţin câte puţin va începe să propovăduiască adevărul lui Dumnezeu propriului popor, inclusiv chemând poporul să nu uite învăţămintele trecutului. Suntem uneori învinuiţi că noi, aducând ca exemplu lecţiile trecutului, facem legătură cu contemporaneitatea. Ne învinuiesc acei, care au dorit ca noi în calitate de popor şi de Biserică să uităm ce s-a întâmplat cu noi, ca din nou şi din nou să fim atraşi de acele cuvinte mincinoase, demente, de care a fost atras poporul nostru în anii grei ai încercărilor revoluţionate şi postrevoluţionare. Însă noi credem că prin puterea lui Dumnezeu, pentru rugăciunile sfinţilor mucenici şi mărturisitori ai Rusiei, pentru rugăciunile sfântului ierarh Tihon, Patriarhul întregii Rusii, Domnul ne va feri de noi tulburări, va înarma oamenii cu cunoştinţe istorice, iar concomitent şi cu vedere duhovnicească, capacitate de a deosebi duhurile (vezi: 1 Cor. 12:10) şi va ajuta să înfăptuiască această deosebire a duhurilor în acţiuni concrete, orientate spre păstrarea Patriei noastre în unire şi a Bisericii noastre în unitate de idei şi curăţenie. Fie ca pilda sfântului ierarh Tihon să însufleţească episcopatul nostru, clericii noştri, pe monahi şi monahii, tot poporul credincios. Credem că în rugăciunile sale el acum stă în faţa lui Dumnezeu şi se roagă pentru enoriaşii săi. Aş vrea, de asemenea, să salut cordial în această catedrală pe atamanii oastei de cazaci, adunaţi aici, pe reprezentanţii căzăcimii noastre glorioase şi să-i chem să păstreze credinţa ortodoxă tot aşa, cum au păstrat-o strămoşii lor eroi care, fără a-şi precupeţi puterile, mergeau la luptă, apărându-şi credinţa şi Patria. Astăzi puţini cine sunt în stare cu atâta curaj, cu atâta îndrăzneală, cu atâta eroism să-şi dea viaţa pentru Patrie şi pentru Biserică. Fie ca exemplele din cronicile vieţii lor căzăceşti eroice să ajute cazacilor contemporani, iar totodată şi tuturor celor care au păstrat dragoste pentru Patrie şi Biserică, să stea la straja a tot ce este sfânt, a tot ce este drag poporului nostru şi a tot ce ajută la păstrarea credinţei ortodoxe şi a conştiinţei lor naţionale. Fie ca Domnul să ne păzească pe toţi sănătoşi, să ne dea puteri duhovniceşti şi trupeşti, iar Patriei noastre – pace şi prosperitate. Amin. Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii
Versiunea: ucraineană, rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit în ajunul Joii Mari după slujba dumnezeiască săvârșită la Mănăstirea „Sfintele Marta și Maria”, or. Moscova

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită în Miercurea Mare după Liturghia Darurilor Înainte Sfințite săvârșită în catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Patriarhului rostită în ajunul Miercurii Mari la Mănăstirea stavropighială „Sfântul Andrei Stratilat”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită în Marțea Mare după Liturghia Darurilor Înainte Sfințite săvârșită la Mănăstirea stavropighială „Sfântul Mitropolit Petru” din Vysokoe

Predica Patriarhului rostită în ajunul Marții Mari la Mănăstirea stavropighială „Sfântul Prooroc Ioan Înaintemergătorul”

Predica Patriarhului rostită de sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim după Dumnezeiasca Litughie săvârșită în catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Patriarhului rostită în Duminica a 5-a din Postul Mare după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la biserica „Învierea lui Hristos” din localitatea Voskresenskoe

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de sărbătoarea Bunei Vestiri a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în catedrala „Buna Vestire” din Kremlin, or. Moscova

Predica Patriarhului rostită în Duminica a 3-a din Postul Mare după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la biserica cu hramul „Sfântul Ierarh Ștefan de Perm” din Iujnoe Butovo, or. Moscova

Predica Patriarhului rostită în Duminica a 2-a din Postul Mare după Dumnezeiasca Liturghie săvărșită la biserica cu hramul „Sfântul Dreptcredinciosul cneaz Alexandru Nevski” din Alexandrovka