Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Întâistătătorii Bisericilor Ruse şi Poloneze au oficiat privegherea la mănăstirea „Sfintele Marta şi Maria” pe muntele Grabarka

Întâistătătorii Bisericilor Ruse şi Poloneze au oficiat privegherea la mănăstirea „Sfintele Marta şi Maria” pe muntele Grabarka
Versiune pentru tipar
19 august 2012 05:15

În seara zilei de 18 august 2012, în ajunul sărbătorii Schimbarea la faţă a Mântuitorului, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril şi Preafericitul Mitropolit al Varşoviei şi al întregii Polonii Sava au sosit la mănăstirea „Sfintele Marta şi Maria” pe sfântul munte Grabarka.

Cu ocazia sărbătorii pe sfântul munte s-au adunat câteva zeci de mii de pelerini din Polonia şi din alte ţări.

Către catedrala „Schimbarea la Faţă a Mântuitorului” a urmat o procesiune. În faţa catedralei stareţa mănăstirii „Sfintele Marta şi Maria” egumena Ghermiona (Sciur) l-a salutat pe Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril:

„Conform tradiţiei ortodoxe a poporului nostru, noi ne-am adunat în acest sfânt loc ca să-L proslăvim pe Domnul nostru Iisus Hristos, care s-a schimbat la Faţă pe sfântul munte Tabor în faţa ucenicilor Săi. În acest an, noi avem bucuria enormă de a-l întâmpina aici pe Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii. Noi vă suntem recunoscători pentru faptul că, în cadrul vizitei întreprinse la Biserica Ortodoxă a Poloniei, aţi găsit posibilitate să vizitaţi acest sfânt loc, care este parcă inima Bisericii noastre. Eu îmi asum îndrăzneala, în numele tuturor celor adunaţi aici, să vă spun că noi vă întâmpinăm cu o deosebită bucurie şi dragoste, că Sanctitatea Voastră sunteţi un oaspete scump şi cel mai mult aşteptat”.

Egumena Ghermiona l-a rugat pe Preafericitul Patriarh să se roage pentru monahiile acestei sfinte mănăstiri, „ca Domnul să ne întărească în mărturisirea credinţei ortodoxe în ţara noastră şi să ne învrednicească să ne împărtăşim cu lumina Dumnezeirii Lui”.

Apoi a răsunat salutul Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Polonia:

„Sanctitatea Voastră, Înaltpresfinţiile şi Preasfinţiile Voastre, scumpi părinţi, monahi şi monahii, fraţi şi surori, dragi copii!

Domnul în această lume făureşte lucruri mari, şi astăzi, de asemenea, se săvârşeşte un lucru mare: Dumnezeu ne adună după credinţa noastră în acest loc sfânt şi mântuitor pentru Biserica noastră. Venim încoace cu credinţă şi dragoste pentru Iisus Hristos şi Biserica Lui Sfântă, urmăm aceleaşi căi, aceleaşi poteci, pe care au mers încoace străbunii noştri pe parcursul a mai bine de trei sute de ani. Această trudă a lor noi astăzi o actualizăm prin prezenţa noastră în acest loc sfânt, pentru ca de sărbătoarea Schimbării la Faţă a Mântuitorului, unindu-ne în rugăciune cu toţi credincioşii Bisericii Ortodoxe şi transpunându-ne cu gândul şi rugăciunea pe Sfântul Munte Tabor, să fim în ţara noastră mărturia dragostei şi a credinţei noastre.

Noi venim încoace cu problemele noastre, cu bucuriile şi scârbirile noastre, ca să aducem mulţumire lui Dumnezeu şi să cerem mila Lui în viaţa noastră cotidiană, în trudele, nereuşitele, scârbirile noastre, noi aducem încoace crucile personale şi crucile societăţii noastre – ale oamenilor credincioşi şi ale celor necredincioşi. Noi mergem cu cruci în jurul acestei biserici, crezând că după credinţa nostră Domnul ne va da. Domnul a dat strămoşilor noştri darul Său şi mila Sa, El va da fiecăruia şi astăzi, dacă noi cu adevărat vom veni la El cu o credinţă vie. Această credinţă ne adună pe noi împreună.

În acest an, sărbătoarea noastră de mulţumire lui Dumnezeu este deosebită: la noi a sosit Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril, pe care l-am aşteptat de mult timp. El a sosit pentru faptul ca să ne vadă credinţa noastră, să ne binecuvânteze pe noi toţi, să ridice rugăciunile sale de prim ierarh pentru fiecare din noi, pentru casele, familiile, copiii noştri, pentru Patria noastră, pentru pacea în lumea în care noi trăim, pentru întreaga omenire.

Sanctitatea Vostră, noi vă întâmpinăm cu mare dragoste, vă întâmpinăm ca pe cel mai apropiat şi scump nouă întâi ierarh al marii Biserici Ortodoxe Ruse, de care suntem legaţi prin relaţii duhovniceşti. Credem profund că harul Sfântului Duh, harul numeroşilor sfinţi mucenici ai Bisericii Ruse, care au pătimit pentru că au mărturisit credinţa ortodoxă, se va revărsa în acestă zi asupra multelor mii de oameni, care cu dragoste vă întâmpină şi vă salută astăzi. Noi îl mulţumim pe Dumnezeu Cel Atotputernic, deoarece acest dar este oferit nouă.

Noi îi salutăm pe toţi care vă însoţesc, pe însoţitorii voştri care, de asemenea, se vor atinge de credinţa poporului nostru, prezent aici.

Noi ne adunăm aici pentru a ne întări în sfânta credinţă Ortodoxă. Trăind într-o lume de altă confesiune, noi ne ciocnim de problemele care sunt cunoscute doar nouă. Îi mulţumim Preamilostivului Dumnezeu pentru bucuriile şi scârbirile, care ni le trimite Domnul. Noi cântăm cântările noastre, când ne grăbim pe acest munte de sărbătoarea Schimbării la Faţă a Mântuitorului. Noi nu doar venim singuri, dar mai aducem încoace ceea, prin ce vieţuieşte lumea, care ne înconjoară”.

Mitropolitul Sava i-a salutat pe arhipăstorii şi clerul Bisericii din Polonia, pe monahi şi monahii, pe pelerinii din Bielarus, Ucraina, Rusia, Moldova, Cehia, Germania şi din alte ţări, pe copiii duhovniceşti ai Bisericii din Polonia, care au parcurs sute de kilometri spre sfântul munte Grabarka, ducând în mâini cruci, şi i-a felicitat pe toţi cu ocazia sărbătorii.

În cuvântul său de răspuns Preafericitul Patriarh Kiril a menţionat:

„Preafericite Mitropolit al Varşoviei şi al întregii Polonii Sava! Înaltpresfinţiile şi Preasfinţiile Voastre! Scumpi părinţi, fraţi şi surori!

Cu o mare bucurie privesc astăzi la voi, într-un număr atât de mare adunaţi pe acest sfânt munte, pentru a-L slăvi pe Mântuitorul Cel Schimbat la Faţă. Multe am auzit eu despre rugăciunile minunate de obşte ale poporului, care au loc aici, am văzut fotografii, dar nu mi-am putut imagina ceea ce se întâmplă de fapt. Sufletul meu s-a umplut de o mare bucurie, când am văzut şirul interminabil de automobile pe drum venind încoace, mulţimea de feţe luminoase şi pline de bucurie a oamenilor credincioşi, care se îndreptau spre sfântul munte pentru rugăciunea de obşte.

Aceasta semnifică că voi, popor ortodox, care a mers pe căi istorice grele, care a dus prin circumstanţe complicate credinţa sa, aveţi necesitatea de a fi împreună de ziua Schimbării la Faţă a Mântuitorului, pentru ca prin rugăciunea de obşte să vă întăriţi în credinţă, nădejde şi dragoste.

Eu v-am adus dragostea şi binecuvântarea Sfintei Rusii, a fraţilor şi surorilor voastre din Rusia, Ucraina, Bielarus, Moldova şi din alte ţări, în care s-a oglindit istoria, spiritualitatea şi credinţa Rusiei istorice.

Pentru mine, în calitate de Patriarh al întregii Rusii, această zi şi întâlnirea de astăzi cu voi sunt acoperite de o semnificaţie deosebită. Noi cu toţii cunoaştem istoria, noi ţinem minte că am provenit de la o singură rădăcină. Sunt bucuros să văd Biserica Ortodoxă Autocefală a Poloniei, plină de putere, nădejde şi hotărâre în ajutorul lui Dumnezeu, care priveşte liniştit spre viitor. Şi pentru încredere este un motiv – truda voastră în educarea copiilor şi nepoţilor voştri, în formarea chipului spiritual al tineretului contemporan, în făurirea şi păstrarea comunităţii voastre duhovniceşti. Este o trudă deloc uşoară, deoarece noi trăim în vremuri complexe. A fi creştin în zilele noastre nu este simplu, şi dacă omul depăşeşte circumstanţele externe, Îl proslăveşte pe Dumnezeu cu cuvântul său, cu viaţa sa, aceasta îi deschide uşa spre mântuire.

Fie ca Domnul, care s-a schimbat la Faţă pe muntele Tabor, să vă împărtăşească pe fiecare din voi prin rugăciunea de obşte pe muntele Grabarka cu lumina şi slava Schimbării Sale. Fie ca Acoperământul Maicii Domnului să fie de asupra Poloniei, a poporului ei, a Bisericii Ortodoxe din Polonia, ca în pace şi bunăstare să trăiască aici ortodocşii şi catolicii, păstrând unitatea de gânduri şi făurind concordia socială.

Vă binecuvântez şi vă transmit dragostea mea, respectul meu pentru jertfa şi trudele părinţilor şi strămoşilor voştri cuvioşi în vederea păstrării credinţei Ortodoxe. Amin.”

Lângă zidurile catedralei în cinstea Schimbării la Faţă a Mântuitorului, Întâistătătorii Bisericilor Ruse şi Poloneze au oficiat privegherea împreună cu un sobor de ierarhi polonezi şi de membri ai delegaţiei oficiale a Patriarhiei Moscovei în treaptă de preot, care însoţesc Sanctitatea Sa în timpul vizitei dumnealui în Polonia.

***

Muntele Grabarka se află în pădurea Melnitskaja, nu departe de oraşul Semeatyci, şi prezintă prin sine un deal destul de mare, acoperit de păduri. În documentele istorice prima pomenire despre el se referă la anul 1710. Conform tradiţiei, în timpul epidemiei de atunci, care făcea ravagii, bolnavii se vindecau cu apa din sfântul izvor de aici. În afară de aceasta, unul din localnici a avut o revelaţie, care i-a spus să se urce pe Grabarka cu o procesiune şi, oficiind un Te Deum, să instaleze acolo crucile aduse. Întocmai au îndeplinit, ca urmare epidemia a început să scadă. Mai târziu, în semn de recunoştinţă, pe munte a fost ridicată o capelă.

În anul 1947, pe munte este fondată o mănăstire ortodoxă de maici în cinstea sfintelor Marta şi Maria. Din acest moment apare denumirea oficială – Sfântul munte Grabarka. În fiecare an de la Belostok spre Grabarka, pe parcursul a trei zile, se mişcă o procesiune ortodoxă, purtând cruci, pe care pelerinii le duc cu sine pe munte. La 18 august, în ajunul sărbătorii Schimbării la Faţă a Mântuitorului, ei înalţă crucile lângă biserică. Se consideră că tradiţia procesiunii, cu anumite pauze, există mai bine de două sute de ani. În anul 1980, această tradiţie a fost reînnoită de Frăţia tineretului ortodox.

Serviciul de comunicare al DREB/Патриархия.ru 

Versiunea: ucraineană, rusă

Materiale la temă

Au avut loc solemnitățile cu prilejul aniversării a 800 de ani a schitului „Sfântul Duh” pe lângă Lavra din Poceaev

De ziua Sfântului Duh Preafericitul mitropolit al Kievului Onufrii a condus Dumnezeiasca Liturghie în Lavra Pecerska din Kiev și i-a felicitat pe absolvenții școlilor teologice kievene

Membrii Comisiei interdepartamentale în problemele învățământului pentru cinul monahal au vizitat Seminarul teologic din Samara

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a înmânat distincții bisericești profesorilor Academiei de teologie din Moscova și viețuitorilor Lavrei „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie

La Ierusalim a fost marcată sărbătoarea principală a Misiunii duhovnicești ruse

Reprezentantul Bisericii Ortodoxe a Ciprului a vizitat comunitățile prigonite din eparhiile de vest ale Bisericii Ortodoxe din Ucraina

Un ierarh al Bisericii Ortodoxe Sârbe a vizitat Departamentul pentru relațiile externe bisericești

În orșele Europei are loc turneul concetistic al Corului Sinodal din Moscova

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de sărbătoarea Înălțării Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala episcopală „Sfântul Arhanghel Mihail” din or. Cerneahovsk [Patriarhul : Predici]

Vizita Patriarhului la Mitropolia de Kaliningrad. Dumnezeiasca Liturghie de sărbătoarea Înălțării Domnului în Catedrala „Sfântul Arhanghel Mihail” din or. Cerneahovsk

De sărbătoarea Înălțării Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala episcopală „Sfântul Arhanghel Mihail” din or. Cerneahovsk

De sărbătoarea Înălțării Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala episcopală „Sfântul Arhanghel Mihail” din or. Cerneahovsk

Reprezentantul Bisericii Ortodoxe Ruse a luat parte la solemnitățile cu prilejul zilei de pomenire a Mucenicilor de Chelm și Podlaska din Polonia

Corul de copii și tineret „Întâmpinarea” din Minsk a obținut victoria la cel de-al XXXVIII-lea Festival internațional „Zilele de la Hajnówka ale muzicii bisericești”

Corul școlilor duhovnicești din de la Kiev a obținut Marele Premiu al Festivalului internațional de muzică bisericească din Polonia

Corul de bărbați al Academiei de teologie din Sankt-Petersburg a luat parte la Festivalul internațional de muzică corală din Polonia

Toate materialele cu cuvintele-cheie