Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Preafericitului Patriarh Kiril, ţinută la punerea pietrei de temelie la fundamentul bisericii în construcţie în cinstea sfinţilor întocmai cu apostolii Chiril şi Metodiu de la Saransk

Predica Preafericitului Patriarh Kiril, ţinută la punerea pietrei de temelie la fundamentul bisericii în construcţie în cinstea sfinţilor întocmai cu apostolii Chiril şi Metodiu de la Saransk
Versiune pentru tipar
25 august 2012 18:36

La 25 august 2012 Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril a oficiat cinul sfinţirii pietrei de temelie de la fundamental bisericii în construcţie în cinstea sfinţilor întocmai cu apostolii Chiril şi Metodiu de la Saransk. După terminarea serviciului divin Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către cei prezenţi cu o predică.

Înaltpreasfinţia Voastră! Stimate Nicolai Ivanovici! Stimate Vladimir Dmitrievici! Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre! Dragi părinţi, fraţi şi surori!

Vă salut cordial pe toţi şi vă felicit, întâi de toate cu ocazia aniversării a 1000 de ani de la unirea poporului mordov cu popoarele statului Rus, precum şi cu ocazia evenimentului istoric al punerii gramotei de binecuvântare în fundamentul bisericii în cinstea sfinţilor întocmai cu apostolii Chiril şi Metodiu aici, în partea de sud-vest al or. Saransk.

De fiecare dată, venind în Mordovia, eu observ mari schimbări. Deşi ultima dată am fost aici doar un an în urmă, însă în decurs de un an se pot vedea transformări în aspectul exterior al oraşului Saransk. Văd de asemenea schimbări în dispoziţia oamenilor, în faptul că poporul Mordoviei devine tot mai unit, mai perseverent. Voi aţi realizat multe obiective în perioada ultimilor 20 de ani. Dintr-o regiune puţin însemnată, slab dezvoltată din punct de vedere economic, Mordovia a devenit unul din exemplele prosperităţii economice, sociale, al unirii în cuget a poporului şi, ceea ce trebuie să subliniez în mod deosebit în calitatea mea de Patriarh – al dezvoltării duhovniceşti.

O condiţie obligatorie a oricărei cauze bune este atragerea ajutorului lui Dumnezeu. Sfinţii întocmai cu apostolii Chiril şi Metodiu au pus bazele scrisului nostru, au tradus în limba slavonă cuvântul lui Dumnezeu, au fost misionari remarcabili, mari, care au răspândit credinţa creştină în Europa de Este. Ei au pus începutul dezvoltării culturii – multinaţionale şi totodată care se alimentează dintr- un singur izvor duhovnicesc al Ortodoxiei. Cauza lor nu a pierit şi cu trecerea a mai bine de 1000 de ani noi pomenim numele lor şi în cinstea lor sfinţim biserici.

Tot aşa şi cauza noastră, cauza oamenilor, nu va pieri, nu se va eclipsa cu multitudinea evenimentelor mari şi mici, dacă va fi fortificată de rugăciune şi puterea credinţei. Doar aşa este înfăptuit progresul real - şi al neamului omenesc, şi al societăţii, şi al statului, şi al personalităţii luate aparte.

Eu îmi dau seama de faptul că mulţi în ziua de azi nu înţeleg aceste cuvinte, unii identifică progresul doar cu dezvoltarea exterioară. Însă doar fiecare cunoaşte că nu numai de drumurile bune şi casele confortabile depinde în măsură mare starea interioară a omului, bunăstarea lui, fericirea lui. Poţi fi nefericit în palat, îţi poţi pune capăt zilelor din cauza disperării, locuind într-un oraş foarte bine amenajat. Bunăstarea omului – este intersecţia duhovnicescului şi a materialnicului, şi doar atunci când un aspect îl susţine pe celălalt şi se descoperă potenţialul personalităţii umane, doar atunci omul îşi găseşte fericirea.

Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru faptul că în Mordovia se intersectează cele duhovniceşti şi cele materiale şi în multe privinţe se susţin reciproc. Adresându-vă vouă tuturor, vă chem să păstraţi credinţa în inimă. Să nu uitaţi de Dumnezeu, să vă străduiţi în conformitate cu legea lui Dumnezeu, afirmând binele şi dreptatea, fără a accepta nici minciuna, nici ispitele, nici tentaţiile, nimic din celea ce ar putea cu uşurinţă să distrugă şi credinţa, şi conştiinţa naţională. Păstraţi-le pe ambele, ca să vă fie bine vouă şi copiilor voştri. Pentru rugăciunile sfinţilor întocmai cu apostolii Chiril şi Metodiu să binecuvânteze Domnul pe locuitorii acestui raion al oraşului Saransk şi ai întregii Mordovii. Să vă păzească Domnul.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat învățătorilor și învățăceilor școlilor teologice ale Bisericii Ortodoxe Ruse cu prilejul începutului anului de studii

Mdesajul de felicitare al Patriarhului adresat mitropolitului Kievului și al întregii Ucraine Onufrii cu prilejul aniversării intronizării

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la ediția a XXXII-a a Jocurilor Olimpice de vară de la Tokyo