Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Preafericitul Patriarh Kiril a vizitat catedrala Eparhiei de Sendai

Preafericitul Patriarh Kiril a vizitat catedrala Eparhiei de Sendai
Versiune pentru tipar
15 septembrie 2012 19:55

La 15 septembrie 2012 Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril, care se află în vizită de prim sfânt ierarh la Biserica Autonomă Japoneză, a sosit în oraşul Sendai, situat la nord de Tokyo pe insula Honshu.

La catedrala „Bunavestirea Maicii Domnului” – catedrala Eparhiei de Sendai şi de Est a Japoniei – Preafericitul Stăpân a oficiat un Te Deum în cinstea sfântului întocmai cu apostolii Nicolae al Japoniei. În timpul Te Deum-ului s-au rugat arhiepiscopul de Sendai Serafim, clerul Bisericii din Japonia, membrii delegaţiei Bisericii Ortodoxe Ruse care însoţesc pe Preafericitul Patriarh, Ambasadorul Federaţiei Ruse în Japonia E.V. Afanasiev.

„Au trecut un an şi jumătate de la calamitatea naturală îngrozitoare, dar se pare că a fost ieri”, a relatat arhipăstorul eparhiot al Eparhiei de Sendai. „Noi am suferit mari pierderi, a fost cauzată o mare pagubă; acele suferinţe nu vor fi niciodată uitate. După cum ştiţi, circa treizeci de mii de oameni au decedat de pe urma stihiei, mulţi au pierdut nu doar casele, dar şi serviciul; s-ar fi părut că au pierdut orice speranţă. Îndată după producerea acestei calamităţi, Dumneavoastră v-aţi adresat nouă cu un cuvânt cald părintesc. Cuvintele Dumneavoastră ne-au adăugat puteri şi ne-au dat siguranţă în faptul că trebuie să ne ridicăm şi să mergem înainte”.

„În numele meu, în numele tuturor clericilor şi al enoriaşilor încă şi încă odată vă mulţumesc pentru ajutorul acordat”, a continuat arhiepiscopul de Sendai Serafim. „La iniţiativa Dumneavoastră, Biserica Ortodoxă Rusă, credincioşii ruşi, au colectat mijloace. Pentru noi este un ajutor de nepreţuit”.

„Această nenorocire ne-a învăţat multe”, a spus stăpânul, amintind că ajutorul acordat celor care au nimerit la nevoie a contribuit la întărirea comunicării şi a relaţiilor duhovniceşti dintre credincioşii ruşi şi japonezi, dintre oameni necunoscuţi. „Astfel, pe noi ne leagă dragostea în Hristos”, a mărturisit ierarhul japonez, adresându-se către Preafericitul Patriarh cu rugămintea de a se ruga pentru poporul japonez.

În cuvântul de răspuns Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril a subliniat că Sendai are o importanţă deosebită pentru Ortodoxia japoneză: anume prin acest oraş credinţa ortodoxă a pătruns pe cea mai mare insulă japoneză Honshu de pe insula de la nord Hokkaido, când sfântul Nicolae, luminând păstoriţii săi japonezi, a creat aici câteva comunităţi creştine. „Istoria răspândirii credinţei ortodoxe în Sendai este legată de numele lui Pavel Savabe, ucenicul şi însoţitorul sfântului ierarh Nicolae, primul japonez, care a fost hirotonit în treaptă de preot”, a spus în continuare Sanctitatea Sa. „Tot aici, în acest oraş, primii japonezi-creştini au fost supuşi prigoanei şi au arătat tărie în credinţă, stoicism, hotărârea de a merge pe calea mântuirii, care le-a descoperit Însuşi Dumnezeu prin sfântul ierarh”.

După cum a menţionat Patriarhul Kiril, istoria acestei biserici de asemenea poartă în sine pecetea nenorocirii, care îi însoţea pe locuitorii din Sendai. „Construită prin eforturile arhiepiscopului Nicolae, ale ajutoarelor lui, catedrala „Bunavestirea Maicii Domnului”, după cum se ştie, a fost distrusă la finele Celui de al doilea Război Mondial, iar apoi a fost din nou ridicată prin eforturile părinţilor voştri. Se prea poate că şi între voi acum se află dintre acei care au participat la măreaţa cauză a renaşterii catedralei „Bunavestirea Maicii Domnului” în Sendai”.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse, de asemenea, şi-a împărtăşit amintirile despre vizitarea bisericii din Sendai în septembrie 2008: „Noi împreună cu arhiepiscopul Serafim am sosit încoace seara pentru a ne ruga. Am văzut o biserică care strălucea după reparaţie şi m-am bucurat împreună cu arhiepiscopul Serafim pentru succesul lucrului efectuat. Noi am mers pe străzile oraşului Sendai... Am văzut un oraş amenajat, oameni paşnici ce radiau bucurie şi nimic nu prevestea acea nenorocire, care s-a prăbuşit asupra voastră anul trecut”.

Tablouri îngrozitoare ale distrugerii după cutremurul de pământ şi după tsunami au fost divizate de canalele de televiziune din toată lumea şi au zguduit oamenii ruşi. „Aţi oferit un exemplu minunat şi vouă înşivă, şi lumii privitor la faptul cum se poate şi trebuie să întâmpini groaznicul pericol, care ameninţă tuturor”, a spus Sanctitatea Sa. „În astfel de vremuri este important a gândi nu doar la sine, dar şi la alţii, şi numai aşa ne putem mântui”.

Adresându-se către cei prezenţi în biserică, ai căror apropiaţi au avut de suferit sau au devenit victime ale acestei tragedii, Preafericitul Patriarh Kiril a spus: „Aş vrea să-mi exprim compătimirea mea profundă în legătură cu nenorocirea ce v-a cuprins şi să mulţumesc lui Dumnezeu pentru bărbăţia voastră, pentru puterea voastră”.

„Nenorocirea care a atacat Japonia a trezit durere în inimile oamenilor ruşi”, a continuat Preafericitul Stăpân. „Deseori televiziunea ne relatează despre suferinţele ce au loc pe faţa pământului, dar eu nu ţin minte o reacţie atât de puternică, un sentiment de răspuns de o aşa intensitate, cum a fost de această dată”.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a povestit ce a simţit în acele zile, cum prin compătimire, prin dorinţa de a ajuta, oamenii ruşi se apropiau cu inima de japonezi. „Sper că şi în societatea japoneză există mişcarea reciprocă către fraţii şi surorile din Rusia. Eu mă rog ca şi coparticiparea comună, compătimirea în nenorocire să ajute popoarelor noastre să trăiască în pace şi prietenie, conştientizând că suntem apropiaţi unii de alţii deja prin faptul că suntem vecini. Să ne ajute Dumnezeu să întărim relaţiile de prietenie şi de bună vecinătate”, a subliniat Preafericitul Patriarh, chemând asupra tuturor celor prezenţi în biserică binecuvântarea lui Dumnezeu.

În amintirea vizitei la catedrala „Bunavestirea Maicii Domnului”, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril a dăruit bisericii icoana Maicii Domnului de la Kazani, chemându-i pe toţi: „Rugaţi-vă în faţa acestei icoane pentru sine, pentru familiile voastre, pentru poporul vostru. Amintiţi în rugăciuni şi pe Patriarh, care are nevoie de susţinerea voastră duhovnicească”.

Adresându-se către stăpânul Serafim, Preafericitul Stăpân l-a felicitat cu ridicarea în treapta de arhiepiscop şi i-a mulţumit pentru trudele sârguincioase, pentru munca şi grija păstorească pe care le-a demonstrat în responsabilitatea sa privind restaurarea bisericilor din Eparhia de Sendai după tsunami şi cutremurul de pământ. Preafericitul Patriarh Kiril i-a transmis în dar arhiepiscopului de Sendai Serafim o panaghie sfântă.

Apoi a urmat înmânarea certificatelor pentru procurarea gratuită a obiectelor bisericeşti, executate de întreprinderea artistică de producere „Sofrino”, care urmează a fi transmise parohilor din Eparhia de Sendai, care au avut de suferit în anul trecut de pe urma stihiei.

„Fie ca Domnul să vă păzească pe voi pe toţi, dragii mei, iar voi păstraţi credinţa ortodoxă, educaţi în spiritul ei copiii şi nepoţii voştri; prin exemplul vieţii voastre, al faptelor şi cuvintelor voastre continuaţi măreaţa cauză a sfântului ierarh Nicolae, arhiepiscop al Japoniei”, a spus în încheiere Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril.

Tuturor celor credincioşi, care au venit în biserică în această zi, au fost împărţite iconiţe ale sfântului luminător al Japoniei întocmai cu apostolii Nicolae.

***

Propovăduirea Ortodoxiei în Sendai a început în anul 1869. Din anul 1872 comunitatea ortodoxă din oraş a fost condusă de Pavel Savabe, care în curând devine primul preot hirotonit în rândul japonezilor. Prima biserică provizorie a fost sfinţită în anul 1873. În anul 1892 prin trudele sfântului întocmai cu apostolii Nicolae a fost construită o biserică de piatră, în care au fost aduse în dar icoane, clopote şi obiecte bisericeşti din Rusia, din mănăstirea rusă „Sfântul Pantelimon” de pe Atos şi din alte ţări.

În timpul atacului aerian asupra oraşului Sendai, pe data de 9 iulie 1943, biserica, casa parohială şi casa pentru adunări au fost distruse completamente. Obiectele bisericeşti au fost păstrate în adăposturi împotriva atacurilor aeriene. Biserica provizorie a fost ridicată deja în decembrie 1945. Prin eforturile enoriaşilor, pe parcursul a zece ani a fost efectuată construcţia noii biserici. A fost sfinţită în aprilie 1959. În anul 1998 biserica a fost înnoită şi din nou sfinţită în 13 decembrie 1998.

La 15 ianuarie 2000 catedrala „Bunavestirea Maicii Domnului” este reşedinţa arhiereului eparhiot al Eparhii de Est a Japoniei, arhiepiscopul de Sendai Serafim. În Eparhia de Sendai astăzi se numără 32 de parohii, ceea ce constituie aproape o jumătate din toate parohiile Bisericii Ortodoxe Autonome Japoneze.

Serviciul de comunicare al DREB/Патриархия.ru

Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie