Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

​Mesajul de salut al Patriarhului, adresat către participanţii celei de a VI-a Adunari Generale a Fundaţiei „Russkii Mir”

​Mesajul de salut al Patriarhului, adresat către participanţii celei de a VI-a Adunari Generale a Fundaţiei „Russkii Mir”
Versiune pentru tipar
4 noiembrie 2012 09:00

Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a expediat un mesaj de salut către participanţii celei de a VI-a Adunări Generale a Fundaţiei „Russkii Mir”, care şi-a ţinut lucrările la Moscova pe data de 3 noiembrie 2012. Textul mesajului de salut a fost dat citirii de mitropolitul de Volokolamsk Ilarion.

Dragi fraţi şi surori!

Vă salut cordial pe toţi cei care v-aţi adunat la Moscova în vederea participării la lucrările Adunării Generale a Fundaţiei „Russkii Mir”, dedicate importantei teme a relaţiilor dintre limba rusă şi istoria Rusiei.

Este semnificativ faptul că actuala Adunare Generală îşi desfăşoară lucrările în Anul istoriei Rusiei, care este marcat de multe date memorabile: 1150 de ani ai statalităţii Rusiei, 400 de ani de la depăşirea Vremurilor Tulburi şi 200 de ani de la biruinţa în războiul pentru apărarea Patriei din anul 1812.

Primirea creştinismului de către Rusia, la sfârşitul primului mileniu, a fost pentru ea un eveniment de o importanţă excepţională. Botezul kievenilor şi răspândirea ulterioară a credinţei a servit drept motiv pentru unirea triburilor slave dispersate, deseori duşmănoase între ele, şi stabilirea statalităţii. Clerul ortodox împreună cu propovăduirea Evangheliei, concomitent, includea strămoşii noştri în cultura creştină bogată a Bizanţului. Răspândirea în Rusia a cultului cărţii, dezvoltarea activităţii de luminare a dus şi la formarea culturii naţionale.

În istoria Rusiei au fost multe perioade dramatice. La depăşirea numeroaselor încercări de ordin intern şi extern, la păstrarea originalităţii şi independenţei a contribuit în mod esenţial Biserica Ortodoxă Rusă, care a fost şi până în zilele noastre rămâne un factor de coeziune duhovnicească, care uneşte popoarele Rusiei istorice.

Mărturisindu-L pe Domnul nostru Iisus Hristos, înviat din morţi, Biserica ne învaţă dragostea pentru Dumnezeu şi aproapele, îi cheamă pe oameni la pace şi concordie, la iertarea şi răbdarea reciprocă, are grijă de creşterea morală a păstoriţilor săi.

Sunt convins că întărirea relaţiilor de prietenie, frăţeşti, dintre popoarele noastre, păstrarea moştenirii comune duhovniceşti şi culturale, indiferent de hotare şi context politic, este chezăşia dezvoltării prospere a ţărilor Lumii Ruse.

Doresc participanţilor Adunării Generale ajutor de la Dumnezeu în activitatea lor, discuţii rodnice şi succese variate în fapte şi intenţii bune.

+CHIRIL, PATRIARHUL MOSCOVEI ŞI AL ÎNTREGII RUSII

Versiunea: rusă

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV Jocuri Olimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Patriarhului cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV-lea Jocuri Olimpice și cele de-a XIII-lea Jocuri Paralimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei