Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

A avut loc întâlnirea Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Rusă şi a Ierusalimului

A avut loc întâlnirea Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Rusă şi a Ierusalimului
Versiune pentru tipar
10 noiembrie 2012 00:13

La 9 noiembrie 2012, în Sala de Tron a Patriarhiei Ierusalimului a avut loc convorbirea frăţească a Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril şi a Preafericitului Patriarh al Ierusalimului Teofil.

La întâlnire au asistat membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Ierusalimului: mitropolitul de Nazaret Chiriac, mitropolitul de Capitoliad Isihii, dragomanul (responsabil pentru relaţiile externe) mitropolitul de Elevferupol Hristodul, mitropolitul de Filadelfia Benedict, arhiepiscopul de Avila Dorotei, secretarul general al Sinodului arhiepiscopul de Constantin Aristarh, arhiepiscopul de Tabor Metodiu şi alţi membri ai Sinodului.

Din partea Bisericii Ortodoxe Ruse la întâlnire au participat: mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, preşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericești al Patriarhiei Moscovei; episcopul de Solnecinogorsk Serghii, şeful Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei; preşedintele Departamentului sinodal informaţional V.R. Legoida; vicepreşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericeşti protoiereul Nicolae Balaşov; secretarul DREB pentru relaţii interortodoxe protoiereul Igor Iakimciuk; ajutorul preşedintelui DREB protodiaconul Vladimir Nazarkin; şeful interimar al secretariatului personal al Preafericitului Patriarh M.G. Kuksov.

Cu un cuvânt de salut s-a adresat către Patriarhul Chiril Întâistătătorul Bisericii Ierusalimului:

„Cu o bucurie enormă, frăţească, sinceră şi desăvârşită şi cu un deosebit respect noi vă primim, vă salutăm şi vă adresăm cuvintele ”Bine aţi venit”, prea iubite şi prea dorite întru Hristos confrate, Patriarh al Bisericii Ruse frăţeşti”, a spus Preafericitul Patriarh Teofil. „Dumneavoastră, Sanctitatea Voastră, aţi îndrăgit sălaşurile Sfântului Sion, nu o singură dată le-aţi vizitat în trecut, aţi sosit şi azi, ca să le vizitaţi de asemenea conform regulamentului stabilit de către Biserica noastră Ortodoxă în cadrul „vizitei de pace”. Aceasta are loc după alegerea Dumneavoastră destoinică în calitate de cârmuitor al Bisericii unei atare ţări măreţe şi cuvioase cum este Rusia şi, după chemarea Dumneavoastră de către Dumnezeu, de a o duce pe o cale nouă a renaşterii şi reînnoirii, pe care ea merge după prigoniri crunte”. După cum a menţionat Preafericitul Stăpân, prigoana nu a putut înfrânge Biserica Rusă şi „din încercări ea a ieşit mau puternică şi mai slăvită”.

Preafericitul Patriarh Teofil a înmânat Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse ordinul Mormântului Dătător de Viaţă al Domnului „Sfânta cruce a frăţiei Sfântului Mormânt”.

Apoi a răsunat cuvântul de răspuns al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii Chiril:

„Vă mulţumesc cordial, Preafericirea Voastră, pentru invitaţia amabilă de a vizita spaţiile Patriarhiei Ierusalimului, pentru ospitalitatea sinceră, acordată mie pe Pământul Sfânt şi pentru decorarea cu ordinul suprem al Bisericii Ierusalimului – ordinul Mormântului Dătător de Viaţă al Domnului „Sfânta cruce a frăţiei Sfântului Mormânt”.

Vizita mea de azi este, în primul rând, vizitarea în pelerinaj a Bisericii Sfinte a Ierusalimului, Mama tuturor Bisericilor, de unde Vestea cea Bună a fost răspândită de sfinţii Apostoli în întreaga lume. La noi în Rusia întotdeauna a fost o atitudine deosebită faţă de Biserica Ortodoxă a Ierusalimului şi de Întâistătătorii ei. Noi întotdeauna ţinem minte că Patriarhii Ierusalimului ridică rugăciuni la Mormântul Domnului pentru creştinii ortodocşi, care locuiesc atât în regiunea Biblică, cât şi în întreaga lume. Rugăm sfinte rugăciuni ale Preafericirii Voastre pentru Biserica Rusă şi pentru popoarele Sfintei Rusii cârmuite de ea.

Îmbinarea de cuvinte „Pământul Sfânt” nu este inventată de oameni. Singur Domnul a spus sfântului prooroc Moise: Locul pe care calci este pământ sfânt (Ieş. 3:5). Dacă aceste cuvinte au fost spuse în legătură cu pustiul din apropierea muntelui Horiv, unde s-a arătat Dumnezeu în Rugul Nestins, cu atât mai mult a luminat prin sfinţire pământul Palestinei. Aici s-a născut, a propovăduit, a fost răstignit şi înmormântat Domnul nostru Iisus Hristos. Aici s-a săvârşit Învierea Lui, biruitoare şi slăvită, din morţi. Aici Domnul a fondat Biserica şi tot aici, pe pământul Sfânt, asupra Apostolilor a pogorât Sfântul Duh, dăruindu-le har pentru răspândirea Bisericii pe întreg pământul.

Precum în Ierusalim după Sfânta Cincizecime toţi i-au auzit vorbind pe apostoli în diferite dialecte, proprii raionului, (Fapte 2:6), tot aşa şi acum Sfântul Oraş este centrul care atrage pe credincioşi din toată lumea. Pe străzile lui se aude orice limbă şi orice dialect. Vreau să vă mulţumesc, Preafericirea Voastră, în calitate de păstrător al marilor relicte, pentru grija părintească cu privire la Misiunea Duhovnicească Rusă şi pentru pelerinii, care vin în număr mare din ţările Patriarhiei Moscovei. Inimii mele întotdeauna îi vor fi dragi amintirile despre marile relicte sfinte ale creştinismului, unde m-am aflat din nou însoţit de Sanctitatea Voastră.

Doresc Preafericirii Voastre tăria forţelor trupeşti şi ajutor atotputernic de la Dumnezeu în slujirea Dumneavoastră Patriarhală, iar păstoriţilor Voştri evlavioşi – pace şi întărire de sus în vremurile deloc simple, prin care trec azi creştinii din Orientul Apropiat.

Încă odată vreau să vă mulţumesc pentru distincţia înaltă şi pentru ospitalitatea frăţească acordată, care m-a înconjurat pe mine şi pe toată cinstita delegaţie a Bisericii Ortodoxe Ruse din primele minute ale aflării noastre pe Pământul Sfânt”.

Serviciul de comunicare al DREB/Patriarchia.ru

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

Ambasadorul Serbiei a fost decorat cu ordinul Bisericii Orotdoxe Ruse

În Duminica Triumfului Ortodoxiei Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în catedrala „Hristos Mântuitorul”

O delegație a Bisericii Ortodoxe a Eladei a vizitat Moscova

În Cipru au fost restaurate monumente literare vechi din biblioteca Academiai de teologie din Moscova

La metocurile Misiunii duhovnicești ruse a fost venerată memoria diplomaților ruși

La metocul rus din Yaffa a fost sărbătorită aniversarea a 125 de ani de la sfințirea bisericii

Clericii Misiunii duhovnicești ruse au vizitat recepția de Revelion la primăria Ierusalimului

Preafericitul Patriarh al Ierusalimului Teofil a primit în audiență un grup de pelerini din Ucraina

În perioada 23-25 noiembrie Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a vizita Eparhia de Kaliningrad

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la biserica „Sfânta Muceniță Lidia” din Kaliningrad [Patriarhul : Predici]

Vizita Patriarhului la Eparhia de Kaliningrad. Sfințirea bisericii „Sfânta Muceniță Lidia” din Kaliningrad

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril s-a întâlnit cu guvernatorul regiunii Kaliningrad A.A. Alihanov

Preafericitul Patriarh al Ierusalimului Teofil al III-lea s-a întâlnit cu reprezentantul Bisericii Ortodoxe din Ucraina pe lângă organizațiile europene internaționale

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril s-a întâlnit cu delegațiile Bisericilor Ortodoxe Locale care au sosit la solemnitățile cu prilejul aniversării a 10 ani de la Soborul Local al Bisericii Ortodoxe Ruse și întronarea Patriarhului

Șeful Direcției executive a Bisericii Ortodoxe din Ucraina s-a întâlnit cu Patriarhul Ierusalimului Teofil

Clericii Misiunii duhovnicești ruse au vizitat recepția de Revelion la primăria Ierusalimului

Toate materialele cu cuvintele-cheie