Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Preafericitul Patriarh al Moscovei Chiril şi Preafericitul Patriarh al Ierusalimului Teofil au vizitat Biserica Învierii în Ierusalim

Preafericitul Patriarh al Moscovei Chiril şi Preafericitul Patriarh al Ierusalimului Teofil au vizitat Biserica Învierii în Ierusalim
Versiune pentru tipar
9 noiembrie 2012 23:58

La 9 noiembrie 2012, în prima zi a vizitei Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril pe Pământul Sfânt, Întâistătătorii Bisericii Ortodoxe Ruse şi Bisericii Ortodoxe din Ierusalim au vizitat Biserica Învierii în Ierusalim.

Intrând în biserică, Preafericitul Patriarh Chiril şi Preafericitul Patriarh al Ierusalimului Teofil s-au închinat la Piatra Ungerii.

În faţa Cuvucliei a fost citit un fragment din Evanghelie, în care se relatează despre Învierea lui Hristos. Apoi Întâistătătorii celor două Bisericii Ortodoxe Locale s-au închinat marii relicte sfinte a Mormântului Domnului.

În Katholikon (catedrala Bisericii din Ierusalim) a fost oficiat un Te Deum de mulţumire, condus de Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril.

După terminarea serviciului divin, Preafericitul Patriarh al Ierusalimului Teofil s-a adresat către Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse cu un salut, menţionând în particular:

„Biserica Sfântului Sion, Biserica Sfântului Pământ, Biserica Pământului Făgăduinţei şi a proorocilor, Biserica întrupării Domnului nostru Iisus Hristos, Biserica turnului din Sion şi a Cincizecimii, Biserica Sfinţilor apostoli, a mucenicilor şi a cuvioşilor nevoitori, în bucurie şi triumfare primeşte astăzi în sânul său Biserica frăţească a Rusiei. Este Biserica a întocmai cu apostolii cneazului Vladimir şi a cneaghinei Olga, Biserica marilor stareţi şi a nenumăraţilor nou mucenici, al cărei stimat Întâistătător, iubitul şi doritul Preafericitul Patriarh Chiril cu cinstita ceată a sa întreprinde în aceste zile o vizită de pace la noi.

Cu ocazia acestui eveniment destul de important în viaţa Bisericii noastre Preasfinţite, aţi fost întâmpinat, Sanctitatea Voastră, în mod oficial şi cu onoruri la intrarea în Oraşul vechi, în apropiere de porţile lui David, de către reprezentanţii noştri, membrii frăţiei noastre a Sfântului mormânt, de reprezentanţii Bisericilor creştine ale Pământului Sfânt şi de persoane politice locale. Noi personal v-am întâmpinat la porţile Patriarhiei noastre străvechi, de unde, sub sunetele pline de bucurie ale clopotelor, în procesiune solemnă am mers la Biserica Învierii – această mândrie a credinţei noastre ortodoxe. Iar acum cu frică şi evlavie la Sfântul şi Dătătorul de Viaţă Mormânt şi la Straşnica Golgotă ne închinăm urmelor Mântuitorului nostru Iisus Hristos Care cu trup s-a răstignit, a pătimit, s-a îngropat şi a Înviat a treia zi”.

În cuvântul său de răspuns Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a spus:

„Sanctitatea Voastră. Preafericite Patriarh al Sfântului oraş Ierusalim şi al întregii Palestine, domnule Teofil! Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre! Dragi părinţi, fraţi şi surori!

De fiecare dată, când mă aflu în cel mai sfânt loc de pe pământ – la Mormântul Dătător de Viaţă al Domnului, inima mea se umple de emoţie şi bucurie. De emoţie – deoarece mă apropii de o măreaţă relictă sfântă: de locul, unde Dumnezeu întrupat săvârşea jertfa Sa pe Cruce pentru păcatele întregii lumi, unde a fost înmormântat în trup, dar nu a încetat lucrarea Sa de răscumpărare, cu sufletul pogorându-Se în iad şi scoţând de acolo pe cei întemniţaţi, unde El a înviat prin Puterea Dumnezeirii Sale şi unde au fost cuprinşi de înfiorare străjerii care Îl păzeau. De bucurie – deoarece prin moartea Sa Domnul a călcat pe moarte, prin biruinţa Sa a eliberat toată omenirea de robia păcatului şi ne-a deschis porţile Împărăţiei Sale. Cu adevărat, vorbim prin cuvintele lui Iacov: cât de înfricoşător este locul acesta! Aceasta nu e alta fără numai casa lui Dumnezeu, aceasta e poarta cerului! (Fac. 28:17).

Fiecare creştin visează măcar o dată în viaţă să ajungă în Pământul Sfânt, să treacă pe calea Crucii Mântuitorului, să se închine locurilor, unde au călcat picioarele Lui, să sărute piatra, unde a stat culcat trupul lui Iisus, înmormântat, dătător de viaţă.

Domnul m-a învrednicit să vizitez nu o dată aceste mari relicte sfinte. Însă vizita mea actuală are o deosebită semnificaţie: pentru prima dată vin în Pământul Sfânt ca să ridic rugăciune în numele întregii Bisericii Ruse, care m-a ales în anul 2009 în calitate de Întâistătător al ei. Astăzi am o deosebită bucurie să vă salut cordial între aceste ziduri sfinte, Sanctitatea Voastră iubită, împreună cu ierarhii cuvioşi şi clericii Patriarhiei Ierusalimului, care sunt alături de Dumneavoastră.

În calitate de pelerini din Rusia, Ucraina, Belarusi, Moldova şi din alte ţări ale Sfintei Rusii noi am sosit în Oraşul Sfânt, ca să mărturisim într-un gând respectul nostru profund faţă de păstrătoarea de veacuri a sfintelor relicte ale Palestinei – faţă de cea mai Sfântă Mamă a Bisericilor, respect păstrat de popoarele noastre pe parcursul a multe veacuri încă din timpurile cristelniţei lor comune în apele Niprului. Am vrea să înnoim sentimentele noastre frăţeşti, să ne încălzim inimile cu căldura dragostei reciproce şi în pace întru Hristos şi în unire cu Voi împreună să ridicăm pe Mormântul Domnului mulţumire şi rugăciune pentru pace în toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor Biserici ale lui Dumnezeu şi pentru mântuirea tuturor.

Rugăciunea noastră deosebită este pentru pace în Ierusalim şi în tot Orientul, care trece actualmente prin vremuri deloc simple, ca în locul măreţii biruinţe a lui Hristos să se instaureze pacea şi concordia dintre oameni.

Harul Domnului nostru Iisus Hristos, Răstignit, Înviat şi Înălţat, să fie cu noi cu toţi. Amin”.

Apoi Preafericitul Patriarh Chiril şi Preafericitul Patriarh Teofil s-au urcat pe Golgota, unde s-au închinat locului Răstignirii Domnului nostru Iisus Hristos.

***

Biserica Învierii lui Hristos de la Ierusalim, mai mult cunoscută ca Biserica Mormântului Domnului, se află pe locul, unde, conform tradiţiei bisericeşti, a fost răstignit, înmormântat, iar apoi a înviat Iisus Hristos.

În timpul împăratului Adrian în anul 135 pe locul Golgotei a fost construit un for şi un capitoliu cu templele Venerei şi ale lui Jupiter.

Prima biserică a Mormântului Domnului a fost fondată de împărăteasa Elena; ea a fost construită sub conducerea sfântului Macarie a Ierusalimului. Complexul Bisericii Mormântul Domnului includea o rotondă, numită Anastasis (Învierea) cu Mormântul Domnului, o bazilică (Martirium) şi grădina lui Iosif din Arimateia, unde se afla Golgota şi locul găsirii Crucii Dătătoare de Viaţă.

Biserica Învierii a fost sfinţită în mod solemn în prezenţa împăratului Constantin la 13 septembrie în a.335, în memoria acestui fapt în Biserica Ortodoxă a fost stabilită sărbătoarea Reîinoirii Bisericii (a Învierii Celui Slăvit).

În a. 614, în timpul ocupării Ierusalimului de către regele perşilor Hozroi, clădirile bisericii au avut de suferit considerabil, însă sub conducerea monahului Modest (ulterior Patriarh al Ierusalimului), pe mijloacele regelui Iraclie şi ale soţiei lui Hozroi creştina Maria, toate cele distruse au fost restaurate (anii 616-626). După ce Ierusalimul a fost asediat de califul Omar (637), Patriarhul Sofronie a fost de acord să predea oraşul, iar Biserica Mormântului, precum şi alte lăcaşuri sfinte de bază ale Ierusalimului, nu au avut de suferit.

În anul 1009, pe timpul califului El-Hakim, au fost distruse multe biserici creştine în oraş şi împrejurimile lui, inclusiv basilica. Împăratul Constantin VIII a negociat de la feciorul lui El-Hakim dreptul de restaurare a bisericii. Au fost ridicate câteva clădiri care se aflau la o distanţă unele de altele, ce aminteau la exterior capele. Rolul bisericii principale a fost delegat rotondei Învierii, păstrate mai bine decât altele.

Biserica Învierii, construită de cruciaţi în anii 1130-1147 în stil roman, din nou a unit sub acoperişul său toate locurile sfinte, legate de moartea şi Învierea lui Iisus Hristos.

Grija principală a cruciaţilor era înălţarea unei noi Bisericii măreţe (Katholikon), care a aderat din partea de est la rotondă, precum şi clopotniţele în cinci caturi cu vârful în formă de arcă (aa.1160-1180).

După ocuparea Ierusalimului de către sultanul Saladin în anul 1187, Biserica Mormântului nu a avut de suferit, iar pelerinilor creştini li s-a permis să o viziteze în corespundere cu acordul dintre Saladin şi regele Richard Inimă de Leu.

În urma cutremurului de pământ din anul 1545 a avut de suferit clopotniţa şi atunci înălţimea ei a fost micşorată până la nivelul contemporan.

În timpul incendiului din anul 1808 a ars cupola de lemn de asupra lui Anastasis, a fost deteriorat Kuvuklionul. Însă în anii 1808-1810 rotonda a fost restaurată cu participarea arhitecţilor din diferite ţări. La restaurarea Cuvucliei au fost utilizate dimensiunile Kuvuklionului - copie din mănăstirea Noul Ierusalim „Învierea Domnului” de lângă Moscova. În anii 1860 a fost ridicată din construcţii de metal o cupolă semisferică de asupra rotondei, prin forma sa amintind forma iniţială a lui Anastasis de pe vremurile lui Constantin cel Mare. În urma cutremurului de pământ din a. 1927 au fost deteriorate Kuvuklionul şi cupola Katholikonului. Kuvuklionul a fost întărit din exterior pe din părţi cu bare şi scoabe din metal, iar cupola a fost restabilită şi împodobită cu chipurile lui Iisus şi ale sfinţilor.

În mijlocul secolului al XX-lea a fost planificată reconstrucţia bisericii, la a cărei înfăptuire a împiedicat Cel de al doilea război mondial. În anul 1959 s-a început restaurarea fundamentală a clădirii; în anii 1995-1997 lucrările de restaurare au atins şi cupola.

Biserica contemporană a Mormântului Domnului este un complex arhitectural, care include Golgota cu locul Răstignirii, rotonda (o construcţie cu cupolă sub care se află nemijlocit Kuvuklionul), Katholikonul (catedrala Bisericii din Ierusalim), biserica subterană în cinstea Aflării Crucii Dătătoare de Viaţă, biserica în cinstea sfintei întocmai cu apostolii Elena şi câteva altare. Pe teritoriul Bisericii Mormântul Domnului se află câteva mănăstiri, o serie de clădiri auxiliare, nişte galerii.

Biserica este divizată între şase confesiuni: ortodoxă, catolică, armeană, coptă, a Siriei şi a Etiopiei, fiecărei din ele le revin anumite altare şi ore pentru rugăciuni.

Serviciul de comunicare al DREB/Patriarchia.ru

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion a săvîrșit slujba dumnezeiască la metocul din Moscova al Bisericii Ortodoxă a plaiurilor Cehiei și a Slovaciei

Mitropolitul de Voloklamsk Ilarion: Secretarul de stat al SUA Pompeo a contramandat întîlnirea cu o oră înainte sub presiunea răuvoitorilor [Interviuri]

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Arhiepiscopul Atenei Ieronim a fost exclus din dipticele Bisericii Ortodoxe Ruse [Interviuri]

Ierarhi și clerici de la șase Biserici Ortodoxe Loocale au luat parte la slujba dumnezeiască în cinstea sărbătorii hramului la biserica cu hramul în cinstea Icoanei Maicii Domnului „Bucuria tuturor celor scîrbiți” din strada Bolșaia Ordînka, or. Moscova

Șeful Direcției Patriarhiei Moscovei pentru instituțiile din străinătate a vizitat locurile ruse din Ierihon

Au avut loc solemnitățile cu prilejul aniversării a 150 de ani de la fondarea metocului rus în vechea Ioppe - actuala Jaffa

De sărbătoarea Icoanei Maicii Domnului de Kazan a fost sărbătorit hramul la Mănăstirea Gornenski din Ierusalim

La metocul „Sfîntul Cuvuis Serghie de Radonej” din Ierusalim a avut loc ediția a V-a a Lecturilor în memoria arhimandritului Antonin

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a sosit la Baku

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril: Istoria insăși a țării noastre este o minune a lui Dumnezeu

La 26 și 27 octombrie a avut loc vizita de Întîi sfințit ierarh a Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Mitropolia Donului

Predica Patriarhului rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvîrșită în Catedrala epsicopală „Nașterea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu” din or. Rostov-pe-Don [Patriarhul : Predici]

Au avut loc solemnitățile cu prilejul aniversării a 150 de ani de la fondarea metocului rus în vechea Ioppe - actuala Jaffa

Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe din Ucraina i-au coslujit Patriarhului Ierusalimului Teofil al III-lea de sărbătoarea Înălțării Crucii Domnului

A avut loc întâlnirea mitropolitului de Volokolamsk Ilarion cu Patriarhul Ierusalimului Teofil al III-lea

Mitropolitul de Sankt-Petersburg și Ladoga Varsonofii s-a întâlnit cu Patriarhul Ierusalimului Teofil

Toate materialele cu cuvintele-cheie