Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

S-a încheiat vizita Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse în Pământul Sfânt

S-a încheiat vizita Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse în Pământul Sfânt
Versiune pentru tipar
15 noiembrie 2012 10:35

Din 9 noiembrie până în 14 noiembrie 2012, la invitaţia Preafericitului Patriarh al Ierusalimului Teofil şi a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Ierusalimului, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a efectuat o vizită în Pământul Sfânt.

Din componenţa delegaţiei oficiale, care l-a însoţit pe Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse în Pământul Sfânt, au făcut parte: mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, preşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericești al Patriarhiei Moscovei; episcopul de Solnecinogorsk Serghii, şeful Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei; preşedintele Departamentului sinodal informaţional V.R. Legoida; vicepreşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericeşti protoiereul Nicolae Balaşov; secretarul DREB pentru relaţii interortodoxe protoiereul Igor Iakimciuk; ajutorul preşedintelui DREB protodiaconul Vladimir Nazarkin; şeful interimar al secretariatului personal al Preafericitului Patriarh M.G. Kuksov.

La aeroportul „Ben-Gurion” Preafericitul Patriarh Chiril a fost întâmpinat de ierarhii Patriarhiei Ierusalimului mitropolitul de Kapitoliad Isihii şi arhiepiscopul de Iordania Feofilact, ministrul turismului din Israel Stas Misezhnikov, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Rusiei în Israel S.Ia. Iakovlev, reprezentantul Rusiei pe lângă Autoritatea Naţională Palestiniană A.N. Rudakov, reprezentantul Patriarhului Ierusalimului pe lângă scaunul Patriarhal al Moscovei arhimandritul Stefan (Dispirakis), şeful Misiunii duhovniceşti ruse în Ierusalim arhimandritul Isidor (Minaev).

În prima zi a vizitei Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril pe Pământul Sfânt, Întâistătătorii Bisericii Ortodoxe Ruse şi Bisericii Ortodoxe a Ierusalimului au vizitat Biserica „Învierea Domnului” în Ierusalim.

În aceeaşi zi, în Sala de Tron a Patriarhiei Ierusalimului a avut loc convorbirea frăţească a Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril şi a Preafericitului Patriarh al Ierusalimului Teofil III.

La 10 noiembrie 2012, Preafericitul Patriarh Chiril a vizitat Mormântul Maicii Domnului pe muntele Eleon în Ierusalim şi bazilica „Naşterea Domnului” în Bethlehem.

În aceeaşi zi, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse s-a întâlnit cu Şeful Autorităţii Naţionale Palestiniene Mahmoud Abbas. La întâlnire, care a avut loc la reşedinţa Şefului Autorităţii Naţionale Palestiniene la Bethlehem, a participat, de asemenea, Preafericitul Patriarh al Ierusalimului Teofil. Conţinutul principal al convorbirii s-a axat pe discutarea căilor instaurării unei păci drepte şi durabile în Orientul Apropiat şi, în special, pe rolul comunităţilor religioase în atingerea acestui scop. Apoi în numele Şefului Autorităţii Naţionale Palestiniene a fost oferită o recepţie festivă în onoarea Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril.

În seara zile de 10 noiembrie, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a oficiat slujba privegherii la catedrala „Sfânta Treime” a Misiunii duhovniceşti ruse din Ierusalim. În această zi este marcată o dată semnificativă în istoria catedralei „Sfânta Treime” a Misiunii: se împlinesc 140 de ani de la sfinţirea ei.

În noaptea spre 11 noiembrie 2012, Preafericitul Patriarh al Ierusalimului şi al întregii Palestine Teofil III şi Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril au oficiat Dumnezeiasca liturghie de noapte în Biserica „Învierea Domnului” de la Ierusalim.

În aceeaşi zi, la Ierusalim, Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a întâlnit cu rabinul suprem al Israelului (al sefarzilor) Shlomo Moshe Amar. Apoi în Rabinatul suprem al Ierusalimului Preafericitul Patriarh Chiril s-a întâlnit cu Rabinul şef al Israelului (ashkenazi) Yona Metzger.

De asemenea, la 11 noiembrie 2012, în Ierusalim, societăţii civile i-a fost prezentată traducerea în ivrit a cărţii Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril „Libertate şi responsabilitate: în căutarea armoniei. Drepturile omului şi demnitatea personalităţii”. Apoi Preafericitului Patriarh al Ierusalimului Teofil a oferit un prânz în onoarea Întâistătătorului Bisericii Ruse.

La reşedinţa Şefului statului în Ierusalim a avut loc întâlnirea Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril cu Preşedintele statului Israel Shimon Peres.

La primăria Ierusalimului a avut loc convorbirea Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril cu primarul Ierusalimului Nir Barkat.

La recepţia solemnă, oferită la Patriarhia Ierusalimului în numele Preafericitului Patriarh Teofil, Preafericitului Patriarh Chiril a transmis în dar Bisericii Ierusalimului un complet de clopote pentru biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din oraşul Jaffa.

La 12 noiembrie 2012, Întâistătătorul Bisericii Ruse a sfinţit catedrala mănăstirii Gornensky în cinstea Tuturor sfinţilor care în pământul Rusiei au strălucit.

Apoi Preafericitul Patriarh Chiril a comemorat victimele fascismului, vizitând complexul memorial „Yad Vashem” la Ierusalim.

Continuând pelerinajul pe locurile sfinte ale Ierusalimului, Întâistătătorul Bisericii Ruse a vizitat mănăstirea „Sfânta Maria Magdalena” în Ghetsimani. Apoi Preafericitul Patriarh Chiril a vizitat mănăstirea de maici „Înălţarea Domnului" pe muntele Eleon. Aici, pe mormântul arhimandritului Antonin (Kapustin) Sanctitatea Sa a oficiat litia pentru cei adormiţi. La litie au fost pomeniţi adormiţii şefi ai Misiunii duhovniceşti ruse la Ierusalim, arhierei ai Bisericii Ruse din Străinătate.

La 13 noiembrie, Preafericitul Patriarh Chiril a vizitat mănăstirea „Schimbarea la Faţă a Domnului” pe muntele Tabor.

În continuarea pelerinajului pe Pământul Sfânt, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a vizitat biserica „Buna Vestire” în Nazaret. Pe piaţa din faţa bisericii Preafericitul Patriarh Chiril a fost salutat de localnici şi de primarul oraşului, Ramez Jirassi.

La Nazaret a continuat comunicarea frăţească a Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril şi a Preafericitului Patriarh al Ierusalimului Teofil. La 13 noiembrie 2012, în mitropolia de Nazaret a avut loc convorbirea Întâistătătorilor celor două Biserici.

Apoi Sanctitatea Sa a vizitat mănăstirea „Doisprezece apostoli” în Tiberiada, „Casa cu arcade” – un hotel pentru pelerini recent reconstruit al Misiunii duhovniceşti ruse. În biserica reprezentanţei Misiunii duhovniceşti ruse în cinstea Mariei Magdalena, situată în Galileea nu departe de oraşul Tiberiada, Preafericitul Patriarh Chiril a binecuvântat pe cei prezenţi.

La 13 noiembrie 2012, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a sosit în Casa pelerinului de lângă râul Iordan. A avut loc o recepţie, oferită cu ocazia primei vizite a Preafericitului Patriarh Chiril, la care a participat Preafericitul Patriarh Teofil al Ierusalimului. În timpul recepţiei Preafericitul Patriarh Chiril şi-a exprimat recunoştinţa faţă de Direcția executivă a Preşedintelui Rusiei şi personal şefului său, V.I. Kojin, pentru realizarea proiectului construcţiei Casei ruse a pelerinului, decorându-l pe V.I. Kojin cu ordinul cuviosului Serghii de Radonej de gradul I.

La 14 noiembrie 2012, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a oficiat cinul sfinţirii mari a apei în râul Iordan.

Apoi Preafericitul Stăpân a vizitat mănăstirea grecească „Sfântul Ioan Botezătorul” de pe teritoriul rezervaţiei arhelogico-religioase „Locul Botezului lui Iisus Hristos în râul Iordan”.

În Palatul regal din Amman a avut loc întâlnirea Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril şi a Preafericitului Patriarh al Ierusalimului şi al Întregii Palestine Teofilact cu Regele Iordaniei Abdullah II bin al-Hussein.

În aceeaşi zi, Întâistătătorul Bisericii Ruse a plecat pe calea aerului la Moscova.

Serviciul de comunicare al DREB/Patriarchia.ru 

Versiunea: ucraineană, rusă

Materiale la temă

Președinții Federației Ruse și Republicii Belarus au vizitat mănăstirile Valaam și Konevets

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat lui Egils Levits cu prilejul accederii în funcția de Președinte al Republicii Letone [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Mitropolitul de Minsk Pavel a vizitat parada cu prilejul Zilei indepedenței Republicii Belarus

Mitropolitul de Minsk Pavel a luat parte la adunarea solemnă cu prilejul Zilei independenței Republicii Belarus

La Ambasada Serbiei din Moscova a fost prezentată cartea „Kosovo și Metohia în relațiile dintre Bisericile Ortodoxe Rusă și Sârbă”

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Sârbe a vizitat „Casa rusă” din Belgrad

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Ne rugăm pentru ca Domnul să ne ajute să tămăduim împreună rănile pricinuite Bisericii [Interviuri]

Au avut loc solemnitțile cu prlejul aniversării a 25 de ani de la renașterea Eparhiei de Barnaul

Șeful Direcției Patriarhiei Moscovei pentru instituțiile din străinătate a efectuat o vizită de lucru pe Pământul Sfânt

La Mănăstirea Gornensky a fost sărbătorit hramul catedralei principale a așezământului monahal

La Ierusalim a fost marcată sărbătoarea principală a Misiunii duhovnicești ruse

Mitropolitul de Voloklamsk Ilarion s-a întâlnit cu Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe a Ierusalimului

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril va săvârși o vizită de Întâi sfințit ierarh în orașul Torjok

A avut loc vizita Sanctității Sale Patriarhul Chiril pe insulele Konevest și Valaam

Predica Patriarhului rostită de ziua pomenirii Cuvioșilor Serghie și Gherman de Valaam după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la Mănăstirea din Valaam [Patriarhul : Predici]

Vizita Patriarhului la Valaam. Dumnezeiasca Liturghie de ziua pomenirii Cuvioșilor Serghie și Gherman. Hirotonia arhimandritului Boris (Baranov) în treapta de episcop de Nekrasov

Ierarhul Bisericii Ortodoxe a Ierusalimului: Noi ne rugăm pentru unitatea Ortodoxiei din Ucraina - în Biserica canonică

Un ierarh al Bisericii Ortodoxe a Ierusalimului a susținut o lecție la Academia de teologie din Kiev

La Ierusalim a fost marcată sărbătoarea principală a Misiunii duhovnicești ruse

Mitropolitul de Voloklamsk Ilarion s-a întâlnit cu Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe a Ierusalimului