Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Discursul Preafericitului Patriarh Chiril la deschiderea celei de a cincia şedinţă a prezidiului Adunării Intersoborniceşti

Discursul Preafericitului Patriarh Chiril la deschiderea celei de a cincia şedinţă a prezidiului Adunării Intersoborniceşti
Versiune pentru tipar
21 noiembrie 2012 18:37

La 21 noiembrie în sala de Tron a reşedinţei Patriarhale şi Sinodale la mănăstirea “Sfântul Daniil”, sub conducerea Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril, a avut loc cea de a cincia şedinţă a prezidiului Adunării Intersoborniceşti a Bisericii Ortodoxe Ruse. Deschizând şedinţa, Preafericitul Patriarh s-a adresat către membrii Prezidiului cu un cuvânt inaugural privind ordinea zilei.

Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre, dragi părinţi, fraţi şi surori!

Vă salut cordial pe toţi la cea de a cincia şedinţă a prezidiului Adunării intersoborniceşti. Din momentul şedinţei noastre precedente, Adunarea Intersobornicească prin comisiile sale, prin comisia de redactare a efectuat o muncă foarte mare. Unele rezultate ale acestei munci deja au fost aprobate la şedinţa Sfântului Sinod şi au fost incluse în corpul documentelor, chemate a regla viaţa noastră bisericească. Azi urmează să tragem concluzii la discuţia intersobornicească, care a avut loc după ultima plenară din ianuarie 2011, precum şi să determinăm ordinea de zi a plenarei Adunării care va avea loc mâine şi poimâine şi să punem la discuţie temele, pe care comisiile le vor examina în anul viitor. Este cea mai importantă parte a lucrului nostru, deoarece experienţa demonstrează că unele teme, care au fost formulate un an – doi în urmă sau chiar mai înainte, chiar dacă nu pierd din actualitatea lor, necesită, cel puţin, precizare la formulări.

Cu toate acestea, noi trebuie să elaborăm un plan de activitate realist. Adică din toată lista temelor, care au fost prezentate şi aprobate de comisii, trebuie să alegem acele teme, care trebuie în mod real pregătite, cel puţin, către Soborul Arhieresc din anul 2015. Cu alte cuvinte, noi trebuie dintr-o listă mare de teme, iar la unele comisii această listă este foarte impunătoare, să alegem câteva teme, care pot fi în mod real pregătite cu utilizarea acelei proceduri, pe care am adoptat-o. Iar această procedură, după cum ştiţi, include o discuţie largă a proiectelor de documente, inclusiv – de către plinătatea bisericească, precum şi de societatea bisericească şi parabisericească. Deci, pentru a urma toată această procedură, este foarte important a determina volumul real de sarcini. De aceasta trebuie să ne ocupăm acum.

Către finele anului 2012 prin discutarea general-bisericească au trecut şase proiecte, iar pentru plenară sunt pregătite cinci documente.

În legătură cu multitudinea de avize, care au arătat polaritatea opiniilor, noi recomandăm a reîntoarce la redactare în comisia Adunării de profil proiectul „Regulamentul cu privire la mănăstiri şi monahism”. Aceasta nu înseamnă că acest proiect este rău, dar aceasta semnifică că punerea problemei a demonstrat un foarte mare interes la această temă şi a descoperit prezenţa opiniilor polarizate. Slava Domnului că toate aceste opinii noi le-am descoperit în contextul unei discuţii interbisericeşti foarte fireşti. Dacă aceasta nu s-ar fi întâmplat, aceste opinii polarizate ar fi putut aduce neînţelegeri în viaţa noastră, ar fi putut crea consecinţe nedorite pentru viaţa Bisericii. De aceea, deoarece se depistează aceste opinii polarizate, trebuie de dat posibilitate comisiei de a-şi continua activitatea.

La plenară se propune să ne formăm o opinie cu referire la propunerile pe marginea amendamentelor în Statutul Bisericii Ortodoxe Ruse, precum şi la proiectele, dedicate justiţiei juvenile şi apariţiei noilor tehnologii de identificare a personalităţii. În afară de aceasta, Adunarea Intersobornicească şi-a elaborat poziţia sa în problemele ecologice ale contemporaneităţii şi formele lucrului cu dependenţii de droguri. De asemenea, plenara va examina propunerile privind procedura de alegere a Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii. Acest proiect, după cum ţineţi minte, a trecut deja discuţia general-bisericească şi a fost transmis la plenară de prezidiu încă anul trecut. De aceea acest document nu va fi discutat la şedinţa de azi a prezidiului, el va fi trimis dintr-o dată pentru examinare la plenară.

Temele pentru discuţie în comisii au fost aprobate în anul 2010 la prima şi a doua şedinţă a prezidiului şi, cum s-a spus adineaori, unele din aceste teme îşi pierd actualitatea. Cu toate acestea, este necesar a introduce, se prea poate, unele rectificări la formulările unor teme pentru ca să putem mai la concret să ne ocupăm de examinarea lor. Anume acestei activităţi va fi dedicată şedinţa noastră.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe a Antiohiei cu prilejul aniversării de la întronare

Felicitarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresată Preafericitului Mitropolit al Plaiurilor Cehe și al Slovaciei Rostislav cu prilejul aniversării de la întronare

Condoleanțele Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu accidentul rutier din regiunea Kaluga

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat președintelui Dumei de Stat a Federației Ruse V.V. Volodin cu prilejul aniversării a 55 de ani din ziua nașterii

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua celei de-a zecea aniversări după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în catedrala „Hristos Mântuitorul”

Raportul Sanctității Sale Patriarhul Chiril la cele de-a VII-lea Întâlniri Parlamenare de Crăiun în Duma de Stat a Federației Ruse

Răspunsurile Sanctității Sale Patriarhul Chiril la întrebările participanților întâlnirii cu studenții universităților de medicină și farmacie din Rusia

Alocuțiunea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la întâlnirea cu studenții universităților de medicină și farmacie din Rusia

Felicitarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresată Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Sârbe cu prilejul aniversării intronizării