Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Preafericitul Patriarh Chiril a condus lucrările consfătuirii „Teologia în instituţiile de învăţământ superior: interacţiunea dintre Biserică, stat şi societate”

Versiune pentru tipar
28 noiembrie 2012 19:39

La 28 noiembrie 2012, în sala de conferinţe a hotelului „Danilovskaia” la Moscova, sub conducerea Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a avut loc prima şedinţă plenară a consfătuirii „Teologia în instituţiile de învăţământ superior: interacţiunea dintre Biserică, stat şi societate”, organizată cu susţinerea Fundaţiei de caritate „Sfântul ierarh Grigore Teologul”.

Obiectivul forului, dedicat învăţământului universitar teologic în Rusia contemporană – este generalizarea experienţei şi elaborarea acţiunilor în vederea extinderii predării teologiei în instituţiile de învăţământ superior în Rusia, fondată  pe principiile de parteneriat Biserică – stat şi Biserică – societate.

Din prezidiul adunării au făcut parte: Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril; mitropolitul de Saransk şi Mordovia Varsonufii, şeful Direcției executive a Patriarhiei Moscovei; mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, preşedintele Departamentuluipentru relaţii externe bisericești al Patriarhiei Moscovei, rectorul Studiilor general-bisericești de aspirantură şi doctorat „Sfinţii întocmai cu apostolii Chiril şi Metodie”; mitropolitul de Rostov şi Novocerkask Mercurii, preşedintele Departamentului pentru învăţământul religios şi catehizare al Bisericii Ortodoxe Ruse; arhiepiscopul de Vereia Evghenii, preşedintele Comitetului de învăţământ al Bisericii Ortodoxe Ruse, rectorul şcolilor teologice de la Moscova; consilierul Preşedintelui FR A.A. Fursenko; vicepreşedintele Academiei de Ştiinţe a Rusiei, preşedintele Asociaţiei universităţilor clasice ale Rusiei, rectorul Universităţii de stat „M.V. Lomonosov” V.A. Sadovnicii; decanul facultăţii de istorie a USM, preşedintele Consiliului de teologie al Asociaţiei didactico-metodice pentru învăţământul clasic universitar S.P. Karpov.

La şedinţă au participat: ierarhii Bisericii Ortodoxe Ruse; reprezentanţii puterii centrale şi regionale; conducătorii instituţiilor bisericeşti, sinodale, ştiinţifice, ale academiilor duhovniceşti, seminarelor, colegiilor; rectorii  instituţiilor de învăţământ de stat şi private; conducătorii de programe teologice – mai mult de 200 de persoane din mai bine de 40 de subiecţi ai Federaţiei Ruse.

Lucrările consfătuirii au fost deschise de Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril. În raportul său Întâistătătorul Bisericii Ruse a atras atenţia la renaşterea credinţei religioase în societatea contemporană din Rusia, iar răspunsul la această stare de lucruri trebuie să fie învăţământul teologic de calitate, care formează cunoştinţe adecvate despre religie şi Biserică. Teologia în şcoala superioară, conform cuvintelor Sanctităţii Sale, nu contrazice principiului laicităţii, dacă nu este înţeles în spiritul secularismului agresiv, ci ca o neutralitate conceptuală şi dacă studierea teologiei este efectuată la liberul arbitru.

„Teologia în instituţiile de învăţământ superior nu este o disciplină exotică de studii, nu este un moft al reprezentanţilor Bisericii, nu este o încercare de a pătrunde într-un spaţiu străin, pentru a impune concepţia religioasă şi a pune piedici în predarea disciplinelor ştiinţifice tradiţionale. Teologia în instituţiile de învăţământ superior este un imperativ de ordin cultural pentru societatea care mult timp a fost practic înstrăinată de religie ca de un domeniu deosebit al existenţei umane”, a spus Preafericitul Patriarh.

Întâistătătorul Bisericii Ruse a chemat pe arhipăstori să manifeste o grijă totală pentru dezvoltarea interacţiunii dintre eparhiile, încredinţate lor, şi instituţiile de învăţământ superior, deoarece „prezenţa teologiei ortodoxe în spaţiul academic şi interacţiunea ei creativă cu alte discipline ştiinţifice, atât în ciclul ştiinţelor umanistice, cât şi în ciclul  ştiinţelor naturale trebuie să contribuie la ridicarea nivelului ştiinţific al teologiei – atât în calitate de un complex de discipline de studii, cât şi în calitate de domeniu de cercetare”.

Punctând realizările în domeniul de predare a teologiei în instituţiile de învăţământ superior din ultimii ani, Preafericitul Patriarh a atras atenţia asupra problemelor existente, principala dintre ele fiind lipsa unui sistem unic al studiilor teologice în şcoala superioară. În calitate de acţiuni stringente, orientate spre optimizarea situaţiei, Sanctitatea Sa a indicat asupra necesităţii asigurării normative a parteneriatului dintre stat şi confesiunile religioase în domeniul dezvoltării învăţământului teologic, asupra necesităţii elaborării şi adoptării unui plan de perspectivă în asigurarea organizaţională şi financiară a învăţământului teologic în instituţiile de învăţământ superior ca un sistem unic, precum şi introducerea teologiei în nomenclatura specialităţilor ştiinţifice la Consiliul de acreditare.

Preafericitul Patriarh Chiril a chemat la unirea eforturilor tuturor puterilor sănătoase în societate, inclusiv ale Bisericii, ale altor confesiuni religioase, ale sistemului de învăţământ teologic şi laic, în vederea soluţionării sarcinilor morale şi duhovniceşti, aflate în faţa societăţii noastre.

În discursul său rectorul USM V.A. Sadovnicii s-a referit la rolul Bisericii Ortodoxe în istoria USM şi a relatat despre colaborarea Universităţii de la Moscova cu Academia teologică de la Moscova. Conform spuselor Dumnealui, „din punct de vedere istoric Biserica Ortodoxă a jucat un rol excepţional în dezvoltarea învăţământului în rândul populaţiei din Rusia”. V.A. Sadovnicii a vorbit, de asemenea, de crearea şi activitatea Consiliului de teologie al Asociaţiei didactico-metodice pentru învăţământul clasic universitar pe baza facultăţii de istorie al USM şi a Universităţii Umanistice Ortodoxe „Sfântul Tihon” şi a comunicat că în ziua de azi sunt deschise catedre de teologie în mai bine de 30 de instituţii de învăţământ superior ale Rusiei.

În prima şedinţă plenară a vorbit, de asemenea, A.A. Fursenko care a menţionat, în special, experienţa  interacţiunii dintre puterea de stat şi Biserica Rusă.

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion în discursul său s-a oprit asupra interacţiunii teologiei cu alte discipline ştiinţifice.

Experienţa predării teologiei în instituţiile de învăţământ superior şi-a împărtăşit-o decanul facultăţii de istorie a USM S.P. Karpov, rectorul Universităţii lingvistice din Pyatigorsk A.P. Gorbunov, mitropolitul de Reazani şi Mihailovskoie Pavel, rectorul Universităţii ştiinţifice de cercetare a fizicii nucleare „MIFI” M.N. Strihanov, rectorul Universităţii de Stat din Tveri A.V. Belotserkovski, şeful catedrei de teologie şi studiere a religiei de la Universitatea federală din Extremul Orient mitropolitul de Vladivostok şi Primorie Veniamin. Despre colaborarea holding-ului pentru energie şi catedra de teologie în vederea depăşirii crizelor regionale de ordin social a vorbit vicepreşedintele Cârmuirii OAO RusGhidro M.A. Mantrov.

Consfătuirea şi-a continuat lucrările pe data de 29 pe secţii. Prima secţie „Biserica, societatea, universitatea: modele şi strategii de interacţiune” îşi va desfăşura lucrările în sala de conferinţe a Departamentului pentru relaţii externe bisericeşti, cea de a doua – „Învăţământul teologic: de la bacalaureat până la centrul ştiinţific” – în sala de conferinţe a hotelului „Danilovskaia”.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie