Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Preafericitul Patriarh Chiril: Timp de 300 de ani de domnie a dinastiei Romanov Rusia a devenit un stat măreţ”

Preafericitul Patriarh Chiril: Timp de 300 de ani de domnie a dinastiei Romanov Rusia a devenit un stat măreţ”
Versiune pentru tipar
6 martie 2013 19:44

„Astăzi noi marcăm o zi specială în istoria noastră naţională - aniversarea a 400 de ani de la alegerea pentru domnie a lui Mihail Fiodorovici. Acest eveniment a avut loc peste un an după eliberarea Moscovei de la ocupanţii polonezi. Doar un an i-a fost de ajuns Rusiei ca ea să se poată concentra atât de mult, încât să convoace Soborul Zemstvei pentru alegerea şefului statului”, a spus Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril după terminarea liturghiei, la 6 martie 2013, la catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Kremlin, or. Moscova.

„Soborul Zemstvei din anul 1613 este un eveniment cu totul deosebit în viaţa Rusiei şi a întregii Europe”, a menţionat Întâistătătorul Bisericii Ruse. „Când le spui occidentalilor că ţara noastră are propriile rădăcini a fenomenului, numit azi democraţia, şi faci trimitere la soboarele Zemstvei care funcţionau în Patria noastră, pentru mulţi din ei aceasta este o revelaţie. Acea Rusie, care era asociată întotdeauna cu încălcarea drepturilor oamenilor simpli, cu tirania, cu domnia puterii autocrate, era capabilă în interiorul ei, din punct de vedere duhovniceşte, intelectual să facă un astfel de pas cum a fost alegerea ţarului de întreg poporul”.

„În soborul Zemstvei din anul 1613, la fel ca şi în depăşirea Vremurilor Tulburi, un rol deosebit l-a jucat Biserica Rusă”, a amintit Preafericitul Patriarh. „Precum cu un an mai înainte Biserica şi poporul au depăşit Vremurile Tulburi, alungând năvălitorii polonezi din Kremlin, tot aşa şi soborul Zemstvei, Biserica şi poporul simplu, au jucat un rol hotărâtor în alegerea lui Mihail Fiodorovici Romanov pe tronul întregii Rusii”.

„Totul despre ce acum ne amintim, pare a fi aproape un epos”, a continuat Întâistătătorul. „La baza alegerii primului ţar din familia Romanov a stat cu adevărat o faptă eroică militară, civică şi duhovnicească a poporului nostru. Iar când toate aceste eforturi – politice, civice şi duhovniceşti – se unesc împreună, atunci, după cum a arătat istoria, Rusia săvârşeşte fapte măreţe”.

„Timp de 300 de ani de domnie a dinastiei Romanov, Rusia a devenit un stat măreţ”, a declarat Preafericitul Patriarh Chiril. „Nu a fost nici un ţar, care ar fi risipit pământuri, au fost doar ţari, care au adunat pământuri. Identificându-se cu ţara sa şi poporul lor, ei se străduiau să multiplice averea încredinţată lor de Dumnezeu”.

Conform cuvintelor Sanctităţii Sale, anume în anii domniei dinastiei Romanov „Rusia s-a transformat într-un stat măreţ, de la marea Baltică şi până la oceanul Pacific, care, în special la finele secolului al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea, se dezvolta din punct de vedere economic şi militar cu astfel de tempouri, încât peste câţiva ani ar fi devenit al doilea stat în lume după producerea valorilor materiale. Dar deja în acel timp ea era prima ţară după mărimea teritoriului, care era valorificat activ de poporul nostru”.

„Toate cele spuse nu semnifică că Romanovii au fost oameni sfinţi. Doar Nicolae II este canonizat în ceata sfinţilor – şi nu în calitate de ţar, nu ca un conducător de oşti, dar anume ca mucenic, care a primit moartea creştineşte. Stă pe Casa Regală şi o parte de responsabilitate pentru dezvoltarea situaţiei politice, pentru tulburarea minţilor, care a început încă de la Petru I şi a continuat în secolele XVIII şi XIX. Se prea poate, a fost responsabilitatea şi pentru faptul că nu au fost suficiente puteri şi destulă credinţă la înşişi persoanele încoronate, ca să fie capabile să respingă ispitele, care în diferite modalităţi apăreau în viaţa Rusiei”, a spus Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril.

„Însă acum nu e timpul analizei critice a dinastiei ce a domnit 300 de ani. Azi noi pomenim în rugăciuni şi cu recunoştinţă faţă de Dumnezeu numele tuturor cârmitorilor noştri, ale celor care au mărit Rusia, ale celor care au extins-o, cine au contribuit la întărirea credinţei ortodoxe, care au muncit pentru prosperarea duhovnicească şi materială a Patriei”, a menţionat Preafericitul Stăpân.

„Cu mulţumire lui Dumnezeu putem spune că domnitorii pământului nostru întotdeauna au rămas fideli Bisericii şi Ortodoxiei, în momentele deosebit de grele adresându-se lui Dumnezeu şi arătând pildă de viaţă profund religioasă”, a încheiat Întâistătătorul Bisericii Ruse.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie