Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Discursul Preafericitului Patriarh Chiril la şedinţa de totalizare a Consiliului de tutelă al Premiului pentru literatură al Patriarhului

Discursul Preafericitului Patriarh Chiril la şedinţa de totalizare a Consiliului de tutelă al Premiului pentru literatură al Patriarhului
Versiune pentru tipar
18 aprilie 2013 20:51

La 18 aprilie 2013, în Sala Roşie a catedralei „Hristos Mântuitorul”, or. Moscova, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a condus şedinţa de totalizare a Consiliului de tutelă al Premiului pentru literatură al Patriarhului „Sfinţii întocmai cu apostolii Chiril şi Metodiu”. Deschizând lucrările şedinţei, Preafericitul Patriarh Chiril, fiind preşedintele Consiliului de tutelă, s-a adresat către cei prezenţi cu un cuvânt inaugural.

Salut cordial pe toţi membrii Consiliului de tutelă al Premiului pentru literatură al Patriarhului. După obicei, voi spune câteva cuvinte de deschidere, iar apoi vom purcede la lucru. Noi trebuie azi să cercetăm probleme importante: să alcătuim o listă scurtă a candidaţilor, să discutăm desfăşurarea ceremoniei solemne a decorării şi procedura alegerii laureaţilor, precum şi să aprobăm componenţa Comisiei de numărare. Înainte de a trece la discutare, aş vrea să-mi împărtăşesc câteva gânduri. Nu pot spune că după ultima noastră întâlnire am citit multe texte, care se referă la literatura artistică. Nicicum nu mă pot considera specialist în domeniul literaturii artistice contemporane. Dar totuşi ceva am citit, inclusiv articolele critice.

Tot mai multe idei alarmante apar în legătură cu dezvoltarea literaturii noastre artistice. În primul rând, există faptul indubitabil al politizării. Societatea, desigur, este separată şi literatura este separată. În anii 1990 cineva mi-a spus: „gândiţi-vă ce este Rusia – avem mai mult de o sută de partide!” Eu am răspuns: „Rusia întotdeauna a avut doar două partide politice, iar toate celelalte sunt repetări”.

Aceste două partide politice sunt prezente şi în literatura artistică. Probabil, ar fi trebuit de dat un premiu special celor, care ar propune căile de depăşire a acestei scindări istorice, care aduce multe nenorociri şi scârbiri. Această scindare, de altfel, trece prin trupul Bisericii, iar deoarece Biserica nu este o organizaţie politică şi sarcina principală a Bisericii este păstorirea, aceasta este o provocare foarte serioasă pentru Biserică. Noi facem totul ca să împăcăm oamenii, concomitent rămânând pe acele poziţii, pe care Biserica întotdeauna s-a aflat, legate de grija deosebită pentru soarta poporului nostru şi a ţării noastre.

O altă temă, care mă alarmează – este comercializarea literaturii noastre artistice. Cu cât e mai mare popularitatea unui sau altui autor (deşi sunt şi excepţii), cu atât mai mult aceasta este asociat cu factorul material. Însă doar pentru a câştiga bine în ziua de azi pe seama literaturii artistice, trebuie să afirmi gusturile unui mare număr de persoane. Iar literatura noastră artistică a fost utilă pentru popor, pentru ţară anume prin faptul că nu a încurajat patimile, dar a format idealuri.

Astfel, există două căi: sau să mergi după cineva şi să câştigi bani, sau să mărturiseşti despre idealuri, despre adevăr, în special dacă e legat de dimensiunea religioasă a vieţii şi într-un anume sens să mergi împotriva curentului. Majoritatea oamenilor, care formează un torent comun, mai degrabă vor citi literatură comercială, decât literatură artistică adevărată. Aceasta provine din modul comun de gândire, din starea morală a societăţii, care nicidecum nu poate fi recunoscută ca fiind satisfăcătoare. De aceea sarcina constă în faptul ca să susţinem maximal acea parte a literaturii noastre ruse, care nu părăseşte încercările a apăra şi a propaganda idealuri înalte moral-spirituale, în special în mediul tineretului.

Încă aş vrea să vă spun că premiul Patriarhului noi l-am conceput anume ca să acordăm susţinere turmei mici  - aşa pot caracteriza acest torent nou. Biserica îşi atribuie şi sieşi această imagine a turmei mici   (vezi: Lc. 12:32), tot aşa precum Domnul a utilizat un chip analogic al căii cele înguste (vezi: Mt. 7:14). Calea îngustă duce în Împărăţia lui Dumnezeu, în Împărăţia Cerurilor. Se mântuieşte acela, care merge pe calea îngustă. Calea îngustă întotdeauna cere o mare încordare a puterilor, a fidelităţii lui Dumnezeu, credinţă idealurilor şi aproape niciodată nu e legată de o popularitate deosebită, cu atât mai mult de recenzii admirative în mass-media, dacă e să vorbim de ziua de azi. Însă fără această cale, pe care au mers proorocii, sfinţii şi mucenicii, nu poate fi nici un fel de creştere duhovnicească a naţiunii. Cineva trebuie să meargă pe această cale. Dea Dumnezeu ca acea parte a literaturii noastre artistice, care formează sau, cel puţin, susţine idealurile înalte moral-spirituale, să se păstreze, să crească în puteri, să-şi  mărească influenţa asupra oamenilor, inclusiv în primul rând asupra tineretului.

Premiul Patriarhului este chemat să susţină pe astfel de nevoitori ai duhului. Eu nu-i pot numi altfel pe aceşti oameni, deoarece viaţa lor este legată nu de bunăstare materială, nu de recunoaşterea largă socială, nu de recenzii admirative în majoritatea periodicelor, dar de jertfă, fără de care poporul nostru poate pierde un punct de reper foarte important. De aceea eu personal simt un respect şu o recunoştinţă profundă faţă de acei scriitori, care îşi jertfesc viaţa, talentul, pentru slujirea lui Dumnezeu şi oamenilor, rămânând fideli acelor idealuri, care în conştiinţa de masă a oamenilor deseori încetează să mai fie recepţionate ca atare.

Dar nimic nou nu se întâmplă, cel puţin, în istoria Patriei noastre, precum şi în istoria creştină în genere. Şi Biserica, şi cei mai buni reprezentanţi ai oamenilor gânditori în permanenţă trebuiau să lupte pentru ceea ce este principial important pentru viaţa poporului. De aceea am vrut să-mi împărtăşesc cu voi aceste gânduri, se prea poate, nu prea optimiste, pe de o parte, dar totodată destul de optimiste, pentru ca noi toţi să continuăm să ne ţinem de mână unul pe celălalt, contribuind la înălţarea morală  şi spirituală a poporului nostru.

Încă odată aş vrea să spun că premiul Patriarhului a şi fost creat ca să acorde, cel puţin, o susţinere simbolică. Dar nu este vorba doar de o susţinere simbolică – este vorba şi de rugăciune, şi de susţinerea morală şi duhovnicească, pe care Biserica a exercitat-o şi o va exercita asupra oamenilor, care au ales calea deloc simplă a slujirii propriului popor.

Cu aceste cuvinte aş vrea să inaugurez şedinţa noastră.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii


Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Catolicosului-Patriarh al Bisericii Asiriene a Răsăritului Mar Gewargis Sliva cu prilejul aniversării intronizării

Mesajul de felicitare al Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse adresat Preafericitului Patriarh al Antiohiei și al întregului Răsărit Ioan al X-lea cu prilejul zilei numelui

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat mitropolitului de Krutitsy Iuvenalii cu prilejul aniversării a 85 de ani din ziua nașterii

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat episcopului de Orehovo-Zuevo Panteleimon cu prilejul aniversării a 70 de ani din ziua nașterii

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la consfătuirea cu privire la pregătirea și desfășurarea acțiunilor dedicate aniversării a 800 de ani din ziua nașterii cneazului Alexandru Nevski

Mesajele de felicitare ale Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresate nou aleșilor șefi ai regiunilor Federației Ruse

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat vicepreședintelui Consiliului de Securitate D.A. Medvedev în legătură cu aniversarea a 55 de ani din ziua nașterii

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat președintelui Fundației de copii din Rusia A.A. Lihanov cu prilejul aniversării a 85 de ani din ziua nașterii

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat directorului executiv principal al companiei „Rosneft” I.I. Sechin cu prilejul anuversării a 60 de ani din ziua nașterii