Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

În Marţea Mare Întâistătătorul Bisericii Ruse a oficiat liturghia Darurilor Înainte Sfinţite la mănăstirea stavropighială „Sfântul mitropolit Petru” din Vysokoie

În Marţea Mare Întâistătătorul Bisericii Ruse a oficiat liturghia Darurilor Înainte Sfinţite la mănăstirea stavropighială „Sfântul mitropolit Petru” din Vysokoie
Versiune pentru tipar
30 aprilie 2013 14:31

La 30 aprilie 2013, în marţea Săptămânii Patimilor, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a oficiat liturghia Darurilor Înainte Sfinţite la biserica în cinstea cuviosului Serghie de Radonej de la mănăstirea stavropighială „Sfântul mitropolit Petru” din Vysokoie, or. Moscova.

Cu Sanctitatea Sa au coliturghisit: arhiepiscopul de Serghiev-Posad Feognost, preşedintele Departamentului Sinodal pentru mănăstiri şi monahism, locţiitor la lavra „Sfânta Treime” a cuviosului Serghie; episcopul de Voskresensk Sava, locţiitorul mănăstirii stavropighiale Novospasski; protoiereul Vladimir Divakov, secretarul Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii pentru or. Moscova; egumenul Piotr (Eremeev), locţiitor la mănăstirea stavropighială „Sfântul mitropolit Petru” din Vysokoie; monahii mănăstirii „Sfântul mitropolit Petru” din Vysokoie în treaptă de preot; clerul or. Moscova.

În timpul serviciului divin a cântat corul mănăstirii „Sfântul mitropolit Petru” din Vysokoie (regent – Roman Vasiliev).

La vohodul mic Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse l-a investit pe părintele Piotr (Eremeev) în treapta de egumen al lăcaşului „Sfântul mitropolit Petru” din Vysokoie şi i-a înmânat toiagul arhieresc.

Prin decretul Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril, pentru trudele întru binele Sfintei Biserici şi cârmuirea păstorească cu râvnă, cu ocazia Sfintelor Paşte, mai mulţi clerici in or. Moscova au fost decoraţi cu distincţii bisericeşti.

După terminarea Liturghiei Preafericitul Stăpân a fost salutat de locţiitorul mănăstirii egumenul Piotr (Eremeev), care i-a adus în dar Sanctităţii Sale două panaghii şi o cruce, precum şi un buchet de flori.

Apoi către participanţii la serviciul divin s-a adresat Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril.

Întâistătătorul Bisericii Ruse a transmis în dar mănăstirii o cruce cu părticelele Crucii Dătătoare de Viaţă, pe care a fost răstignit Domnul nostru Iisus Hristos. „Fie ca această mare relictă sfântă să fie în permanenţă la mănăstirea stavropighială „Sfântul mitropolit Petru” din Vysokoie, atrăgând pe mulţi oameni cuvioşi, ca lângă cruce, precum o fac pelerinii la Golgota, să-şi reverse durerile, tristeţile şi oftaturile, adresând către Hristos Cel Răstignit rugăciunea fierbinte pentru vindecarea maladiilor sale duhovniceşti şi trupeşti”, a menţionat Preafericitul Stăpân.

După terminarea serviciului divin a avut loc convorbirea Preafericitului Patriarh Chiril cu slujitorii bisericii decoraţi. În numele clerului, cu cuvinte de mulţumire către Întâistătător s-a adresat protoiereul Vladimir Golovkov.

„Munciţi, fără a precupeţi viaţa voastră, pentru ca poporul nostru să nu se considere în mod formal ortodox, dar cu adevărat să devină astfel, ca oamenii să crească în viaţa duhovnicească. Fără puterea duhovnicească omul nu va putea să depăşească ispitele şi tentaţiile prezentului secol. De aceea, de faptul cum vă trudiţi, depinde viitorul fiecărui om şi al întregii Patrii a noastre, nemaivorbind de capitală. Ţineţi minte aceste cuvinte, pe care vi le spun, dar dacă ceva nu aţi făcut până la ziua de azi, împliniţi prin râvna voastră, cuvioşia voastră, hotărârea de a împărtăşi cu oamenii acel tezaur, pe care îl posedăm ca purtătorii harului lui Dumnezeu”, a spus Patriarhul Chiril, adresându-se la păstorii decoraţi.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii


Versiunea: ucraineană, rusă

Materiale la temă

Consfătuirea de lucru a Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu locțiitorul Lavrei „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie episcopul de Serghiev-Posad Foma

A avut loc consfătuirea de lucru a Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu locțiitorul Lavrei „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie episcopul de Serghiev-Posad și Dmitrov Foma

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită în Sâmbăta Mare după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul” [Patriarhul : Predici]

În Sâmbăta Mare Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Slujirea Patriarhului în Sâmbăta Mare în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

În Sâmbăta Mare Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

În Duminica Lăsatului sec de brânză Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

De sărbătoarea Întâmpinării Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul” din Moscova

De ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul” din Moscova

De sărbătoarea Intrării în biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Toate materialele cu cuvintele-cheie