Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

A avut loc întâlnirea Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe a Ierusalimului şi Rusă

A avut loc întâlnirea Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe a Ierusalimului şi Rusă
Versiune pentru tipar
23 mai 2013 22:01

La 23 mai 2013, la reşedinţa Patriarhală şi Sinodală de la mănăstirea „Sfântul Daniil” la Moscova, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril s-a întâlnit cu Preafericitul Patriarh al Ierusalimului şi al întregii Palestine Teofil, care a sosit în vizită oficială în hotarele Bisericii Ortodoxe Ruse.

Preafericirea Sa a fost însoţit de o delegaţie în următoarea componenţă: mitropolitul Chiriac de Nazaret; secretarul general al Sinodului arhiepiscopul de Constantin Aristarh; locţiitorul Patriarhului Ierusalimului la Bethlehem arhiepiscopul de Iordan Teofilact; reprezentantul Patriarhului Ierusalimului pe lângă tronul Patriarhal de la Moscova arhimandritul Stefan (Dispirakis); egumenul mănăstirii în Ramal arhimandritul Galaction (Avar); arhidiaconul Atanasie (Temistocleos).

Din partea Bisericii Ortodoxe Ruse la întâlnire au participat: preşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericeşti al Patriarhiei Moscovei mitropolitul de Volokolamsk Ilarion; episcopul de Solnecinogorsk Serghii, şeful Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei; episcopul de Podolsk Tihon, preşedintele Departamentului financiar-economic al Patriarhiei Moscovei; şeful Misiunii Duhovniceşti Ruse la Ierusalim arhimandritul Isidor (Minaev); vicepreşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericeşti al Patriarhiei Moscovei protoiereul Nicolai Balaşov; secretarul DREB pentru relaţii interortodoxe protoiereul Igor Iakimciuk.

Patriarhul Chiril l-a salutat pe înaltul oaspete şi pe membrii delegaţiei ce îl însoţeşte. Sanctitatea Sa a menţionat  atitudinea deosebită a Bisericii Ruse faţă de Patriarhia Ierusalimului, spunând: „Noi respectăm Biserica Ierusalimului ca pe mama tuturor Bisericilor creştine”.

Amintind că misiunea principală a Bisericii Ierusalimului este „păstrarea sfintelor relicte şi protecţia locurilor sfinte pentru mii şi mii de pelerini”,  Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse şi-a împărtăşit impresiile despre prima sa vizită în Pământul Sfânt, pomenind de schimbările care s-au produs de atunci:

„Când în depărtatul an 1969 eu, pentru prima dată în viaţă, am vizitat Ierusalimul şi am păşit pragul bisericii în cinstea Învierii lui Hristos, am comunicat cu acei membri ai frăţiei Sfântului Mormânt, care mai ţineau minte pelerinii ruşi de până la revoluţie, ce veneau pe pământul Sfânt. Am fost uimit atunci cu ce căldură membrii frăţiei vorbeau despre pelerinii, care umpleau bisericile Patriarhiei Ierusalimului. Îmi aduc aminte, de asemenea, cu câtă dragoste mi-au arătat diferite relicte sfinte, care au fost jertfite de pelerinii ruşi.

Din păcate, pe parcursul a multor decenii poporul nostru a fost rupt de Pământul Sfânt şi aceasta s-a lăsat simţit inclusiv în viaţa duhovnicească a Bisericii Ruse: se pomenea sfântul oraş Ierusalim şi în textele liturgice, şi prin intermediul diverselor publicaţii de până la revoluţie, însă atingere vie nu a fost. Iar acum, când în Pământul Sfânt vin sute de mii de pelerini din Biserica Ortodoxă Rusă, noi în sfârşit avem posibilitate să descoperim bucuria comunicării cu sfintele locuri. Pelerinii din Rusia, Ucraina, Bielorus, Moldova şi alte ţări ale responsabilităţii canonice ale Bisericii Ruse vizitează Sfântul oraş Ierusalim. Ei sunt marele indiciu al schimbării situaţiei spre mai bine şi mărturie a dragostei neschimbătoare a oamenilor ortodocşi pentru Sfântul oraş. Noi înţelegem că mărirea numărului pelerinilor se prezintă ca o provocare pentru Patriarhia Ierusalimului, la care voi răspundeţi cu dragoste şi grijă păstorească”.

Abordând situaţia din Orientul Apropiat, Sanctitatea Sa şi-a exprimat neliniştea referitor la dezvoltarea evenimentelor în această regiune: „Noi ne rugăm pentru pace în Pământul Sfânt şi în genere în regiunea Orientului Apropiat. Noi înţelegem că Patriarhia Ierusalimului săvârşeşte rugăciune în fiecare zi pe locurile sfinte, se roagă la Conducătorul lumii pentru depăşirea conflictelor şi a ciocnirilor militare în această parte a globului pământesc”, a spus Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril, subliniind în mod deosebit rolul de pacificator al Bisericii Ierusalimului şi încredinţând-ul pe Preafericitul Patriarh al Ierusalimului Teofil de susţinerea deplină în slujirea sa mult prea grea.

„Grija noastră şi a voastră constă în faptul ca să nu se micşoreze prezenţa creştină nici pe Pământul Sfânt, nici în Orientul Apropiat. Cred că aceasta trebuie să fie grija tuturor creştinilor în lume”, a continuat Sanctitatea Sa. „Noi vedem că în urma acţiunilor militare şi a ciocnirilor civile în Egipt, Libia, Siria, creştinii părăsesc aceste locuri. În Irac după răsturnarea lui Saddam Husein situaţia creştinilor a devenit catastrofală. Şi noi suferim din cauza că tragedia creştinilor în Irac este oglindită puţin în mass-media mondială şi la ordinea zilei acelor state, care poartă responsabilitate, inclusiv şi pentru situaţia în această ţară. O situaţie foarte periculoasă şi complicată, după cum ştiţi, se păstrează în Egipt după evenimentele din 2011”.

În acelaşi timp Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a atras atenţia conlocuitorului asupra situaţiei deosebit de alarmante în Siria, subliniind că în această ţară se efectuează nimicirea creştinismului. „Recent noi împreună cu Societatea din Palestina am trimis încolo o misiune umanitară. Oamenii, care însoţeau această misiune, ne-au povestit despre îngrozitoarele crime, care se săvârşesc în această ţară împotriva creştinilor paşnici”, a constatat dumnealui.

Sanctitatea Sa a amintit că până acum în prizonierat se află doi ierarhi creştini, răpiţi în Siria, spunând: „Biserica Rusă a ieşit cu o serie de declaraţii la această temă, noi întreprindem eforturi susţinute pentru ca ambii fraţi ai noştri să fie returnaţi în bună sănătate şi fără ameninţări la viaţa lor”.

După cum a fost menţionat la întâlnire, încă în mai 2011 Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse a ieşit cu o declaraţie în legătură cu situaţia creştinilor în Orientul Apropiat - ea a fost transmisă Patriarhului Ierusalimului în timpul întâlnirii personale de preşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericeşti al Patriarhiei Moscovei mitropolitul de Volokolamsk Ilarion. În noiembrie aceluiaşi an, la Moscova a avut loc întâlnirea şefilor şi reprezentanţilor unui şir de Biserici Ortodoxe, care în comunicatul lor, de asemenea, şi-au exprimat îngrijorarea comună în legătură cu situaţie creştinilor în Orientul Apropiat.

„Dar noi ştim că şi creştinii din alte ţări ale lumii sunt supuşi ameninţării fizice şi discriminării. Într-un şir de ţări, inclusiv pe continentul African, creştinii există în condiţiile unui pericol de moarte permanent”, a subliniat Preafericitul Stăpân.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a constatat că noţiunea de creştinofobie devine general-acceptată şi se referă nu doar la conflicte şi ţări problematice – şi în ţări parcă prospere persoanele, care deschis îşi mărturisesc credinţa, sunt supuşi presiunii morale. Sanctitatea Sa a amintit despre aşa fapte, devenite general cunoscute, cum sunt interdicţia angajaţilor unor instituţii şi organizaţii din Marea Britanie să poarte cruciuliţe sau încercarea de a scoate răstignirea din sălile de clasă în Italia. „Eu consider că problema creştinofobiei este una din cele mai periculoase probleme ale contemporaneităţii, în special prigonirile pentru convingerile religioase au loc în acele ţări, care declară respectul faţă de drepturile şi libertăţile omului”, a susţinut Preafericitul Patriarh Chiril.

În convorbirea cu Patriarhul Ierusalimului Sanctitatea Sa, de asemenea, a menţionat importanţa Misiunii duhovniceşti ruse la Ierusalim şi a Mitocului Ierusalimului la Moscova în calitate de factor important al dezvoltării de mai departe a relaţiilor dintre cele două Biserici.

Manifestând din partea sa bucuria pentru întâlnirea cu Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril, Întâistătătorul Bisericii Ierusalimului şi-a exprimat acordul şi solidaritatea cu cuvintele Sanctităţii Sale, subliniind: „Conducerea din diverse ţări i-a eliminat de facto pe creştini la marginea vieţii. Credinţa noastră ortodoxă aruncă provocare lumii, deoarece arată fenomene reale... Faptul învierii lui Hristos pentru noi este real. Nu va fi o exagerare să spun că noi acum trăim timpurile apostasiei”.

Referindu-se la tema pelerinajului în Pământul Sfânt, Preafericitul Patriarh al Ierusalimului şi al Întregii Palestine Teofil a spus: „Noi ne străduim să răspundem la cerinţele pelerinilor, care vin la noi, în special din Ucraina, Rusia, Moldova, Belarus. Rusia noi o numim pământul mucenicilor pentru Biserica lui Hristos. Într-adevăr, cei care măcar puţin se gândesc la istoria modernă a ţării voastre, cunosc că acest pământ este înroşit de sângele credincioşilor pentru Hristos, pentru Biserica lui Hristos. Aceasta se referă şi la Biserica noastră, deoarece Orientul Apropiat este mama credinţei creştine şi a tuturor Bisericilor, în special a credinţei noastre ortodoxe”.

Vorbind despre criza prin care trece actualmente Orientul Apropiat, Preafericitul Patriarh a amintit că scopul extremiştilor devin atât creştinii, cât şi alte persoane, care au frica de Dumnezeu. Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe a Ierusalimului şi-a exprimat convingerea că creştinii îşi au misiunea lor în această regiune şi constă ea în jertfire, graţie căreia mărturia creştină rămâne vie şi activă.

Preafericitul Stăpân a apreciat înalt susţinerea Bisericii Ortodoxe Ruse, eforturile, orientate la împăcarea situaţiei, „ca  oamenii creştini să nu-şi părăsească casele, ca ei să continue să păstreze fidelitate”.

„Lipsa creştinilor în Orientul Apropiat ameninţă cu o dezvoltare neprevăzută a situaţiei”, a subliniat dumnealui, exprimându-şi încrederea că prezenţa creştinilor – este unica modalitate de a opri domnia fanatismului, inclusiv a celui religios. Patriarhul Ierusalimului de asemenea şi-a exprimat regretul în legătură cu faptul că mass-media trece sub tăcere rolul pe care îl joacă Biserica Ortodoxă în Orientul Apropiat.

Vorbind despre situaţia în Siria, Preafericirea Sa a numit-o practic necontrolată. „Nimeni nu ştie ce se va întâmpla ziua următoare”. În legătură cu aceasta, problema securităţii ierarhilor creştini sirieni răpiţi trezeşte o şi mai mare nelinişte, a recunoscut Preafericitul Stăpân.

În timpul întâlnirii s-au discutat, de asemenea, problemele de importanţă panortodoxă.

Serviciul de comunicare al DREB/Patriarchia.ru

Versiunea: ucraineană, rusă

Materiale la temă

Sanctitatea Sa Patriarhul Serbiei Irinei a vizitat Metocul din Belgrad al Bisericii Ortodoxe Ruse

Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei a făcut o declarație în legătură cu discuțiile din jurul problemei privind schimbarea statului monumentului din Patrimoniul Global - biserica „Sfânta Sofia”

Aniversarea adormirii Sfântului Ierarh Ioan (Maximovici) a fost marcată cu rugăciuni la reprezentanța din Moscova a Bisericii Ortodoxe în America

La Damasc au avut loc solemnitățile cu prilejul zilei Sfinților mai marilor Apostoli Petru și Pavel

La Mănăstirea Gornensky din Ierusalim a fost marcată sărbătoarea hramului principalei catedrale a așezământului monahal

La metocul din Jaffa al Misiunii duhovnicești ruse a avut loc recepția cu prilejul Zilei Rusiei

La Ierusalim a fost sărbătorit praznicul principal al Misiunii duhovnicești ruse

La Misiunea duhovnicească rusă din Ierusalim a fost sărbătorit praznicul Cincizecimii

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Activitatea confesiunilor religioase ale Rusiei aduce o contribuție serioasă la îmbunătățirea situației umanitare din Republica Arabă Siriană, ajutînd cetățenilor ei să revină la o viață normală [Interviuri]

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Noi trebuie să facem tot posibilul pentru a păstra prezența creștină în Orientul Mijlociu [Interviuri]

Episcopul de Barîșevka Victor: Poziția pacificatoare a Bisericii Ortodoxe din Ucraina rămîne fermă și neschimbată

Mitropolitul de Voloklamsk Ilarion: Nu putem interzice oamenilor să-i apere pe cei care sint supuși violenței domestice [Interviuri]

La metocul din Jaffa al Misiunii duhovnicești ruse a avut loc recepția cu prilejul Zilei Rusiei

La Ierusalim a fost sărbătorit praznicul principal al Misiunii duhovnicești ruse

La Misiunea duhovnicească rusă din Ierusalim a fost sărbătorit praznicul Cincizecimii

La Misiunea duhovnicească rusă din Ierusalim a fost săvîrșită slujba dumnezeiască de Paști

Toate materialele cu cuvintele-cheie