Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Preaferictului Patriarh Chiril de ziua Cincizecimii la lavra „Sfânta Treime” a cuviosului Serghie

Predica Preaferictului Patriarh Chiril de ziua Cincizecimii la lavra „Sfânta Treime” a cuviosului Serghie
Versiune pentru tipar
23 iunie 2013 16:39

La 23 iunie 2013, de sărbătoarea Cincizecimii (Sfintei Treimi), Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a oficiat Dumnezeiasca liturghie la lavra „Sfânta Treime” a cuviosului Serghie. După terminarea serviciului divin, din balconul încăperilor Patriarhului din lavră, Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către credincioşi cu o predică.

Dragii mei părinţi, fraţi şi surori! Preasfinţiţi stăpâni! Pe toţi vă felicit cordial cu ocazia marii sărbători mântuitoare a Sfintei Treimi, Sfânta Cincizecime.

Noi sărbătorim un eveniment deosebit în viaţa lumii. Prin naşterea Domnului şi Mântuitorului, prin viaţa Lui, prin învăţătura Lui, prin suferinţele Lui, prin învierea Lui este dăruit lumii ceva cu totul deosebit, ceea ce cu adevărat a schimbat mersul istoriei. Noi numim era după naşterea lui Hristos „era nouă”. Şi nu din cauza că oamenii au devenit mai buni după venirea în lume a Mântuitorului, nu din cauza că relaţiile sociale au devenit mai bune, că s-a făcut mai puţină răutate în viaţa personală, familială, socială. Nu din aceste considerente! Noi ştim: cum au existat tâlhari până la Mântuitor, aşa există ei şi după, cum au fost războaie până, aşa există şi după, cum au fost conflicte civile, ciocniri, contradicţii, viclenie, minciună, intrigi, invidie, tot aşa există toate acestea şi după Hristos Mântuitorul.

Dar ce a apărut atunci? Pentru ce Domnul a suferit, şi-a jertfit viaţa? Anume pentru ceea ce noi azi sărbătorim atât de solemn. El a dorit ca prezenţa lui Dumnezeu să fie  permanentă în viaţa neamului omenesc. În a cincizecia zi după înviere, Domnul dăruieşte Duhul Său apostolilor. El revarsă acest Duh asupra sfinţilor apostoli ca fiind energia Sa, harul Său, puterea Sa. Asupra unor simpli pescari – anume acelora care au fugit cu frică în momentul arestării lui Hristos Mântuitorul, când El a fost supus la torturi îngrozitoare, asupra acelor ucenici, dintre care unul a trădat, iar altul s-a lepădat, asupra acelor ucenici, care au lipsit pe Golgota, asupra acelor ucenici, care purtau pe sine semnul întregii vieţi mărginite şi aplecate spre păcat – asupra lor El revarsă harul Său şi, prin putere Dumnezeiască, ei încetează să fie fricoşi şi temători. Ei devin curajoşi şi puternici, căpătând acel dar Dumnezeiesc, care dintr-o dată i-a deosebit din mediul întregului neam omenesc. Cuvântul lor s-a umplut de înţelepciune, putere şi mii de oameni au început să răspundă la predica lor – nu mai puţin decât la propovăduirile ale lui Însuşi Hristos Mântuitorul.

Mai mult ca atât, inspiraţi de puterea Dumnezeiască, care s-a revărsat asupra lor în ziua Cincizecimii, purtaţi de Duhul Sfânt, ei au plecat în diferite ţări, propovăduindu-L pe Hristos Cel răstignit şi înviat. Anume ei au creat comunitatea de oameni, în interiorul căreia trăieşte acest dar al Duhului Sfânt – această comunitate noi o numim Biserica lui Dumnezeu. Noi cu toţii suntem Biserica Lui Dumnezeu, în mijlocul nostru trăieşte Sfântul Duh, ale cărui puteri fiecare primeşte în momentul botezului şi al mirungerii, al cărui putere se înnoieşte în noi de fiecare dată, când, aducând pocăinţă, ne împărtăşim cu Tainele Sfinte ale lui Hristos. În marea fărădelegii, fără nimic deosebindu-se de ceea ce a fost până al Hristos, trăieşte Biserica Lui ca purtătoare a harului Sfântului Duh. Anume în Biserică are loc mântuirea oamenilor, atingerea lor vie de Dumnezeu, noua viaţă în Hristos.

Biserica există pentru  faptul ca să cheme Sfântul Duh. Misiunea cea mai importantă a Bisericii este chemarea Sfântului Duh, epiclezis, după cum spunem, folosind cuvântul în greacă. Epiclezis este nu doar rugăciunea de chemare a Duhului Sfânt – aceasta este viaţa în Hristos, este deschiderea inimii în întâmpinarea Lui, este mărturisirea curajoasă şi onestă a credinţei în Hristos Mântuitorul şi în Sfânta Treime. Ca răspuns la viaţa Bisericii Dumnezeu trimite darul Sfântului Duh şi Duhul trăieşte şi acţionează în noi. Cineva poate spune: „Ce înseamnă aceasta pentru lume? Oare lumea este aparte, iar Biserica – tot aparte?” Desigur că nu. Doar fiecare dintre noi, aparţinând Bisericii, aparţine şi lumii, prin fiecare dintre noi puterea harului Dumnezeiesc trebuie să se reverse asupra neamului omenesc, dar într-un mod deosebit ea se revarsă prin misiunea Bisericii în lume. Aceasta anume şi este misiunea de mântuire, este misiunea întoarcerii oamenilor către Dumnezeu, este misiunea schimbării personalităţii umane şi a întregului neam omenesc.

Noi cu toţii azi sărbătorim ziua Sfintei Treimi, deoarece anume de la această zi s-a început misiunea mântuitoare a Bisericii. Iar noi, creştinii, ce facem? Noi trebuie să conştientizăm marea responsabilitate în faţa lui Dumnezeu pentru acel dar, pe care l-am căpătat la botez, marea responsabilitate în faţa lui Dumnezeu pentru harul, pe care îl primim în taina sfintei împărtăşanii, în rugăciune. Acesta e darul lui Dumnezeu, iar noi cu voi suntem posesorii acestui dar. Iar pentru ca puterea harului să nu ne părăsească, ca noi să nu ne transformăm în vase goale, trebuie în permanenţă să dobândim harul Duhului Sfânt - prin rugăciune, prin fapte bune şi prin cuvinte calde cu tot neamul omenesc. După cum spune slujitorul bisericii, săvârşind taina Sfintei Euharistii: „pentru toţi şi pentru toate”. Pentru toţi şi pentru toate a suferit Domnul, pe toţi şi pe toate prin Biserică se revarsă harul Sfântului Duh. Şi, conştientizând importanţa slujirii creştinului, noi trebuie în permanenţă să dobândim puterea Sfântului Duh prin rugăciune, fapte bune şi participarea în taine.

Astăzi noi sărbătorim hramul lavrei „Sfânta Treime” a sfântului Serghie, deoarece biserica centrală a lavrei este sfinţită în cinstea Sfintei Treimi. Eu vă felicit pe toţi, dragii mei, cu ocazia acestui eveniment şi mă bucur, că sunteţi într-un număr atât de mare adunaţi astăzi pentru rugăciunea noastră de obşte. Fie ca harul Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi, ajutându-vă în căile vieţii voastre, ajutându-vă să depăşiţi neadevărul, răutatea, fărădelegea propriei persoane şi în jurul său, ajutându-ne tuturor să creştem din putere în putere. Chem binecuvântarea lui Dumnezeu asupra întregii noastre Rusii istorice, unită prin cristelniţa botezului de la Kiev, asupra întregului nostru popor ortodox. Chem binecuvântarea lui Dumnezeu şi asupra statului Rus, ca într-adevăr harul lui Dumnezeu să ne întărească pe noi pe toţi, iar prin noi să contribuie la transformarea vieţii neamului omenesc. Să vă fie de bine cu sărbătoarea! Să vă păzească Dumnezeu!

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: ucraineană, rusă

Altele articole

Predica Patriarhului rostită în Duminica Lăsatului sec de brânză după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Patriarhului rostită în Duminica întoarcerii fiului risipitor după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Patriarhului rostită de sărbătoarea Întâmpinării Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Patriarhului rostită în Duminica Vameșului și a Fariseului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Liturghia săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski” la cea de-a treisprezecea aniversare a întronării Sanctității Sale

Predica Patriarhului rostită de ziua pomenirii Sfântului Cuvios Serafim de Sarov după Liturghia săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Patriarhului rostită în Duminica după Nașterea Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Vecernia Mare săvârșiită de sărbătoarea Nașterii Domnului

Predica Patriarhului rostită de Înainte-prăznuirea Nașterii Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită înaintea săvârșirii Te-Deum-ului cu prilejul anului nou