Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Preafericitului Patriarh Chiril în catedrala „Icoana Maicii Domnului de la Kazani” din Sanct-Petersburg după întâmpinarea solemnă a Crucii apostolului Andrei cei Întâi chemat.

Predica Preafericitului Patriarh Chiril în catedrala „Icoana Maicii Domnului de la Kazani” din Sanct-Petersburg după întâmpinarea solemnă a Crucii apostolului Andrei cei Întâi chemat.
Versiune pentru tipar
11 iulie 2013 20:51

În seara zilei de 11 iulie 2013, în ajunul sărbătorii slăviților și întru tot lăudaților apostoli Petru și Pavel, Preafericitul Patriarh al Moscovei și al întregii Rusii Chiril a oficiat privegherea la catedrala în cinstea icoanei Maicii Domnului de la Kazani, or. Sanct-Petersburg. La polieleu, la porțile de vest ale catedralei „Icoana Maicii Domnului de la Kazani” Întâistătătorul Bisericii Ruse, ierarhii și clerul au întâmpinat în mod solemn marea relicvă sfântă a creștinătății – Crucea sfântului apostol Andrei cel Întâi chemat, adusă în Rusia din orașul grecesc Patra.

Înainte de citirea canonului Preafericitul Patriarh Chiril s-a adresat către participanții la serviciul divin cu o predică.

Înaltpreasfinția Voastră mitropilitul de Patra Hrisostom! Înaltpreasfinția Voastră mitropolitul Alexandr! Dragi părinți, frați și surori!

Astăzi în catedrala capitalei nordice noi întâmpinăm o mare relicvă sfântă a întregii lumi creștine, adusă din orașul Patra, Grecia – o parte din crucea pe care a fost răstignit sfântul apostol Andrei cel Întâi chemat. Sfânta relicvă este adusă deloc întâmplător anume către ziua de azi, în ajunul sărbătorii apostolilor Petru și Pavel, pe care o numim sărbătoarea orașului pe Neva, deoarece în cinstea sfinților mai marilor apostoli Petru și Pavel a fost sfințită prima catedrală istorică a Peterburgului în cetatea sfinților apostoli Petru și Pavel (Petropavlovskaia).

În acest an se împlinesc 1025 de ani din Ziua Creștinării Rusiei. Noi ne apropiem de mari solemnități bisericești și obștești. La 24 iulie, de ziua pomenirii sfintei cuvioasei cneaghina Olga, la Moscova, în catedrala „Hristos Mântuitorul” serviciul divin solemn va fi oficiat de Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Locale, care vin în vizită pe pământul Rus pentru ca împreună cu Biserica noastră, cu poporul nostru să sărbătorească acest eveniment măreț. Iar apoi Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Locale vor pleca în vechiul Kiev, maica orașelor rusești, unde la lavra Pecerska din Kiev va fi oficiată de asemenea liturghia sobornicească panortodoxă în pomenirea creștinării strămoșilor noștri îndepărtați în apele Niprului. De acolo capii Bisericilor Ortodoxe Locale vor pleca la Minsk - serviciul divin solemn în pomenirea marii aniversări va fi oficiat și acolo.

Aș vrea să-i mulțumesc cordial stăpânului mitropolit de Patra Hrisostom care, în calitate de răspuns la rugămintea noastră, a adus încoace, împreuna cu stimata delegație bisericească din Elada, această mare relicvă sfântă. De ce era atât de important pentru noi să vedem în fața noastră această cruce a sfântului Andrei în anul aniversării a 1025 de ani de la creștinarea Rusiei? Anume pentru faptul că după pronia lui Dumnezeu Andrei cel Întâiul chemat a fost acel apostol, care s-a îndreptat la nord pe râul Nipru și, conform tradiției, a ajuns la munții Kieveni. Mai există și o altă tradiție, care spune că apostolul nu s-a oprit la aceasta și cu prezența sa a sfințit alte locuri, unde mai târziu au apărut focare de Ortodoxie și unde până acum se păstrează și se multiplică în poporul nostru credința ortodoxă.

Apostolul Andrei era considerat ocrotitorul întregii Rusii și nu întâmplător dinastia Romanov, în persoana țarului Petru I, îl alege pe apostolul Andrei ocrotitorul său. În onoarea lui este creat ordinul de stat – ordinul lui Andrei cel Întâi chemat și sub bolta de rugăciune a acestui mare apostol și luminător al pământului nostru a trecut existența istorică a poporului și a Bisericii Ruse.

În acest an noi sărbătorim, de asemenea, aniversarea a 400 de ani de la fondarea Casei Romanov. Toate aceste evenimente parcă s-au unit într-o mare solemnitate, care este însoțită de rugăciune, de aducerea marii relicve sfinte și, bineînțeles, de reflecțiile privitoare la calea istorică, la destinele Sfintei Rusii, la soarta Rusiei istorice, la viitorul Rusiei contemporane, al Ucrainei, al Belarusiei și al tuturor țărilor care prin cristelnița Kieveană a Botezului s-au pomenit unite la viața unică duhovnicească harică sub bolta crucii sfântului Andrei.

Mâine vom oficia liturghia solemnă la cetatea sfinților apostoli Petru și Pavel. Ne vom ruga, ca și astăzi, pentru Patria noastră, pentru acea Patrie măreață istorică, de care sunt legate toate popoarele slave frățești printr-o unitate duhovnicească indisolubilă. Noi ne vom ruga și pentru statul rus, și pentru orașul sfântului Petru, ne vom ruga  și pentru faptul ca și credința ortodoxă, care a trecut printr-o mulțime de încercări pe parcursul acestor 1025 de ani să rămână vie, activă, actuală în viața oamenilor contemporani, ca la Biserica lui Dumnezeu, Ortodoxă, oamenii să privească nu ca la o păstrătoare a lucrurilor vechi, nu ca la o păstrătoare a obiceiurilor și a tradițiilor, dar ca la o purtătoare a adevărului lui Dumnezeu, deoarece prin Biserică se transmite lumii Evanghelia Domnului și Mântuitorului și prin lucrarea măreață a harului, săvârșită în Biserică, vestea evanghelică se actualizează, devenind contemporană, vie, perenă în importanța sa pentru fiecare generație următoare de oameni. De aceea rugăciunea noastră va fi și pentru ca a noastră credință niciodată să nu se curme în poporul nostru, ca oamenii, pornind de la mărețele idealuri morale ale Evangheliei, să poată să-și organizeze întru bine și întru mântuire viața lor personală, familială, viața societăților și a statelor.

Astăzi, sărutând părticica din Crucea, pe care a fost răstignit apostolul Andrei, să chemăm ajutorul lui de rugăciune, precum au făcut-o strămoșii noștri cuvioși, inclusiv în vremurile grele ale evenimentelor militare. Rușii credeau în ajutorul sfântului Andrei celui Întâi chemat și anume de aceea imaginea crucii sale a devenit simbolul Flotei militare a Rusiei. Sub acest drapel au fost obținute mari victorii, care au ajutat poporului și țării noastre să-și păstreze unitatea sa și independența sa. Fie ca pentru rugăciunile sfântului Andrei cel Întâi chemat, mare apostol și ocrotitor al pământului nostru, să fie conduse în pace și bunăstare căile istorice ale poporului nostru. Amin.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

Versiunea: rusă

Materiale la temă

Copia Icoanei Adormirii Maicii Domnului de la Mănăstirea Pecerska din Pskov a fost adusă în punctul cel mai de est al Rusiei

O copie exactă a Crucii de la Godenovo va fi creată pentru Districtul mitropolitan din Kazahstan

La Mănăstirea stavropighială de călugărițe „A Zămislirii” din Moscova a avut loc sărbătorirea aniversării a 20 de ani de la aducerea Icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Milostiva” în acest așezămînt monahal

Ierarhi și clerici de la șase Biserici Ortodoxe Loocale au luat parte la slujba dumnezeiască în cinstea sărbătorii hramului la biserica cu hramul în cinstea Icoanei Maicii Domnului „Bucuria tuturor celor scîrbiți” din strada Bolșaia Ordînka, or. Moscova

A fost publicată lista epahiilor Bisericii Ortodoxe a Eladei contraindicate pentru vizitare de către pelerinii din Biserica Ortodxă Rusă

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a încetat pomenirea Preafericitului Arhiepiscop al Atenei Ieronim în timpul slujbelor dumnezeiești

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Deplina răspundere pentru hotărârea Bisericii Eladei referitor la schisma ucraineană revine Patriarhului Constantinopolului [Interviuri]

A avut loc ședința extraordinară a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse

Slujirea Sanctității Sale Patriarhul Chiril și Preafericitului Mitropolit Tihon la biserica „Sfînta Mare Muceniță Ecaterina” din Vspolie, or. Moscova

Întîistătătorii Bisericii Ortodoxe Ruse și Bisericii Ortodoxe în America au săvîrșit Dumnezeiasca Liturghie la biserica „Sfînta Mare Muceniță Ecaterina” din Vspolie, or. Moscova

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: În cadrul Bisericii Ruse este susținută inițiativa Patriarhului Ierusalimului cu prvire la organizarea, în Iordania, a adunării Întîistătătorilor Bisericilor Locale [Interviuri]

Declarația Sinodului Bisericii Ortodoxe din Ucraina din 6 decembrie 2019 [Documente]

Mitropolitul Kievului Vladimir a luat parte la solemnitățile din Eparhia de Dnepropetrovsk dedicate aniversării a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei

Întâistătătorul Bisericii Alexandriei i-a mulțumit Sanctității Sale Patriarhului Chiril pentru ospitalitatea din timpul solemnităților cu prilejul aniversării a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei

Întâistătătorul Bisericii Ierusalimului i-a mulțumit Sanctității Sale Patriarhului Chiril pentru ospitalitatea din timpul solemnităților cu prilejul aniversării a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei

La Minsk s-a deschis expoziția „Imaginea lui Hristos în iconografia țărilor Europei de Est” dedicată aniversării a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei

Altele articole

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită cu prilejul aniversării întronării Sfîntului Ierarh Tihon după Te-Deum-ul săvîrșit la Mănăstirea Donskoi

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de sărbătoarea Intrării în biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu în Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Kremlinul Moscovei

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfîntului Ierarh Filaret al Moscovei după Dumnezeiasca Liturghie săvîrșită în Catedrala „Hristos Mîntuitorul”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvîrșită în Catedrala „Hristos Mîntuitorul”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de sărbătoarea Icoanei Maicii Domnului de Kazan după Dumnezeiasca Liturghie săvîrșită în Catedrala „Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu” din Kremlinul Moscovei

Predica Patriarhului rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvîrșită în Catedrala epsicopală „Nașterea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu” din or. Rostov-pe-Don

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită în Duminica a 18-a după Cincizecime după Dumnezieasca Liturghie săvârșită la Mănăstirea de călugări Svenski

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra Sfântului Alexandru Nevski din Sankt-Petersburg

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la Mănăstirea stavropighială „Acoperământul Maicii Domnului”

Predica Patriarhului rostită după slujba dumnezeiască de seră săvârșită în ajunul sărbătorii Acoperământului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu la biserica „Sfântul Binecredinciosul cneaz Igor al Cernigovului” din Peredelkino