Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Patriarhului în duminica a 19-a după Cincizecime la catedrala “Hristos Mântuitorul”

Predica Patriarhului în duminica a 19-a după Cincizecime la catedrala “Hristos Mântuitorul”
Versiune pentru tipar
3 noiembrie 2013 18:08

La 3 noiembrie 2013, în duminica a 19-a după Cincizecime, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a oficiat liturghia la catedrala “Hristos Mântuitorul”. După încheierea serviciului divin Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către credincioși cu o predică.

Înaltpreasfințiile și Preasfințiile Voastre! Dragi părinți, frați și surori! Vă salut cordial pe toți și vă felicit cu ocazia zilei de duminică.

Serviciul divin de azi a fost marcat de citirea Evangheliie (Lc. 16:19-31), la care ați auzit o bună predică a preotului. Eu nu o să vă repet această citire Evanghelică, doar vă voi spune despre aceea, ce trebuie să știm neapărat cu toții. Și anume că pilda despre bogatul și despre Lazăr este cea mai detaliată – bineînțeles în înțelegerea omenească - povestire despre ceea ce ne așteaptă pe noi după moarte.

Fără îndoială, Domnul ne transmite nouă revelația Sa în acele categorii ale gândirii, în acel sistem de noțiuni, în acea limbă, pe care o posedăm. Și, probabil, nu este cu putință în limbajul omenesc, bazându-ne pe cunoștințele omenești, să transmitem oamenilor ceea ce înseamnă un cer nou șu un pământ nou, viața de apoi. Fiecare generație de oameni își formează pe baza cunoștințelor comune anumite închipuiri personale, însă toate sunt imperfecte și, bineînțeles, nu corespund faptului ce există cu adevărat, deoarece adevărul deplin despre viața viitoare este ascuns de noi - se prea poate din motivul că noi prin mintea noastră, în baza cunoștințelor  noastre, a culturii proprii, a experienței personale, nu suntem în stare să înțelegem această revelație.

Iată și pilda despre bogatul și Lazăr este, de asemenea, mila lui Dumnezeu. Domnul transmite o anumită veste, un mesaj ascuns despre faptul ce ne așteaptă - și deștepților, și celor fără de minte, și celor învățați, și agramaților, și celor care au trăit 2000 de ani în urmă, și celor care trăiesc în secolul al XXI-lea. În aceste cuvinte este ascuns ceva ce nu suntem în stare să descifrăm în ziua de azi, dar atunci când fiecare dintre noi va călca peste linia care demarchează viața fizică de viața nouă, ochii  noștri se vor deschide și noi vom înțelege totul într-o clipă. Dar chiar și din cele ce am auzit azi în pilda despre bogatul și Lazăr, noi trebuie să tragem pentru noi cea mai importantă concluzie. Viață după moarte există. Nu este un mit, nu este o poveste – este ceea ce există în realitate și poate chiar e mai reală, decât acea realitate, unde ne aflăm cu toții.

Și încă ceva foarte important ne comunică Domnul prin această pildă și anume faptul că în acea realitate oamenii se află parcă în diverse lumi și că fiecare dintre aceste lumi corespunde stării interioare a omului. Nu poate cel rău să se afle printre cei buni -  atunci nici el, nici cei buni nu vor fi fericiți, nu vor avea plinătatea vieții. Nu poate nici cel bun să se afle printre cei răi, ar fi fost nedrept. Se cunoaște cum suferă oamenii nevinovați, când sunt plasați în celulele din închisori împreună cu criminalii. Viața lor devine infern, deoarece lumea lor interioară nu este compatibilă cu lumea celor, care îi înconjoară.

Așa și după viața noastră pe pământ fiecare va fi acolo și în acel anturaj, care corespunde stării sale duhovnicești și morale. Dacă în interior este minciună, viclenie, răutate, neadăvăr, trădare, fățărnicie, dorința de bogăție și plăceri, dacă sunt distruse toate valorile vieții, dacă pentru realizarea propriilor scopuri omul este în stare să facă totul, trecând peste toate principiile și idealurile – atunci un astfel de om, dacă va fi într-un moment dat în stare să se clarifice în sine însuși, își va spune în interiorul său: Sunt nedemn de mila lui Dumnezeu”.

Însă Domnul ne învață că și un astfel de om decăzut, care parcă nu are nimic din ceea ce ar putea lua cu el în viața de apoi, în care totul este îngreuiat de patimi, care apasă și distrug sufletul -  chiar și un astfel de om, cu mila lui Dumnezeu, prin crucea lui Hristos, suferințele Lui și Învierea Lui, are speranță la viața veacului ce va să vină, dacă va aduce pocăință sinceră și va arăta o credință profundă.

Această pildă ne permite să înțelegem că o anumită legătură între acele lumi poate să existe. Doar privea bogatul, care se afla în iad, la Avraam și l-a văzut acolo pe Lazăr, acel nenorocit, care cândva stătea culcat la porțile lui. Mai mult ca atât, bogatul a avut posibilitate să se adreseze la Avraam. Prin urmare, pe de o parte, hotarul între acele lumi este de netrecut, deoarece nu este cu putință a trece dintr-o stare în alta, dar nu în acea măsură, ca să nu poți vedea și comunica și, se prea poate, această vedere va fi cel mai mare chin al celor, care sunt lipsiți de Împărăția lui Dumnezeu.

Și, în sfârșit, cuvintele de încheiere ale pildei. Bogatul îl roagă pe Avraam ca el să-l trimită pe cineva de acolo, ca să învie, să meargă și să povestească celor ce sunt în viață ceea ce îl așteaptă. În primul rând, bogătașul s-a gândit la frații săi, care repetau calea vieții lui – duceau o viață tot atât de fără minte, delectându-se de bogăție, simțind plăcerea de la ceea ce e vremelnic, fără a vedea sensul adevărat și scopurile autentice în viață, fără a privi la cerșetori, calici, nenorociți, care erau alături. Și ce cuvinte puternice și totodată realiste pronunță Avraam: “Dacă nu ascultă de Moise și de prooroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva dintre morți.”

Cât de mult se referă toate acestea și  la ziua de azi, la conștiința oamenilor contemporani, care deseori nu văd minuni, minunile lui Dumnezeu în viața fiecăruia, în istoria popoarelor, minuni în lucruri mari și în cele mici, când Domnul pentru rugăciuni intervine în viața noastră – oprește boala, înțelepțește în tinerețe, ne ajută să evităm ispite, ne oferă puteri la bătrânețe și deseori ne ajută chiar și în problemele noastre cotidiene! Pentru un mare număr de oameni nu există nici un fel de urmă a lui Dumnezeu în istorie, nici un fel de mână a lui Dumnezeu în viață și dacă un asemenea om se va întâlni cu acela care a înviat dintre morți – totuna nu va crede. În aceasta nu este nimic nou - așa și Iisus Hristos l-a înviat pe Lazăr mort de patru zile și oamenii au fost uluiț: în fața lor se afla un Om atât de atotputernic, încât merita să te închini Lui, că trebuia imediat ales în calitate de rege, doar el putea să se situeze în fruntea luptei cu romanii. Însă a fost suficient ca acest Om Atotputernic, care l-a înviat pe Lazăr, un cadavru de patru zile, să-și manifeste slăbiciunea, să fie supus torturilor, să urce pe cruce, ca acei oameni care L-au salutat cu strigăte “osana”, au început să ceară “Răstignește-L!”

Nimic nou nu s-a întâmplat în acești 2000 de ani și nici un fel de  decedați înviați pe nimeni nu îi va întări în credință. Unii vor spune că e o minciună, alții – că sunt manipulări cu scopul de îmbogățire, iar cei rămași nici se vor gândi la aceasta. Toate acestea mărturisesc că viața veșnică își are originea în adâncul inimii noastre, în profunzimea conștiinței noastre, că gândul la viața veșnică se împletește în canavaua vieții noastre omenești. Dacă acest gând ne însoțește și în bucurie, și în scârbire, dacă știm ce ne așteaptă, dacă cunoaștem și credem acelor cuvinte, pe care Domnul ni le-a transmis, doar un singur gând  despre veșnicie este în stare să transforme radical viața noastră omenească, umplând-o cu sens autentic și  valori adevărate.

Pilda pe care am auzit-o azi, este anume despre aceasta - despre scopurile și valorile existenței omenești. Și să ne ajute Domnul să nu pierdem din ochii noștri duhovnicești aceste valori și obiective drepte, care ne aduc în viața veșnică. Amin.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

 

Versiunea: rusă, ucraineană

Altele articole

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la poligonul din Butovo

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la Mănăstirea stavropighială „Acoperământul Maicii Domnului”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Marea Vecernie Pascală săvârșită în catedrala „Hristos Mântuitorul” din Moscova

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită în Sâmbăta Mare după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită în Joia Mare după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în catedrala „Hristos Mântuitorul”

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit în ajunul Joii Mari după slujba dumnezeiască săvârșită la Mănăstirea „Sfintele Marta și Maria”, or. Moscova

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită în Miercurea Mare după Liturghia Darurilor Înainte Sfințite săvârșită în catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Patriarhului rostită în ajunul Miercurii Mari la Mănăstirea stavropighială „Sfântul Andrei Stratilat”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită în Marțea Mare după Liturghia Darurilor Înainte Sfințite săvârșită la Mănăstirea stavropighială „Sfântul Mitropolit Petru” din Vysokoe

Predica Patriarhului rostită în ajunul Marții Mari la Mănăstirea stavropighială „Sfântul Prooroc Ioan Înaintemergătorul”