Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Cuvântul de salut al Preafericitului Patriarh Chiril la serbarea pentru copii „Ziua cărții ortodoxe”

Cuvântul de salut al Preafericitului Patriarh Chiril la serbarea pentru copii „Ziua cărții ortodoxe”
Versiune pentru tipar
15 martie 2014 08:59

La 14 martie 2014, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril și primarul Moscovei S.S. Sobeanin au participat la serbarea pentru copii „Ziua cărții ortodoxe”, consacrată aniversării a 450 de ani de la tipărirea primei cărți în Rusia. Festivitatea a avut loc în Sala soboarelor bisericești a catedralei „Hristos Mântuitorul”. Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către cei prezenți cu un cuvânt de salut.

Stimate Serghei Semionovici! Înaltpreasfinția Voastră! Dragi copii, dragi tați și mămici, bunice și bunici – toți acei care în conformitate cu tradiția v-ați adunat la catedrala „Hristos Mântuitorul” pe data de 14 martie, de Ziua cărții ortodoxe!

În acest an, azi, noi sărbătorim un mare jubileu – exact acum 450 de ani în Rusia a fost tipărită prima carte. A fost „Apostolul” diaconului Ivan Feodorov, care a scos la lumina tiparului în tiparnița moscovită prima ediție tipărită. Nu știu cum a oglindit jubileul acesta presa și societatea noastră, însă azi noi cu Dumneavoastră sărbătorim aici această aniversare minunată a apariției primei cărți ruse.

Scriitorul și istoricul nostru minunat Nicolai Mihailovici Karamzin, vorbind despre istoricul rațiunii, a menționat că în această istorie sunt două mari evenimente – invenția literelor și invenția tipografiei. A explicat gândul său prin faptul că litera a dat posibilitate să pecetluim în chip vizibil gândul omenesc, iar tipografia a ajutat ca acest gând să fie accesibil pentru mulți – până la mii și milioane de persoane.

Într-adevăr, invenția alfabetului a fost cea mai importantă etapă în dezvoltarea culturii umane. Până la momentul când Chiril și Metodiu au creat alfabetul, în timpurile păgânismului au fost create, bineînțeles, și anumite valori în viața poporului, dar nu a existat ceea ce e cel mai important – gândul oamenilor nu era pecetluit și nu putea fi transmis de la unul la altul atât de convingător și la o scară atât de mare, cum a fost posibil după ce în Rusia a apărut alfabetul, a apărut cartea, de la început în manuscrise, iar apoi, datoriră trudelor diaconului Ivan Feodorov - și tipărită.

Astăzi noi atât de des folosim cartea, că nici nu atragem atenția asupra faptului că avem în mâini un monument unic al culturii umane. Doar grație cărții cunoștințele sunt transmise nu doar pe orizontală, de la o persoană la alta, dar și pe verticală – din trecut în prezent, din prezent în viitor. În cărți este concentrată înțelepciunea umană. Această înțelepciune este prezentată în mod diferit – în formă de abecedar pentru cei din clasa întâi, în formă de gramatică simplă pentru cei care studiază vreo limbă și încheind cu cele mai complexe opere ale gândirii umane, tratate filozofice, cercetări științifice; dar toate acestea sunt  răspândite cu ajutorul cuvântului tipărit, prin carte.

Astăzi au apărut noi mijloace de răspândire a informației - cele electronice. Ele devin tot mai populare, în special în rândul tineretului și unii susțin că a survenit epoca, când cărțile își vor micșora importanța și, la urma urmei, vor dispărea. Aș vrea să spun: va fi o mare nenorocire pentru omenire, dacă nu va inventa ceva, ce ar putea completa munca intelectuală a celui care citește un text.

Dar în ce constă această muncă? Doar noi, citind cartea, facem anumite notițe, însemnări, în special când avem de a face cu texte importante, serioase. Noi subliniem locurile necesare, noi scriem însemnări pe câmp, noi lucrăm cu textul. Cred că nu doar eu am ocazia să țin în mâini cărți vechi, a căror valoare constă nu doar în conținut, dar și în aceste comentarii, în aceste notițe, pe care cititorii le lasă pe câmp. Este. de asemenea, o istorie a gândirii, istoria înțelegerii acelui text, care a ajuns până la noi.

Iată și azi o foarte mare importanță, inclusiv pentru activitatea științifică, o are recepționarea detaliată și gânditoare a textului scris. În formă electronică este mult mai greu să o faci. Fie ca purtătorii electronici de informație să existe și să evolueze, dar eu aș sfătui cu insistență, în special copiilor și tineretului, să aibă de a face cu cartea, așa cum au fost educate toate generațiile precedente și care trebuie să ne servească încă mult și bine.

Bineînțeles, este foarte important, în special în vârsta copilăriei și a tinereții, să putem alege ceea ce este folositor, ceea ce ajută cititorului să devină mai deștept, mai puternic, mai bun, mai înaripat. Doar puterea omului, importanța lui, demnitatea lui adevărată nu constă doar în faptul că este om, care are demnitate prin natura sa, dar și în faptul că, dezvoltându-și calitățile firii sale, ajunge la desăvârșire. Iar aceasta o poți face doar atunci, când capeți și recepționezi gânduri înțelepte, cuvinte corecte, idei și convingeri drepte.

Astăzi apare  multă producție tipărită, inclusiv periculoasă pentru om, care îi distruge lumea duhovnicească, principiul său moral, care creează tulburare în conștiință, care scindează integritatea personalității umane. Aș vrea din inimă să vă doresc, în special copiilor și tinerilor, să citească ceea ce îl înalță pe om, ceea ce îl face mai puternic.

Sunt profund convins că o carte ortodoxă ocupă un loc cu totul deosebit în această lectură. Noi știm că strămoșii noștri, de fapt, au învățat din  astfel de cărți cum sunt Psaltirea, Evanghelia, viețile sfinților și au învățat nu doar alfabetul, nu doar gramatica, dar și ceea ce este cel mai important pentru om – au învățat ceea ce este bine și ce este rău, ce trebuie să fie imitat și ce trebuie evitat.

Astăzi nu doar acele cărți pe care le-am enumerat, dar și multe altele poartă această energie pozitivă și dea Dumnezeu ca ea să fie percepută de cititorii noștri tineri. Bineînțeles, responsabilitatea mamelor și taților, bunicilor și buneilor constă în ajutorul acordat tinerilor cititori, ca să aleagă ceea ce este cu adevărat necesar și folositor pentru desăvârșirea lor mintală și morală.

Vă felicit cordial pe toți cu ocazia acestei sărbători. Aș vrea să-mi exprim recunoștința lui Serghei Semionovici Sobeanin pentru participarea permanentă la aceste sărbători, pentru susținerea care este acordată din partea guvernului Moscovei unor foarte multe și bune acțiuni legate de carte, inclusiv de cartea ortodoxă. Într-adevăr, dacă sunt investite anumite mijloace în această faptă bună, ele sunt investite, se prea poate, în ceea ce este cel mai important – în mintea și inima generației tinere. De aceea, în persoana Dumneavoastră aș vrea să aduc mulțumiri tuturor moscoviților, care sunt copărtași la această acțiune. Pe voi pe toți vă felicit cu ocazia sărbătorii!

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

 

 

Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV Jocuri Olimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Patriarhului cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV-lea Jocuri Olimpice și cele de-a XIII-lea Jocuri Paralimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei