Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

La catedrala „Hristos Mântuitorul” a avut loc lansarea colecției de Opere alese ale Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril

Versiune pentru tipar
14 martie 2014 19:17

La 14 martie 2014, în sala Serghievski a catedralei „Hristos Mântuitorul”, or. Moscova, a avut loclansarea colecției de Opere alese ale Sanctității Sale, scoasă de sub tipar de Editura Patriarhiei Moscovei, la care a participat Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril.

Inaugurând manifestarea, redactorul-șef al Editurii Patriarhiei Moscovei protoiereul Vladimir Siloviev l-a felicitat pe Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse cu ocazia aniversării din ziua hirotoniei arhierești, care este marcată azi, prezentând primele trei volume ale operelor.

Vorbind despre al treilea volum, recent editat, protoiereul Vladimir Siloviev a menționat că este cel mai voluminos. Conform spuselor părintelui Vladimir, operele alese ale Preafericitului Patriarh nu sunt obișnuite din punctul de vedere al alcătuirii lor. Ele sunt postate conform unor serii tematice, care se completează în permanență cu noi materiale. Se formează o arhivă, care este sistematizată, redactată, machetată tehnic și editată de angajații Editurii Patriarhiei Moscovei.

Obținem opere alese, care constau din multe serii”, explică redactorul-șef al Editurii. „Aceste serii se numesc în mod diferit și nu sunt încă formate definitiv: „Cuvântul Întâistătătorului Bisericii”, „Cuvântul Păstorului”, „Teologie”, „Documente oficiale”…  La moment logica acestei aranjări nu este bine înțeleasă, însă cu timpul seriile vor fi completate de un conținut înalt. De aceea, Sanctitatea Voastră, noi dorim întâi de toate, ca aceste serii să se multiplice, iar pentru ca ele să se multiplice, vă dorim sănătate și mulți ani”.

Apoi către cei adunați s-a adresat Preafericitul Patriarh Chiril:

„Vă mulțumesc, părinte Vladimir, pentru cuvintele calde și pentru activitatea desfășurată de Editura Patriarhiei Moscovei. Aș vrea să spun că ziua de azi pentru mine, în plan personal, este foarte importantă – acum 38 de ani am devenit arhiereu, ceea ce a coincis, conform calendarului bisericesc, cu prima zi de primăvară, 1 martie; iar pentru istoria culturii noastre este ziua când Ivan Feodorov a editat prima carte și azi noi sărbătorim aniversarea primei cărți tipărite în Rusia.

Regret că un eveniment atât de important se sărbătorește cumva prea cameral, astfel că mulți nu cunosc aceasta. Pe când apariția primei cărți tipărite este cu adevărat o etapă enormă în viața culturală a țării. Adineauri am avut posibilitatea, împreună cu primarul Moscovei, să mă întâlnesc cu copiii și să le povestesc, în special, despre aceasta și împreună cu copiii și părinții lor să sărbătorim Ziua cărții ortodoxe care, după cum se știe, a fost instaurată datorită apariției ediției tipărite a „Apostolului”.

Vă mulțumesc că anume în această zi a fost planificată prezentarea primului volum. Când privești la aceste volume, înțelegi că aici este mai mult prezența lui Dumnezeu decât cea a omului, deoarece din neputința omenească toate acestea sunt foarte greu de creat. Însă Domnul ajută, dă puteri și gânduri, care acum, datorită tehnicii, pot fi fixate, iar apoi de revenit la ele, de lucrat cu textele care apar în urma înscrierii acestor gânduri. În această modalitate, de fapt, a apărut pe lume majoritatea materialelor, pe care le conține acest volum.

Aș vrea să aduc mulțumiri Editurii Patriarhiei Moscovei pentru această muncă, pe care o desfășoară. Noi întotdeauna vorbim despre una și aceeași – noi vorbim, în primul rând, despre mântuire, vorbim despre Evanghelie, vorbim despre Hristos, vorbim despre Biserică. Este important ca de fiecare dată, când vorbim despre aceasta, în cuvintele noastre să fie o anumită noutate și anumite gânduri, care ar ajuta contemporanilor noștri să îmbine înaltele adevăruri duhovnicești, care sunt pecetluite în cuvântul lui Dumnezeu și care sunt transmise prin Biserică, cu experiența umană de zi cu zi.

De fapt, întotdeauna eram adeptul acestui principiu – ca verbul lui Dumnezeu să se actualizeze prin intermediul acelor cuvinte, care sunt rostite în Biserică. Nu sunt eu judecătorul să văd cât vom reuși în acest domeniu, dar sunt profund convins de faptul că doar astfel se poate organiza corpusul acelor texte tipărite, care sunt adresate contemporanilor noștri”.

La lansarea scrierilor au participat: mitropolitul de Kaluga şi Borovsk Climent, preşedintele Consiliului de Editare al Bisericii Ortodoxe Ruse; egumenul Piotr (Eremeev), locţiitor la mănăstirea stavropighială „Sfântul mitropolit Petru” din Vysokoie;  precum și viceministrul afacerilor externe G.B. Karasin;S.V. Mironenko, directorul Arhivei de Stat a FR; rectorul Universităţii de stat „M.V. Lomonosov” din Moscova  V.A. Sadovnicii; directorul Institutului de istorie generală al AŞR A.O. Ciubarian;preşedintele Comitetului Dumei de Stat a AF a FR pentru regulament şi activitatea organizaţională S.A. Popov; Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Serbia în Federația Rusă Slavenko Terzic; mitropolitul arhieparhiei catolice în cinstea Maicii Domnului la Moscova arhiepiscopul Pavel Pezzi, clerici ortodocși și angajați ai instituțiilor sinodale ale Bisericii Ortodoxe Ruse.

***

Colecția de Opere alese ale Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse sunt un letopiseț bisericesc al zilelor noastre, care demonstrează, cum prin depășirea tulburărilor, în luptă și biruințe are loc renașterea Sfintei Rusii. Ediția conține predici și alocuțiuni ale Întâistătătorului pe marginea problemelor actuale ale vieții bisericești și sociale.

Caracterul divers al slujirii Preafericitului Patriarh determină și structura ediției. Operele constau din serii tematice, dedicate unei anumite orientări ale activității Întâiului sfințit ierarh. Inaugurează seria „Cuvântul Întâistătătorului”, care conține materiale de ordin oficial. În volumul întâi este reflectată slujirea Patriarhului în primii trei ani din ziua intronizării. A doua carte a operelor este primul volum al seriei, care are denumirea „Cuvântul păstorului” și este dedicată slujirii Preafericitului Patriarh în calitate de predicator. În volumul dat au fost incluse textele cu începere din 1991 și până în 2011. Cartea conține  mesaje de Paște și Crăciun, predici, adresări către cititorii mass-media și telespectatori, interviuri cu ocazia acestor sărbători, precum și predici din Postul Mare din acești ani. A treia serie poartă o denumire provizorie ”Cuvânt către apropiați și depărtați” și este consacrată alocuțiunilor Întâistătătorului în timpul călătoriilor întreprinse în eparhii. A patra serie este consacrată problemelor de teologie și învățământ duhovnicesc, a cincea - grijii pentru unitatea creștină și pacea interconfesională (aici sunt incluse mesaje și cuvântări adresate șefilor și reprezentanților Bisericilor din străinătate, statelor și organizațiilor internaționale, alocuțiunile cu privire la relațiile interortodoxe, interconfesionale și interreligioase). Încă două serii sunt consacrate misiunii Bisericii în lumea contemporană (strategia dezvoltării duhovnicești a societății, problemele slujirii societății, științei, literaturii, artei efectuate de Biserică), precum și problemelor intrabisericești (viața eparhiilor, a parohiilor, a mănăstirilor, pelerinajul ortodox, slujirea tineretului etc). În final, ultima serie va conține alocuțiunile Preafericitului Stăpân cu diferite ocazii, inclusiv felicitările, condoleanțele etc).

Cărțile Preafericitului Patriarh sunt adresate nu doar credincioșilor ortodocși, pentru care cuvintele Întâistătătorului sunt firul Ariadnei, care ajută să găsim drumul către mântuire. Ele vor prezenta interes și unui larg cerc de concetățeni de ai noștri, contribuind la luminarea lor duhovnicească, în special acelor cititori, pentru care este important a cunoaște opinia Bisericii cu privire la problemele stringente ale contemporaneității. Ele vor fi de folos tuturor celor care se adresează cuvântului spus dePreafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril în activitatea lui politică și socială.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

 

Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie