Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

În ajunul sărbătoririi Zilei Victoriei Preafericitul Patriarh Chiril a depus o coroană de flori la mormântul Ostașului necunoscut lângă zidul Kremlinului

În ajunul sărbătoririi Zilei Victoriei Preafericitul Patriarh Chiril a depus o coroană de flori la mormântul Ostașului necunoscut lângă zidul Kremlinului
Versiune pentru tipar
8 mai 2014 16:39

La 8 mai  2014, în ajunul sărbătoririi Zilei Victoriei, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a depus o coroană de flori la mormântul Ostașului necunoscut lângă zidul Kremlinului.

La ceremonie au participat: mitropolitul de Istra Arsenii, primul vicar al Patriarhului Moscovei şi a întregii Rusii pentru or. Moscova; vicari ai Preafericitului Patriarh Chiril și ai Eparhiei de Moscova; clerul capitalei Rusiei.

După depunerea coroanei și a interpretării de către orchestră a imnului Rusiei, Întâistătătorul și clerul Bisericii Ortodoxe Ruse au rostit „Veșnica pomenire” „conducătorilor și ostașilor, care viața și-au jertfit-o pentru credință și Patrie” și au cântat troparul pascal „Hristos a înviat din morți”.

Apoi a trecut în pas cadențat compania gărzii de onoare.

Adresându-se către intendantul militar al or. Moscova general-maiorul E.A. Selezniov, ofițeri și soldați, Preafericitul Patriarh Chiril a spus, în special:

„Stimare Evghenii Alexandrovici! Dragi militari! Fraților!

Aș vrea pe toți să vă felicit cordial cu ocazia Zilei Biruinței, cu ocazia unei mari zile, care reunește tot poporul nostru. Oameni de diferite etnii și concepții se unesc în jurul amintirilor despre Marea Victorie, care mărturisește până acum despre marele curaj, consecutivitatea, puterea poporului nostru. Dea Dumnezeu ca amintirea despre această biruință să trăiască veșnic în inimile oamenilor, să le ajute să depășească greutățile, să obțină propriile biruințe”.

Preafericitul Stăpân a felicitat cu ocazia Zilei Biruinței, de asemenea, clerul or. Moscova.

„Dragi stăpâni, părinți, frați! Vă felicit pe toți cordial cu ocazia Zilei Victoriei. Este o sărbătoare și de stat, și bisericească; este adevărat că noi sărbătorim Ziua Victoriei de ziua sfântului Gheorghe Purtătorul de Biruință, când au răsunat ultimele bătăi de tun la Berlin și ne rugăm lui Gheorghe Purtătorul de Biruință, care este  ocrotitorul țării noastre, ocrotitorul cetății de scaun, pentru ca Domnul să încline mila Sa de asupra Patriei noastre, ca niciodată să nu fie războaie, care ar răpi viețile oamenilor nevinovați.

Noi cu Dumneavoastră de asemenea ne aflăm la straja Patriei, deoarece de bazele duhovnicești ale vieții, de autoconștiința națională a oamenilor depinde capacitatea oamenilor de a birui nu doar în viața pașnică, dar și pe câmpul de luptă. Să ne rugăm pentru Patria noastră, pentru armata noastră, ca viața pașnică și tihnită să o putem petrece fiecare dintre noi în cuvioșie și curățenie. Vă felicit cu ocazia sărbătorii Victoriei!”

Apoi Preafericitul Patriarh Chiril s-a apropiat de stela orașului-erou Odessa, situată alături de mormântul Ostașului necunoscutul pe aleea orașelor-erou, unde a depus flori și s-a rugat pentru odihna tuturor celor decedați în timpul ultimelor evenimente tragice în Ucraina.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

Versiunea: ucraineană, rusă

Materiale la temă

Președintele Rusiei V.V. Putin și Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril au vizitat expoziția „Memoria generațiilor” din Moscova

Vizitarea de către Președintele Rusiei V.V. Putin și Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a expoziției „Memoria generațiilor” din Moscova

Președintele Rusiei V.V. Putin și Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril au vizitat expoziția „Memoria generațiilor” din Moscova

La Iaroslavl și-a deschis lucrările cea de-a XIII-a Adunare a Lumii ruse

La Mănăstirea Sfîntului Cuvios Andronic (Spaso-Andronikov) din Moscova a fost săvîrșită panihida pentru primul director al Muzeului „Andrei Rubliov” D.I. Arsenișvili

A avut loc slujba înmormîntării profesorului emerit al Academiei de teologie din Sankt-Petersburg protoiereul Ioan Belevțev

În Lavra „Sfînta Treime” a Cuviosului Serghie au fost înmormîntate rămășițile schiarhimandritului Zaharia (1850-1936)

Condoleanțele Patriarhului în legătură cu decesul profesorului emerit al Academiei de teologie din Sankt-Petersburg protoiereul Ioan Belevțev [Patriarhul : Mesaje]

De Ziua unității poporului Președintele Rusiei și Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse au depus flori la monumentul lui Cuzma Minin și Dmitrii Pojarski din Piața Roșie

Depunerea florilor la monumentul lui Cuzma Minin și Dmitrii Pojarski din Piața Roșie

De Ziua unității poporului Președintele Rusiei și Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse au depus flori la monumentul lui Cuzma Minin și Dmitrii Pojarski din Piața Roșie

La cea de-a patra aniversare a catastrofei aviatice deaspura peninsulei Sinai la Sankt-Petersburg și în regiunea Leningrad au fost pomeniți în rugăciuni victimele tragediei