Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

În ajunul sărbătoririi Zilei Victoriei Preafericitul Patriarh Chiril a depus o coroană de flori la mormântul Ostașului necunoscut lângă zidul Kremlinului

În ajunul sărbătoririi Zilei Victoriei Preafericitul Patriarh Chiril a depus o coroană de flori la mormântul Ostașului necunoscut lângă zidul Kremlinului
Versiune pentru tipar
8 mai 2014 16:39

La 8 mai  2014, în ajunul sărbătoririi Zilei Victoriei, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a depus o coroană de flori la mormântul Ostașului necunoscut lângă zidul Kremlinului.

La ceremonie au participat: mitropolitul de Istra Arsenii, primul vicar al Patriarhului Moscovei şi a întregii Rusii pentru or. Moscova; vicari ai Preafericitului Patriarh Chiril și ai Eparhiei de Moscova; clerul capitalei Rusiei.

După depunerea coroanei și a interpretării de către orchestră a imnului Rusiei, Întâistătătorul și clerul Bisericii Ortodoxe Ruse au rostit „Veșnica pomenire” „conducătorilor și ostașilor, care viața și-au jertfit-o pentru credință și Patrie” și au cântat troparul pascal „Hristos a înviat din morți”.

Apoi a trecut în pas cadențat compania gărzii de onoare.

Adresându-se către intendantul militar al or. Moscova general-maiorul E.A. Selezniov, ofițeri și soldați, Preafericitul Patriarh Chiril a spus, în special:

„Stimare Evghenii Alexandrovici! Dragi militari! Fraților!

Aș vrea pe toți să vă felicit cordial cu ocazia Zilei Biruinței, cu ocazia unei mari zile, care reunește tot poporul nostru. Oameni de diferite etnii și concepții se unesc în jurul amintirilor despre Marea Victorie, care mărturisește până acum despre marele curaj, consecutivitatea, puterea poporului nostru. Dea Dumnezeu ca amintirea despre această biruință să trăiască veșnic în inimile oamenilor, să le ajute să depășească greutățile, să obțină propriile biruințe”.

Preafericitul Stăpân a felicitat cu ocazia Zilei Biruinței, de asemenea, clerul or. Moscova.

„Dragi stăpâni, părinți, frați! Vă felicit pe toți cordial cu ocazia Zilei Victoriei. Este o sărbătoare și de stat, și bisericească; este adevărat că noi sărbătorim Ziua Victoriei de ziua sfântului Gheorghe Purtătorul de Biruință, când au răsunat ultimele bătăi de tun la Berlin și ne rugăm lui Gheorghe Purtătorul de Biruință, care este  ocrotitorul țării noastre, ocrotitorul cetății de scaun, pentru ca Domnul să încline mila Sa de asupra Patriei noastre, ca niciodată să nu fie războaie, care ar răpi viețile oamenilor nevinovați.

Noi cu Dumneavoastră de asemenea ne aflăm la straja Patriei, deoarece de bazele duhovnicești ale vieții, de autoconștiința națională a oamenilor depinde capacitatea oamenilor de a birui nu doar în viața pașnică, dar și pe câmpul de luptă. Să ne rugăm pentru Patria noastră, pentru armata noastră, ca viața pașnică și tihnită să o putem petrece fiecare dintre noi în cuvioșie și curățenie. Vă felicit cu ocazia sărbătorii Victoriei!”

Apoi Preafericitul Patriarh Chiril s-a apropiat de stela orașului-erou Odessa, situată alături de mormântul Ostașului necunoscutul pe aleea orașelor-erou, unde a depus flori și s-a rugat pentru odihna tuturor celor decedați în timpul ultimelor evenimente tragice în Ucraina.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

Versiunea: ucraineană, rusă

Materiale la temă

La Sankt-Petersburg a fost inaugurată expoziția „Preoțimea în războaiele Patriei”

Reprezentantul Departamentului pentru relațiile externe bisericești a luat parte la acțiunea dedicată Zilei internațională de comemorare a victimelor Holocaustului

Delegația Eparhiei de Sankt-Petersburg a luat parte la depunerea florilor la Cimitirul Piskariovsky cu prilejul aniversării a 75 de ani de la ridicarea Leningradului din blocadă

De ziua aniversării a 77 de ani de la începutul contraofensivei oștirilor sovietice în bătălia de la Moscova reprezentanții Bisericii Ortodoxe Ruse au luat parte la depunerea florilor la monumentul Ostașilui Necunoscut

Forumul internațional istorico-cultural dedicat sfintelor odoare ortodoxe ale plaiului de Pereslavl va fi inaugurat la Pereslavl-Zalessky

De Ziua eliberării Bulgariei de sub jugul otoman la Moscova a fost săvârșită Panihida pentru ostașii căzuți în anii Războiului ruso-turc

Memoria absolvenților Academiei de teologie din Sankt-Petersburg supuși represiunilor de către regimul ateu a fost venerată la biserica cimitirului-memorial „Levașovskaya pustoș”

La un an de la decesul mitropolitului Cornilii (Iakobs) la Tallinn au fost săvârșite slujbe dumnezeiești de pomenire

La Sankt-Petersburg a fost pomenit în rugăciuni parohul catedralei episcopale cu hramul „Icoana Maicii Domnului de Kazan” Pavel Krasnotsvetov

Preafericitul mitropolit Onufrii a săvârșit panihida la un an de la decesul locțiitoarei Mănăstirii „Sfânta Înălțare a Domnului”-„Sfinții Flor și Lavru” din or. Kiev egumena Antonia (Filkina)

La cea de-a treia aniversare din ziua adormirii arhimandritului Piotr (Afanasiev) la Mănăstirea cu hramurile „Sfânta Treime” și „Sfântul Alexandru Nevski” din Akatovo a fost săvârșită slujba de pomenire

Altele știri

În ajunul Duminicii Floriilor Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit privegherea în catedrala „Hristos Mântuitorul”

A avut loc întâlnirea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu ministrul sportului al Federației Ruse P.A. Kolobkov și președintele Comisiei Patriarhului pentru problemele de cultură fizică și sport mitropolitul de Murmansk Mitrofan

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a înmânat distincții bisericești colaboratorilor Patriarhiei Moscovei

A văzut lumina zilei noua carte a Sanctității Sale Patriarhul Chiril „Hristos a Înviat! A crede sau a nu crede?”

A avut loc întâlnirea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu guvernatorul ținutului Primorsky O.N. Kojemeako și mitropolitul de Vladivostok Vladimir

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a condus ședința ordinară a Consiliului Suprem Bisericesc

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a condus consfătuirea dedicată dezvoltării Societății de literatură rusă

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a exprimat sprijin poporului francez în legătură cu incendiul la catedrala Notre Dame din Paris

În Duminica a 5-a din Postul Mare Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a sfințit biserica „Învierea lui Hristos” din localitatea Voskresenskoe, or. Moscova

În ajunul Sâmbetei Acatistului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Utrenia cu citirea Acatistului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu în catedrala episcopală „Arătarea Domnului”, or. Moscova