Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Preafericitului Patriarh Chiril de ziua Sfintei Treimi ținută în lavra „Sfânta Tremie” a sfântului Serghie

Predica Preafericitului Patriarh Chiril de ziua Sfintei Treimi ținută în lavra „Sfânta Tremie” a sfântului Serghie
Versiune pentru tipar
8 iunie 2014 16:35

La 8 iunie 2014, de sărbătoarea Sfintei Treimi (Cincizecimea), după terminarea Liturghiei oficiate la catedrala „Adormirea Macii Domnului” a lavrei „Sfânta Treime” a sfântului Serghie, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril s-a adresat cu o predică către credincioși de pe balconul încăperilor Patriarhului.

Pe voi pe toți, dragi părinți, frați și surori, vă felicit cordial cu ocazia sărbătorii Sfintei Treimi.

Cu această mare sărbătoare se încheie perioada Cincizecimii. De la Paște până în ziua de azi noi l-am proslăvit pe Domnul Cel Înviat și Înălțat. Iar ziua de azi este dedicată amintirii despre un eveniment extrem de important - crearea Bisericii. Domnul le-a dăruit Duhul Său apostolilor și prin ei – nouă tuturor. Sfântul Duh sălășluiește în istoria omenirii, în viața oamenilor, în viața fiecărei persoane.

Cineva, se prea poate, va întreba: dar în ce este Duh? Unde El își săvârșește lucrul? Primul și, poate, cel mai important răspuns este următorul: El se află în cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia, epistolele apostolilor, toate acele texte mărețe, pe care se fondează credința noastră, au fost create nu pentru faptul că apostolii au fost oameni deștepți și învățați. Ei de cele mai dese ori erau oameni simpli, însă Sfântul Duh acționa în ei. De aceea și cuvântul acesta se numește cuvânt al lui Dumnezeu, cuvânt inspirat de Dumnezeu, adică Acela Care a insuflat putere în cei ce au scris, a fost Însuși Dumnezeu.

Anume din această pricină cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi distrus. Nici un fel de intrigi omenești, nici un fel de logică falsă, nici un fel de dovezi mincinoase, legate de puterea omenească, fie e vorba de puterea banilor, de stăpânire, de forța militară, nu sunt în stare nu doar să distrugă, dar chiar să slăbească acțiunea cuvântului lui Dumnezeu în oameni. Iar el, aidoma unei săbii cu două tăișuri (vezi: Evr. 4:12), împarte sufletul, împarte inima, împarte mintea, deoarece cuvântul lui Dumnezeu este o mare provocare adusă omului. În el se conțin adevăruri, care nu pot fi ignorate, în el se conțin cerințe, care nu pot să nu fie îndeplinite. Căci dacă aceste cerințe nu se înfăptuiesc, viața omului merge strâmb - și cea personală, și cea familială, și cea statală, adică viața întregii familii umane.

Cuvântul lui Dumnezeu este prezența a Însuși Dumnezeu printre noi cu puterea Duhului Sfânt. Cuvântul lui Dumnezeu este recepționat de către oameni în mod diferit. Unii trag concluzii corecte, alții nu fac nici un fel de concluzii în genere, iar ceilalți se plictisesc să citească acest cuvânt. Însă pentru ca să acționeze cuvântul lui Dumnezeu, puterile omenești nu sunt suficiente – este nevoie de puterea Sfântului Duh. Noi știm că această acțiune a energiei lui Dumnezeu, acțiunea Sfântului Duh, se produce în Biserică, în comunitatea oamenilor credincioși. Când cu toții stăm în jurul pristolului lui Dumnezeu și oficiem Dumnezeiasca Euharistie, ne împărtășim cu Trupul și Sângele lui Hristos, atunci prin puterea Sfântului Duh noi devenim părtași la Cina cea de taină, prin urmare și la tot ce Dumnezeu în Hristos a săvârșit pentru oameni. Și atunci cuvântul lui Dumnezeu învie în conștiința noastră, umple inima noastră, noi începem să îl înțelegem corect și căpătăm puteri noi ca să îl îndeplinim.

Dacă nu ar fi existat pogorârea Duhului Sfânt și nașterea Bisericii, atunci creștinismul ar fi fost încă o învățătură intelectuală în plus, încă un caz de filozofie omenească. Dar anume pentru faptul că  cuvintele lui Hristos Mântuitorul nu au fost omenești, dar Dumnezeiești și omenești, anume de faptul că acest Cuvânt a fost transmis oamenilor, și nu prin intermediul puterii omenești, dar prin puterea Duhului Sfânt, el este însușit, el zidește viața omului.

Aș vrea încă odată să vă felicit pe toți cu ocazia acestei sărbători și să vă chem la faptul ca fiecare dintre voi să citească cu luare aminte cuvântul lui Dumnezeu, să participe la Tainele Bisericii. Iată atunci se va putea de îndeplinit poruncile – vor fi și puteri suficiente, și înțelegere destulă. Însă dacă legile lui Dumnezeu vor fi postate în rând cu legile omenești, ca un fel de instrucțiune scrisă, în acest caz nimeni nu le va putea realiza, dar nici nu o va dori, precum nu se îndeplinesc majoritatea instrucțiunilor omenești.

Domnul este cu noi prin puterea Sfântului Duh. Domnul Iisus Hristos prin puterea Sfântului Duh continuă aflarea Sa printre noi în Biserică, pe care noi o numim Trupul Lui. Fie ca harul Sfântului Duh să ne dea înțelepciune tuturor, să ne întărească și să ne elibereze de orice păcat și de orice slăbiciune care distruge viața noastră. Vă felicit cordial pe toți cu ocazia sărbătorii!

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

 

Versiunea: rusă, ucraineană

Altele articole

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită în Duminica a 25-a după Cincizecime după Dumnezeiasca Liturghie săvîrșită în Catedrala episcopală „Hristos Mîntuitorul” din or. Kaliningrad

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită cu prilejul aniversării întronării Sfîntului Ierarh Tihon după Te-Deum-ul săvîrșit la Mănăstirea Donskoi

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de sărbătoarea Intrării în biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu în Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Kremlinul Moscovei

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfîntului Ierarh Filaret al Moscovei după Dumnezeiasca Liturghie săvîrșită în Catedrala „Hristos Mîntuitorul”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvîrșită în Catedrala „Hristos Mîntuitorul”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de sărbătoarea Icoanei Maicii Domnului de Kazan după Dumnezeiasca Liturghie săvîrșită în Catedrala „Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu” din Kremlinul Moscovei

Predica Patriarhului rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvîrșită în Catedrala epsicopală „Nașterea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu” din or. Rostov-pe-Don

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită în Duminica a 18-a după Cincizecime după Dumnezieasca Liturghie săvârșită la Mănăstirea de călugări Svenski

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra Sfântului Alexandru Nevski din Sankt-Petersburg

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la Mănăstirea stavropighială „Acoperământul Maicii Domnului”