Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Preafericitului Patriarh Chiril de sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului ținută în paraclisul școlilor teologice din Moscova

Predica Preafericitului Patriarh Chiril de sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului ținută în paraclisul școlilor teologice din Moscova
Versiune pentru tipar
14 octombrie 2014 19:25

La 14 octombrie 2014, de sărbătoarea Acoperământului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a oficiat Dumnezeiasca  liturghie în biserica „Acoperământul Maicii Domnului” a școlilor teologice din Moscova în lavra „Sfânta Treime” a sfântului Serghie. După încheierea serviciului divin Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse s-a adresat către credincioși cu o predică.

Înaltpreasfințiile și Preasfințiile Voastre! Stimate stăpâne Evghenii, arhiepiscopul de Vereia rectorul Academiei de teologie din Moscova! Dragi părinți, frați și surori! Profesori, lectori, studenți ai Academiei de teologie din Moscova!

Vă felicit pe toți cu ocazia unui eveniment remarcabil – aniversarea a 200 de ani de la  aflarea Academiei de teologie în lavra „Sfânta Treime” a sfântului Serghie. Este un jubileu minunat, care a coincis cu aniversarea a 700 de ani de la nașterea cuviosului Serghie. Este extraordinar că aceste evenimente au coincis, deoarece dacă nu ar fi existat sfântul Serghie, nu ar fi existat nici lavra și probabil în cu totul alt loc ar fi fost sediul Academiei de teologie din Moscova. Însă, conform Proniei lui Dumnezeu, Academia a fost transferată, după năvălirea lui Napoleon, din Moscova devastată încoace, dar deja după noi principii. S-a format o școală de tip nou – Academia de teologie - care nu a mai existat anterior în Rusia.

Noi știm cât de strălucită a fost istoria Academiei de teologie din Moscova. Noi  știm cât de mulți arhipăstori, păstori, teologi excelenți au ieșit dintre aceste ziduri. S-a spus just recent că în anii de restriște mulți din absolvenții școlilor de teologie din Moscova, mulți profesori și lectori au mers pe nevoința mărturisirii și a muceniciei, manifestând fidelitate Bisericii lui Dumnezeu, credință acelor principii duhovnicești care au fost fondate încă în timpul Botezului Rusiei și care au înflorit și au adus roade bogate în viața poporului nostru.

Probabil, nu este întâmplător și faptul că anume ziua Acoperământului Maicii Domnului a fost aleasă în calitate de hram al Academiei de teologie din Moscova. Sărbătoarea aceasta a unit Bizanțul și Rusia cu legături duhovnicești deosebite și despre aceasta trebuie să spun în mod special. Cum de s-a întâmplat că evenimentul istoric, care a avut loc pe malurile Bosforului – salvarea capitalei de la năvălirea păgânilor, arătarea minunată în biserica din Vlaherna cuviosului Andrei a Preacuratei Maicii Domnului având în mâini omoforul întins – a plecat aproape în întregime din memoria istorică a Bisericii locale din Constantinopol, dar cu o putere neobișnuită a fost însușită aici, pe pământul nostru?

Sărbătoarea Acoperământul Maicii Domnului noi aproape o egalăm cu cele douăsprezece sărbători domnești. Cât de multe biserici și mănăstiri în cinstea Acoperământului Maicii Domnului sunt pe fața pământului Rusesc! Cât de mult venerează poporul nostru acest eveniment, îndepărtat de noi prin multe secole și spațiu geografic și care are o importanță istorică enormă pentru alt popor și pentru alt loc!

De ce  acest eveniment a fost  perceput atât de aproape în inima poporului nostru evlavios? De ce această povestire despre vedenia Maicii Domnului se află la baza unei mari sărbători ai Bisericii Ruse? Nu este întâmplător că țara noastră este numită grădina Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Ea este cu noi, Ea este de asupra noastră și acest chip al Acoperământului este într-un anume sens o parte a conștiinței noastre naționale.

Noi am trecut pe căi extrem de dificile ale istoriei noastre naționale. De câteva ori am fost la un pas de moarte ca popor și de fiecare dată izbăvirea venea ca o minune a lui Dumnezeu. Parcă nu minune a fost biruința pe câmpia Kulikovo? Deja am avut ocazia să o spun cu prilejul sărbătoririi aniversării a 700 de ani din ziua nașterii cuviosului Serghie. Rușii nu aveau nici o șansă să  câștige lupta aceea, deoarece oștirii slabe rusești, încă neunite definitiv, i se contrapunea o armată profesională, multietnică, bine înarmată, încercată în lupte. Puterile au fost cu totul inegale. Și când marele cneaz Dmitrii Donskoi, înțelegând această inegalitate de puteri, acest risc colosal pe care era gata să și-l asume, a venit la cuviosul Serghie, atunci cuvântul său a fost decisiv. Dacă nu ar fi spus Cuviosul „binecuvântez”, nu ar fi riscat Dmitrii Donskoi și cu oastea, și cu întreaga țară și din nou și-ar fi aplecat grumazul, iar odată cu el ar fi aplecat grumazul și întreg pământul Rusiei…

Însă cneazul Dmitrii a mers cu binecuvântarea cuviosului Serghie și a obținut victorie. Deși nu era o victorie finală, însă această biruință a avut o semnificație enormă de ordin duhovnicesc, moral și psihologic pentru popor. Rusia a înțeles că este în stare să lupte și să cucerească propria independență. Parcă nu este minunea lui Dumnezeu? S-a înfăptuit această milă a lui Dumnezeu de ziua Nașterii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Dar biruința asupra lui Napoleon? Dar mai înainte – ieșirea din Vremurile Tulburi? Toate aceste evenimente au fost însoțite de rugăciuni ale întregului popor în fața icoanelor Maicii Domnului – de Kazani, de Smolensk. Noi știm că poporul nostru făcea asociere între victoriile purtate și mijlocirea Stăpânei Cerurilor. Precum și ultimul război care s-a transformat  într-o minune adevărată a victoriei asupra dușmanului ce ne întrecea numeric, dușmanul care nu s-a îndoit nici o clipă de succes, dușmanul care avea un plan calendaristic exact de  cucerire a Rusiei. Cred că pentru rugăciunile mucenicilor și mărturisitorilor, pentru mijlocirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu noi am fost salvați. Precum și evenimentele de la finele secolului al XX-lea, când într-o clipă totul s-a schimbat în țara noastră și Biserica a ieșit din prizonieratul ce a durat 70 de ani. Credem că, deoarece de asupra Patriei noastre se află Acoperământul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, noi avem speranța în victorie, în păstrarea a noi înșine așa cum suntem, cum am ieșit din cristelnița de la Kiev, cum am devenit mergând pe căile nevoinței duhovnicești și culturale ale poporului nostru.

Stăpâna Cerurilor întinde Acoperământul asupra pământului nostru. Cât este de minunat că această zi este sărbătoarea principală pentru Academia de teologie din Moscova - școală care este pepiniera de cadre a Bisericii Ortodoxe Ruse. Adresându-mă către profesori, lectori, studenți, vreau să spun: țineți minte de faptul că sunteți împreună cu Patria noastră sub Acoperământul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Însă Acoperământul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu acolo, în biserica din Vlaherna, nu a fost întins pur și simplu. El a fost întins ca răspuns la rugăciunea fierbinte a locuitorilor din Constantinopol. Noi am fost diferiți și Rusia a fost nu doar sfântă, dar și ateistă și deseori arăta exemplul nu de putere duhovnicească, morală și intelectuală, dar demonstra pilda păcatului, a desfrânării și a slăbiciunii. Noi trebuie să ținem minte că Acoperământul se întinde deasupra noastră ca răspuns la rugăciunea noastră, ca răspuns la credința noastră, ca răspuns la capacitatea noastră de a jertfi lui Dumnezeu ceea ce avem, dându-ne mintea noastră, voința noastră, sentimentele noastre sub puterea acțiunii legii lui Dumnezeu.

Iată despre ce trebuie să țină minte și studenții, și lectorii, și profesorii. Doar Acoperământul Preacinstitei Maicii lui Dumnezeu de asupra acestei școli se întinde nu în „mod automat”, dar ca răspuns la rugăciunea noastră, la credința noastră și la trudele noastre. În această sinergie a Dumnezeiescului și a omenescului se află puterea fiecăruia cine cu credință și nădejde se adresează lui Dumnezeu, Maicii Lui Preacurate.

În această zi aș vrea din toată inima să ne dorim nouă tuturor, întregului nostru popor, Bisericii noastre și acestei școli proslăvite, în calitate de răspuns la credința noastră și rugăciunea noastră, la urcușul nostru spre cele de sus să se afle întotdeauna de asupra noastră Acoperământul Preacuratei și Preabinecuvântatei Stăpânei noastre din Ceruri. Amin.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

Versiunea: ucraineană, rusă

Altele articole

Predica Patriarhului rostită în Duminica Lăsatului sec de brânză după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Patriarhului rostită în Duminica întoarcerii fiului risipitor după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Patriarhului rostită de sărbătoarea Întâmpinării Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Patriarhului rostită în Duminica Vameșului și a Fariseului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Liturghia săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski” la cea de-a treisprezecea aniversare a întronării Sanctității Sale

Predica Patriarhului rostită de ziua pomenirii Sfântului Cuvios Serafim de Sarov după Liturghia săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Patriarhului rostită în Duminica după Nașterea Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Vecernia Mare săvârșiită de sărbătoarea Nașterii Domnului

Predica Patriarhului rostită de Înainte-prăznuirea Nașterii Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită înaintea săvârșirii Te-Deum-ului cu prilejul anului nou