Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Stenograma discursurilor Președintelui Guvernului Federației Ruse D.A. Medvedev și Preafericitului Patriarh Chiril la ședința Consiliului de tutelă al Fundației de caritate pentru restaurarea mănăstirii Noul Ierusalim „Învierea Domnului”

Stenograma discursurilor Președintelui Guvernului Federației Ruse D.A. Medvedev și Preafericitului Patriarh Chiril la ședința Consiliului de tutelă al Fundației de caritate pentru restaurarea mănăstirii Noul Ierusalim „Învierea Domnului”
Versiune pentru tipar
7 noiembrie 2014 19:24

La 7 noiembrie 2014 Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril și Președintele Guvernului Federației Ruse D.A. Medvedev au condus ședința curentă a Consiliului de tutelă al Fundației de caritate pentru restaurarea mănăstirii stavropighiale de călugări Noul Ierusalim „Învierea Domnului” din or. Istra, regiunea Moscova.

D. Medvedev: Bună ziua, Sanctitatea Voastră, stimați colegi!

Salut cordial încă odată pe toți membrii Consiliului de tutelă, pe toți invitații. Astăzi ședința noastră, a șasea la număr, se desfășoară în catedrala „Învierea Domnului”. Faptul că are loc aici – este deja un rezultat semnificativ al activității noastre comune, al eforturilor noastre. Cu toții ținem minte anvergura distrugerilor, la care au fost supuse mănăstirea și catedrala. Nu este cu putință, trecând pe lângă vreun altar sau o parte a catedralei, să nu ne aducem aminte cum a arătat, cum a fost catedrala încă câțiva ani în urmă și cum este acum. Ceea ce vedem, să o spunem sincer, impresionează mult. Vreau să menționez înaltul nivel al restaurării efectuate și, bineînțeles, să aduc mulțumiri tuturor celor care participă la acest proces.

Și încă o mențiune de ordin politic: ședința noastră se desfășoară într-o zi deosebită - ziua loviturii de stat din Octombrie, care era sărbătorită în perioada sovietică ca cea mai mare sărbătoare de stat. Astăzi majoritatea cetățenilor noștri înțeleg că este o zi a tragediei, care în mare măsură a determinat istoria de mai departe și războiul civil. Dar este important că anume în această zi noi ne ocupăm de o faptă  dreaptă – retrocedăm și țării, și Bisericii ceea ce a fost pierdut în anii precedenți. Eu văd în aceasta simbolul noilor relații dintre stat și Biserică și noi repere pentru un consens social în țară. Sunt sigur că după finisarea tuturor lucrărilor de restaurare, interesul pentru Noul Ierusalim va fi enorm. Va fi locul unde vor veni numeroși pelerini și, desigur, va fi un loc turistic popular, în special luând în considerare îmbinarea părții muzeistice și a celei mănăstirești. Este important de a crea condiții pentru oamenii care vor veni încoace, trebuie de a construi o infrastructură necesară, de a susține într-o stare decentă blocul mănăstiresc.

Este evident că nu este doar un loc deosebit pentru oamenii ortodocși, în genere pentru oamenii care se interesează de istorie, dar actualmente este și o construcție foarte complicată inginerească care trebuie să fie menținută, să o spunem direct, finanțată. În genere, va fi un lucru destul de important și serios. Nu departe deja activează unul din cele mai mari terenuri de expoziții al regiunii Moscova, un muzeu renovat. Noi l-am vizitat adineaori, de aceea sper că un atare efect bilateral va fi realizat.

Conform deciziei noastre a fost elaborată concepția rutei turistice „Palestina Rusă”. Azi vom vorbi despre aceasta. Andrei Iurievici Vorobiov în calitatea sa de guvernator (al regiunii Moscova) ne va informa în acest sens.

În genere, în toți acești ani care au trecut din momentul începerii restaurării mănăstiri, adică în perioada 2009-2014, guvernul a alocat pentru restaurare mai bine de 7,5 mlrd de ruble, mai bine de 1 mlrd a fost  donat de companii mari și oameni obișnuiți și nu încape îndoială că această finanțare trebuie să fie continuată, chiar în pofida acelor dificultăți care se află azi în fața finanțelor noastre.

În anul viitor urmează să fie realizat un mare volum de lucru, inclusiv să finalizăm restaurarea  soborului „Învierea Domnului” și a blocului de trapeză. Pe lângă aceasta, trebuie să fie restabilite două noi obiecte, care au fost găsite în timpul săpăturilor arheologice și incluse printr-o ordonanță specială a Guvernului în componența ansamblului mănăstirii – este vorba de blocul de sud al cheliilor călugărilor și Podul de ocolire de asupra râpei lângă turnul Efremov. De asemenea va fi continuată munca în vederea creării muzeului mănăstirii. Astăzi ne-au fost demonstrate primele exponate, inclusiv o colecție de artefacte arheologice, care au fost depistate în timpul restaurării. Este vorba de o colecție foarte mare, circa de  200 de mii de obiecte de păstrare, exemplare, unele dintre ele fiind unice și noi, desigur, trebuie să facem totul ca să asigurăm păstrarea lor.

Noi vom discuta un șir întreg de probleme de ordin organizațional care stau în fața consiliului nostru de tutelă.

Încă odată aș vrea să spun că fiecare ședință a Consiliului de tutelă ne oferă  emoții pozitive suplimentare și cu fiecare an sunt tot mai puternice. Încă odată aș vrea să mulțumesc celor care au participat la restaurarea mănăstirii stavropighiale de călugări Noul Ierusalim „Învierea Domnului”.

Sanctitatea Voastră (adresându-se către Patriarhul Chiril), aș vrea să vă acord cuvântul.

Patriarhul Chiril: Vă mulțumesc, Dmitrii Anatolievici! Aș vrea să vă mulțumesc cordial pentru atenția permanentă pentru activitatea consiliului de tutelă, dar cel mai important, pentru restaurarea acestui obiect unic de menire culturală și religioasă.

Ultimele Dumneavoastră cuvinte pe care le-ați rostit adineauri, în conștiința și sufletul meu coincid cu ideea bucuriei duhovnicești. Când am cutreierat cu Dumneavoastră prin ruine, era o stare grea sufletească și când consiliul de tutelă a soluționat problema cu privire la instaurarea unei plase ca, Doamne ferește, să nu cadă cuiva vreo cărămidă pe cap, nu era nici un fel de bucurie duhovnicească. Însă când contemplăm această frumusețe, noi înțelegem, pe de o parte, ce am pierdut în viața noastră. Pe de altă parte, noi înțelegem, cât e de importantă, chiar indiferent de nivelul sentimentului religios al omului, contemplarea acestei armonii, acestei frumuseți, conștientizarea faptului că toate acestea sunt făcute de mâinile oamenilor noștri în depărtatul secol al XVII-lea, fără acele tehnologii pe care le avem azi. Doar noi restabilim, restaurăm, iar cândva toate acestea au fost create.

Bineînțeles, doar o persoană insensibilă sau foarte neatentă față de istorie poate să nu atragă atenția la tot ce va vedea și va simți în acest loc. De aceea azi cu adevărat e o zi cu bucurie duhovnicească și aceasta se simte după oameni, după expresia fețelor lor.

Aș vrea să vă mulțumesc încă odată  Dumneavoastră și tuturor membrilor consiliului de tutelă pentru acea muncă care a fost efectuată și care se face, menționând eforturile lui Victor Alexeevici Zubkov care depune foarte multă atenție și puteri pentru realizarea tuturor planurilor noastre, precum și să spun cuvinte calde și în adresa părintelui-locțiitor Feofan care, de asemenea, trudește în puterea forțelor sale. Noi vedem că rezultatele aduc roade bune.

Iar acum permiteți-mi să spun câteva cuvinte cu privire la sarcinile care sunt actuale. În ultimul timp, în ultimul an, prin eforturile guvernatorului regiunii Moscova Andrei Iurievici Vorobiov și ale administrației raionului municipal Istra, am reușit să eliberăm clădirile istorice ale hotelurilor mănăstirii de locuitori. În timpul de față se elaborează documentația științifică de proiectare în paralel cu perfectarea drepturilor pentru folosirea gratuită urgentă a mănăstirii, adică acea sarcină care a fost pusă la ședința precedentă, este soluționată. Consider că acum trebuie să ne gândim, deși am vorbit despre aceasta la ședința trecută, la faptul ce pas va fi următorul.

Iată noi finalizăm restaurarea clădirilor în anii 2015-2016, cu ajutorul lui Dumnezeu, dar e foarte important să ținem minte că în planul Patriarhului Nicon intra amenajarea „Palestinei Ruse”. Toată această ambianță din jurul mănăstirii el a dorit să o prezinte ca pe un analog al Pământului Sfânt. Consider că noi va trebuie să ne gândim la faptul cum să realizăm în viață aceste planuri ale Patriarhului Nicon, cum să amenajăm totul ce ne înconjoară.

Cu participarea activă a Dumneavoastră și a Guvernului Federației Ruse, la 22 octombrie 2014 a fost adoptată legea, cu referire la care ne îngrijoram un timp îndelungat – privind  introducerea amendamentelor în legea federală „Cu privire la obiectele moștenirii culturale (monumentele de istorie și cultură)  a popoarelor Federației Ruse”. În această lege a intrat o atare noțiune cum e „loc memorabil în forma de loc istorico-religios”. Probabil că legislatorii urmează să descrie, să umple acest termen cu un conținut real, dar am vrut foarte mult ca anume acest statut să fie conferit „Palestinei Ruse”. Deoarece locul memorabil în forma de loc istorico-religios presupune nu doar monumente ale culturii materiale, dar și păstrarea unui anume mod de viață, păstrarea atmosferei care e legată, inclusiv, și de nevoința în rugăciune a oamenilor, de nevoința lor duhovnicească, de viața lor duhovnicească. De aceea, se prea poate, trebuie să ne gândim la faptul ca acestui loc, de care poartă de grijă consiliul nostru de tutelă, să-i fie conferit statutul de loc memorabil istorico-religios.

La ședința trecută noi am analizam problema, legată de întreținerea mănăstirii Noul Ierusalim. Într-adevăr, sumele nu sunt de mărime cosmică, dar totuși sunt importante și care trebuie să fie investite în fiecare an pentru menținerea acelor obiecte care au fost aduse în ordine. Este vorba, în primul rând, de încălzirea acestor obiecte și, aș spune, de tema pazei monumentelor. Este vorba chiar de paza fizică, deoarece acest loc trebuie să fie securizat.

Este firesc că în condițiile economice actuale două ministere responsabile de economie - Ministerul de finanțe și ministerul dezvoltării economice - refuză toate cererile, orientate la rezervarea mijloacelor în buget pentru menținerea mănăstirii. Dar consider că, se prea poate, trebuie să ne gândim, totuși, la faptul ca cele două ministere respectate să cedeze poziția și anumite mijloace să fie alocate în buget. În orice caz, dacă va fi cu neputință în orice situație, aceasta va trezi regretul, dar atunci trebuie să găsim o modalitate de alternativă a menținerii acestui monument.

Aș vrea să menționez activitatea extrem de importantă care necesită să fie continuată și mai departe - este problema muzeificării monumentelor, legate de săpăturile arheologice. Astăzi am văzut exemplare minunate arheologice și aici va fi dislocat un muzeu al restaurării și restabilirii mănăstirii, iar aceste exponate trebuie să ocupe un loc destoinic. De aceea, consider, că trebuie să continuăm toată acea activitate care este legată de căutarea artefactelor corespunzătoare și de muzeificare. Iată în partea sudică a mănăstirii este un complex de turnare a clopotelor (am fost azi acolo cu Dumneavoastră), fundamentul capelei cu un înger de asupra fântânii, beciurile curții țarului din secolul al XVIII-lea - și aceste obiecte trebuie să fie restaurate cu scopul muzeificării lor.

Încă o chestiune importantă. Cred că cineva o va prezenta mai calificat, dar eu voi spune despre ceea ce mă neliniștește. Mă neliniștește situația ecologică, legată de trecerea în apropierea mănăstirii a unei șosele cu un trafic mare de automobile. Este regretabil dacă rezultatele trudelor de restaurare se vor pierde din cauza faptului că aici se va forma o situație ecologică nefavorabilă.

Pe lângă aceasta, desigur, sunt dificultățile legate de deplasarea pelerinilor, deoarece există ambuteiajele permanente pe aceste șosele, precum și un torent uriaș al camioanelor. De aceea, se prea poate, cineva din cei prezenți, după cum am spus, va prezenta mai calificat această temă.

Încă o problemă importantă. Aici este prezent Vladimir Ivanovici Iakunin (președintele companiei „Căile ferate ale Rusiei”). Este o temă, legată de o reconstrucție posibilă a două stații feroviare – Istra și Noul Ierusalim. Luând în considerare torentul mare de turiști și pelerini, este necesar, desigur, să ne gândim și la unele treceri securizate, pasaje pietonale și subterane, și la amenajarea stațiilor, care ar fi decente să se afle în apropierea unui obiect atât de remarcabil cum este această mănăstire, pentru ca pelerinii și turiștii, atât ai noștri, cât și cei străini, folosind transportul feroviar, să înceapă excursia cu pavilioanele feroviare, care ar fi în măsura cuvenită reparate și restaurate – la această temă mă tem să spun ceva, măcar să punctez îngrijorarea mea.

Mai există o temă legată de urmările Marelui război pentru apărare Patriei – este dezamorsarea minelor din teritoriu. Totul ce se referă la partea uscatului – aici nu sunt probleme, dar iazurile, care au fost săpate de însuși Patriarhul Nicon, nu sunt cercetate până acum. O anumită parte este cercetată, este efectuat un anumit lucru de către geniști, dar o parte din iazuri nu sunt cercetate nici până în prezent, în special iazul  din vest nr. 2 din cauza unui sloi gros de mâl nu a fost dezamorsat.

Luând în considerare că aici vor fi mulți turiști și pelerini, într-o zi caldă nimeni nu va putea fi oprit de la o scăldare, dar a înota într-un iaz cu mine este periculos. De aceea, se prea poate, noi ne vom adresa cu o asemenea rugăminte la Ministerul apărării ca să fie trimiși specialiști și mijloace pentru efectuarea acestui lucru.

Încă odată vreau să vă aduc mulțumiri, Dmitrii Anatolievici, și tuturor participanților la adunarea de azi pentru munca pe care o efectuăm în comun cu privire la promovarea acestui proiect – restaurarea mănăstirii stavropighiale de călugări Noul Ierusalim „Învierea Domnului”. Vă mulțumesc pentru atenție!

D. Medvedev: Vă mulțumesc mult, Sanctitatea Voastră.

Site-ul Guvernului FR/Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

 

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a sfințit biserica principală a Forțelor Armate ale Federației Ruse

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a sfințit biserica principală a Forțelor Armate ale Federației Ruse

Sfințirea mare a bisericii principale a Forțelor Armate ale Rusiei

Biserica principală a Forțelor Armate ale Federației Ruse [Schiță istorică]

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril și președintele Guvernului Federației Ruse D.A. Medvedev au condus ședința de totalizare a Consiliului de tutelă al Fundației pentru reconstrucția Mănăstirii „Noul Ierusalim”

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril și președintele Guvernului Federației Ruse D.A. Medvedev au condus ședința de totalizare a Consiliului de tutelă al Fundației pentru reconstrucția Mănăstirii „Noul Ierusalim”

Stenograma cuvîntărilor președintelui Guvernului Federației Ruse D.A. Medvedev și Sanctității Sale Patriarhul Chiril la ședința de totalizare a Consiliului de tutelă al Fundației pentru reconstrucția Mănăstirii „Noul Ierusalim” [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Ședința de totalizare a Consiliului de tutelă al Fundației pentru reconstrucția Mănăstirii „Noul Ierusalim”

S-a încheiat aflarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în Iordania

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a luat parte la întîlnirea Întîistătătorilor și reprezentanților Bisericilor Ortodoxe Locale la Amman

Vizita Sanctității Sale Patriarhul Chiril în Iordania. Adunarea Întîistătătorilor și delegațiilor Bisericilor Ortodoxe Locale

La Amman a avut loc întîlnirea Întîistătătorilor și reprezentanților Bisericilor Ortodoxe Locale

Biserica de lemn „Schimbarea la Față a Domnului” din insula Kiji se va deschide în luna iulie

Primarul Moscovei S.S. Sobeanin a vizitat Mănăstirea Novodevici din capitala rusă

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a sfințit biserica principală a Forțelor Armate ale Federației Ruse

Președintele Guvernului Federației Ruse M.V. Mișustin l-a felicitat pe Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril cu prilejul zilei numelui

Altele articole

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat locțiitoarei Mănăstirii stavropighiale „Acoperământul Maicii Domnului” din Moscova egumena Feofania (Miskina) cu prilejul aniversării a 55 de ani din ziua nașterii

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat locțiitoarei Mănăstirii „Acoperământul Maicii Domnului” din Hotkovo egumena Olimpiada (Baranova) cu prilejul aniversării a 70 de ani din ziua nașterii

Mesajul de felicitare a Patriarhului adresat Preafericitului mitropolit al Kievului Onufrii cu prilejul zilei numelui

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către Primul Președinte al Republicii Kazahstan N.A. Nazarbaev

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat conducătorului artistic al Teatrului Mic al Rusiei Iu.M. Solomin cu prilejul aniversării a 85 de ani din ziua nașterii

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la biserica principală a Forțelor Armate ale Federației Ruse

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat mitropolitului de Sankt-Petersburg Varsonofii cu prilejul aniversării a 65 de ani din ziua nașterii

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafericitului Mitropolit al Varșoviei Sava cu prilejul aniversării întronării

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat primului adjunct al șefului Administrației Președintelui Rusiei A.A. Gromov cu prilejul aniversării a 60 de ani din ziua nașterii

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfinților întocmai cu Apostolii Metodiu și Chiril