Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Preafericitul Patriarh Chiril a condus deschiderea lucrărilor celui de al V-lea Congres general-bisericesc al misionarilor eparhiali

Versiune pentru tipar
23 noiembrie 2014 19:59

La 23 noiembrie 2014, în Sala soboarelor bisericești a catedralei „Hristos Mântuitorul”, or. Moscova, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a condus deschiderea lucrărilor celui de al V-lea Congres general-bisericesc al misionarilor eparhiali.

În prezidiul ședinței au asistat: mitropolitul de Sanct-Petersburg și Ladoga Varsonufii, şeful Direcției executive a Patriarhiei Moscovei; mitropolitul de Minsk şi Slutsk Pavel, exarh Patriarhal al întregii Belarus; mitropolitul de Belgorod şi Staryi Oskol Ioan, șeful Departamentului Sinodal pentru misionarism.

În sală s-au aflat arhierei ai Bisericii Ortodoxe Ruse, inclusiv ascultătorii cursurilor de ridicare a calificării pentru nou numiții arhierei ai Bisericii Ortodoxe Ruse, delegații congresului.

Postul de televiziune „Soiuz” a realizat emisia din Sala soboarelor bisericești.

Salutându-i pe cei prezenți, mitropolitul Ioan a menționat caracterul unic al congresului, la a cărui lucru participă în acest an mai bine de 30 de arhierei. De asemenea, pentru prima dată la for participă noii angajați ai bisericii – misionari parohiali din state ai or. Moscova și regiunea Moscova.

Participanții la congres, conform cuvintelor șefului Departamentului Sinodal pentru misionarism, sunt reprezentanți ai 149 de eparhii ale Bisericii Ortodoxe Ruse. „Conform componenței sale, congresul cuprinde practic toate eparhiile Federației Ruse. Aici asistă, de asemenea, și reprezentanții ai eparhiilor belaruse. Noi îl salutăm pe mitropolitul de Ahalkalak Nicolai, care reprezintă Biserica Ortodoxă Rusă; de asemenea la congresul nostru sunt reprezentanții Ucrainei”, a spus mitropolitul Ioan.

Apoi au fost alese organele executive ale congresului. Secretar al congresului a fost ales protoiereul Gheorghii Ioffe, șeful departamentului de misionarism din eparhia de Sanct-Petersburg, președinte al comisiei de revizie - episcopul de Gubkinskii şi Graivoron Sofronii.

Mitropolitul de Belgorod Ioan a dat citirii mesajele de salut, venite pe adresa congresului, inclusiv de la președintele Dumei de Stat a AF a FR S.E. Naryșkin.

Preafericitul Patriarh Chiril s-a adresat cu un discurs către cei prezenți. La începutul alocuțiunii sale Întâistătătorul Bisericii Ruse a constatat cu regret lipsa la congres a președinților departamentelor de misionarism ai multor eparhii și a anunțat despre necesitatea invitației la astfel de acțiuni în viitor a misionarilor din blagocinii pentru un dialog deplin privind sarcinile misiunii bisericești. Preafericitul Stăpân a ieșit cu critica unor direcții ale activității de misionarism în Biserică și a chemat cu insistență ca mai intensiv „a dezvolta misiunea la toate nivelurile: general-bisericesc, eparhial, blagocinial și parohial”.

Mitropolitul de Belgorod Ioan i-a mulțumit Preafericitului Patriarh pentru sfaturile părintești și obiecțiile importante, „care, fără îndoială, vor fi puse în planul de lucru al Departamentului pentru misionarism și în cel al tuturor misionarilor”, precum a și relatat despre activitatea realizată în cadrul pregătirii pentru cel de al cincilea congres al misionarilor.

Preafericitul Patriarh Chiril a subliniat importanța atragerii mai active a mirenilor pentru slujirea misionară. „Sarcina noastră este de a ne întâlni cu diferite auditorii, a vedea cum reacționează oamenii la cuvintele arhiereului. Dacă la om se aprind ochii, acest om nu trebui scăpat din vedere. Cu el trebuie de făcut cunoștință, de vorbit, el trebuie atras, el trebuie  ajutat să obțină studii”, a menționat Întâistătătorul Bisericii Ruse.

Mitropolitul Ioan a adresat în numele participanților la congres către Preafericitul Stăpân cuvinte de mulțumire pentru deosebita atenție față de problemele misiunii.

În încheierea întâlnirii Preafericitul Patriarh Chiril a citit rugăciunea misionarului, compusă de cuviosul Macarie (Glugarev).

***

I (primul după anul 1917, al VI-lea – din ziua primului congres al misionarilor Bisericii Ortodoxe Ruse) Congres a avut loc în perioada 12-14 noiembrie 1996 în or. Belgorod cu binecuvântarea Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Alexii II.

În urma  activității desfășurate la congres au fost adoptate: „Adresarea Congresului misionarilor eparhiali al Bisericii Ortodoxe Ruse către șefii de state, parlamente și Guvernele statelor-membre ale CSI și ale țărilor Baltice”, „Regulamentul cu privire la Departamentul pentru misionarism al Patriarhiei Moscovei”, „Regulamentul cu privire la distincțiile bisericești pentru trudele misionare”.

Congresul a însărcinat Departamentul pentru misionarism al Patriarhiei Moscovei să elaboreze o Concepție nouă a activității de misionarism al Bisericii Ortodoxe Ruse.

Cel de al II-lea (VII) congres a avut loc în luna noiembrie 1999. La lucrările lui au participat 199 de delegați din 64 de eparhii. Congresul a fost vizitat de reprezentanții a mai bine de 20 de instituții de învățământ și 17 mănăstiri. La congres a fost elaborată concepția renașterii activității Bisericii Ortodoxe Rus.

Cel de al III-lea (VIII) congres s-a desfășurat  la Moscova în perioada 30 octombrie – 3 noiembrie 2002. La lucrările congresului au participat reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Ruse din 11 țări, în total 267 de delegați.

Cel de al IV (IX) congres a avut loc la Moscova în perioada 16-18 noiembrie 2010.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

 

Versiunea: rusă, ucraineană