Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Alocuțiunea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la cea de-a 28-a ședință a Consiliilor de Observatori, Obștesc și de Tutelă pentru editarea „Enciclopediei Ortodoxe”

Alocuțiunea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la cea de-a 28-a ședință a Consiliilor de Observatori, Obștesc și de Tutelă pentru editarea „Enciclopediei Ortodoxe”
Versiune pentru tipar
24 martie 2016 20:44

La 24 martie 2016, în sala „Sfântul Serghie” a catedralei sobornicești „Hristos Mântuitorul”, or. Moscova, a avut loc cea de-a 28-a ședință comună a Consiliilor de Observatori, Obștesc și de Tutelă pentru editarea „Enciclopediei Ortodoxe”.  La deschiderea ei Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a ţinut o alocuţiune în faţa participanţilor la şedinţă.

Stimate Serghei Evghenievici! Stimate Serghei Semenovici! Dragi participanţi ai adunării noastre – a celei de a 28-a şedinţe comune a Consiliilor de Observatori, Obștesc și de Tutelă pentru editarea „Enciclopediei ortodoxe”!

Astăzi va trebuie să facem totalurile unei etape importante de lucru cu prilejul editării noilor volume. Eu voi povesti despre faptul ce s-a întâmplat în perioada raportată, va trebui să vorbim şi despre viitor. În acest an în istoria proiectului „Enciclopedia ortodoxă” sunt concomitent câteva date semnificative. Astfel, este marcată cea de a 25-a aniversare de la fondarea editurii mănăstirii „Schimbarea la Faţă a Mântuitorului” de pe Valaam, care ulterior a fost  transformată în Centrul ştiinţifico-bisericesc „Enciclopedia ortodoxă”. Tot atunci a început etapa de pregătire pentru editarea enciclopediei, lucrul asupra fişierului, precum şi formarea listei de bază a viitoarelor articole. A început crearea Consiliilor noastre. Prima şedinţă a Consiliului de Observatori a avut loc în iulie 1998 la reşedinţa Sinodală de la mănăstirea „Sfântul Daniel”.

Sfântul Sinod a decis să coordoneze apariţia primului volum al enciclopediei cu sărbătorirea aniversării a 2000 de ani de la naşterea lui Hristos. Această decizie determina cu exactitate caracterul de luminare al ediţiei, deoarece ea era chemată să aducă până la cititorul contemporan moştenirea enormă a tradiţiei duhovniceşti şi culturale creştine.

În anul 2000 a văzut lumina tiparului un volum special generalizator al enciclopediei, dedicat în întregime istoriei şi activităţii contemporane a Bisericii Ortodoxe Ruse, iar în primăvara anului viitor, adică exact cu 15 ani în urmă, a fost editat şi primul volum al enciclopediei după ordinea alfabetică. La ora actuală avem deja 41 de volume – astfel am accelerat activitatea în urma unor hotărâri foarte corecte, pe care le-am adoptat în comun data trecută.

La şedinţa precedentă noi am adoptat o decizie referitor la faptul ca pe parcursul anului să fie editate patru volume şi această decizie este realizată. Aş vrea să aduc mulţumiri tuturor celor care au participat la lucrările de elaborare a celui de al 41-lea volum, pentru că s-a reuşit editarea lui timp de două luni şi jumătate ale anului curent. Estre important să menţionăm că îndeplinirea acestei sarcini a fost posibilă nu doar datorită lucrului mai intensiv al colectivului de autori şi redactori, dar şi datorită susţinerii la timp din partea tuturor membrilor Consiliilor noastre. În legătură cu aceasta aş vrea să-mi exprim o recunoştinţă specială Ministerului culturii Federaţiei Ruse, Agenţiei federale pentru presă şi comunicări în masă şi Guvernului oraşului Moscova.

Aş vrea să menţionez, de asemenea, aportul conducerii regiunii Samara şi activitatea noastră în comun. Anul trecut regiunea s-a inclus în procesul de completare a bibliotecilor şcolare „Enciclopedia ortodoxă”. Apropo, o activitatea similară se desfăşoară deja de mulţi ani la Moscova şi Sanct-Petersburg.

Bineînţeles, enciclopedia este  căutată, în primul rând, de istorici, de profesorii disciplinele umanistice, ale disciplinelor sociale, precum şi ale cursului Bazele culturilor religioase, dar ea, fără îndoială, va fi extrem de folositoare şi pentru elevii claselor superioare, pentru candidaţii de a se înscrie la instituţiile de învăţământ superior, care vor să se pregătească bine pentru examenele de înmatriculare. Nu sunt doar nişte supoziţii de ale noastre, despre aceasta ne vorbeşte ratingul privind folosirea articolelor de enciclopedii în versiune electronică: de două ori pe an – în timpul sesiunilor de iarnă şi de vară – creşte brusc numărul de utilizatori, uneori privind articolele neobişnuite pentru interesul cotidian. De exemplu, în luna ianuarie şi la începutul verii se măreşte de zeci de ori numărul cititorilor articolului „Digestele” (monumente ale prozei bizantine din secolul al VI-lea, create în timpul împăratului Iustinian). Prin urmare, au început examenele la jurişti şi istorici.

Astăzi, în pofida condiţiilor economice dificile, noi trebuie să păstrăm accelerarea obţinută şi să ne străduim să asigurăm şi în anul 2016 şi în anii ulteriori editarea a 4 volume pe an. Este o sarcină deloc simplă şi noi trebuie azi să discutăm şi să adoptăm o decizie corespunzătoare, ca să asigurăm păstrarea acestui tempou. Consider că şi componenţa consiliilor noastre – noi îi avem în calitate de reprezentanţi pe conducătorii tuturor instituţiilor, regiunilor şi departamentelor ce participă la realizarea proiectului – corespunde totalmente scopurilor propuse.

Acum aş vrea să trasez câteva sarcini primordiale pentru acest an.

1) Anul trecut noi am reuşit prin eforturi comune, cu participarea activă a Ministerului culturii şi a Guvernului Rusiei să reglăm problema privitor la achiziţionarea cărţilor de către Ministerul culturii pentru bibliotecile ţării. A fost emis ordinul Guvernului la această problemă, în care este determinat cu exactitate numărul de cărţi, achiziţionate de Ministerul culturii şi expediate în bibliotecile ţării – 17760 de exemplare ale fiecărui volum. Voi menţiona că în cadrul deciziei privind această chestiune în anul 2015 a fost înfăptuită expedierea suplimentară a volumelor 36 şi 39 şi în acest an se planifică de asemenea, pe lângă volumele noi, completarea parţială a completelor de volume de la numărul 40 până la 42. Noile volume 43 şi 44 vor fi prezentate în cantităţi depline. Astfel, numărul volumelor care nu au fost expediate în număr suficient se micşorează, dar totodată alcătuiesc 33 de mii de cărţi. Noi sperăm că această chestiune va fi soluţionată definitiv în zilele apropiate.

Aş ruga pe reprezentanţii Ministerului culturii să se pronunţe la această temă.

2) În anul 2014 a fost schimbată ordinea achiziţiei volumelor enciclopediei pentru bibliotecile din instituţiile de învăţământ superior: expedierea direcționată a fost înlocuită cu recomandările. Ca urmare, numărul volumelor achiziţionate a scăzut cu 40%. Oare înseamnă aceasta că volumele anului 2015, adică cu începere de la volumul al 37-lea, au devenit mai puţin cerute sau interesante pentru profesori şi studenţi? Mă îndoiesc. Mai degrabă aceasta semnifică că şi conducerea instituţiilor de învăţământ superior nu acordă atenţie cuvenită recomandărilor Ministerului învăţământului şi al ştiinţei. Cu toate acestea, aş vrea să subliniez în mod special că este vorbe de ediţiile de care se vor folosi multe generaţiei de studenţi.

Din aceste considerente rog reprezentanţii Ministerului culturii şi ai ministerului învăţământului să comenteze situaţia creată pentru ca noi să putem să ne orientăm şi să elaborăm un algoritm corect al acţiunilor.

3) Mijloacele alocate în anul 2016 pentru subsidierea lucrărilor de poligrafie şi pentru materiale vor ajunge doar pentru trei volume din patru. Însă anume această susţinere ne permite să păstrăm preţul la un nivel jos fără precedent. Astăzi, în condiţiile creşterii preţurilor la materialele poligrafice, noi trebuie să soluţionăm problema referitor la faptul dacă se poate pe parcursul anului să corectăm suma susţinerii spre majorarea ei sau este necesar în regim de urgenţă de a mări preţul pentru volumele noi. Aş ruga pe conducătorul Agenţiei federale pentru presă Mihail Vadimovici Seslavinckii să ne informeze cu privire la situaţia creată şi să ne prezinte propunerile sale.

Anticipând alocuţiunea lui Serghei Semenovici, Preşedintele Consiliului de Tutelă, aş vrea să mă adresez şi către membrii Consiliului de Tutelă: în condiţiile dificile financiare ale acestui an devine importantă ca niciodată participarea mai activă a domniilor voastre. Iar acum voi ruga pe Serghei Semenovici Sobeanin să-şi prezinte discursul.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la ședința plenară a celui de-al XXIII-lea Sobor mondial al poporului rus

Alocuțiunea Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită în cadrul actului solemn cu prilejul aniversării a 90 de ani din ziua nașterii mitropolitului Nicodim (Rotov)

Mesajul de salut al Patriarhului adresat participanților la conferința internațională „Mitropolitul Nicodim: calea de slujire Bisericii”

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul aniversării a 75 de ani a Institutului de stat pentru relații internaționale din Moscova

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la ședința Consiliului de tutelă al Lavrei „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie și Academiei de teologie din Moscova

Mesajul de salut al Patriarhului adresat participanților la serata comemorativă dedicată aniversării a 100 de ani din ziua nașterii arhimandritului Chiril (Pavlov)

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat lui V.V. Putin cu prilejul zilei de naștere

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Amvrosii (Șevțov), episcop de Svetlogorsk

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat mitropolitului de Lipetsk Arsenii cu prilejul aniversării a 30 de ani de la hirotonia arhierească

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat mitropolitului de Riga Alexandr cu prilejul aniversării a 80 de ani din ziua nașterii