Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

În Lunea Mare Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a oficiat Liturghia la mănăstirea stavropighială „Nașterea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu”

În Lunea Mare Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a oficiat Liturghia la mănăstirea stavropighială „Nașterea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu”
Versiune pentru tipar
25 aprilie 2016 13:54

La 25 aprilie 2016, în ziua de luni din Săptămâna Patimilor, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a oficiat Liturghia Darurilor mai înainte sfințite la biserica în cinstea icoanei Maicii Domnului de Kazan a mănăstirii stavropighiale de maici „Nașterea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu”, or. Moscova.

Cu Sanctitatea Sa au coslujit: mitropolitul de Istra Arsenii, primul vicar al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii pentru or. Moscova; arhiepiscopul de Serghiev Posad Feognost, preşedintele Departamentului Sinodal pentru mănăstiri şi monahism, locțiitorul lavrei „Sfânta Treime” a cuviosului Serghie; protoiereul Vladimir Divakov, secretarul Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii pentru or. Moscova; clerul din capitala Rusiei.

În timpul serviciului divin s-au rugat: vicepreşedintele Departamentului Sinodal pentru mănăstiri şi monahism, stareţa mănăstirii stavropighiale „A Zămislirii” (or. Moscova) egumena Iuliania (Kaleda); stareţa mănăstirii „Naşterea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu” egumena Victorina (Perminova).

Cântările din timpul serviciului divin au fost interpretate de corul mănăstirii „Naşterea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu”, regentă – monahia Serghia (Iniutina).

La vohodul mic, prin ordonanţa Sanctităţii Sale Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril, pentru slujirea cu osârdie Sfintei Biserici şi cu prilejul sărbătorii Sfintelor Paște în anul 2016, au fost decoraţi cu distincţii bisericeşti un şir de clerici ai Eparhiei orăşeneşti de Moscova şi ai mănăstirilor stavropighiale.

Predica înainte de împărtăşanie a fost rostită de preotul Dimitrii Komarov, clericul bisericilor de la mănăstirea de maici „Naşterea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu”.

După încheierea Liturghiei egumena Victorina (Perminova) l-a salutat pe Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse şi i-a adus în dar Sanctităţii Sale o mitră.

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril s-a adresat către participanţii la serviciul divin cu o predică.

Preafericitul Stăpân a adus în dar mănăstirii o Evanghelie pentru citirea în chilie.

Apoi a avut loc o convorbire scurtă a Sanctităţii Sale cu clericii decoraţi. „Aş vrea să vă felicit pe fiecare dintre voi cu prilejul distincţiei primite şi să vă spun încă odată că slujirea pe care o săvârşiţi are o importanţă enormă nu doar pentru voi personal, pentru rudele şi apropiaţii voştri, nu doar pentru parohia voastră, dar şi pentru viaţa întregului nostru popor.  Deoarece în ziua de azi este dat răspunsul la cea mai importantă întrebare: încotro va merge Rusia, încotro va merge poporul nostru, ce va sălăşlui în minţi şi în inimi. Această responsabilitate noi o purtăm în faţa lui Dumnezeu, în faţa propriei conştiinţe. De aceea vă chem pe toţi, fără să vă precupeţiţi puterile, să purtaţi în mod jertfelnic această slujire care va contribui la schimbarea întregului nostru popor”, a chemat Sanctitatea Sa Patriarhul.

Protoiereul Andrei Bondarenko, colaboratorul sectorului de protocol al Patriarhului, parohul bisericii „Icoana Mântuitorului Nefăcută de Mână Omenească” în Perovo, or. Moscova, a adresat cuvinte de mulţumire Întâistătătorului Bisericii Ruse.

Serviciul de presă al Patriarhiei Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă

Materiale la temă

Consfătuirea de lucru a Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu locțiitorul Lavrei „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie episcopul de Serghiev-Posad Foma

A avut loc consfătuirea de lucru a Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu locțiitorul Lavrei „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie episcopul de Serghiev-Posad și Dmitrov Foma

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită în Sâmbăta Mare după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul” [Patriarhul : Predici]

În Sâmbăta Mare Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Slujirea Patriarhului în Sâmbăta Mare în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

În Sâmbăta Mare Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

În Duminica Lăsatului sec de brânză Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

De sărbătoarea Întâmpinării Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul” din Moscova

De ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul” din Moscova

De sărbătoarea Intrării în biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Toate materialele cu cuvintele-cheie