Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Sanctităţii Sale Patriarhul Chiril după oficierea Liturghiei la catedrala în cinstea Icoanei Maicii Domnului de Smolensk de la mănăstirea Novodevicie din Moscova

Predica Sanctităţii Sale Patriarhul Chiril după oficierea Liturghiei la catedrala în cinstea Icoanei Maicii Domnului de Smolensk de la mănăstirea Novodevicie din Moscova
Versiune pentru tipar
7 iulie 2016 23:17

La 7 iulie 2016, de sărbătoarea Naşterii cinstitului şi slăvitului Prooroc, Înaintemergător şi Botezător al Domnului Ioan, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril  a oficiat Dumnezeiasca liturghie la catedrala în cinstea Icoanei Maicii Domnului de la Smolensk a mănăstirii Novodevicie. După încheierea serviciului divin Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către credincioşi cu o predică.

Înaltpreasfinţia Voastră, stăpâne mitropolit Iuvenalii! Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre! Maica Margareta! Dragi părinţi, fraţi şi surori!

Aş vrea să vă felicit pe toţi cu prilejul Naşterii Proorocului, Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan. Această zi este sărbătoare bisericească şi în tradiţia poporului nostru cu această zi se asociază multe lucruri îmbucurătoare, fericite, vesele. Era o sărbătoare populară cu minunate obiceiuri şi ritualuri. În ziua de azi mulţi oameni deja nu mai au nimic comun cu pământul şi agricultura şi tradiţiile strămoşilor noştri nu sunt atât de bine cunoscute, însă memoria despre această zi ca despre o minunată sărbătoare de vară se păstrează – prin literatură, folclor. Eu mă bucur că biserica în cinstea Proorocului, Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan de lângă zidurile mănăstirii Novodevicie am sfinţit-o anume azi, de această sărbătoare de vară, dedicată pomenirii Înaintemergătorului Domnului.

Astăzi a fost citită Evanghelia după Luca care  relatează istoria naşterii lui Ioan Botezătorul (Lc. 1:1-25, 57-68, 76, 80). Însă citirea din Apostol (Rom. 13:11-14:4) parcă nu are legătură cu această zi; nu se vorbeşte nimic despre Proorocul şi Înaintemergătorul Ioan. Doar cu o abordare foarte minuţioasă faţă de text putem înţelege de ce anume acest fragment este propus de Biserică pentru a fi citit azi, de ziua pomenirii Proorocului, Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan. Voi cita doar un singur enunţ: „Îmbrăcaţi-vă în Domnul nostru Iisus Hristos şi grija de trup nu o prefaceţi în pofte”. Un singur enunţ, însă în el se conţine o concepţie asupra vieţii de o mare putere.

De ce anume această concepţie, formulată de apostolul Pavel, ni se propune azi? Deoarece  însăşi fapta apariţiei ei este legată, inclusiv, de Proorocul, Înaintemergătorul şi Botezătorul Ioan. Se vede că din copilărie sau din tinereţe fragedă el a plecat în pustie şi a vieţuit doar cu ceea ce i-a oferit. Multora li se pare că deşertul este doar nisip şi pietre, dar nu întotdeauna este aşa. Primăvara devreme aici apare verdeaţa, înfloresc flori, zboară şi strâng miere albinele. Iar uneori în deşert vin în zbor lăcustele, care în limbajul Testamentului Vechi se numesc „acride” – ele de asemenea erau adunate şi folosite în mâncare.

Din Evanghelie ştim că Înaintemergătorul şi Botezătorul Ioan folosea în mâncare acride, adică lăcuste şi miere sălbatică. Însă nu în fiecare zi veneau lăcuste, nu în fiecare zi se putea găsi miere sălbatică. În deşert era frig pe timp de iarnă şi extrem de cald în timp de vară. Alimentându-se doar cu astfel de hrană, proorocul, după cum se vede, era în permanenţă flămând. Iar acum haideţi să corelăm necesităţile noastre, modul nostru de viaţă cu faptul ce viaţă ducea proorocul lui Dumnezeu Ioan, numit Înaintemergător. El mergea înaintea Domnului, el Îi pregătea calea Lui, el pregătea inimile oamenilor pentru a accepta totul ce Hristos a vorbit oamenilor. El vieţuia, în înţelegerea noastră, la limita dintre viaţă şi moarte – însă vieţuia, era un mare propovăduitor şi la el veneau mii de oameni, pentru a căpăta ridicarea păcatelor, pentru a se boteza în apele Iordanului…

Ce înseamnă dar pofta şi grija de  trup, despre care auzim azi în citirea din Apostol? Grija de trup este menţinerea capacităţii vieţii într-un organism uman. Lui Ioan Botezătorul îi era de ajuns mierea sălbatică şi acridele pe care le mânca şi acelea nu în fiecare zi. Pentru mulţi dintre noi aceasta ar fi fost insuficient, de altfel azi nimeni nici nu cere ca oamenii să trăiască în pustie şi să se alimenteze cu ceea ce ea oferă. Însă în aceste cuvinte se include un gând de o putere enormă – după cum am spus, o concepţie de viaţă. Grija de trup, de menţinere a vieţii umane, nu trebuie să se transforme în  poftă. Dar ce înseamnă pofta? Pofta – este încălcarea tuturor echilibrelor raţionale, când omul  pierde raţiunea şi când vocea trupului, adică cerinţa instinctului, devine forţa principală indicatoare. Când nu funcţionează nici mintea, nici sentimentul moral, când omul procedează aşa cum îi dictează instinctul. Este biruinţa instinctului asupra raţiunii, asupra duhului şi se numeşte pofta trupului. Menţinând starea fizică a organismului, alimentându-l şi încălzindu-l, aranjându-ne viaţa în aşa fel ca să nu dăunăm sănătăţii, omul niciodată nu trebuie să schimbe cu locul valorile – pe primul loc să pună plăcerea trupului, deoarece aceasta va deveni poftă.

Nu este întâmplător că anume despre acestea noi auzim azi în Apostol, doar aşa a vieţuit Proorocul lui Dumnezeu Ioan. În el nu era nici un fel de poftă, iar puterea duhului uluieşte şi pe oamenii care trăiesc cu două  mii de ani mai târziu. Era o viaţă aidoma îngerilor. Nu în zadar pe icoanele vechi Proorocul Ioan este zugrăvit cu aripi de înger, fiindcă era o viaţă la limita între duh şi trup – aidoma Mariei Egipteanca care a trăit în aceeaşi pustie Iudaică, astfel că trupul ei a încetat să se mai supună legilor fizicii şi ea a putut să treacă apa Iordanului ca pe uscat. Şi Proorocul lui Dumnezeu a dus o astfel de viaţă, deoarece  pregătea căile Domnului.

În centrul cuvântului lui Dumnezeu, adus de Mântuitor, se află anume această nouă filozofie a vieţii. Domnul se adresează către iudei, iar mai târziu către apostoli şi către păgâni. El propune, inclusiv şi nouă, celor care trăim cu două mii de ani mai târziu, un mod de viaţă care corespunde planului lui Dumnezeu despre om. Domnul nu ne cheamă să mergem în deşert, mai mult ca atât, El Singur nu a trăit în pustie. Ironizând asupra învinuirilor fariseilor, Domnul spune: „A fost Ioan, nu a mâncat, nu a băut, a trăit în pustie şi a fost omorât. Fiul Omului mănâncă şi bea cu vameşii şi păcătoşii şi este osândit”. Domnul nu ne propune chipul ascetic al proorocului în calitate de ideal, dar El  pune accente de viaţă în adresarea Sa către noi. El ne învaţă cum trebuie să trăim ca omul să nu se transforme în animal, ca instinctele să nu distrugă puterea raţiunii şi sentimentele morale. Domnul ne-a schiţat contururile unei civilizaţii speciale a duhului, pe care noi în limbajul bisericesc o numim Împărăţia lui Dumnezeu şi care se poate înfăptui aici, pe pământ, în condiţiile existenţei umane, doar dacă, conform cuvântului apostolului Pavel, noi nu vom transforma grija de trup în poftă. Domnul nu cere nimic din cele ce sunt peste puterile noastre. El nu cere de la noi nevoinţe speciale, dar El ne dă repere în viaţă ca un Tată iubitor. Noi putem merge pe calea pe care El o arată sau să o refuzăm. Noi suntem liberi, dar fiecare trebuie să ţină minte: de faptul pe ce cale vom merge, va depinde şi fericirea în această viaţă, şi dobândirea Împărăţiei lui Dumnezeu în veşnicie.

Proorocul, Înaintemergătorul şi Botezătorul Ioan a pregătit calea Domnului. El ne-a arătat biruinţa uimitoare a duhului omenesc asupra oricărei pofte. Domnul Iisus Hristos vorbeşte despre aceasta ca despre o pildă minunată şi absolută a sfinţeniei: „Nu s-a ridicat între cei născuţi din femei unul mai mare decât Ioan Botezătorul” (Mt. 11:11). Şi Domnul ne propune să  ducem o viaţă în conformitate cu legea Lui, biruind orice poftă şi totodată rămânând oameni, capabili  să iubim, să creăm şi să înfăptuim în viaţă acea predestinaţie pe care Dumnezeu a dat-o fiecărui om.

Astăzi este o zi  importantă, deoarece noi pomenim pe cel mai mare dintre cei născuţi de femei – Ioan, Proroc, Înaintemergător şi Botezător al Domnului. Cât este de minunat că anume în această zi noi am oficiat sfinţirea în cinstea lui a bisericii, care a fost distrusă mai bine de 200 de ani în urmă de inamic şi actualmente, cu ajutorul statului Rusia, al administraţiei moscovite, al Bisericii şi al unui mare număr de oameni buni este reconstruită aici, în centrul Moscovei – anume pentru a învăţa pe oameni să trăiască nu în conformitate cu legile trupului, dar cu cele ale duhului. Amin.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

 

Versiunea: rusă

Altele articole

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită în Duminica a 13-a după Cincizecime după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la biserica cu hramul „Sfânta intocmai cu Apostolii marea cneaghine Olga” din Ostankino, or. Moscova

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfinților Binecredincioșilor cneji Daniel al Moscovei și Alexandru Nevski după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la Mănăstirea „Sfântul Daniel”

Predica Patriarhului rostită în Duminica a 12-a după Cincizecime după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la biserica „Sfântul Mare Mucenic Nichita” din Staraya Basmannaya Sloboda, or. Moscova

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit de ziua pomenirii Sfântului Ierarh Petru după Te-Deum-ul săvârșit la Mănăstirea „Sfântul Mitropolit Petru” din Vysokoe

Predica Patriarhului rostită de ziua pomenirii Sfântului Ierarh Petru după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Kremlinul Moscovei

Predica Patriarhului rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită de sărbătoarea Icoanei Maicii Domnului „Donskaya” la Mănăstirea Donskoi

Predica Patriarhului rostită după Dumnezeisca Liturghie săvârșită la biserica cu hramul în cinstea Icoanei Maicii Domnului „Darjavnaia” din Certanovo, or. Moscova

Predica Patriarhului rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Sfânta Treime” a Mănăstirii din Solovki

Predica Patriarhului rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Schimbarea la Față a Mântuitorului” din Sankt-Petersburg

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după privegherea săvârșită în Catedrala episcopală „Icoana Maicii Domnului de Kazan” din Sankt-Petersburg