Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârşit Liturghia la biserica în cinstea Icoanei Maicii Domnului „Bucuria tuturor scârbiţilor” din strada Bolşaia Ordynka

Видео: Роман Самсонов, Лев Брусенцов. Звук: Александр Бригадов.
Versiune pentru tipar
24 iulie 2016 17:08

La 24 iulie 2016, în Duminica a 5-a după Cincizecime, de ziua pomenirii sfintei întocmai cu apostolii Olga, în Sfântul Botez Elena (969), Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a săvârşit Dumnezeiasca liturghie la biserica moscovită în cinstea Icoanei Maicii Domnului „Bucuria tuturor scârbiţilor” (Schimbarea la Faţă a Mântuitorului) din strada Bolşaia Ordynka.

Cu Sanctitatea Sa au coslujit: mitropolitul de Krutitsy şi Kolomna Iuvenalii, locţiitorul Patriarhului la Eparhia de Moscova; mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove Vladimir; mitropolitul de Taşkent şi Uzbekistan Vichentii, şeful Districtului Mitropolitan în Asia Mijlocie; mitropolitul de Sanct-Petersburg şi Ladoga Varsonofii, şeful Direcției executive a Patriarhiei Moscovei; mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, preşedintele Departamentului pentru relațiile externe bisericești al Patriarhiei Moscovei, parohul bisericii în cinstea Icoanei Maicii Domnului „Bucuria tuturor scârbiţilor” din strada Bolsaya Ordynka; mitropolitul de Filippopol Nifon, reprezentantul Patriarhului Antiohiei şi al întregului Orient pe lângă Patriarhul Moscovei şi a întregii Rusii; mitropolitul de Varna și Veliki Preslav Ioan (Biserica Ortodoxă a Bulgariei); mitropolitul de Tamasos şi Orinis Isaia (Biserica Ortodoxă a Ciprului); mitropolitul de Istra Arsenii, primul vicar al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii pentru or. Moscova; arhiepiscopul de Vereia Evghenii, preşedintele Comitetului Didactic al Bisericii Ortodoxe Ruse, rectorul Academiei de teologie din Moscova; arhiepiscopul de Serghiev Posad Feognost, preşedintele Departamentului Sinodal pentru mănăstiri şi monahism, locțiitorul Lavrei „Sfânta Treime” a cuviosului Serghie; arhiepiscopul de Magadan şi Sinegorsk Ioan; episcopul de Bač Irinei (Biserica Ortodoxă a Ciprului); episcopul de Moravice Antonie, reprezentantul Patriarhului Serbiei pe lângă Patriarhul Moscovei; episcopul de Solnecinogorsk Serghii, şeful Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei; episcopul de Lvov şi Galiţia Filaret; episcopul de Bogorodsk Antonii, şeful Direcției Patriarhiei Moscovei pentru instituţiile din străinătate; protoiereul Vladimir Divakov, secretarul Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii pentru or. Moscova; arhimandritul Filaret (Bulekov), vicepreședintele DREB; protoiereul Nicolai Balașov, vicepreședintele DREB; parohul Metocului Patriarhiei Moscovei în Sofia arhimandritul Filip (Vasiltsev); arhimandritul Feoctist (Dimitrov), reprezentantul Patriarhului Bulgariei pe lângă Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii; arhimandritul Serafim (Șemeatovski), reprezentantul Bisericii Ortodoxe a Pământurilor Cehiei şi a Slovaciei pe lângă Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii; preotul Dimitrii Safonov, secretarul Departamentului pentru relaţiile externe bisericești al Patriarhiei Moscovei pentru relații internaționale; clerici.

În timpul serviciului divin s-au rugat ctitorii bisericii şi numeroşi enoriaşi.

Cântările liturgice au fost interpretate de Corul Sinodal din Moscova (regent – artistul emerit al Rusiei A.A. Puzakov).

Postul de televiziune „Soiuz” a emis în direct  oficierea slujbei Dumnezeieşti.

În timpul ecteniei stăruitoare au fost ridicate rugăciuni pentru omagiatul paroh al bisericii mitropolitul de Volokolamsk Ilarion cu prilejul aniversării a 50 de ani din ziua naşterii.

După ectenia stăruitoare Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a ridicat rugăciunea pentru pacea în Ucraina.

Predica înainte de împărtăşanie a rostit-o protoiereul Nicolai Balaşov.

După încheierea Liturghiei a fost săvârşit un Te Deum de mulţumire, în timpul căruia au fost ridicare rugăciuni pentru omagiatul mitropolitul Ilarion.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse s-a adresat către credincioşi cu o predică.

Felicitându-l pe mitropolitul Ilarion cu prilejul jubileului, Sanctitatea Sa Stăpânul a spus, în special:

„Noi azi ne-am adunat aici ca să-l omagiem pe stăpânul mitropolit Ilarion care sărbătoreşte aniversarea sa de 50 de ani. Aş vrea să subliniez cu acest prilej importanţa foarte mare a teologiei, care ne ajută să recepţionăm în mod raţional adevărurile care sunt puse de Dumnezeu în însăşi firea omenească. Noi numim aceste adevăruri „ontologice”, deoarece provin din firea lui Dumnezeu şi sunt copărtaşe firii omului. Pentru a le înţelege şi a le însuşi, este nevoie ca Biserica să poată vorbi despre ele în mod corect, iar pentru ca ea să vorbească corect, trebuie ca teologia să evolueze, adică cunoştinţele despre Dumnezeu, precum şi cunoştinţele despre om, cunoaşterea istoriei, studierea istoriei gândirii omeneşti. Şi eu aş vrea să menţionez aportul stăpânului mitropolit în dezvoltarea teologiei ruse.

Domnul v-a dăruit, stăpâne, multe capacităţi şi talente şi Dumneavoastră le dezvoltaţi într-un mod excelent în diverse domenii de slujire bisericească. Dar deoarece aniversarea Dumneavoastră de 50 ani din ziua naşterii noi azi o sărbătorim în biserică – este o sărbătorire liturgică, în rugăciune, a evenimentului semnificativ – aş vrea să-mi exprim mulţumirea pentru trudele în măreaţa şi sfânta cauză a transmiterii adevărurilor Dumnezeieşti oamenilor în categoriile teologiei ortodoxe ruse.

Fie ca Domnul să vă păzească pe căile slujirii Dumneavoastră, să ajute ca în prezenţa numeroaselor îndatoriri şi a multor interese, să puteţi disocia cele principale de cele secundare, celor principale să vă dedicaţi viaţa, iar celor secundare – puţinul timp al odihnei omeneşti”.

În semn de apreciere a trudelor sârguincioase arhipăstoreşti şi cu prilejul aniversării a 50 de ani din ziua naşterii mitropolitul de Volokolamsk Ilarion a fost învrednicit de Sanctitatea Sa Patriarhul cu ordinul sfântului ierarh Alexie, mitropolitul Kievului, al Moscovei şi al întregii Rusii, de gradul II. De asemenea Întâistătătorul Bisericii Ruse i-a înmânat omagiatului o panaghie şi o cruce memorabilă.

Cu un cuvânt de răspuns către Sanctitatea Sa şi participanţii la serviciul divin s-a adresat mitropolitul de Volokolamsk Ilarion.
„Sanctitatea Voastră, Preasfinte Stăpâne şi părinte milostiv!

În această zi, întâi de toate, aş vrea să ridic mulţumiri lui Dumnezeu, Care pe noi pe toţi ne-a adus în această viaţă şi ne-a dat posibilitatea să trudim împreună pentru proslăvirea sfântului Său nume.

Trăind în această lume o jumătate de secol, simţi o recunoştinţă deosebită pentru părinţii care mi-au dăruit viaţa. O recunoştinţă aparte aş vrea să mi-o exprim pentru mama mea care m-a educat, oferindu-mi începutul  credinţei ortodoxe; şi care este azi de faţă aici.

În viaţa mea am avut mulţi dascăli buni şi azi cu recunoştinţă îmi aduc aminte de ei. Unii dintre ei mai sunt în viaţă, iar alţii sunt deja în ceruri şi unii dintre ei sunt canonizaţi în ceata sfinţilor.  Acest fapt oferă un sentiment aparte al atingerii de acea lume către care noi cu toţii tindem, un sentiment că nu există un hotar de netrecut dintre cer şi pământ, dintre ceata sfinţilor în Biserica triumfătoare şi comunitatea noastră omenească în Biserica militantă şi Biserica peregrină.

O mulţumire deosebită şi cordială aş vrea să vă exprim Dumneavoastră, Sanctitatea Voastră, pentru faptul că acum 21 de ani m-aţi chemat la slujire în echipa Dumneavoastră, pentru faptul că de atunci am bucuria şi fericirea să fiu ajutorul Dumneavoastră. M-aţi trecut prin diverse ascultări bisericeşti şi întotdeauna simţeam că în toate deciziile pe care le adoptaţi referitor la mine, acţionează voia lui Dumnezeu. De aceea toate aceste hotărâri eu le acceptam cu deplin calm şi după sfatul învăţătorului Dumneavoastră pururi pomenitul mitropolit Nicodim, niciodată nu căutam nimic, dar niciodată nu refuzam la nimic.

Acea slujire responsabilă a preşedintelui Departamentului pentru relaţiiile externe, pe care mi-aţi încredinţat-o, determină îndatoriri cu totul speciale, însă atenţia permanentă a Dumneavoastră de Prim sfinţit ierarh faţă de trudele Departamentului pentru relațiile externe bisericești îmi ajută să duc această sarcină.

Când începe ziua, eu stau în faţa Domnului şi mă întreb: ce ar dori Domnul de la mine în acea zi? Eu Îi cer lui Dumnezeu să-mi dea puteri să îndeplinesc misiunea care mi-a pus-o pe umeri, iar ceea pentru ce nu ajung puterile omeneşti, o va face El Însuşi. Din nou şi din nou mă conving că Domnul prin noi realizează cauza pe care vrea să o înfăptuiască pe pământ – cauza mântuirii oamenilor. Noi suntem doar arme în mâinile Lui şi chiar dacă noi nu am vrea să îndeplinim ascultarea Lui, El totdeauna ne impune să facem aceasta. Astfel, în cartea proorocului Iona citim despre faptul cum Domnul l-a trimis la Ninevia: proorocul nu a vrut să meargă încolo, s-a pomenit pe o corabie, apoi în burta unei balene, a trecut prin încercări grele, balena l-a aruncat pe mal. Cu ce s-a terminat totul? Cu faptul că Domnul a spus: „Iar acum mergi şi fă ceea ce ţi-am spus de la bun început”.

Dumnezeu aşteaptă de la noi că noi vom îndeplini poruncile Lui. Eu primesc aceste porunci de la Dumneavoastră, Sanctitatea Voastră. De aceea de fiecare dată, când stau în rugăciune în faţa Domnului, eu Îl rog ca El să îmi ajute să îndeplinesc poruncile Dumneavoastră în aşa măsură, în care aşteptaţi. Şi acea slujire suplimentară, legată de teologie şi învăţământul teologic, despre care aţi vorbit azi, eu mă strădui să o duc în aşa fel ca să fie folos Sfintei Biserici în acele domenii ale ştiinţei teologice care cer dezvoltarea lor, care cer ca adevărurile lui Dumnezeu să vorbească oamenilor într-o limbă contemporană.

Sanctitatea Voastră, sunt bucuros să fiu nu doar ajutorul Dumneavoastră, dar şi ucenicul Dumneavoastră. Şi atingându-mă de Sanctitatea Voastră în această muncă de zi cu zi întru binele Bisericii, eu văd cum îi daţi fără preget toate puterile Dumneavoastră, fără a vă păzi sănătatea, cum de fidel purtaţi slujire lui Dumnezeu. Eu vă admir şi după măsura puterilor mă strădui să iau pildă de la Dumneavoastră”.

Mitropolitul Ilarion i-a adus în dar Sanctităţii Sale Patriarhului Chiril un toiag de Prim sfinţi ierarh confecţionat după mostrele din vechime.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

 

Versiunea: rusă

Materiale la temă

De sărbătoarea Întâmpinării Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul” din Moscova

Preafericitul mitropolit al Kievului și al întregii Ucraine Onufrii cu prilejul celei de-a șaptea aniversări a intronizării a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Lavra Pecerska din Kiev

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: În Biserică își găsește locul fiecare om cu talentele și aptitudinile sale [Interviuri]

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat mitropolitului de Volokolamsk Ilarion cu prilejul anuversării a 55 de ani din ziua nașterii [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

De sărbătoarea Intrării în biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

A avut loc întâlnirea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu ambasadorul României în Rusia, Cristian Istrate

Interviul mitropolitului de Volokolamsk Ilarion acordat agenției RIA „Novosti” [Interviuri]

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Este important ca un conflict interetnic să nu devieze în unul interreligios [Interviuri]

Răspunsul Sanctității Sale Patriarhul Chiril Preafericitului Patriarh al Alexandriei Teodor la mesajul său cu apelul de anulare a hotărârii cu privire la crearea Exarhatului Patriarhal al Africii [Patriarhul : Mesaje]

Declarația Sfântului Siniod al Biisericii Ortodoxe Ruse din 28 ianuarie 2022 [Documente]

A avut loc întâlnirea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu ambasadorul României în Rusia, Cristian Istrate