Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Întâistătătorul Bisericii Ruse a săvârșit Liturghia în catedrala kremlinului din Zaraisk și a condus hirotonia arhimandritului Feodor (Malahanov) în treapta de episcop de Viliucinsk

Întâistătătorul Bisericii Ruse a săvârșit Liturghia în catedrala kremlinului din Zaraisk și a condus hirotonia arhimandritului Feodor (Malahanov) în treapta de episcop de Viliucinsk
Versiune pentru tipar
14 august 2016 16:56

La 14 august 2016, în Duminica a 8-a după Cincizecime, de sărbătoarea Scoaterii Cinstitului Lemn al Sfintei şi de Viaţă făcătoarei Cruci a Domnului, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a sosit în oraşul Zaraisk din suburbia Moscovei.

Vizita Patriarhului coincide cu aniversarea a 870 de ani de la fondarea oraşului şi sărbătorirea icoanei făcătoare de minuni a sfântului ierarh Nicolae, numită „din Zaraisk”. Icoana veche a sfântului ierarh Nicolae Făcătorul de Minuni se află în catedrala „Sfântul prooroc Ioan Înaintemergătorul” a kremlinului din Zaraisk. La 11 august se sărbătoreşte aducerea icoanei din Hersones în Zaraisk (1225); în aceeaşi zi a anului 2013 a avut loc reîntoarcerea sfintei icoane din Muzeul central de Stat de cultură şi artă rusă veche „Andrei Rubliov”.

În catedrala „Sfântul prooroc Ioan Înaintemergătorul” Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse s-a închinat la icoana făcătoare de minuni a sfântului ierarh Nicolae, apoi a condus slujirea Dumnezeieștii liturghii.

În timpul Liturghiei Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril în coslujire cu un sobor de ierarhi a săvârșit hirotonia arhimandritului Feodor (Malahanov) în treapta de episcop de Viliucinsk, vicar al Eparhiei de Petropavlovsk.

Cântările liturgice au fost interpretate de corul clericilor Eparhiei regiunii Moscova (regent – preotul Serghii Golev).

După ectenia stăruitoare Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a ridicat rugăciunea pentru pacea în Ucraina.

În timpul Liturghiei Sanctitatea Sa Stăpânul a hirotonit în treaptă de preot pe diaconul Mihail Klimov, clericul bisericii „Schimbarea la Față a Domnului” în Tușino, or. Moscova.

Predica înainte de împărtășanie a rostit-o episcopul de Zaraisk Constantin.

După încheierea Liturghiei Întâistătătorul Bisericii Ruse l-a îndrumat pe episcopul de Viliucinsk Feodor, vicarul Eparhiei de Petropavlovsk pentru slujire și i-a înmânat toiagul arhieresc. Conform tradiției, episcopul nou hirotonit a dat credincioșilor prima sa binecuvântare arhipăstorească.

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril s-a închinat Cinstitei și de Viață Făcătoarei Cruci a Domnului și a săvârșit slavoslovia în fața icoanei făcătoare de minuni a sfântului ierarh Nicolae din Zaraisk. De asemenea Sanctitatea Sa Stăpânul a săvârșit sfințirea mierii conform tipicului bisericesc din această zi.

Mitropolitul de Krutitsy şi Kolomna Iuvenalii a spus, în special, următoarele în cuvântul său de salut, adresat Întâistătătorului Bisericii Ruse: „Timp de 870 de ani pe care îi sărbătorește azi orașul Zaraisk, pentru prima dată un Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii a pășit în acest oraș vechi, care se află sub ocrotirea deosebită a sfântului ierarh al lui Hristos, făcătorul de minuni Nicolae, deoarece 790 de ani în urmă icoana acestui sfânt a fost adusă din Korsun încoace după voia sfântului ierarh. Aș vrea să menționez în mod deosebit că icoana a devenit factorul fondării orașului Zaraisk: acest kremlin vechi a fost ridicat cu scopul păstrării icoanei sfântului ierarh Nicolae în perioada când aveau loc multe năvăliri ale cotropitorilor pe acest pământ”.

Locțiitorul Patriarhului din Eparhia de Moscova a menționat că în secolul al XX-lea „tornada ateistă a trecut peste multe pământuri, inclusiv și peste cel din Zaraisk”. Conform spuselor mitropolitului Iuvenalii, până la revoluție „aici se numărau 57 de biserici, inclusiv cele din sate”, iar în anul 1965, atunci când a fost ales în calitate de episcop de Zaraisk, în oraș a rămas doar o singură biserică. O pătrime de secol în urmă a fost creat protopopiatul de Zaraisk, deocamdată sunt reconstruite și construite mai puțin de jumătate din lăcașurile sfinte din numărul inițial, însă poporul lui Dumnezeu revine la credință, a menționat locțiitorul Patriarhului.

Mitropolitul Iuvenalii i-a mulțumit cordial Sanctității Sale Patriarhul Chiril pentru atenția permanentă față de viața credincioșilor din regiunea Moscova. „Noi ducem cronica rugăciunilor Dumneavoastră și a comunicării cu clericii și enoriașii noștri – este a 21-a întâlnire, Sanctitatea Voastră, cu clerul și credincioșii eparhiei (regionale) de Moscova”, a adăugat stăpânul mitropolit.

„Sanctitatea Voastră, Dumneavoastră știți, bineînțeles, că mai mult de o jumătate de secol cel mai sfânt obiect al nostru - icoana sfântului ierarh al lui Hristos și făcător de minuni Nicolae – a fost în afara hotarelor or. Zaraisk. Ea s-a aflat în muzeul cuviosului Andrei Rubliov. Și noi ne bucurăm că acum trei ani sfântul ierarh al lui Hristos a adus această sfântă icoană pe locul său istoric. Astăzi Dumneavoastră v-ați închinat în fața acestei icoane. Noi credem că rugăciunile Dumneavoastră vor fi îndeplinite de sfântul ierarh al lui Hristos și făcător de minuni Nicolae, deoarece Dumneavoastră cereți ajutor pentru pământul Rusiei și pentru Biserica lui Hristos”, a spus în încheiere locțiitorul Patriarhului.

Mitropolitul Iuvenalii a adus în dar Sanctității Sale copia icoanei sfântului ierarh Nicolae.

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril s-a adresat către participanții la slujba dumnezeiască cu o predică. Întâistătătorul Bisericii Ruse și-a exprimat deosebita recunoștință mitropolitului Iuvenalii pentru slujirea sa cu râvnă pe pământul Moscovei, la a cărui hirotonie în treapta de episcop de Zaraisk în anul 1965 dumnealui a fost prezent și s-a rugat, fiind ipodiacon al pururi pomenitului vlădica Nicodim (Rotov). „Datorită faptului că ați devenit arhipăstor al or. Zaraisk, s-au schimbat multe și în Biserică și, cred, în societatea noastră”, a declarat Sanctitatea Sa Stăpânul.

Întâistătătorul a chemat clerul din protopopiatul de Zaraisk „să trudească, fără a-și precupeți puterile, pentru ca să se întărească credința în acest loc binecuvântat de Dumnezeu al pământului Rusiei. Actualmente populația din Zaraisk este mai numeroasă decât în perioada prerevoluționară, când aici se aflau 50 de biserici. De aceea o sarcină incontestabilă este ca numărul bisericilor, cu mila lui Dumnezeu, să fie restabilit. Iar pentru ca să se realizeze acest lucru, credința oamenilor trebuie să se întărească”, a menționat Sanctitatea Sa Stăpânul.

Sanctitatea Sa Patriarhul a transmis în dar catedralei icoana Adormirii Maicii Domnului cu sfinți ce stau în fața Ei.

Tuturor participanților la slujba dumnezeiască au fost înmânate iconițe ale sfântului ierarh Nicolae Făcătorul de Minuni.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii   

 

Versiunea: rusă

Materiale la temă

Icoana principală a Forțelor Armate ale Rusiei a fost întîmpinată în Catedrala „Sfîntul Prooroc Ilie” din Arhanghelsk

Speranța există! [Interviuri]

Către aniversarea a 500 de ani de la fondarea Mănăstirii de călugări din Jirovici a avut loc lansarea cărții „Atotîmbucurătoarea apărare a Rusiei Albe”

La Mănăstirea stavropighială Donskoi a avut loc prima din anul 2020 ședință a Comisiei în problemele aducerii sfintelor odoare

Întîistătătorul Bisiericii Ortodoxe din Ucraina a săvîrșit Dumnezieasca Liturghie la biserica „Sfînta Mare Muceniță Varvara”, or. Kiev, și a condus hirotonia arhimandritului Nicodim (Pustovgar) în treapta de episcop de Liubeci

Preafericitul mitropolit Onufrii a condus hirotonia arhimandritului Spiridon (Romanov) în treapta de episcop de Vișniovoe, vicar al Mitropoliei Kievului

Preafericitul mitropolit Onufrii a săvîrșit Dumnezeiasca Liturghie și a condus hirotonia întru episcop în Lavra Pecerska din Kiev

În Duminica a 25-a după Cincizecime Preafericitul mitroplit al Kievului Onufrii a săvîrșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala episcopală „Sfîntul Nicolae” din Nejin

Interviul Sanctității Sale Patriarhul Chiril oferit postului de televiziune „Rossia 24” în legătură cu aniversarea a 200 de ani a descoperirii Antarctidei [Patriarhul : Interviuri]

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril: În Antarctida noi vedem o reflexie a Împărăției lui Dumnezeu

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a prezentat Adunării eparhiale a orașului Moscova o sinteză a activtății sale în anul 2019

Sanctitatea Sa Partriarhul Chiril: Niciodată să nu vă cruțați voi înșivă cînd este vorba de slujire lui Dumnezeu