Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse s-a întâlnit cu Preafericitul Mitropolit al Americii și Canadei Tihon

Versiune pentru tipar
18 noiembrie 2016 15:32

La 18 noiembrie 2016, la reședința Patriarhală de la mănăstirea „Sfântul Daniel”, or. Moscova, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a avut o întâlnire cu Preafericitul Mitropolit al Americii şi Canadei Tihon, care a sosit în hotarele Bisericii Ruse pentru a participa la solemnitățile prilejuite de aniversarea a 70 de ani din ziua nașterii Întâistătătorului Biserici Ortodoxe Ruse.

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril l-a salutat pe oaspete, spunând: „Vă mulțumesc că ați găsit posibilitate să fiți alături de mine în rugăciune cu prilejul unei aniversări pe care o marchez”.

Patriaruhul a menționat importanța relațiilor bilaterale dintre Biserica Ortodoxă Rusă și Biserica Ortodoxă în Americii. „Izvoarele istorice ale acestor relații bune sunt legate de numele sfinților noștri mari comuni - sfântul ierarh Tihon, Patriarhul Moscovei, cuviosul Gherman de Alaska, sfântul ierarh Inochentie și sfințitul mucenic Ioan Kociurov”, a amintit Sanctitatea Sa. „Numele lor sunt în rândul sfinților ambelor noastre Biserici, noi ne rugăm lor, inclusiv cerând mijlocirea lor în fața lui Dumnezeu pentru prosperitatea Bisericilor Ortodoxe a Americii și celei Ruse, pentru păstrarea bunelor relații care s-au format”.

În acest sens Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a amintit despre conferința ce a avut loc la 9 noiembrie în orașul Kadom (regiunea Reazan), dedicată cuviosului Gherman de Alaska, născut în acel loc. La conferință au participat teologi, savanți din Rusia și Statele Unite ale Americii.

În timpul discuției Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a subliniat importanța pentru menținerea relațiilor bilaterale dintre Reprezentanța Bisericii Ortodoxe Ruse în New York și Metocul Bisericii Ortodoxe a Americii din or. Moscova. „Noi suntem întristați de decesul prematur al părintelui Alexandr care a condus Metocul vostru la Moscova. El și-a adus contribuția sa liniștită, dar reală, în dezvoltarea relațiile dintre Bisericile noastre”, a mărturisit Sanctitatea Sa.

Sanctitatea Sa Stăpânul a menționat, de asemenea, că Biserica Ortodoxă Rusă găzduiește cu bucurie pelerinii din America. „Noi considerăm că vizitarea Rusiei de către reprezentanții Bisericii voastre este de asemenea o manifestare a relațiilor noastre istorice și o mărturie a importanței relațiilor noastre bilaterale în ziua de azi”, a continuat Sanctitatea Sa Stăpânul.

Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a menționat de asemenea importanța schimbului de studenți pentru menținerea relațiilor dintre Bisericile Locale. „Suntem bucuroși să îl găzduim pe noul student din Biserica Ortodoxă a Americii. Menționăm de asemenea rolul important al seminarului teologic «Sfântul Vladimir» în vederea dezvoltării cunoștințelor teologice”, a continuat Sanctitatea Sa Vlădica. Patriarhul l-a salutat în mod deosebit pe cancelarul acestei instituții de învățământ protoiereul Cead Hatfild, prezent la întâlnire.

„Relațiile dintre Bisericile noastre se formează într-o atmosferă de bunăvoință, noi ne aflăm într-o colaborare continuă, inclusiv la nivelul discutării la scara general-ortodoxă a problemelor, legate de viața Bisericilor Ortodoxe în America. Sunt bucuros că am posibilitatea să discut cu Dumneavoastră și cu confrații Dumneavoastră un șir întreg de probleme care se află pe agenda tuturor Bisericilor Ortodoxe, precum şi a temelor care se referă la dezvoltarea relațiilor noastre bilaterale”, a spus Sanctitatea Sa.

La rândul său, Preafericitul Mitropolit al Americii şi al Canadei Tihon și-a exprimat recunoștința pentru primirea caldă la Moscova și pentru invitația de a adera la sărbătorirea aniversării a 70 de ani din ziua nașterii Sanctității Sale Patriarhul Chiril. „Aștept cu nerăbdare săvârșirea slujbei dumnezeiești cu Dumneavoastră și alți Întâistătători ai Bisericilor Ortodoxe Locale”, a menționat Preafericirea Sa.

Preafericitul Mitropolit Tihon a transmis Sanctității Sale Patriarhul salutări de la Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Americii. „Noi toți – atât mirenii, cât și clericii și cinul monahal ne alipim în rugăciune de Dumneavoastră”, a spus dumnealui. „Biserica Ortodoxă a Americii, fiind cea mai tânără din Bisericile Ortodoxe Locale, consideră ca fiind o mare onoare să participe la acest eveniment istoric, de rând cu șefii și reprezentanții Bisericilor vechi și ai marilor Patriarhii, care s-au adunat la Moscova. Ca și sărbătorirea din anul 2013 a aniversării a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei, acțiunile care se desfășoară acum mărturisesc despre faptul cât de mult purtați de grijă unității Bisericii și duhului concilierii”.

Preafericitul Mitropolit Tihon a constatat: „În întreaga Americă de Nord se cunoaşte bine atitudinea Dumneavoastră frățească față de Biserica noastră Ortodoxă… Clerul nostru, precum și credincioșii noștri, au văzut cu câtă fidelitate și sacrificiu săvârșiți slujirea păstorească, cum vă preocupați de lucrarea apostolească, fiind Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Ruse, au văzut nevoințele Dumneavoastră pe când erați președintele Departamentul pentru relațiile externe bisericești, au văzut slujirea pe care ați făcut-o în calitate de reprezentant al cinului monahal. Deseori, din păcate, se uită despre acel rol important pe care monahismul îl are în activitatea apostolească de misionarism. Dumneavoastră, Sanctitatea Voastră, întotdeauna ați apărat această cale”.

Conform spuselor Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe în America, acest lucru îl mărturiseşte conferinţa internaţională ce a avut loc în acest an cu binecuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril, dedicată aniversării a 1000 de ani de prezenţă a monahilor ruşi pe Athos. „Această prezenţă pe Sfântul Munte şi-a adus roadele sale, de exemplu, în persoana cuviosului Serghie de Radonej şi a altor sfinţi monahi, precum e vorba şi de activitatea misionarilor îndreptată spre Alaska pentru a inocula acolo sămânţa credinţei. Noi ne asociam cu voi în mărturia pe care o faceţi pentru aceşti sfinţi”, a continuat Preafericitul Vlădică, exprimându-şi speranţa pentru dezvoltarea în continuare a relaţiilor frăţeşti dintre cele două Biserici.

În continuarea convorbirii a avut loc discutarea unui cerc larg de chestiuni referitoare la relaţiile bilaterale dintre Biserica Ortodoxă Rusă şi Biserica Ortodoxă în America, precum şi la  temele privind colaborarea general-bisericească.

Serviciul de comunicare DREB/Patriarchia.ru

Versiunea: rusă

Materiale la temă

Istoria vieții Primului sfințit ierarh în istoria recentă a Bisericii [Articol]

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril ținută după Liturghia săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski” [Patriarhul : Predici]

În Duminica a 26-a după Cincizecime Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Liturghia în catedrala „Sfânta Treime” a Lavrei Sfântului Alexandru Nevski

La Kaliningrad are loc expoziția „Lumina Ortodoxiei deasupra ținutului de Chihlimbar” dedicată aniversării a 30 de ani de la crearea Eparhiei de Kaliningrad și aniversării a 70 de ani din ziua nașterii Sanctității Sale Patriarhul Chiril

A trecut la Domnul primul paroh al metocului din Moscova al Bisericii Ortodoxe în America, protopresbiterul Daniil Gubeak

La Direcția financiar-economică au fost discutate problemele de restaurare a bisericii moscovite „Sfânta Mare Muceniță Ekaterina” din Vspolie - metocul Bisiericii Ortodoxe în America

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafericitului Mitropolit al Americii și al întregii Canade Tihon cu prilejul aniversării întronării [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

A avut loc convorbirea telefonică a Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu întâistătătorul Bisericii Ortodoxe în America

Răspunsul Sanctității Sale Patriarhul Chiril Preafericitului Patriarh al Alexandriei Teodor la mesajul său cu apelul de anulare a hotărârii cu privire la crearea Exarhatului Patriarhal al Africii [Patriarhul : Mesaje]

Declarația Sfântului Siniod al Biisericii Ortodoxe Ruse din 28 ianuarie 2022 [Documente]

De sărbătoarea Intrării în biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

A avut loc întâlnirea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu ambasadorul României în Rusia, Cristian Istrate