Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Sanctităţii Sale Patriarhul Chiril la ceremonia solemnă în catedrala „Hristos Mântuitorul”, or. Moscova

Predica Sanctităţii Sale Patriarhul Chiril la ceremonia solemnă în catedrala „Hristos Mântuitorul”, or. Moscova
Versiune pentru tipar
20 noiembrie 2016 16:25

La 20 noiembrie 2016, în Duminica a 22-a după Cincizecime, la catedrala „Hristos Mântuitorul”, or. Moscova, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril înmpreună cu Întâistătătorii și reprezentanții Bisericilor Ortodoxe Locale, cu un sobor de arhierei și clerici ai Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie. În această zi Sanctitatea Sa a împlinit 70 de ani. După săvârșirea Liturghiei Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse s-a adresat către participanții la slujba dumnezeiască cu o predică.

Sanctităţile şi Preafericirile Voastre! Înaltpreasfinţiţi şi Preasfinţiţi Vlădici! Stimate Veaceslav Victorovici, preşedintele Dumei de Stat! Stimaţi înalţi reprezentanţi ai puterii de stat! Maici egumene, fraţi şi surori!

Vă mulţumesc din inimă tuturor pentru faptul că aţi găsit posibilitate să ne rugăm împreună în catedrala sobornicească „Hristos Mântuitorul”. Pentru mine este o susţinere duhovnicească mare. Eu simt puterea rugăciunii Întâistătătorilor, episcopatului, clerului, poporului credincios şi înțeleg că anume această forţă este capabilă să susţină puterile mele slabe ca să continui această slujire atâta timp, cât va îngădui Domnul, să continui în deplină conştiinţă a responsabilităţii în faţa lui Dumnezeu, în faţa Bisericii, în faţa poporului atât pentru însăşi viaţa interioară a Bisericii, cât şi pentru tot ce se întâmplă în jurul nostru, deoarece cele întâmplate în viaţa morală a oamenilor au o legătură directă cu responsabilitatea Patriarhului, episcopatului şi a întregii Biserici.

Trecând în memorie întreaga cale a vieţii mele, aduc mulţumiri cele mai profunde acelor persoane bune, înţelepte, pe care le-am întâlnit în calea mea şi care mi-au ajutat în multe privinţe ca să mă pregătesc de această slujire la care m-a chemat Domnul la apusul anilor mei. Cu recunoștință mă gândesc la părinţii mei evlavioşi, la dascălii mei, la pururi pomenitul vlădica Nicodim, la cei mai apropiați oameni sufletului meu care în situaţiile grele ale vieţii mele deloc simple au încercat să-mi acorde sprijin atunci când mulţi se temeau chiar să se uite în direcţia mea. Le aduc mulţumiri tuturor celor care au trecut împreună cu mine prin bucuriile şi necazurile vieţii mele.

Recunoştinţa mea specială e pentru Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Locale şi cei care sunt azi aici şi cei care din varia motive nu au putut să vină azi la Moscova. Pe umerii Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe se află o responsabilitate deosebită pentru păstrarea unităţii Ortodoxiei, pentru apărarea Bisericii de la schismă, erezii, scindări, pentru a impulsiona duhovniceşte şi intelectual dezvoltarea vieţii bisericeşti. Îi aduc lui Dumnezeu mulţumiri pentru faptul că sunt membrul familiei Întâistătătorilor care se află aici, în această biserică şi celor care, după cum am mai spus, nu se află aici din diferite motive. Este o mare onoare şi o mare bucurie să trudim împreună cu ierarhi remarcabili ai Bisericii Ortodoxe.

Recunoştinţa mea aparte se datorează episcopatului Bisericii noastre, care îşi poartă slujirea în diverse ţări, arhiereilor care primii primesc loviturile de la cei care ar dori să distrugă unitatea Bisericii noastre, precum şi de la cei care din considerente ideologice luptă cu Biserica, neconsiderând-o un factor pozitiv în viaţa omenirii. Ştiu că în aceste osteneli episcopatul se sprijină pe cler, tot aşa cum eu mă sprijin în primul rând pe clerul oraşului Moscova, precum şi pe mirenii activi, oameni de diferite vârste, inclusiv tineri, activi în viaţă.  În zilele noastre anume mirenii noştri, inclusiv tinerii, săvârşesc fapte mari pe neobservate pentru mulţi, în mod nevăzut, fapte care schimbă climatul moral în rândul poporului nostru.

Ce pot spune despre sine? Nimic mai mult decât cele auzite azi în Epistola Apostolului Pavel către Galateni. În acest an ziua mea de naştere a coincis cu ziua de duminică, a 22-a Duminică de la Cincizecime. Bineînţeles că în mod întâmplător a coincis, însă la Dumnezeu nu există coincidenţe. Şi cuvintele Apostolului Pavel sunt acele cuvinte pe care le pot rosti cu deplină responsabilitate şi credinţă: „Iar mie, să nu-mi fie a mă lăuda”, spune Apostolul Pavel, „decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine, şi eu pentru lume!” (Gal. 6:14). Amin.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV Jocuri Olimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Patriarhului cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV-lea Jocuri Olimpice și cele de-a XIII-lea Jocuri Paralimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei