Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

La catedrala „Hristos Mântuitorul” a avut loc recepția cu prilejul aniversării a 70 de ani din ziua nașterii Sanctității Sale Patriarhul Chiril

La catedrala „Hristos Mântuitorul” a avut loc recepția cu prilejul aniversării a 70 de ani din ziua nașterii Sanctității Sale Patriarhul Chiril
Versiune pentru tipar
20 noiembrie 2016 20:03

La 20 noiembrie 2016, după încheierea Dumnezeieştii liturghii la catedrala sobornicească „Hristos Mântuitorul” săvârşite de Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril  împreună cu Întâistătătorii şi reprezentanţii Bisericilor Ortodoxe Locale, cu o ceată de arhierei şi clerici ai Bisericii Ortodoxe Ruse, a fost oferit un prânz solemn în cinstea aniversării a 70 de ani din ziua naşterii Sanctităţi Sale.

Felicitându-l pe Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse cu prilejul semnificativei date, Preafericitului Papă şi Patriarh al Alexandriei şi al întregii Africi Teodor II a spus:

„Sanctităţile Voastre, Preafericirile Voastre – Întâistătători ai Bisericilor Ortodoxe!

Astăzi este o zi plină de bucurie: Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril îşi sărbătoreşte ziua sa de naştere. În sfânta sfintelor – catedrala „Hristos Mântuitorul” – în timpul Dumnezeieştii Liturghii noi ne-am rugat şi i-am dorit mulţi şi fericiţi ani.

Patriarhul care pe parcursul tuturor anilor slujirii sale se dedică lui Hristos. Patriarhul care trudeşte şi depune toate eforturile pentru mângâierea propriului popor. Patriarhul care iubeşte toate Bisericile şi nu uită pe nimeni în vremurile grele prin care trecem. Sanctitatea Voastră Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii domnule Chiril! Întreaga Biserică se roagă pentru Dumneavoastră. Vreau în numele tuturor Preafericiţilor Întâistătători să-mi ridic ochii către cer şi să rog ca Iisus Hristos să se aplece asupra vieţii Dumneavoastră sfinte şi să vă dăruiască mulţi-mulţi ani.

Aveţi nevoie de pace, oamenii sunt importanţi pentru Dumneavoastră, purtaţi de grijă săracilor, tineretului care se întreabă ce va face în viitor. Sunteţi ca o stea strălucitoare. De aceea primiţi de la fratele Dumneavoastră Patriarhul-misionar, pe care îl cunoaşteţi pe parcursul multor ani, de la ierarhi şi mireni doleanţe de mulţi şi fericiţi ani de viaţă. Şi părinţii Dumneavoastră din lumea veşniciei, şi sfântul mitropolit Nicodim să se roage pentru Sanctitatea Voastră.

Mulţi şi binecuvântaţi ani!”

Apoi a răsunat cuvântul de felicitare al Preafericitul Patriarh al Sfântei Cetăți a Ierusalimului și al întregii Palestine Teofil III:

„Sanctitatea Voastră!

Prefericirile Vostre, Sanctităţile Voastre, Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre, stimaţi prieteni!

Sanctitatea Voastră, am vrea să vă transmitem un salut în numele Bisericii noastre, al Sfântului Mormânt al Domnului şi al Bisericii din Pământul Sfânt.

În permanenţă sărbătorim zilele de naştere ale oamenilor, Bisericilor, popoarelor întregi. Aceste zile de naştere ne amintesc de o viaţă nouă, de înviere. Astăzi noi sărbătorim pomenirea mucenicilor în Melentina şi mărturisim faptul că mucenicia este de asemenea o naştere anume. În timpul slujbei dumnezeiești de azi am auzit cuvintele Evangheliei despre învierea unei fete tinere care este prototipul Învierii Domnului nostru Iisus Hristos.

Şi Dumnezeiasca Liturghie este o pomenire despre renaşterea noastră personală. În pofida slăbiciunii noastre omeneşti, în pofida neajunsurilor noastre, în timpul Liturghiei noi retrăim renaşterea duhovnicească. De fiecare dată când săvârşim de obşte slujba dumnezeiască, relaţiile noastre renasc. Domnul prin mila Sa şi iubirea Sa ne-a permis în timpul împărtăşaniei să ne simţim vii, renăscuţi în Domnul nostru Iisus Hristos.

Noi ne rugăm, de asemenea, pentru înnoirea Capelei în catedrala Mormântului Domnului. După cum scrie apostolul Pavel în Epistola către Efeseni, Domnul ne-a lăsat testament să fim copiii duhovniceşti ai lui Iisus Hristos. Şi în acest proces noi de asemenea retrăim renaşterea. Reconstrucţia catedralei Mormântului Domnului este o mărturie palpabilă a unităţii Bisericilor noastre. Deşi însuşi mormântul este gol, cu toate acestea, el este izvorul unei noi vieţi pentru noi şi al acelui potir pe care îl purtăm.

Euharistia este însăşi esenţa Bisericii noastre. De fiecare dată, împărtăşindu-ne, ne împărtăşim la această nouă viaţă.

De aceea slujba noastră de azi este împreună cu Dumneavoastră, Sanctitatea Voastră, cu Întâistătătorii altor Biserici Locale, cu episcopatul, cu monahii, clericii, precum şi cu toţi mirenii – toate acestea mai sunt o mărturie a sobornicităţii adevărate, a unităţii Bisericii noastre. Această unitate continuă să rămână un element important, moştenirea Sfântului Duh.

Am vrea să beneficiem de această posibilitate, ca în numele meu şi în numele întregii Biserici a Ierusalimului în această zi binecuvântată să vă felicităm, Sanctitatea Voastră, cu prilejul zilei de naștere şi să vă dorim mulţi ani de slujire în treaptă de Întâi sfinţit ierarh.

Am vrea să ne folosim de ocazie, de asemenea, ca să exprimăm recunoştinţa noastră şi Preşedintelui Federaţiei Ruse Vladimir Putin pentru că este un apărător dârz al valorilor tradiţionale – valorile Bibliei, împotriva valorilor liberale, răspândite în mute ţări. Îi aducem mulţumiri pentru susţinerea Bisericii în general şi a Bisericii noastre, în special.

Fie binecuvântat poporul rus şi să fie dăruită de Domnul nostru pacea şi concilierea în Sfântul Oraş Ierusalim şi în Pământul Sfânt, care este casa comună pentru noi toţi”.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a fost felicitat, de asemenea, de mitropolitul de Istra Arsenii, primul vicar al Preafericitului Patriarh pentru or. Moscova; prim-vicepreşedintele Administraţiei Preşedintelui Federaţiei Ruse S.V. Kirienko; reprezentantul plenipotenţiar al Preşedintelui FR în Districtul federal central A.D. Beglov; vicepreședintele Guvernului FR,  şeful aparatului Guvernului FR S.E. Prihodko; primarul or. Moscova S.S. Sobeanin.

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril s-a adresat către cei prezenţi cu cuvinte de recunoştinţă.

După încheierea agapei frăţeşti Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a fost felicitat de ierarhi, reprezentanţi ai instituţiilor sinodale, locţiitori ai mănăstirilor stavropighiale şi clerici.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii/Serviciul de comunicare DREB

Versiunea: rusă