Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril: Nu putem minimaliza nici sacrificiul poporului nostru, nici nenorocirile pe care le-a îndurat Patria noastră după anul 1917

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril: Nu putem minimaliza nici sacrificiul poporului nostru, nici nenorocirile pe care le-a îndurat Patria noastră după anul 1917
Versiune pentru tipar
22 decembrie 2016 10:40

„Anul 2017 ce se apropie este un an deosebit pentru Biserica noastră şi toate ţările responsabilităţii canonice a Patriarhiei Moscovei. Acest an este legat de amintirile cu privire la evenimentele ce au o vechime de un secol, pe când ţara noastră a fost zguduită de două revoluţii”, a menţionat  Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril la începutul raportului său de la Adunarea eparhială a or. Moscova, ce a avut loc la 22 decembrie 2016 la catedrala sobornicească „Hristos Mântuitorul.

„Evenimentele revoluţionare ale anului 1917, în urma cărora la putere au venit forţele politice radicale ce au impus ideile ateismului şi materialismului, au tras după sine ruptura modului tradiţional de viaţă şi au dus la urmări groaznice: un război civil îndelungat şi sângeros, ce a impus exodul multor compatrioţi de ai noştri după hotare, a dus la represalii în masă din partea noii puteri faţă de cei ce nu erau de acord”.

„Biserica Rusă a fost supusă în secolul trecut la prigoane de proporţii fără precedent”, a declarat Sanctitatea Sa Patriarhul. Suferinţele pentru Hristos au fost primite de zeci de mii de credincioşi, numeroşi episcopi, clerici, monahi şi monahii, au fost închise sau distruse multe biserici şi locaşuri monastice, au fost supuse blasfemiei sau au fost nimicite sfintele relicve ortodoxe”.

Conform afirmaţiei Sanctităţii Sale, înţelegerea cauzelor catastrofei anului 1917, formularea concluziilor din evenimentele ce au urmat - este o sarcină nu doar de ordin teoretic, dar şi practic. La soluţionarea acestei sarcini „este important să evităm atât minimalizarea sau uitarea sacrificiului poporului nostru, a tot ceea ce a fost luminos în anii trecuţi, precum şi minimalizarea sau muşamalizarea nenorocirilor şi tulburărilor, pe care le-a avut de suferit Patria noastră după anul 1917”, a subliniat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse.

„Una din lecţiile importante ale secolului trecut constă în faptul că societatea, construită pe lupta cu Dumnezeu şi legea Sa morală veşnică, este sortită la autodistrugere. Despre acest fapt trebuie să ţinem minte în zilele noastre, când într-un şir de state se întreprind încercări  ca viaţa poporului şi sistemul relaţiilor sociale să fie organizate într-un aşa fel, ca religia să fie marginalizată”, a declarat  Sanctitatea Sa Vlădica.

„Misiunea noastră păstorească, trudele noastre zi de zi căpătă în această perspectivă o dimensiune istorică”, a încheiat Întâistătătorul.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă