Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Și-a încheiat lucrările plenara Adunării Intersobornicești a Bisericii Ortodoxe Ruse

Și-a încheiat lucrările plenara Adunării Intersobornicești a Bisericii Ortodoxe Ruse
Versiune pentru tipar
24 ianuarie 2017 21:02

La 23-24 ianuarie 2017, în Sala soboarelor bisericești a catedralei „Hristos Mântuitorul”, or. Moscova, sub președinția Sanctității Sale Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a avut loc ședința plenarei Adunării Intersobornicești a Bisericii Ortodoxe Ruse.

Participanții la ședință au aprobat proiectele documentelor „Regulamentul pentru mănăstiri și cinul monahal”, „Cu privire la aspectele canonice ale căsătoriei bisericești” cu amendamentele propuse de membrii plenarei Adunării Intersobornicești și susținute de plenară. Documentele indicate sunt remise Sfântului Sinod pentru o transmitere posibilă pentru analiză la Soborul Arhieresc.

Plenara a aprobat propunerea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu privire la modificarea structurii unor comisii ale Adunării Intersobornicești. Propunerile vor fi înaintate pentru aprobare prezidiului Adunării Intersobornicești.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse s-a adresat participanților la ședință cu un cuvânt de încheiere, în care a remarcat importanța crescândă a Adunării Intersobornicești. „Un astfel de teren în cadrul căruia are loc discutarea responsabilă a temelor, iar participanții la discuție încearcă să formuleze și să-și exprime convingerile, susțin alocuțiuni cu trimiteri corespunzătoare, inclusiv din Sfânta Scriptură și canoane, are o importanță foarte mare pentru viața Bisericii noastre”, a declarat Sanctitatea Sa Patriarhul.

Conform afirmației Sanctității Sale, scopul muncii Adunării Intersobornicești este formarea „unei astfel de poziții a Bisericii, care ar proteja Trupul Bisericesc de orice scindare, care ar  fortifica unitatea noastră în gânduri”. „Nu este vorba de acea coeziune de idei care este dictată de sus, dar de acea care generează din libera discuție a temelor importante ce îngrijorează poporul lui Dumnezeu”, a adăugat Sanctitatea Sa Vlădica.

Lucrul în componența Adunării Intersobornicești permite a căpăta o experiență importantă și valoroasă. „Mulți dintre noi descoperă pentru sine ceva nou în însăși procedura lucrului cu textele, în însăși metoda de lucru a Adunării Intersobornicești… Sperăm, cu mila lui Dumnezeu, să creăm ceea ce va putea ajuta în mod real propovăduirii noastre, misiunii noastre și slujirii noastre păstoriților”, a menționat Întâistătătorul.

Rezultatul principal al activității Adunării Intersobornicești, după opinia Sanctității Sale Patriarhul Chiril, este realizarea coeziunii de idei în discutarea temelor. „Noi am discutat acum câteva teme și eu sunt profund convins că am realizat acele decizii care vor fortifica unitatea noastră de idei, încrederea unora față de alții și înțelegerea importanței faptului că Biserica are posibilitate să-și adreseze oamenilor mesajul său într-un limbaj clar și accesibil”.

Sanctitatea Sa și-a exprimat recunoștința față de membrii comisiilor care au pregătit documentele pentru prezentare la plenara actuală și față de toți acei care au participat la discutarea și lucrul cu textele documentelor Adunării Intersobornicești.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă