Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

La catedrala “Hristos Mântuitorul” a fost săvârşită Dumnezeiasca Liturghie cu prilejul aniversării a 8 ani de la întronarea Sanctităţii Sale Patriarhul Chiril

La catedrala “Hristos Mântuitorul” a fost săvârşită Dumnezeiasca Liturghie cu prilejul aniversării a 8 ani de la întronarea Sanctităţii Sale Patriarhul Chiril
Versiune pentru tipar
1 februarie 2017 14:50

La 1 februarie 2017, cu prilejul aniversării a 8 ani de la întronarea Sanctităţii Sale Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril, în catedrala episcopală sobornicească „Hristos Mântuitorul”, or. Moscova, a fost săvârşită Dumnezeiasca Liturghie. Sanctitatea Sa Stăpânul a săvârşit slujba dumnezeiască în odăjdii de întronare.

Cu Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse au cosluijit: mitropolitul Kievului și al întregii Ucraine Onufrii; mitropolitul de Krutitsy şi Kolomna Iuvenalii, locţiitorul Patriarhului la Eparhia de Moscova; mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove Vladimir; mitropolitul de Astana şi Kazahstan Alexandr, şeful Districtului mitropolitan din Republica Kazahstan; mitropolitul de Taşkent şi Uzbekistan Vichentii, şeful Districtului mitropolitan din Asia Mijlocie; mitropolitul de Sanct-Petersburg şi Ladoga Varsonofii, şeful Direcției executive a Patriarhiei Moscovei; mitropolitul de Minsk şi Zaslavl Pavel, exarhul Patriarhal al întregii Belarus; mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, preşedintele Departamentului pentru relațiile externe bisericești al Patriarhiei Moscovei; şefii mitropoliilor şi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Ruse; conducători ai instituţiilor sinodale şi general-bisericeşti în treaptă de preot; locţiitori ai mănăstirilor stavropighiale; clerici ai or. Moscova.

Din rândul reprezentanţilor Bisericilor Ortodoxe Locale pe lângă Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril au coslujit cu Sanctitatea Sa: Mitropolitul de Cirine Atanasie (Biserica Ortodoxă a Alexandriei); episcopul de Moravice Antonie (Biserica Ortodoxă Sârbă); arhimandritul Stefan (Dispirakis) (Biserica Ortodoxă a Ierusalimului); arhimandritul Teoctist (Dimitrov) (Biserica Ortodoxă Bulgară); arhimandritul Serafim (Șemeatovski) (Biserica Ortodoxă a Pământurilor Cehiei şi a Slovaciei).

În timpul Liturghiei au cântat corurile catedralei „Hristos Mântuitorul” (regent – I.B. Tolkaciov) şi mănăstirii stavropighiale „Întâmpinarea Domnului” (regent – N.S. Jila).

La ectenia stăruitoare au fost incluse rugăciuni speciale pentru Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril. După ectenia stăruitoare mitropolitul Kievului și al întregii Ucraine Onufrii a ridicat rugăciunea pentru Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse. Apoi Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârşit rugăciunea pentru pacea în Ucraina.

Predica înainte de împărtăşanie a rostit-o episcopul de Bogorodsk Antonii, şeful Departamentului Patriarhiei Moscovei pentru instituţiile din străinătate.

Postul de televiziune „Soiuz” a difuzat în direct slujba dumnezeiască solemnă.

După încheierea Liturghiei Preafericitul mitropolit Onufrii a dat citirii mesajul de felicitare adresat Sanctităţii Sale Patriarhul în numele membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, apoi i-a înmânat Sanctităţii Sale copia icoanei Maicii Domnului „Donskaia” şi un buchet de flori.

Sanctitatea Sa Stăpânul a fost felicitat de reprezentantul Preşedintelui Federației Ruse în districtul federal Centru A.D. Beglov.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse s-a adresat către cei prezenţi cu o predică:

„Vă mulţumesc tuturor pentru faptul că aţi găsit posibilitatea să vă rugaţi împreună cu mine în această zi. Mă bucură în special mulţimea de episcopat, care împreună cu Patriarhul se află aici, în rugăciune. Mulţi dintre voi, aflându-vă foarte departe de oraşul de Scaun, săvârşesc o cauză comună - cauza fortificării Ortodoxiei ruse, cauza slujirii Bisericii lui Dumnezeu, cauza slujirii Domnului, Care ne-a poruncit să mergem şi să botezăm, să propovăduim, să chemăm oamenii la mântuire.

Astăzi, printr-un concurs de împrejurări, datorită calendarului bisericesc şi celui astronomic, s-a săvârşit slujba dumnezeiască în timpul căreia a fost citit fragmentul din Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru (1 Pet. 4:12-5:5). În această citire din Apostol sunt cuvinte care m-au uluit prin puterea lor încă mulţi ani în urmă, când doar mă pregăteam să păşesc pe calea slujirii Bisericii: Pe preoţii cei dintre voi îi rog, păstoriţi turma lui Dumnezeu, nu ca şi cum aţi fi stăpâni peste Biserici, ci pilde făcându-vă turmei.

Nu este simplu să îndeplinești această poruncă apostolică la orice loc al slujirii ierarhice, deoarece cuvântul «a stăpâni» deseori se realizează în fapte concrete ale slujitorului bisericii, în special ale arhiereului, cărui Însuși Dumnezeu prin Sfinții săi Apostoli înmânează dreptul de a lega și a dezlega, de a accepta uneori decizii foarte severe din punctul de vedere canonic. Dintr-o parte ele ar putea părea o manifestare a stăpânirii unei persoane asuprea celelalte, dar nu este așa. Pentru ca la nimeni și niciodată să nu-i treacă prin gând că preotul, arhiereul sau Patriarhul stăpânește turma, este necesar de înfăptuit ultima parte a acestei porunci apostolicești: pilde făcându-vă turmei. Și dacă nu există pildă, orice acțiune, cât de mică, poate fi recepționată ca manifestarea stăpânirii și nu mai rămâne încredere nici față de cuvintele, nici față de faptele slujitorilor bisericii, în special ale ierarhilor și ale Patriarhului. De aceea îndeplinirea directă și, aș spune, radicală, a poruncii apostolicești este condiția obligatorie a succesului în slujire - și a preotului, și a arhiereului, și cu atât mai mult a Patriarhului.

Ca să fie așa, trebuie de depus multe forțe. Ca să slujești drept exemplu, trebuie să fii puțin mai presus decât aceia care vor să vadă în tine un exemplu. Aceasta nu înseamnă că toți vor să vadă în tine o pildă demnă de urmat, dar există dintre aceia la care se privește anume astfel - fie el preot, parohul bisericii, stareț sau stareța mănăstirii, în special arhiereul și Patriarhul. Dar ca să se întâmple anume așa, noi cu toții trebuie să ținem minte, să mărturisim cu toată puterea propriului suflet, că nici un fel de exemplu nu se va obține, dacă în mod artificial vom crea un chip anume al evlaviei, al dreptății, al justiției și al bunătății, doar inima omului nu poate fi amăgită. Poți să-l amăgești pe unul, pe altul, pe al treilea - Biserica nu poate fi amăgită.

Prin urmare, ca să arăți un exemplu, trebuie să trudești fără preget. Și nu doar pentru îndeplinirea îndatoririlor tale nemijlocite în mod cinstit, responsabil, jertfelnic, dar și asupra propriei personalități, asupra propriei lumi, asupra propriei capacități de a lupta cu păcatele, depășind ispitele și slăbiciunea omenească.

Vă mulțumesc tuturor, dragii mei, pentru cuvintele calde și rugăciunile voastre și vă rog să pomeniți în rugăciunile voastre pe Patriarh care pentru îndeplinirea poruncii apostolicești pe care am auzit-o azi, are nevoie în mod deosebit de rugăciunea voastră și susținerea voastră duhovnicească. Vă mulțumesc vouă tuturor pentru slujire Domnului, pentru întărirea Bisericii, pentru unitatea noastră, pentru comuniunea noastră duhovnicească și pentru rugăciunea noastră de obște. Amin”.

Apoi Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a decorat un șir de arhipăstori și păstori care marchează aniversări.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă

Altele știri

În Duminica a 14-a după Cincizecime Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a sfințit biserica cu hramul „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” din Veshneaki, or. Moscova

De ziua pomenirii Sfinților Binecredincioșilor cneji Daniel al Moscovei și Alexandru Nevski Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la Mânăstirea stavropighială „Sfântul Daniel”

De ziua Tăierii capului Sfântului Ioan Înaintemergătorul Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

De ziua pomenirii Sfântului Ierarh al Moscovei Petru Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril l-a ridicat la rangul de mitropolit pe episcopul Veniamin, ales exarh Patriarhal al întregii Belarus

De sărbătoarea Icoanei Maicii Domnului numită „Donskaia” Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la Mânăstirea stavropighială Donskoi și a condus hirotonia arhimandritului Pitirim (Dondenko) în treapta de episcop de Jakarta

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Untrenia cu rânduiala Prohodului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

A avut loc ipopsifierea arhimandritului Pitirim (Dondenko) în treapta de episcop de Jakarta

De sărbătoarea Adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul” și a condus hirotonia arhimandritului Artemii (Kuzmin) în treapta de episcop de Taganrog

În ajunul sărbătorii Adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit privegherea în Catedrala „Hristos Mântuitorul”