Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril de sărbătoarea Întâmpinării Domnului, rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în biserica cu hramul „Sfântul Cuviosul Serafim de Sarov” din Raevo, or. Moscova

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril de sărbătoarea Întâmpinării Domnului, rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în biserica cu hramul „Sfântul Cuviosul Serafim de Sarov” din Raevo, or. Moscova
Versiune pentru tipar
15 februarie 2017 20:16

La 15 februarie 2017, în ziua dumnezeiescului praznic al Întâmpinării Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în biserica cu hramul „Sfântul Cuviosul Serafim de Sarov” din Raevo, or. Moscova. După încheierea Liturghiei Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse s-a adresat către credincioși cu un cuvânt de învățătură.

Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre! Cinstite părinte Alexii, parohul acestei sfinte biserici! Iubiți părinţi, fraţi şi surori!

Aş vrea să vă felicit pe voi pe toţi cu prilejul unui foarte important eveniment – sfinţirea bisericii în cinstea Sfântului Cuviosului Serafim de Sarov în Raevo. Pe parcursul a unui şir de ani aici s-a aflat doar un paraclis din lemn şi un cartier enorm, în care locuiesc zeci de mii de oameni, nu avea o altă biserică. Mi s-a povestit ce se întâmpla lângă acest paraclis în zilele de Paşti, când mii de persoane veneau pentru a sfinţi cozonacii, păscuţele sau pur şi simplu pentru a asculta cântarea troparului „Hristos a Înviat”. Cât este de minunat că aici este construită una din cele mai frumoase biserici a oraşului Moscova şi nu doar o biserică, dar un complex întreg, care deja este utilizat pentru educarea copiilor şi tinerilor, pentru susţinerea celor săraci, pentru dezvoltarea multor programe de învăţământ, care aduc roade bune. Biserica în cinstea Sfântului Cuviosului Serafim din Sarov în Raevo a devenit cu adevărat un centru duhovnicesc foarte important şi eu cu un sentiment aparte am săvârşit azi sfinţirea lui.

Cunosc greutăţile prin care ați fost nevoiți să treceţi. Ştiu cum au fost colectate mijloacele, cât de mult au trudit la construcţie oamenii credincioşi şi în ce măsură, datorită programului municipal de construcţie a bisericilor, s-a reuşit, la urma urmei, de soluţionat problemele care păreau a fi de nerezolvat. Cu dificultate a fost ridicată această biserică, însă un lucru bineplăcut lui Dumnezeu niciodată nu se săvârşeşte uşor și simplu. S-ar putea ca cineva să întrebe: de ce este aşa? De parcă Dumnezeu nu ajută atunci când săvârşim ceva în numele Lui? Dacă noi, trecând prin încercările vieţii, nu simţim ajutorul lui Dumnezeu, deseori cădem în disperare, începem să cârtim împotriva lui Dumnezeu, atunci şi credinţa noastră slăbeşte. Se mai întâmplă că omul devine necredincios, considerând că nu capătă ajutor de la Dumnezeu. Aşadar, pentru a înţelege cum acţionează Dumnezeu în raport cu noi, trebuie să recepţionăm cu multă seriozitate cuvintele Evangheliei auzite azi (Lc. 2:22-40).

Întâmpinându-L pe Pruncul Dumnezeiesc şi pe Maica Lui în templul din Ierusalim, Dreptul Simeon rosteşte cuvintele pe care nu le-ar fi îndrăznit să le spună nici o persoană suspusă, care contează pe susţinerea oamenilor: „Acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea multora din Israel şi ca un semn care va stârni împotriviri”. Putem oare să ne imaginăm vreun politician care, înaintându-şi candidatura, ar ruga ca despre propria persoană să se spună ceva asemănător – că va fi spre căderea şi spre ridicarea multora şi va stârni împotriviri? Sunt sigur, nimeni nu ar vota pentru un astfel de candidat. De ce atunci noi repetăm cuvintele bătrânului Simeon de fiecare dată când se săvârşeşte slujba dumnezeiască de sărbătoarea Întâmpinării Domnului? Deoarece în aceste cuvinte se conţine cea mai mare revelaţie a lui Dumnezeu, dar nu dorinţa de a acumula mai multă susţinere de la alte persoane.

Domnul nu făgăduieşte că o astfel de susţinere va surveni în mod automat. Nimeni nu poate fi sigur că, devenind creştin, neapărat va căpăta susţinere. Domnul ne descoperă marea taină cu privire la relaţia dintre Dumnezeu şi om. Dumnezeu ne iubeşte pe toţi, deoarece este Tatăl nostru. Precum tatăl nu poate să nu-şi iubească copilul, tot aşa şi Dumnezeu nu poate să nu-Şi iubească creaţia Sa, în special pe om. Noi ştim cum uneori părinţii îşi educă crunt copiii şi cum copiii au de suferit de pe urma unei atare educaţii. Însă Domnul nu face nimic cu de-a sila – El pur şi simplu ne întinde mâna şi aceasta nu este o macara, dar este mâna Tatălui Cel iubitor care se atinge de noi în căile întortocheate ale vieţii noastre. Dumnezeu nu încalcă libertatea noastră şi nu dă buzna în viaţa noastră, aşa cum o fac unii oameni. Dumnezeu se află în permanenţă alături de noi şi dacă noi credem că El se află alături, deschidem inima noastră în întâmpinarea Domnului, atunci El săvârşeşte cu noi ceea ce nu poate săvârşi nici o persoană, chiar şi cea mai puternică, nici un conducător din cei mai celebri, nici cel mai mare înţelept – El ne mântuieşte pe noi.

Majoritatea oamenilor care frecventează biserica, se împărtăşesc cu Sfintele Taine, au experienţa atingerii de harul lui Dumnezeu. Noi ştim ce se întâmplă în inimile noastre, frânte de maladii duhovniceşti şi trupeşti, de circumstanţe grele ale vieţii, când ni se pare că nu mai există nici ieşire, nici puteri. Şi când ne atingem de această mână Dumnezeiască, primind Sfintele Tainele ale lui Hristos, aducând rugăciunea sinceră din inimă – câte ni se descoperă! Şi nu sunt neapărat nişte gânduri deosebite, deşi poate să se întâmple şi aşa. Ceea ce este cel mai important - că se linişteşte sufletul şi noi începem să privim la situaţiile dificile ale vieţii parcă de la înălţime, lăsând undeva departe, jos, necazurile cele de zi cu zi.

Domnul îi ajută omului atunci când el acceptă de bună voie acest ajutor. Se prea poate, de aceea mulţi nu cred, deoarece nu simt prezenţa lui Dumnezeu. Însă credinţa omului care a trecut prin experienţa comunicării cu Dumnezeu nu este cu putinţă să fie distrusă cu nici un fel de prigoane sau tentaţii. Din aceste considerente, fiecare dintre noi trebuie să ţină minte cuvintele Dreptului Simeon Primitorul lui Dumnezeu „Acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea multora” – căderea celor care nu văd prezenţa lui Dumnezeu, cine respinge mâna Lui şi ridicarea celor care cred în prezenţa Lui şi simt puterea harului Său. Anume pentru aceasta noi construim bisericile lui Dumnezeu – cât mai multă lume să simtă că Dumnezeu este alături, că El îl poate ridica pe cel căzut, poate săvârşi marea schimbare a personalităţii umane şi îi poate conferi puteri pentru depăşirea oricăror încercări.

Să ne ajute nouă tuturor Domnul să nu cădem niciodată, dar să ne ridicăm şi, sprijinindu-ne pe puterea lui Dumnezeu, să creştem de la putere la putere şi să urcăm pe calea ce ne duce pe fiecare dintre noi la Împărăţia Cerurilor. Vă felicit pe toţi cu prilejul sărbătorii!

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Predica Patriarhului rostită în ajunul Miercurii Mari la Mănăstirea stavropighială „Sfântul Andrei Stratilat”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită în Marțea Mare după Liturghia Darurilor Înainte Sfințite săvârșită la Mănăstirea stavropighială „Sfântul Mitropolit Petru” din Vysokoe

Predica Patriarhului rostită în ajunul Marții Mari la Mănăstirea stavropighială „Sfântul Prooroc Ioan Înaintemergătorul”

Predica Patriarhului rostită de sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim după Dumnezeiasca Litughie săvârșită în catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Patriarhului rostită în Duminica a 5-a din Postul Mare după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la biserica „Învierea lui Hristos” din localitatea Voskresenskoe

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de sărbătoarea Bunei Vestiri a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în catedrala „Buna Vestire” din Kremlin, or. Moscova

Predica Patriarhului rostită în Duminica a 3-a din Postul Mare după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la biserica cu hramul „Sfântul Ierarh Ștefan de Perm” din Iujnoe Butovo, or. Moscova

Predica Patriarhului rostită în Duminica a 2-a din Postul Mare după Dumnezeiasca Liturghie săvărșită la biserica cu hramul „Sfântul Dreptcredinciosul cneaz Alexandru Nevski” din Alexandrovka

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită în Duminica Triumfului Ortodoxiei după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită în ajunul Duminicii Triumfului Ortodoxiei după privegherea săvârșită la biserica „Sfântul și Dreptul cneaz Igor de Cernigov” din Peredelkino