Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Declarația Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu transmiterea catedralei „Sfântul Isaac” în folosința Bisericii

Declarația Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu transmiterea catedralei „Sfântul Isaac” în folosința Bisericii
Versiune pentru tipar
17 februarie 2017 12:30

La 17 februarie 2017, în Sala Consiliului Suprem Bisericesc a catedralei episcopale sobornicești „Hristos Mântuitorul”, or. Moscova, sub președinția Sanctității Sale Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril și-a început lucrările ședința ordinară a Consiliului Suprem Bisericesc al Bisericii Ortodoxe Ruse. Deschizând lucrările ședinței, Întâistătătorul a venit cu o declarație privind problema transmiterii catedralei „Sfântul Isaac” (Isaakievskyi Sobor) din Sanct-Petersburg către Biserica Ortodoxă Rusă.

Marea majoritate a sfintelor locașe ale Bisericii Ortodoxe Ruse sunt monumente care în anii ateismului militant au fost luate cu de-a sila de la credincioși și au fost folosite după cheremul puterii. Unele (bineînțeles, ele erau în minoritate) s-au transformat în muzee; celelalte au fost utilizate în calitate de ateliere, grajduri, depozite, hambare.

Un fapt istoric incontestabil este că anume oamenii credincioși în mare parte au creat moștenirea culturală a țării noastre – mii de opere de artă, biserici, mănăstiri. Reîntoarcerea dreptului de a păstra în mod independent propriile relicve sfinte nu poate prezenta nici un pericol, ci doar va insufla o viață nouă în monumente, într-o măsură mai mare făcându-le mijloc de luminare a poporului. Va fi o continuare a trudelor lucrătorilor muzeistici demni, cu participarea personală a multora dintre ei.

Transmiterea catedralei „Sfântul Isaac” din Sanct-Petersburg în anul aniversării a o sută de ani de la evenimentele revoluționare este chemată a fi un simbol al concilierii poporului nostru. Distrugerea în trecut a bisericilor, uciderea în masă a credincioșilor prezintă o filă îngrozitoare în istoria scindării naționale. Pacea ce trebuie să se instaureze în jurul bisericilor retrocedate urmează să devină un simbol al concilierii și iertării reciproce – a albgardiștilor cu ostații Armatei Roșii, a credincioșilor cu necredincioșii, a bogaților cu săracii. Doar frumusețea catedralei „Sfântul Isaac”, deschisă pentru toți, ajunge în mod egal la inimile fiecărei persoane, indiferent de naționalitatea, convingerile, credința, limba în care vorbește.

Biserica se roagă pentru faptul ca retrocedarea catedralei să oprească gândurile rele ale oamenilor, care fac din casa de rugăciuni un motiv al discordiei. Credem că Domnul Atotmilostiv va aduce pacea și va împrăștia îndoielile ce apar din neștiință și necunoaștere.

Aș vrea să mă adresez în primul rând către oamenii binevoitori, care militează împotriva transmiterii catedralei în custodia Bisericii Ortodoxe Ruse. Voi enumera cauzele pentru care ei își manifestă atitudinea negativă față de această retrocedare.

Prima – este temerea că în catedrală nu vor avea acces liber oamenii ce nu au referință la Ortodoxie. Garantez că sfântul locaș va fi deschis pentru toți doritorii - și pentru cei care vor să se roage, și pentru cei care vor doar să contemple frumusețea acestui edificiu splendid și să ia cunoștință de istoria minunatului monument. Mai mult ca atât, spre deosebire de experiența existentă actualmente, intrarea în catedrală va fi gratuită.

A doua îngrijorare este legată de continuarea activității muzeistice. Bineînțeles, catedrala este opera marcantă a culturii noastre naționale și pentru a lua cunoștință de acest monument, este nevoie de însoțire profesionistă în excursii. Această însoțire va fi realizată în măsură deplină la acel nivel, la care există în ziua de azi. Mai mult ca atât, noi sperăm că acest nivel va crește în continuare, precum va crește nivelul activității muzeistice în genere, în aspectul ei științific și în cel de luminare.

În sfârșit, există îngrijorarea că Biserica nu va face față problemelor de reparație și restaurare în măsura în care o înfăptuia muzeul. Vă asigur, că  Biserica va dispune de mijloace. Cu toate că intrarea va fi gratuită, se păstrează plata pentru deservirea în excursii, precum și pentru vederea orașului de pe colonadele catedralei „Sfântul Isaac”. Conform calculelor noastre, aceste mijloace vor fi suficiente pentru asigurarea lucrărilor de reparare-restaurare curente în volumul în care ele sunt înfăptuite în ultimii zece ani.

Ceea ce spun acum, adresându-mă către toți criticii de bună credință a retrocedării catedralei „Sfântul Isaac” în folosința Bisericii, va fi îndeplinit. Toate garanțiile pe care le oferim vor fi realizate. De aceea nici grija pentru reducerea bugetului municipal din contul, cică, al unor alocări făcute Bisericii pentru lucrările de reparare-restaurare, nici reducerea activității de excursii, nici limitarea accesului în catedrală nu trebuie să neliniștească pe nimeni. Însă se creează impresia că azi tema retrocedării catedralei „Sfântul Isaac” îi îngrijorează nu atât pe criticii binevoitori, cât pe cei ce încearcă să o folosească doar în scopuri politice. Voi ruga pe toți – și conducerea, și societatea, și poporul nostru - anume astfel să recepționeze aceste acțiuni de protest. Noi trăim în condițiile unui pluralism politic și oamenii își exprimă opinia la anumite evenimente din viața statului și a societății. Deseori poziția lor este orientată din punctul de vedere politic – aceasta este realitatea. Însă transmiterea catedralei „Sfântul Isaac” nu ar trebui să devină, în principiu, cauză pentru manifestări politice de protest. Sper foarte mult că după explicațiile oferite de Patriarh, aceste manifestări de protest să înceteze. Dea Dumnezeu ca niciodată nici tema Bisericii și a rolului ei în viața socială, nici tema artei și a culturii să nu ne scindeze, ca noi să putem cu toți împreună să construim un viitor mai bun pentru țara noastră și poporul nostru.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV Jocuri Olimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Patriarhului cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV-lea Jocuri Olimpice și cele de-a XIII-lea Jocuri Paralimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei