Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

A avut loc întâlnirea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu primarul Parisului A. Hidalgo

A avut loc întâlnirea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu primarul Parisului A. Hidalgo
Versiune pentru tipar
17 februarie 2017 21:20

În data de 17 februarie 2017, în catedrala episcopală sobornicească „Hristos Mântuitorul”, or. Moscova, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a avut o întâlnirea cu primarul capitalei franceze doamna Anne Hidalgo.

Salutând-o pe oaspete și delegația ce o însoțea, Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a menționat: „Continuă comunicarea noastră, începută la Paris. Această întâlnire ajută la învierea unui eveniment minunat, ai cărui participanți noi am fost – sfințirea catedralei «Sfânta Treime» în capitala Franței și inaugurarea centrului duhovnicesc-cultural pe cheiul Brainlye. Televiziunea noastră deseori arată acest centru cultural și acțiunile care se desfășoară acolo. Sunt bucuros că alături de catedrala episcopală se înfăptuiește activitatea culturală, orientată asupra cunoașterii mai bune a popoarelor noastre, asupra conștientizării tradițiilor comune ale culturilor noastre”.

Sanctitatea Sa Vlădica a subliniat importanța îmbinării dimensiunilor duhovnicești și culturale în viața omului contemporan. „Cultura adevărată este orientată spre înălțarea personalității umane”, a constat Patriarhul. „Însăși etimologia cuvântului «cultura» este legată de cultivare, de ameliorare: noi cultivăm pământul pentru o roadă mai bună, noi cultivăm personalitatea umană pentru ca ea să se înalțe. Biserica de asemenea își orientează activitatea în aceeași direcție – a lucra asupra personalității umane, a îmbunătăți omul. De aceea și cultura, și credința religioasă au un obiectiv comun”.

În continuarea dialogului Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse s-a referit la istoria restabilirii catedralei episcopale sobornicești „Hristos Mântuitorul” ca la un exemplu de îmbinare a dimensiunilor duhovnicească și culturală.

„Noi am decis să ne îndepărtăm puțin de la proiectul inițial al catedralei”, a menționat Sanctitatea Sa. „Probabil că vi s-a relatat că această catedrală a fost aruncată în aer în mod barbar la începutul anilor 1930. De la bun început pe acest loc au vrut să construiască un zgârie–nor cu statuia lui Lenin în vârf, însăși statuia trebuia să fie de o sută de metri înălțime… Dar cineva din oamenii raționali a menționat: din cauza norilor joși deasupra Moscovei, stare atmosferică deseori atestată, trebuia de ținut seama de faptul că în caz dacă  o statuie atât de enormă a lui Lenin se va afla pe o clădire atât de înaltă, oamenii vor putea vedea doar cizmele lui Lenin, pe când cealaltă figură va fi acoperită de nori. La aceasta idee s-a renunțat, iar apoi au anulat și construcția blocului, făcând aici un bazin descoperit. Când am ajuns la înțelegere cu guvernul Moscovei privind reconstrucția catedralei «Hristos Mântuitorul», de la bun început a apărut dorința de a îngropa acest bazin și a reconstitui colina pe care se afla inițial catedrala. Dar apoi am hotărât că soborul trebuie să fie un centru atât duhovnicesc, cât și cultural al orașului, de aceea sub catedrală, pe locul unde s-a aflat bazinul, a fost construit centrul cultural”.

După cum a relatat Patriarhul Chiril, actualmente aici se desfășoară expoziții și concerte interesante, acest loc devenind cu adevărat un centru duhovnicesc și cultural al întregii Moscove. „Ceva asemănător acum este și la Paris”, a menționat în continuare Sanctitatea Sa Vlădica, „și noi încă și încă odată ne exprim Dumneavoastră gratitudinea în calitate de primar al acestui oraș, gratitudinea statului francez, poporului francez, parizienilor pentru faptul că acest proiect excelent a fost realizat”.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse și-a exprimat speranța pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor dintre capitalele celor două țări, inclusiv în domeniul cultural-duhovnicesc.

Din partea sa Anne Hidalgo i-a mulțumit Sanctității Sale Patriarhul pentru întâlnirea cu delegația franceză. „Eu de asemenea păstrez în memorie impresiile vii de la ceremonia sfințirii bisericii în Paris”, a mărturisit primarul Parisului. „Pentru mine a fost un eveniment important și eu consider că e o onoare că mi-ați acceptat întâlnirea în acea zi. Atunci am ajuns la un gând comun că această biserică și centrul cultural-duhovnicesc vor deveni locul de unde se vor răspândi ideile colaborării noastre, că acolo se vor menține relațiile de prietenie dintre Paris și Moscova”. Dumneaei a menționat importanța mare a catedralei și a centrului cultural pentru Paris. „Astăzi parizienii au impresia că centrul a existat dintotdeauna anume în acel loc – el s-a înscris totalmente în peisajul nostru arhitectural. El se privește minunat alături de podul lui Alexandru III”, a menționat oaspetele.

Ca și Dumneavoastră, Sanctitatea Voastră, eu consider că și cultura trebuie să contribuie la înălțarea sufletului omului și să îl învețe respectul față de sine și apropiați. Lupta principală pe care trebuie să o purtăm în întreaga lume – este lupta cu lipsa culturii”, și-a exprimat opinia A. Hidalgo. Dumneaei a relatat despre programele de învățământ pe care centrul cultural-duhovnicesc din Paris le va dezvolta împreună cu primăria Moscovei. Oaspete a amintit, de asemenea, despre aprofundarea relațiilor dintre capitala Franței cu un șir de orașe din Rusia, în special cu Moscova și Kazan, menționând următoarele: „Franța este atât de aproape de Rusia, încât nouă ne este foarte ușor să dezvoltăm relațiile în domeniul culturii”.

„Sunt foarte bucuroasă că mă aflu în acest loc simbolic”, a continuat Anne Hidalgo, povestind despre vizitarea muzeului catedralei „Hristos Mântuitorul”, unde, în special, sunt adunate icoane vechi din întreaga lume. Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a povestit în detalii primarului Parisului despre istoria acestei colecții. 

„Este cu adevărat o colecție unică, dar ea este unică atât în legătură cu valoare ei istorică și artistică, cât și în legătură cu faptul că icoanele au fost aduse în Rusia de după hotare”, a menționat Sanctitatea Sa Vlădica. „În perioada sovietică foarte multe valori artistice au fost scoase din țară, de cele mai dese ori erau operații criminale, când icoanele erau furate din biserici, apoi în mod secret erau transportate după graniță și se pomeneau în afara unei legături cu Biserica Rusă. Până la alegerea mea în calitatea de Patriarh mă ocupam de relațiile externe ale Bisericii Ortodoxe Ruse și mi-am propus sarcină de a aduce în Patrie cele mai remarcabile opere ale iconografiei. Printr-o minune am reușit să găsesc două colecții particulare. Se preconiza a le scoate la licitația «Cristis» și nu în calitate de colecții, dar câte o icoană, ceea ce era mai convenabil din punctul de vedere economic pentru proprietarii colecțiilor. Însă aceasta ar fi distrus colecția, deoarece icoanele s-ar fi răspândit în întreaga lume. Prima colecția a fost cumpărată de noi în anul 1996, iar a doua – relativ recent, în anul 2007 sau chiar 2008, datorită donațiilor financiare făcute de oameni, deoarece aceste colecții sunt destul de scumpe. Este una din cele mai bune colecții care demonstrează istoria dezvoltării iconografiei, începând cu așa-numitele portrete faiume. Portretele faiume nu sunt icoane, dar ele trebuie văzute pentru a înțelege cum s-a dezvoltat iconografia. Noi am organizat expoziția care ajută oamenilor să înțeleagă această cale de dezvoltare. Aici sunt expuse și vechiul Bizanț, și școala italo-creteană, și iconografia rusă, precum și Bulgaria, România, întreaga lume ortodoxă. Expoziția este o componentă foarte importantă a activității noastre de ordin cultural, desfășurată în acest centru”.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a menționat, de asemenea, concertele care au loc în încăperile catedralei „Hristos Mântuitorul”, întâlnirile cu tineretul și alte activități de orientare culturală și de liminare.

Referindu-se la relațiile dintre Franța și Rusia, Paris și Moscova, Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a spus: „Precum ați observat corect, popoarele noastre au multe în comun. Pe lângă aceasta, mai există multe tangențe de ordin istoric, de pildă, țarul Alexandr III a construit un pod la Paris și în timpul lui a fost încheiată construcția acestei catedrale, care a fost sfințită în anul 1883. Încă din școală toți cunoșteam literatura franceză și cred că mulți copii din școala noastră percepeau această literatură nu ca fiind străină, dar ca parte a tradițiilor culturale proprii. Nu mai spun despre importanța limbii franceze pentru viața Rusiei de până la revoluție. Dar pe lângă relațiile culturale, consider, un factor foarte important este o anumită comunitate emoțională a popoarelor noastre, noi multe le înțelegem în același mod. Uneori eram uluit de acest fapt, comunicând cu francezii. Consider că aceasta a devenit baza culturală și spirituală a comunității noastre, care și azi joacă un rol important. Întotdeauna vorbesc despre faptul că politicienii vin și pleacă, politica se modifică – azi e una, mâine e alta – iar popoarele își duc viața lor. Cred că ceea de ce vă ocupați Dumneavoastră, ceea de ce ce ne ocupăm noi, anume are legătură cu viața poporului”.

Participarea puterii locale, a reprezentanților culturii și ai religiei în relațiile culturale dintre diferite țări este o contribuție pozitivă în fortificarea prieteniei dintre popoare, și-a exprimat  siguranța Sanctitatea Sa.

Anne Hidalgo a menționat, de asemenea, importanța relațiilor care unesc popoarele rus și francez și, în pofida complicațiilor de ordin politic, ele se păstrează și ajută la întărirea prieteniei dintre oameni.

„Ne vom ruga și ne vom trudi pentru ca relațiile dintre țările și popoarele noastre să se dezvolte”, a subliniat Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril.

După încheierea întâlnirii participanții la convorbire au făcut schimb de daruri memorabile.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie