Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

La Kremlin a avut întâlnirea Întâistătătorilor şi reprezentanţilor celor şapte Biserici Ortodoxe Locale

La Kremlin a avut întâlnirea Întâistătătorilor şi reprezentanţilor celor şapte Biserici Ortodoxe Locale
Versiune pentru tipar
21 noiembrie 2011 16:39
În data 21 noiembrie 2011 în Sălile Patriarhale din Kremlin a avut loc întâlnirea Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe din Rusia, Georgia, Polonia, Cehia şi Slovacia, la care au participat de asemenea reprezentanţi ai Bisericilor Ortodoxe din Antiohia, România şi Bulgaria. Şedinţa a fost prezidată de Preafericitul Patriarh Kiril al Moscovei şi Întregii Rusii.

Cu puţin timp înaintea acestei întâlniri, înalţii oaspeţi veniţi la Moscova cu ocazia aniversării a 65 de ani de la naşterea Preafericirii Sale, însoţiţi de preşedintele Departamentului pentru Relaţii Externe Bisericeşti mitropolitul Ilarion de Volokolamsk, precum și de membrii delegaţiilor, au vizitat catedrala Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil din Kremlin în care, cu binecuvântarea Preafericitului Patriarh Kiril, mitropolitul Iuvenalie de Krutiţî şi Kolomna a săvârşit cu ocazia hramului aceste bisericii Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie. În timpul închinării în faţa sfinţeniilor din Kremlin oaspeţii au fost de asemenea însoţiţi de secretarul Secţiei pentru Relaţii Interortodoxe a Departamentului pentru Relaţii Externe Bisericeşti  - Igor Iakimciuk, de colaboratori ai Departamentului pentru Relaţii Externe Bisericeşti.

În Sălile Patriarhale din Kremlin, care au fost sfinţite în prima jumătate a zilei, Întâistătătorii şi reprezentanţii Bisericilor Locale Ortodoxe au fost întâmpinaţi călduros de Preafericitul Patriarh Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii.

Vorbindu-le oaspeţilor despre aceast eveniment, Preafericirea Sa a subliniat că această zi este una deosebită din letopisețul prezenței Patriarhului în acest loc istoric pentru Rusia. Amintind despre faptul că în trecut Kremlinul servea ca reşedinţă permanentă a Patriahilor Moscoviţi (este vorba despre palatul Patriarhal care în prezent este muzeu, şi în care din vreme în vreme sunt desfăşurate cele mai importante evenimente bisericeşti), Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a spus: «Întrucât această reşedinţă nu e foarte comodă, la nivel de stat a fost luată decizia alocării unui loc mai potrivit pentru o reşedinţă permanentă a Patriarhului Moscovei şi al Întregii Rusii în spaţiul Kremlinului. Şi astăzi dimineaţă noi am sfinţit aceste încăperi».

În continuare în Camerele Patriarhale a urmat o şedinţă la care au participat:

* din partea Bisericii Ortodoxe Ruse ― Preafericitul Patriarh Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii, preşedintele  Departamentului pentru Relaţii Externe Bisericeşti al Patriarhiei Moscovei mitropolitul Ilarion de Volokolamsk;

 * din partea Bisericii Ortodoxe Georgiene ― Preafericitul Părinte Ilie al II-lea Patriarhul Catolicos al Întregii Georgiei, preşedintele Departamentului pentru Relaţii Internaţionale al Patriarhiei Georgiei mitropolitul Gherasim al Zugdidi şi Ţaişi;

  * din partea Bisericii Ortodoxe din Polonia ― Preafericitul mitropolit Sava al Varşoviei şi al Întregii Poloniei, arhiepiscopul Avel de Lublin şi de Holmsk;

* din partea Bisericii Ortodoxe a Plaiurilor Cehiei şi Slovaciei  ― Preafericitul Mitropolit Hristofor al Plaiurilor Cehiei şi Slovaciei, arhiepiscopul Gheorghe de Mihailovsk şi de Koşiţk;

 * din partea  Bisericii Ortodoxe a Antiohei  ― arhiepiscopul Nifon de Filipopol;

 * din partea Bisericii Ortodoxe Române ― mitropolitul Nifon al Târgoviştei, diaconul Eugen Rogot (traducător);

* din partea Bisericii Ortodoxe Bulgare  ― mitropolitul Dometian de Vidin, episcopul Sionie de Velicika.

Discuţia a fost moderată de vicepreşedintele Departamentului pentru Relaţii Externe Bisericeşti al Patriarhiei Moscovei protoiereul Nicolae Balaşov şi de secretarul Secţiei de Relaţii Interortodoxe al Departamentului pentru Relaţii Externe Bisericeşti protoiereul Igor Iakimciuk.

În timpul întâlnirii au fost discutate întrebări referitoare la intensificarea activităţii misionare a slujirii sociale a Bisericii într-o colaborare constructivă cu toate forţele sănătoase ale societăţii.

Participanţii întâlnirii şi-au exprimat solidaritatea cu Bisericile din regiunea Orientului Apropiat şi cea a Africii de Nord: Biserica de Constantinopol, Alexandriei, Antiohiei, Ierusalimului şi Ciprului, ― şi şi-au manifestat compasiunea faţă de acei creştini care sunt persecutaţi, în unele cazuri în mod direct, doar pentru credinţă, aşa cum este  cazul sârbilor ortodocşi din Ţinutul Kosovo.

În afară de aceasta, au fost puse în discuţie chestiuni ce ţin de colaborarea general bisericească, în special sub aspectul pregătirii lucrărilor de convocare a Marelui Sobor Panortodox.

La finalul acestei întâlniri, a fost formulat un comunicat pe care l-au semnat toţi cei prezenţi.

Serviciul de Comunicaţii al Departamentului pentru Relaţii Externe Bisericeşti /Patriarhia.ru
Versiunea: ucraineană, rusă

Materiale la temă

Întâiul ierarh al Bisericii Ortodoxe Ruse din Străinătate: Acțiunile Constantinopolului în Ucraina pot duce la vărsări de sânge

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Poloneze a exprimat sprijin Preafericitului mitropolit al Kievului și al întregii Ucraine Onufrii

Mitropolitul de Vidin Daniil: „Soborul din Ucraina este anticanonic” [Interviuri]

Mitropolitul Kallistos (Ware): „Biserica întotdeauna trebuie să-și păstreze libertatea internă” [Interviuri]

Tirajul de bază al albumului „Patriarhul Kiril: slujire Smolenskului şi Rusiei” a ieşit de sub tipar

Preşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericeşti s-a întâlnit cu ambasadorul Cubei în Rusia

A văzut lumina tiparului numărul din decembrie al „Jurnalului Patriarhiei Moscovei”, anul 2011

A ieşit de sub tipar o carte despre mănăstirile stavropighiale ale Bisericii Ortodoxe Ruse

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril s-a adresat către liderii religioși și de state, șefii organizațiilor internaționale cu un mesaj în legătură cu presiunile din partea autorităților ucrainene exercitate asupra Bisericii Ortodoxe Ruse și cu amestecul statului în viața bisericească din Ucraina

Sinodul Bisericii Ortodoxe din Ucraina a declarat despre presiunile din parte autorităților statului ucrainean aspura episcopatului, clerului și credincioșilor Bisericii canonice

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Tentativa de unificare a Bisericii canonice cu grupurile de schismatici a eșuat [Interviuri]

În mesajul Patriarhului Antiohiei Ioan adresat Sanctității Sale Patriarhul Chiril este exprimată recunoștința pentru ajutorul acordat de Biserica Ortodoxă Rusă locuitorilor pașnici ai Siriei