Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

În perioada 11-22 februarie a avut loc vizita Sanctității Sal Patriarhul Chiril în țările din America Latină

În perioada 11-22 februarie a avut loc vizita Sanctității Sal Patriarhul Chiril în țările din America Latină
Versiune pentru tipar
22 februarie 2016 18:42

În perioada 11-22 februarie 2016 a avut loc vizita Sanctității Sale Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril în țările din America Latină.

Călătoria a inclus vizitarea Republicii Cuba, a Republicii Paraguay şi a Republicii Federative Brazilia. De asemenea în timpul călătoriei Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a vizitat stația rusă „Belinshauzen” pe insula Waterloo în Antarctica.

Din componenţa delegaţiei oficiale, care îl însoţeşte pe Sanctitatea Sa, fac parte: mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, preşedintele Departamentului pentru relaţiile externe bisericeşti al Patriarhiei Moscovei; mitropolitul de Borispol şi Brovary Antonii, şeful Direcției executive a Bisericii Ortodoxe din Ucraina; episcopul de Solnecinogorsk Serghii, şeful Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei; episcopul de Gornyi Altai şi Cemal Calistrat; conducătorul Direcţiei Patriarhiei Moscovei pentru instituţiile din străinătate episcopul de Bogorodsk Antonii; arhimandritul Filaret (Bulekov), vicepreşedintele Departamentului pentru relaţiile externe bisericeşti al Patriarhiei Moscovei; şeful serviciului de protocol al Sanctităţii Sale Patriarhul protoiereul Andrei Milkin; preotul Alexandr Volkov, şeful Serviciului de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii.

În călătorie Preafericitul Stăpân a fost însoţit de corul clericilor Eparhiei de Moscova (regent – preotul Serghii Golev).

***

La 11 februarie în aeroportul Vnukovo din Moscova Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruswe a fost însoţit de ambasadorul Republicii Cuba în Federaţia Rusă Emilio Lozada Garcia; mitropolitul de Sanct-Petersburg și Ladoga Varsonofii, şeful Direcției executive a Patriarhiei Moscovei; vicari ai Sanctităţii Sale Patriarhul şi clerici ai oraşului Moscova.

Prima ţară vizitată de Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a fost Cuba, unde Preafericitul Stăpân a sosit în a doua jumătate a zilei de 11 februarie.

La aeroportul internaţional din Havana „Jose Marti” Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a fost întâmpinat de Preşedintele Consiliului de Stat şi al Consiliului de miniştri al Republicii Cuba Raul Castro Ruz. Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril s-a adresat cu o alocuţiune către reprezentanţii mass-media.

Apoi în incinta aeroportului a avut loc o convorbire scurtă a Sanctităţii Sale Patriarhul Chiril cu Raul Castro Ruz.

***

La 12 februarie Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a vizitat Memorialul Jose Marti, situat în partea de nord a Pieţei Revoluţiei în capitala Cubei Havana. Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a depus o coroană de flori la monumentul eroului naţional al Cubei, apoi a vizitat sălile memorialului şi a făcut o inscripţie în condica oaspeţilor de onoare.

Apoi în Palatul Revoluţiei din Havana a avut loc întâlnirea Sanctităţii Sale Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril cu Preşedintele Consiliului de Stat şi al Consiliului de Miniştri al Republicii Cuba Raul Castro Ruz.

În aceeaşi zi în aeroportul internaţional din Havana Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse s-a întâlnit cu arhiepiscopul de San Cristobal de la Havana cardinalul Jaime Lucas Ortega y Alamino.

Mai târziu în aeroportul internaţional „Jose Marti”, la Havana, a avut loc întâlnirea Sanctităţii Sale Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril, care efectuează o vizită de Prim sfinţit ierarh în ţările Americii Latine, cu Sanctitatea Sa Papa de la Roma Francisc, care a făcut o oprire în aeroportul capitalei Cubei în drumul său spre Mexic. Este prima în istorie întâlnire a Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxă Rusă şi Romano-Catolică.

În urma întâlnirii a fost adoptată o Declaraţie comună a Întâistătătorilor Bisericii Ortodoxe Ruse şi Bisericii Romano-Catolice. La ceremonia semnării au fost prezenţi Preşedintele Consiliului de Stat şi al Consiliului de miniştri al Republicii Cuba Raul Castro Ruz, membrii delegaţiilor Bisericii Ortodoxe Ruse şi Bisericii Romano-Catolice, alte pesoane oficiale.

***

La 13 februarie Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a depus o coroană de flori la memorialul ostaşilor sovietici internaţionalişti în Havana.

Apoi Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a vizitat centrul de reabilitare pentru copii „Solidaritate cu Panama” în suburbia Havanei.

În aceeaşi zi în sala de ceremonii a Palatului Revoluţiei în Havana a avut loc decorarea Sanctităţii Sale Patriarhul Chiril cu una din cele mai înalte distincţii ale Republicii Cuba - ordinul în numele eroului naţional al poporului cubanez Jose Marti.

După terminarea ceremoniei în Palatul Revoluţiei a avut loc o recepţie oficială, organiztă de Guvernul cubanez în onoarea vizitei Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse în Cuba.

În aceeaşi zi la Havana Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse s-a întâlnit cu ex-Preşedintele Consiliului de Stat şi al Consiliului de miniştri al Cubei Fidel Castro şi a condus o întâlnire de lucru cu preşedintele Consiliului papal pentru sprijinul unităţii creştine cardinalul Curt Koch.

În seara aceleaşi zile Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a vizitat în incinta teatrului „Jose Marti” la Havana concertul corului de clerici al Eparhiei de Moscova şi al ansamblului academic rus de Stat „Rossiya”-„Ludmila Zykina”, organizat cu prilejul vizitei Sanctităţii Sale.

***

La 14 februarie, în duminica a 37-a după Cincizecime, înainte de Întâmpinarea Domnului, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a oficiat Dumnezeiasca liturghie la biserica ortodoxă rusă în cinstea icoanei Maicii Domnului de Kazan din capitala Cubei, Havana.

După încheierea Liturghiei Întâistătătorul Biserici Ruse a plecat pe calea aerului în Republica Paraguay.

În seara aceleiași zile Sanctitatea Sa a sosit în capitala Republicii Paraguay oraşul Asuncion.

***

La 15 februarie, de sărbătoarea Întâmpinării Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a oficiat Dumnezeiasca liturghie în biserica „Acoperământul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu” a Eparhiei de Caracas și America de Sud a Bisericii Ortodoxe Ruse din Străinătate, în capitala Republicii Paraguay, Asuncion.

În aceeaşi zi Preafericitul Stăpân a mers la Sectorul rus al cimitirului orăşenesc „Recoleta” care în anii 30 ai secolului al XX-lea a fost locul înmormântării emigranţilor ruşi, voluntari ai armatei Paraguayului şi căzuţi pe câmpurile de luptă în Războiul din Chaco (1932-1935). Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a comemorat compatrioţii căzuţi şi a oficiat în cimitir litia pentru cei adormiţi.

Apoi Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse în Casa societăţii ofiţerilor în rezervă a Forţelor armate ale Republicii Paraguay a vizitat sala memorială a eroilor de pe vremea Războiului din Chaco şi s-a întâlnit cu compatrioţii şi urmaşii emigranţilor din Rusia. La încheierea întâlnirii a avut loc concertul susţinut de corul clericilor Eparhiei Moscovei.

***

La 16 februarie, în Palatul Prezidențial Lopes, în Asuncion, a avut loc întâlnirea oficială a Sanctităţii Sale Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril cu Preşedintele Republicii Paraguay Horacio Manuel Cartes Jara.

În aceeaşi zi Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a plecat pe calea aerului în or. Punta Arenas (Chili). Acest oraş, cel mai sudic de pe continentul Americii Latine, este punctul de pornire pentru expediţiile în Antarctica.

***

La 17 februarie Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a vizitat staţia „Bellinshauzen” pe insula Waterloo în Antarctica. Pentru prima dată Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a vizitat Antarctica la invitaţia şefului expediţiei polare ruse V.V. Lukin.

După sosirea la staţia polară „Bellinshauzen” Sanctitatea Sa Stăpânul a oficiat  Te Deum-ul la sfinţirea apei în biserică „Sfânta Treime”. Apoi a fost oficiată litia pentru odihna exploratorilor polari, apoi Preafericitul Stăpân a vizitat încăperea staţiei „Bellinshauzen” şi a comunicat cu membrii expediţiei.

După încheierea convorbirii Întâistătătorul Bisericii Ruse şi persoanele ce îl însoţeau au plecat în Punta Arenas.

***

La 19 februarie Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a plecat pe calea aerului spre capitala Republicii Federative Brazilia oraşul Brasilia. Vizita Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse în această ţară din America Latină a avut loc la invitaţia Preşedintelui Braziliei Dilma Rousseff.

După sosirea în capital Braziliei Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril s-a îndreptat către Ambasada Rusiei în Brazilia. În incinta ambasadei Preafericitul Stăpân a binecuvântat diplomaţii şi membrii familiilor lor.

Apoi Preafericitul Stăpân a vizitat reşedinţa preşedintelui, unde a avut loc întâlnirea cu doamna Dilma Rousseff.

După încheierea întâlnirii Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a vizitat locaşul Bisericii Ortodoxe Ruse în cinstea icoanei Maici Domnului „Odighitria”.

Înainte de sosirea Preafericitului Stăpân corul clericilor Eparhiei Moscovei a oferit un concert pe teritoriul bisericii. Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a oficiat la biserică un Te Deum.

În seara zilei de 19 februarie Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a sosit în or. Rio de Janeiro.

***

La 20 februarie Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a oficiat un Te Deum pentru creştinii prigoniţi la soclul statuii lui Hristos-Răscumpărătorul de pe vârful muntelui Corcovado în or. Rio de Janeiro.

Apoi Sanctitatea Sa Stăpânul a vizitat biserica în cinstea sfintei muceniţe Zinaida în Rio de Janeiro, care aparţine Bisericii Ortodoxe Ruse, unde a oficiat un Te Deum.

În aceeaşi zi Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a vizitat recepţia cardinalilor în Rio de Janeiro, organizată în numele arhiepiscopului catolic de Rio de Janeiro cardinalul Orani Juan Tempesta, arhiepiscopul de Rio de Janeiro, oferită în onoarea Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse.

După încheierea recepţiei Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a plecat în oraşul Sao Paolo.

***

La 21 februarie, în Duminica vameşului şi a fariseului, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a oficiat Dumnezeiasca liturghie la catedrala în cinstea sfântului apostol Pavel a Mitropoliei de Brazilia a Patriarhiei Antiohiei în or. Sao Paolo.

După oficierea serviciului divin, la catedrala în cinstea sfântului apostol Pavel, situată în apropierea clădirii Mitropoliei de Brazilia a Patriarhiei Antiohiei din or. Sao Paolo, a avut loc întâlnirea Sanctităţii Sale Patriarhul Chiril cu guvernatorul statului Sao Paolo Geraldo Alckmin.

În aceeaşi a fost oferită o recepţie în onoarea Sanctităţii Sale Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril în numele Mitropoliei de Brazilia.

În încheierea vizitei în Brazilia, Sanctitatea Sa Stăpânul a vizitat biserica în cinstea Bunei Vestiri a Maicii Domnului, apoi s-a îndreptat în aeroportul Sao Paolo, de unde a plecat pe calea aerului la Moscova.

***

Ziua, la 22 februarie Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a revenit în capitala  Rusiei.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

Versiunea: rusă

Materiale la temă

Președinții Federației Ruse și Republicii Belarus au vizitat mănăstirile Valaam și Konevets

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat lui Egils Levits cu prilejul accederii în funcția de Președinte al Republicii Letone [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Mitropolitul de Minsk Pavel a vizitat parada cu prilejul Zilei indepedenței Republicii Belarus

Mitropolitul de Minsk Pavel a luat parte la adunarea solemnă cu prilejul Zilei independenței Republicii Belarus

A avut loc întâlnirea mitropolitului de Volokolamsk Ilarion cu delegația Fundației catolice «Urbi et orbi»

Administratorul protopopiatului Patriarhal al parohiilor Bisericii Ortodoxe Ruse din Armenia a vizitat Erevanul

A avut loc cea de-a opta ședință a Grupului interreligios de lucru pentru acordarea ajutorului umanitar populației din Siria

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion s-a întâlnit cu un ierarh al Bisericii Asiriene a Răsăritului

A avut loc vizita președintelui Departamentului Sinodal pentru relațiile Bisericii cu societatea și mass-media V.R. Legoida la Vatican

Alocuțiunea mitropolitului de Volokolamsk Ilarion la lansarea cărții-album „Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Nicolae Făcătorul de minuni din Bari în Rusia în perioada 21 mai -- 28 iulie, anul 2017” [Mesaje de salut și adresări]

La Moscova a fost lansată ediția de limbă rusă a cărții-album despre aducerea din Bari în Rusia a moaștelor Sfântului Ierarh Nicolae în anul 2017

La Moscova a avut loc conferința internațională dedicată temei „Decesul și decedarea în societatea tehnologică: între biomedicină și duhovnicitate”

În Germania s-a desfășurat forumul internațional „Ziua voluntarului ortodox”

Sinodul a adoptat un șir de hotărâri cu privire la eparhiile și parohiile Bisericii Ortodoxe Ruse în Europa și Asia

Clericul responsabil de păstorirea credincioșilor de limbă rusă din Turcia a vizitat Cappadocia

Consulul general al Federației Ruse la Istanbul a fost decorat cu medalia Bisericii Ortodoxe Ruse

La Orenburg a fost sfințit monumentul Sfântului Cuvios Serghie de Radonej

Președinții Federației Ruse și Republicii Belarus au vizitat mănăstirile Valaam și Konevets

Președintele Departamentului Sinodal pentu colaborarea cu Forțele Armate a luat cuvântul la ședința comisiei Consliului obștesc pentru colaborarea cu uniunile religioase creat pe lângă Ministerul Apărării al Federației Ruse

Comitetul Sinodal pentru colaborarea cu căzăcimea a organizat o nouă ediție a Forumului euroasiatic al tineretului căzăcesc

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril va săvârși o vizită de Întâi sfințit ierarh în orașul Torjok

A avut loc vizita Sanctității Sale Patriarhul Chiril pe insulele Konevest și Valaam

Predica Patriarhului rostită de ziua pomenirii Cuvioșilor Serghie și Gherman de Valaam după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la Mănăstirea din Valaam [Patriarhul : Predici]

Vizita Patriarhului la Valaam. Dumnezeiasca Liturghie de ziua pomenirii Cuvioșilor Serghie și Gherman. Hirotonia arhimandritului Boris (Baranov) în treapta de episcop de Nekrasov