Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

În perioada 11-22 februarie a avut loc vizita Sanctității Sal Patriarhul Chiril în țările din America Latină

În perioada 11-22 februarie a avut loc vizita Sanctității Sal Patriarhul Chiril în țările din America Latină
Versiune pentru tipar
22 februarie 2016 18:42

În perioada 11-22 februarie 2016 a avut loc vizita Sanctității Sale Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril în țările din America Latină.

Călătoria a inclus vizitarea Republicii Cuba, a Republicii Paraguay şi a Republicii Federative Brazilia. De asemenea în timpul călătoriei Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a vizitat stația rusă „Belinshauzen” pe insula Waterloo în Antarctica.

Din componenţa delegaţiei oficiale, care îl însoţeşte pe Sanctitatea Sa, fac parte: mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, preşedintele Departamentului pentru relaţiile externe bisericeşti al Patriarhiei Moscovei; mitropolitul de Borispol şi Brovary Antonii, şeful Direcției executive a Bisericii Ortodoxe din Ucraina; episcopul de Solnecinogorsk Serghii, şeful Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei; episcopul de Gornyi Altai şi Cemal Calistrat; conducătorul Direcţiei Patriarhiei Moscovei pentru instituţiile din străinătate episcopul de Bogorodsk Antonii; arhimandritul Filaret (Bulekov), vicepreşedintele Departamentului pentru relaţiile externe bisericeşti al Patriarhiei Moscovei; şeful serviciului de protocol al Sanctităţii Sale Patriarhul protoiereul Andrei Milkin; preotul Alexandr Volkov, şeful Serviciului de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii.

În călătorie Preafericitul Stăpân a fost însoţit de corul clericilor Eparhiei de Moscova (regent – preotul Serghii Golev).

***

La 11 februarie în aeroportul Vnukovo din Moscova Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruswe a fost însoţit de ambasadorul Republicii Cuba în Federaţia Rusă Emilio Lozada Garcia; mitropolitul de Sanct-Petersburg și Ladoga Varsonofii, şeful Direcției executive a Patriarhiei Moscovei; vicari ai Sanctităţii Sale Patriarhul şi clerici ai oraşului Moscova.

Prima ţară vizitată de Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a fost Cuba, unde Preafericitul Stăpân a sosit în a doua jumătate a zilei de 11 februarie.

La aeroportul internaţional din Havana „Jose Marti” Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a fost întâmpinat de Preşedintele Consiliului de Stat şi al Consiliului de miniştri al Republicii Cuba Raul Castro Ruz. Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril s-a adresat cu o alocuţiune către reprezentanţii mass-media.

Apoi în incinta aeroportului a avut loc o convorbire scurtă a Sanctităţii Sale Patriarhul Chiril cu Raul Castro Ruz.

***

La 12 februarie Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a vizitat Memorialul Jose Marti, situat în partea de nord a Pieţei Revoluţiei în capitala Cubei Havana. Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a depus o coroană de flori la monumentul eroului naţional al Cubei, apoi a vizitat sălile memorialului şi a făcut o inscripţie în condica oaspeţilor de onoare.

Apoi în Palatul Revoluţiei din Havana a avut loc întâlnirea Sanctităţii Sale Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril cu Preşedintele Consiliului de Stat şi al Consiliului de Miniştri al Republicii Cuba Raul Castro Ruz.

În aceeaşi zi în aeroportul internaţional din Havana Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse s-a întâlnit cu arhiepiscopul de San Cristobal de la Havana cardinalul Jaime Lucas Ortega y Alamino.

Mai târziu în aeroportul internaţional „Jose Marti”, la Havana, a avut loc întâlnirea Sanctităţii Sale Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril, care efectuează o vizită de Prim sfinţit ierarh în ţările Americii Latine, cu Sanctitatea Sa Papa de la Roma Francisc, care a făcut o oprire în aeroportul capitalei Cubei în drumul său spre Mexic. Este prima în istorie întâlnire a Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxă Rusă şi Romano-Catolică.

În urma întâlnirii a fost adoptată o Declaraţie comună a Întâistătătorilor Bisericii Ortodoxe Ruse şi Bisericii Romano-Catolice. La ceremonia semnării au fost prezenţi Preşedintele Consiliului de Stat şi al Consiliului de miniştri al Republicii Cuba Raul Castro Ruz, membrii delegaţiilor Bisericii Ortodoxe Ruse şi Bisericii Romano-Catolice, alte pesoane oficiale.

***

La 13 februarie Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a depus o coroană de flori la memorialul ostaşilor sovietici internaţionalişti în Havana.

Apoi Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a vizitat centrul de reabilitare pentru copii „Solidaritate cu Panama” în suburbia Havanei.

În aceeaşi zi în sala de ceremonii a Palatului Revoluţiei în Havana a avut loc decorarea Sanctităţii Sale Patriarhul Chiril cu una din cele mai înalte distincţii ale Republicii Cuba - ordinul în numele eroului naţional al poporului cubanez Jose Marti.

După terminarea ceremoniei în Palatul Revoluţiei a avut loc o recepţie oficială, organiztă de Guvernul cubanez în onoarea vizitei Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse în Cuba.

În aceeaşi zi la Havana Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse s-a întâlnit cu ex-Preşedintele Consiliului de Stat şi al Consiliului de miniştri al Cubei Fidel Castro şi a condus o întâlnire de lucru cu preşedintele Consiliului papal pentru sprijinul unităţii creştine cardinalul Curt Koch.

În seara aceleaşi zile Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a vizitat în incinta teatrului „Jose Marti” la Havana concertul corului de clerici al Eparhiei de Moscova şi al ansamblului academic rus de Stat „Rossiya”-„Ludmila Zykina”, organizat cu prilejul vizitei Sanctităţii Sale.

***

La 14 februarie, în duminica a 37-a după Cincizecime, înainte de Întâmpinarea Domnului, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a oficiat Dumnezeiasca liturghie la biserica ortodoxă rusă în cinstea icoanei Maicii Domnului de Kazan din capitala Cubei, Havana.

După încheierea Liturghiei Întâistătătorul Biserici Ruse a plecat pe calea aerului în Republica Paraguay.

În seara aceleiași zile Sanctitatea Sa a sosit în capitala Republicii Paraguay oraşul Asuncion.

***

La 15 februarie, de sărbătoarea Întâmpinării Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a oficiat Dumnezeiasca liturghie în biserica „Acoperământul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu” a Eparhiei de Caracas și America de Sud a Bisericii Ortodoxe Ruse din Străinătate, în capitala Republicii Paraguay, Asuncion.

În aceeaşi zi Preafericitul Stăpân a mers la Sectorul rus al cimitirului orăşenesc „Recoleta” care în anii 30 ai secolului al XX-lea a fost locul înmormântării emigranţilor ruşi, voluntari ai armatei Paraguayului şi căzuţi pe câmpurile de luptă în Războiul din Chaco (1932-1935). Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a comemorat compatrioţii căzuţi şi a oficiat în cimitir litia pentru cei adormiţi.

Apoi Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse în Casa societăţii ofiţerilor în rezervă a Forţelor armate ale Republicii Paraguay a vizitat sala memorială a eroilor de pe vremea Războiului din Chaco şi s-a întâlnit cu compatrioţii şi urmaşii emigranţilor din Rusia. La încheierea întâlnirii a avut loc concertul susţinut de corul clericilor Eparhiei Moscovei.

***

La 16 februarie, în Palatul Prezidențial Lopes, în Asuncion, a avut loc întâlnirea oficială a Sanctităţii Sale Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril cu Preşedintele Republicii Paraguay Horacio Manuel Cartes Jara.

În aceeaşi zi Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a plecat pe calea aerului în or. Punta Arenas (Chili). Acest oraş, cel mai sudic de pe continentul Americii Latine, este punctul de pornire pentru expediţiile în Antarctica.

***

La 17 februarie Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a vizitat staţia „Bellinshauzen” pe insula Waterloo în Antarctica. Pentru prima dată Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a vizitat Antarctica la invitaţia şefului expediţiei polare ruse V.V. Lukin.

După sosirea la staţia polară „Bellinshauzen” Sanctitatea Sa Stăpânul a oficiat  Te Deum-ul la sfinţirea apei în biserică „Sfânta Treime”. Apoi a fost oficiată litia pentru odihna exploratorilor polari, apoi Preafericitul Stăpân a vizitat încăperea staţiei „Bellinshauzen” şi a comunicat cu membrii expediţiei.

După încheierea convorbirii Întâistătătorul Bisericii Ruse şi persoanele ce îl însoţeau au plecat în Punta Arenas.

***

La 19 februarie Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a plecat pe calea aerului spre capitala Republicii Federative Brazilia oraşul Brasilia. Vizita Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse în această ţară din America Latină a avut loc la invitaţia Preşedintelui Braziliei Dilma Rousseff.

După sosirea în capital Braziliei Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril s-a îndreptat către Ambasada Rusiei în Brazilia. În incinta ambasadei Preafericitul Stăpân a binecuvântat diplomaţii şi membrii familiilor lor.

Apoi Preafericitul Stăpân a vizitat reşedinţa preşedintelui, unde a avut loc întâlnirea cu doamna Dilma Rousseff.

După încheierea întâlnirii Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a vizitat locaşul Bisericii Ortodoxe Ruse în cinstea icoanei Maici Domnului „Odighitria”.

Înainte de sosirea Preafericitului Stăpân corul clericilor Eparhiei Moscovei a oferit un concert pe teritoriul bisericii. Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a oficiat la biserică un Te Deum.

În seara zilei de 19 februarie Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a sosit în or. Rio de Janeiro.

***

La 20 februarie Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a oficiat un Te Deum pentru creştinii prigoniţi la soclul statuii lui Hristos-Răscumpărătorul de pe vârful muntelui Corcovado în or. Rio de Janeiro.

Apoi Sanctitatea Sa Stăpânul a vizitat biserica în cinstea sfintei muceniţe Zinaida în Rio de Janeiro, care aparţine Bisericii Ortodoxe Ruse, unde a oficiat un Te Deum.

În aceeaşi zi Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a vizitat recepţia cardinalilor în Rio de Janeiro, organizată în numele arhiepiscopului catolic de Rio de Janeiro cardinalul Orani Juan Tempesta, arhiepiscopul de Rio de Janeiro, oferită în onoarea Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse.

După încheierea recepţiei Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a plecat în oraşul Sao Paolo.

***

La 21 februarie, în Duminica vameşului şi a fariseului, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a oficiat Dumnezeiasca liturghie la catedrala în cinstea sfântului apostol Pavel a Mitropoliei de Brazilia a Patriarhiei Antiohiei în or. Sao Paolo.

După oficierea serviciului divin, la catedrala în cinstea sfântului apostol Pavel, situată în apropierea clădirii Mitropoliei de Brazilia a Patriarhiei Antiohiei din or. Sao Paolo, a avut loc întâlnirea Sanctităţii Sale Patriarhul Chiril cu guvernatorul statului Sao Paolo Geraldo Alckmin.

În aceeaşi a fost oferită o recepţie în onoarea Sanctităţii Sale Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril în numele Mitropoliei de Brazilia.

În încheierea vizitei în Brazilia, Sanctitatea Sa Stăpânul a vizitat biserica în cinstea Bunei Vestiri a Maicii Domnului, apoi s-a îndreptat în aeroportul Sao Paolo, de unde a plecat pe calea aerului la Moscova.

***

Ziua, la 22 februarie Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a revenit în capitala  Rusiei.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

Versiunea: rusă

Materiale la temă

Președintele Republicii Letonia Egil Levits l-a felicitat pe mitropolitul de Riga Alexandr cu prilejul aniversării a 80 de ani din ziua nașterii

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Președintelui Republicii Cehe Miloš Zeman cu prilejul aniversării a 75 de ani din ziua nașterii [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Condoleanțele Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu decesul fostului Președinte al Franței Jaques Chirac [Patriarhul : Mesaje]

A avut loc întâlnirea mitropolitului de Riga Alexandr cu Președintele Republicii Letonia Egils Levits

Reprezentantul Bisericii Ortodoxe Ruse a luat parte la lucrările seminarului internațional în problemele dezarmării nucleare

La Minsk a avut loc conferința internațională „Mitropolitul Nicodim: calea de slujire Bisericii”

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Ruptura cu Constantinopolul nu a dăunat nici Bisericii Ruse, nici celei Ucrainene [Interviuri]

La Sankt-Petersburg a avut loc masa rotundă „Valorile morale și tineretul”

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Forța Europei trebuie să rezide în pivotul moral al societății europene [Interviuri]

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: De la conducerea Ucrainei noi așteptăm neamestec în viața internă a Bisericii [Interviuri]

S-a încheiat cel de-al cincilea Institut de vară pentru reprezentanții Bisericii Romano-Catolice

În Catedrala Patriarhală din New York s-au desfășurat slujbele praznicale dedicate aniversării a 30 de ani de la proslăvirea Patriarhului Tihon în ceata sfinților

Mitropolitul de Korsun și al Europei de Vest Antonii a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Hong Kong

A avut loc întâlnirea administratorului interimar al parohiilor Patriarhale din SUA cu Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe în America

De ziua amintirii celui de-al III-lea Sobor Ecumenic a fost săvârșită Dumnezeiasca Liturghie la parohia Patriarhiei Moscovei din Efes

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril s-a întîlnit cu guvernatorul regiunii Breansk A.V. Bogomaz și mitropolitul de Breansk Alexandr

Cuvântarea primului adjunct al șefului Administrației Președintelui Federației Ruse C.V. Kirienko la ședința plenară a celui de-al XXIII-lea Sobor mondial al poporului rus [Mesaje de salut și adresări]

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a condus ședința plenară a celui de-al XXIII-lea Sobor mondial al poporului rus

Mitropolitul de Riga Alexandr a luat parte la lansarea ediției Noului Testament pentru necesitățile Forțelor Armate Naționale ale Letoniei

Vizita Patriarhului la Mitropolia de Breansk. Vizitarea centrului oncohematologic al Spitalului regional de copii din Breansk

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a vizitat centrul oncohematologic al Spitalului regional de copii din Breansk

Vizita Patriarhului la Mitropolia de Breansk. Sfințirea mare a Catedralei „Adormirea Maicii Domnului” la Mănăstirea Svenski