Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a condus Adunarea Eparhială a oraşului Moscova în incinta catedralei „Hristos Mântuitorul”

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a condus Adunarea Eparhială a oraşului Moscova în incinta catedralei „Hristos Mântuitorul”
Versiune pentru tipar
22 decembrie 2016 11:24

La 22 decembrie 2016, în Sala soboarelor bisericeşti a catedralei „Hristos Mântuitorul” sub preşedinţia Sanctităţii Sale Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril, care este arhiereul eparhiot al Oraşului de scaun Moscova, îşi desfăşoară lucrările Adunarea Eparhială anuală de totalizare a orașului Moscova.

În prezidiul adunării au fost prezenţi: mitropolitul de Krutitsy şi Kolomna Iuvenalii, locţiitorul Patriarhului la Eparhia de Moscova; mitropolitul de Sanct-Petersburg şi Ladoga Varsonofii, şeful Direcției executive a Patriarhiei Moscovei; mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, preşedintele Departamentului pentru relaţiile externe bisericești al Patriarhiei Moscovei; mitropolitul de Istra Arsenii, primul vicar al Preafericitului Patriarh pentru or. Moscova; protoiereul Vladimir Divakov, secretarul Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii pentru or. Moscova.

La Adunarea Eparhială participă vicarii Eparhiei de Moscova, membrii Consiliului eparhial şi ai consiliilor vicariatelor, protopopii districtelor bisericeşti ale or. Moscova, parohii şi clericii parohiilor moscovite, egumenii şi egumenele mănăstirilor din or. Moscova, preşedinţii consiliilor parohiale.

Deschizând lucrările şedinţei, Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a prezentat ordinea de zi.

Vicepreşedinte al Adunării Eparhiale a fost ales mitropolitul de Istra Arsenii, secretar – protoiereul Vladimir Divakov.

Pentru semnarea procesului verbal au fost aleşi: egumenul Piotr (Eremeev), locţiitor la mănăstirea stavropighială „Sfântul Mitropolit Petru” din Vysokoie şi egumena Elizaveta (Jegalova), stareţa mănăstirii stavropighiale de maici „Sfânta Treime” a Cuviosului Stefan de Mahra.

A fost formată componenţa comisiei de redactare, care urmează să elaboreze documentul de totalizare al Adunării Eparhiale. În componenţa ei au intrat:

• episcopul de Egorievsk Tihon, președintele Consiliului Patriarhului pentru cultură, locțiitor la mănăstirea stavropighială ”Întâmpinarea Domnului” – preşedinte;
• protoiereul Nicolai Balaşov, vicepreşedintele Departamentului pentru relaţiile externe bisericeşti al Patriarhiei Moscovei;
• vicepreşedintele Direcției executive a Patriarhiei Moscovei arhimandritul Sava (Tutunov);
• protoiereul Chiril Şevtsov, clericul bisericii „Sfânta Treime de Viață Dătătoare” din Ostankino.

În cuvântul său de deschidere Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a menţionat, în special, următoarerle: „Consiliul eparhial a fost ales în anul 2013 pe un  termen de trei ani, de aceea  împuternicirile lui au expirat acum. Cu toate acestea, în anul 2013 noi am format practic din nou întreg Consiliul eparhial, ai cărui membri abia de au început să ia cunoştinţă de  problemele eparhiale. Noi am discutat această temă la şedinţa Consiliului eparhial şi a fost clar că este necesar de a continua termenul de funcţionare a componenţei actuale, care în componenţă lărgită abia a început să activeze. De aceea propun să nu efectuăm în acest an alegerile Consiliului eparhial, dar să dăm posibilitate componenţei actuale să-şi continue activitatea”. Decizia cu privire la prelungirea mandatului Consiliului eparhial în componenţa actuală a fost votată unanim.

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a informat participanţii la adunare despre faptul că și Consiliul eparhial a adoptat un nou regulament, în conformitate cu care din componenţa Consiliului a fost ales al doilea secretar – protoiereul Chiril Şevtsov, clericul bisericii „Sfânta Treime de Viață Dătătoare” din Ostankino. Sanctitatea Sa Vlădica l-a prezentat pe părintele Chiril participanţilor la adunare.

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a comunicat, de asemenea, următoarele: „Pe lângă Consiliul eparhial au funcţionat 15 comisii cu privire la diverse direcţii ale vieţii eparhiale. Termenul de activitate a acestor comisii de asemenea expiră. Am considerat posibili să continuăm termenul de activitate a comisiilor cu schimbarea unor membri. Atrag atenţia că a fost formată o nouă comisie – Comisia pentru cercetarea jertfelor Noilor mucenici şi mărturisitori şi înveşnicirea pomenirii preoţilor adormiţi ai oraşului Moscova. Pe lângă aceasta, Comisia pentru activitatea cu tineretul este transformată în Secţia eparhială pentru activitatea cu tineretul. Comisia pentru misionarism şi-a schimbat numele în Comisia pentru misionarism şi catehizare, iar Secţia eparhială pentru învăţământul religios şi catehizare  a devenit Secţia eparhială pentru învăţământul religios şi îşi va concentra lucrul asupra activităţii de colaborare cu şcolile laice şi asupra activităţii şcolilor ortodoxe, inclusiv a celor duminicale”.

Preşedintele Comisiei pentru misionarism şi catehizare a or. Moscova a fost ales protoiereul Igor Fomin, parohul bisericii „Sfântul Binecredinciosul cneaz Alexandr Nevski” pe lângă MGIMO.

Participanţilor Adunării Eparhiale le-a fost prezentată componenţa secţiilor şi comisiilor pe lângă Consiliul eparhial al oraşului Moscova.

Apoi Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a prezentat raportul anual.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele știri

În Duminica Lăsatului sec de brânză Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

În Duminica Întoarcerii Fiului Risipitor Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

De sărbătoarea Întâmpinării Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul” din Moscova

În Duminica Vameșului și a Fariseului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

A avut loc consfătuirea de lucru a Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu locțiitorul Lavrei „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie episcopul de Serghiev-Posad și Dmitrov Foma

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a felicitat pe Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril cu prilejul aniversării întronării

La cea de-a treisprezecea aniversare a întronării Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Liturghia la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

De ziua pomenirii Sfântului Cuvios Serafim de Sarov Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Liturghia la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

În Duminica după Nașterea Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezieasca Liturghie la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

De sărbătoarea Nașterii Domnului Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Vecernia Mare în Catedrala „Hristos Mântuitorul”