Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας

Επίσημη ιστοσελίδα του Πατριαρχείου Μόσχας

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Пατριαρχείο

Τα μπάνερ μας

Вы можете использовать любой из приведенных ниже баннеров для ссылки на "Патриархия.ru". Для размещения баннера достаточно скопировать html-код и разместить его на вашей странице.
Επίσημη ιστοσελίδα της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας / Патриархия.ru
μπάνερ 100×100
<A HREF="http://www.patriarchia.ru/gr/index.html"><IMG SRC="http://www.patriarchia.ru/images/patr_banner_100.gif" WIDTH="100" HEIGHT="100" BORDER="0" ALT="Επίσημη ιστοσελίδα της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας / Патриархия.ru"></A>
Επίσημη ιστοσελίδα της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας / Патриархия.ru
μπάνερ 88×31
<A HREF="http://www.patriarchia.ru/gr/index.html"><IMG SRC="http://www.patriarchia.ru/images/patr_banner_88.gif" WIDTH="88" HEIGHT="31" BORDER="0" ALT="Επίσημη ιστοσελίδα της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας / Патриархия.ru"></A>
 
Επίσημη ιστοσελίδα της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας / Патриархия.ru
μπάνερ 100×100
<A HREF="http://www.patriarchia.ru/gr/index.html"><IMG SRC="http://www.patriarchia.ru/images/patr_banner_100_2.gif" WIDTH="100" HEIGHT="100" BORDER="0" ALT="Επίσημη ιστοσελίδα της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας / Патриархия.ru"></A>
Επίσημη ιστοσελίδα της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας / Патриархия.ru
μπάνερ 88×31
<A HREF="http://www.patriarchia.ru/gr/index.html"><IMG SRC="http://www.patriarchia.ru/images/patr_banner_88_2.gif" WIDTH="88" HEIGHT="31" BORDER="0" ALT="Επίσημη ιστοσελίδα της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας / Патриархия.ru"></A>