Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας

Επίσημη ιστοσελίδα του Πατριαρχείου Μόσχας

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Пατριαρχείο

Патриаршее обращение к участникам торжественного открытия выставки «Православная энциклопедия» в Государственной Думе РФ

Εκτύπωση
1 Νοεμβρίου 2006 έτος 14:52

1 ноября в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации состоялось торжественное открытие выставки-презентации ЦНЦ «Православная энциклопедия». В открытии выставки приняли участие спикер Госдумы председатель Общественного совета по изданию «Православной энциклопедии» Б.В. Грызлов, управляющий делами Московской Патриархии митрополит Калужский и Боровский Климент, депутаты Государственной думы — члены Общественного Совета по изданию «Православной энциклопедии».

Многоуважаемый Борис Вячеславович! Уважаемые участники и гости выставки!

Сердечно приветствую вас в этот знаменательный для научной и общественной жизни России и Русской Православной Церкви день. «Православная энциклопедия» — фундаментальный научный труд, создаваемый силами многих сотен ученых.

Идея «Православная энциклопедия» стала воплощаться в жизнь в год празднования 2000-летия со дня Рождества Господа Иисуса Христа, когда был выпущен в свет первый особый том «Православной энциклопедии», посвященный истории и современной деятельности Русской Православной Церкви. С тех пор издано двенадцать алфавитных томов.

В создании статей, в научном рецензировании наряду с церковными учеными принимают участие российские специалисты из академии наук, московского и петербургского университетов, из региональных центров отечественной науки.

При поддержке российского государства энциклопедия поступает не только в церковные учебные учреждения, не только в библиотеки епархиальных центров и монастырей, но и целевым образом при поддержке государства доставляется во все публичные библиотеки России, в библиотеки большинства высших учебных заведений, а также в школьные библиотеки Москвы и Подмосковья. В 2001 году Министерство образования Российской Федерации утвердило за «Православной энциклопедией» статус учебного пособия по теологии, истории и искусствоведению.

Укреплению общественного значения нашего проекта активно содействует Общественный Совет по изданию «Православной энциклопедии», возглавляемый Председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Борисом Вячеславовичем Грызловым. Общественный Совет объединил в своих рядах многих выдающихся политических, государственных деятелей, представителей культуры и искусства, средств массовых коммуникаций.

Именно с этой общественной стороной нашего проекта связано бурное развитие в последние годы культурно-просветительской деятельности Церковно-научного Центра «Православная энциклопедия». Накопив уникальный научный потенциал «Православная энциклопедия» в течение последних трех-четырех лет широко делится своими знаниями с российским обществом.

Убежден, что комплекс программ, объединенных единым названием «Православная энциклопедия», будет способствовать дальнейшему плодотворному сотрудничеству Церкви, государства и общества в просвещении нашего народа, в укреплении великой культуры нашего Отечества.

+АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Άλλα άρθρα

Μήνυμα Χριστουγέννων τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν κ.κ. Κυρίλλου

Πασχαλινόν μήνυμα τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν κ.κ. Κυρίλλου

Συλλυπητήρια του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου εξαιτίας των τρομοκρατικών ενεργειών στη Σρι Λάνκα

ΜΉΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΈΝΝΩΝ τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν κ.κ. Κυρίλλου

Γράμμα του Προκαθημένου της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον Παναγιώτατο Πατριάρχη Βαρθολομαίο εξαιτίας των αντικανονικών ενεργειών, τις οποίες το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως επιχειρεί στην Ουκρανία

Συλλυπητήρια του Αγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου για την απώλεια ανθρωπίνων ζωών ως αποτέλεσμα πυρκαγιών στην Ελλάδα

Μήνυμα του Αγιώτατου Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών κ. κ. Κυρίλλου προς τους Προκαθημένους και αντιπροσώπους των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών τους συνελθόντας στη νήσο Κρήτη