Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας

Επίσημη ιστοσελίδα του Πατριαρχείου Μόσχας

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Пατριαρχείο

Ευχές του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή την ανάδειξή του ως Πρωθυπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας

Ευχές του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή την ανάδειξή του ως Πρωθυπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας
Εκτύπωση
8 Ιουλίου 2019 έτος 21:49

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κύριλλος ευχήθηκε στον Εξοχώτατο κ. Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή την ανάδειξή του ως Πρωθυπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας. 

Ἐξοχώτατον Πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

Κύριον Κυριάκον Μητσοτάκην

Ἐξοχώτατε,

Ἐπὶ τῇ ἀναδείξει  Αὐτῆς εἰς τὴν ὑψηλὴν θέσιν τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας προσφέρω Αὐτῇ τὰς ἐγκαρδίους μου συγχαρητηρίους εὐχὰς καὶ προσρήσεις.

Μεγάλη εἶναι ἡ εὐθύνη, ἥτις ἀνετέθη εἰς τὸ πρόσωπον Αὐτῆς διὰ τὴν περαιτέρω οἰκονομικὴν, κοινωνικὴν καὶ πολιτικὴν ἀνάπτυξιν τῆς χώρας. Μετὰ Αὐτῆς οἱ κάτοικοι τῆς Ἑλλάδος συνδέουν τὰς προσδοκίας αὐτῶν διὰ τὴν ἐμπέδωσιν τῆς σταθερότητος, τὴν οἰκοδόμησιν τῆς εἰρήνης καὶ τῆς πολιτικῆς ὁμονοίας.

Ἡ φιλία πολλῶν αἰώνων μεταξὺ τῶν ἡμετέρων λαῶν ἐρείδεται εἰς μεγάλον βαθμὸν ἐπὶ τῆς κοινῆς πίστεως καὶ τῆς προσηλώσεως εἰς τὰς Ὀρθοδόξους παραδόσεις. Ἐκφράζω τὴν ἐλπίδα ὅτι ἐν τῷ ἔργῳ Αὐτῆς ἰδιαίτερον ἐνδιαφέρον Αὕτη θὰ ἐπιδεικνύει διὰ την προώθησιν τῶν πνευματικῶν καὶ τῶν πολιτιστικῶν δεσμῶν μεταξὺ τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Ρωσσίας.

Εὔχομαι Αὐτῇ δυνάμεις, συναντίληψιν παρὰ Θεοῦ καὶ ἐπιτυχίας εἰς τὸ ἐπικείμενον ἔργον, ἐνῶ πάσι τοῖς κατοίκοις τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας εὐημερίαν καὶ εἰρήνην.

Μετὰ σεβασμοῦ, διατελῷ.

+ὁ Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν

Κύριλλος

Όλα τα νέα με λέξεις κλειδιά

 

Άλλα άρθρα

Δήλωση του Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου σχετικά με την όξυνση της συγκρούσεως Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν

Δήλωση του Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου σχετικά με τα γεγονότα στο Μαυροβούνιο

Δήλωση του Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου

Χαιρετιστήριο μήνυμα του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στους μετόχους της ΣΤ΄ συνεδρίας ολομέλειας της Χριστιανικής Διομολογιακής Συμβουλευτικής Επιτροπής

Ευχές του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή την ανάδειξή του ως Πρωθυπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας

Συγχαρητήρια του Αγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας Κυρίλλου στον νεογκλεγέντα Πρόεδρο της Ουκρανίας κ. Β. Ζελένσκι

Ευχές του Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου προς τον Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα με αφορμή τη δεκαετή θητεία του στην προεδρία του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων

Ομιλία του Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου κατά την επίσημη εκδήλωση με αφορμή την δεκαετή επέτειο της Τοπικής Κληρικολαϊκής Συνόδου και της ενθρονίσεως του Πατριάρχη το έτος 2009

Ομιλία του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στη συνεδρία του Ανώτατου Εκκλησιαστικού Συμβουλίου στις 26 Δεκεμβρίου 2018